MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Gajowa/Głowackiego MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.prace związane z odtworzeniem nawierzchni po awarii – Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2022-05-20, godz. 17:00 2022-05-22 więcej...
ul. Konopczyńskiego, Gołębia MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - w związku z pracami nastąpi zajęcie jezdni ul. Konopczyńskiego oraz część skrzyżowania z ul. Gołębią - skrzyżowanie pozostanie otwarte dla ruchu pojazdów. Rozpoczęcie prac: 2022-05-13 2022-08-31 więcej...
ul. Fordońska na wys. 434 MWiKw Bydgoszczy - Sp. z o.o.awaria na sieci wodociagowej - Uwaga: jezdnia w miejsu awarii bez przejazdu - ruch pojazdów w obu kierunkach odbywa się jezdnią południową 2022-05-24 więcej...
ul. Fordońska na wys. 434 KPEC Sp. z o.o.budowa przyłącza ciepłowniczego - prace prowadzone na chodniku i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2022-04-19 2022-05-27 więcej...
ul. Fordońska Prywatnyrozbudowa i przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku około 70 mb na wysokości budowy Aura Towers. Rozpoczęcie prac: 2022-03-02 2022-05-31 więcej...
ul. Grodzka 4 Prywatnyzabezpieczenie budynku przed skutkami katastrofy budowlanej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu zabezpieczenia więcej...
ul.Fordońska/ Kazimierza Wielkiego ZDMiKPBudowa dwóch mostów pomiędzy ul. Fordońską a ul. Toruńską. UWAGA: zamknięta została ul. Łęczycka na skrzyżowaniu z ul. Fordońską - zamknięta została północna jezdnia ul. Fordońskiej na odcinku od ul. Szajnochy do ul. Kijowskiej. Na północnej jezdni ruch będzie możliwy wyłącznie w zakresie dojazdu do ulic osiedlowych np. ul. Szajnochy, ul. Kijowska. 2022-09-30 więcej...
ul. Bulwary KPEC Sp. z o.o.budowa sieci ciepłowniczej – wystapia lokalne utrudnienia w ruchu. Rozpoczęcie prac: 2021-08-05 2022-05-20 więcej...