MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Byszewska 8a Prywatnybudowa zjazdu - wystąpi lokalne zwężenie jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2024-04-23 2024-04-25 więcej...
ul. Petersona Prywatnybudowa zjazdu - możliwe lokalne zwężenie jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2024-04-15 2024-04-29 więcej...
ul. Gajowa 7 Prywatnybudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone w poboczu, na chodniku i częściowo jezdni, w związku z pracami wystąpią utrudnienia na wjeździe w ulicę Gajową z ul. Fordońskiej, wjazd będzie możliwy od strony ronda Fordońskiego lub ul. Skłodowskiej-Curie. Rozpoczęcie prac: 2024-04-10 2024-04-25 więcej...
ul. Królowej Jadwigi 9 Prywatnywygrodzenie strefy bezpieczeństwa na jezdni i chodniku w związku z pracami dotyczącymi remontu dachu budynku. Prace prowadzone: 2024-04-05, 2024-04-06, 2024-05-10 2024-05-10 więcej...
ul. Śliwińskiego (w rejonie nr 14 i 16) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace wykończeniowe mogące powodować lokalne utrudnienia w ruchu. Rozpoczęcie prac: 2023-10-24 2024-04-30 więcej...
ul. Solskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Skorupki), ul. Piękna (na odcinku od ul. Gołębiej do ul. Orlej) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: w związku z pracami zostaną wprowadzone zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac i ruch wahadłowy. Rozpoczęcie prac: 2023-10-16 2024-04-30 więcej...
ul. Babia Wieś (odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do posesji przy ul. Babia Wieś 23) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace wykończeniowe mogące powodować lokalne utrudnienia w ruchu. Rozpoczęcie prac: 2023-10-04 2024-04-30 więcej...
ul. Bocianowo (od skrzyżowania z ul. Rycerską do posesji nr 31) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace wykończeniowe mogące powodować lokalne utrudnienia w ruchu. Rozpoczęcie prac: 2023-09-29 2024-04-30 więcej...
ul. 11 Listopada (przy skrzyżowaniu z ul. Gdańską) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: prace będą prowadzone na południowej jezdni, pasie zieleni i ciągu pieszym. Rozpoczęcie prac: 2023-09-13 2024-04-30 więcej...
ul. Gołębia (za skrzyżowaniem z ul. Piękną do ul. Gnieźnieńskiej) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace wykończeniowe mogące powodować lokalne utrudnienia w ruchu. Rozpoczęcie prac: 2023-09-11 2024-04-30 więcej...
ul. Markwarta MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace związane z odbudową docelową, wystapią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2023-08-11 2024-04-30 więcej...
ul. Szymanowskiego (pomiędzy ul. Sportową a ul. Ogińskiego) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami: początkowo w pasie zieleni, nastepnie prace będą prowadzone na jezdni (zostanie zwężona z wykorzystaniem nawierzchni tymczasowej oraz zostanie zlikwidowana część miejsc postojowych) oraz części chodnika (przejście drugą stroną ulicy). W kolejnym etapie zostanie zamknięta częśc skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Chopina - wjazd od ul. Sportowej zostanie prawostronnie zajęty, w celu umożliwienia przejazdu zostanie założona nawierzchnia tymczasowa. W ostatnim etapie prace będą prowadzone w pasie zieleni oraz na części chodnika. Rozpoczęcie prac: 2023-08-04 2024-04-30 więcej...
ul. Kościuszki (od nr 46 do 62) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami, jezdnia w miejscu prowadzenia prac zostanie zawężona (wraz z likwidacją części miejsc postojowych). Rozpoczęcie prac: 2023-08-03 2024-04-30 więcej...
ul. Koszalińska, Braniewska, Pucka, Bałtycka MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace wykończeniowe mogące powodować lokalne utrudnienia w ruchu. Rozpoczęcie prac: 2023-07-24 2024-04-30 więcej...
rejon Placu Kościeleckich Miasto Bydgoszczprace związane z przebudową Placu Kościeleckich (wraz z przebudową kanalizacji deszczowej) - prace podzielono na etapy: przebudowę części północnej oraz przebudowę części południowo-zachodniej. Podczas przebudowy części północnej w związku z jej zamknięciem zostanie wprowadzona zmiana jezdni południowej na drogę dwukierunkową. Podczas przebudowy części południowo-zachodniej zostanie zamknięta południowa jezdnia Placu Kościeleckich, część ul. Przy Zamczysku oraz południowego chodnika Placu Kościeleckich. Celem zachowania możliwości wyjazdu z obszaru Starego Miasta zostanie wyznaczona na skrzyżowaniu ul. Przy Zamczysku i Placu Kościeleckich strefa udostepniona do ruchu - część północna - łuk. Rozpoczęcie prac: 2023-07-17 2024-06-30 więcej...
ul. Kordeckiego (rejon zatoki parkingowej, przy ul. Dolina i Placu Poznańskim)) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: dostęp do miejsc parkingowych na końcu ulicy zostanie ograniczony, prace związane z odtworzeniem ścieżki rowerowej. Rozpoczęcie prac: 2023-07-18 2024-04-30 więcej...
ul. Gnieźnieńska (odcinek od ul. Fałata do ul. Jaskółczej i ul. Gołębia (skrzyżowanie z ul. Gnieźnieńską) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - prace wykończeniowe mogące powodować lokalne utrudnienia w ruchu. Rozpoczęcie prac: 2023-06-01 2024-04-30 więcej...
ul. Polanka od ul. Połczyńskiej do ul. Swarzewskiej MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - prace wykończeniowe. Rozpoczęcie prac: 2023-06-01 2024-04-30 więcej...
ul. Sułkowskiego/Dwernickiego MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone w chodniku i zieleni oraz obrębie skrzyżowania ul. Sułkowskiego i ul. Dwernickiego, Uwaga: ul. Dwrenickiego bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2023-06-12 2024-04-30 więcej...
Plac Weyssenhoffa (rejon wyspy centralnej, przy wyspie kanalizującej i na wlotach) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone w pasie zieleni. Rozpoczęcie prac: 2023-06-01 2024-04-30 więcej...
ul. Wyszyńskiego (pomiędzy ul. Chodkiewicza a ul. Fordońską/Jagiellońską), rejon ronda Fordońskiego i ul. Jagiellońskiej MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalprzebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone w pasie zieleni. Rozpoczęcie prac: 2023-05-22 2024-04-30 więcej...