Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Rada Miasta zdecydowała o wprowadzeniu nowych, bardzo korzystnych rozwiązanć dla osób, które regularnie zdecydują się zaparkować na parkingach P&R i kontynuować podróże miejską komunikacją.

Od kwietnia w sprzedaży pojawią się bilety okresowe w cenach biletów komunikacji publicznej.

Czytaj więcej...Parkingi P+R wybudowane zostały w ubiegłym roku.
Po pierwszych miesiącach testów i użytkowania planujemy wprowadzenie zmian, które zwiększą liczbę użytkowników.
Głównym celem systemu jest ograniczanie ruchu pojazdów w centrum miasta i wzmacnianie transportu publicznego.
Kierowca może zostawić swój samochód na parkingu i podróżować dalej bezpłatnie komunikacją miejską.

Od kwietnia wprowadzone zostaną udogodnienia dla osób, które regularnie dojeżdżają do Bydgoszczy samochodami i pracują w Śródmieściu.
Będzie można wykupić bilet okresowy na parkowanie i podróż komunikacją miejską w bardzo atrakcyjnej cenie:

• Bilet 1 – dobowy– 12 zł
• Bilet 5 – dobowy– 34 zł
• Bilet 14 – dobowy – 80 zł
• Bilet 30 – dobowy– 108 zł

Dotychczasowe opłaty godzinowe (monetami lub kartą) pozostają bez zmian.

Bilet okresowy = oszczędność
- Bilet okresowy będzie obowiązywał dla 1 lub 2 osób podróżujących razem samochodem.
- Podróż komunikacją miejską również będzie musiała odbywać się wspólnie (max. 2 osoby).
- Bilet okresowy nie będzie „przypisany" do jednego parkingu. Będzie obowiązywał na wszystkich parkingach w systemie P&R (z wyjątkiem parkingu przy ul. Grudziądzkiej). Mając bilet okresowy będzie można parkować na każdym z nich.
- Należ jednak pamiętać, że nie będzie możliwości pozostawienia auta na parkingu przez całą noc. Doba parkingowa będzie trwała do godziny 2 w nocy. Oznacza to, że parking należy opuścić do godziny 1:59 w nocy, natomiast wjechać na parking można po 2:00 w nocy. Jeżeli kierowca pozostawi auto przez całą noc, będzie musiał zapłacić dodatkową opłatę w wysokości 100 zł.

Czytaj więcej...Bilet okresowy P&R to nie Bydgoska Karta Miejska

Mimo, że bilet okresowy na system P&R będzie kosztował tyle co bilet sieciowy komunikacji miejskiej, trzeba pamiętać, że system P&R jest niezależny od BKM.

Oznacza to, że:
- zakup biletu okresowego P&R będzie odbywać się tylko w biletomatach znajdujących się na parkingach Park&Ride.
- bilet okresowy będzie przypisany do numeru rejestracyjnego pojazdu i będzie biletem na okaziciela,
- podróż komunikacją miejską będzie możliwa na bilecie okresowym P&R tylko podczas parkowania pojazdu na jednym z parkingów P&R. Po wyjechaniu auta z parkingu, bilet na komunikację zostanie automatycznie zawieszony.
- po zakupie biletu okresowego korzystanie zarówno z parkingu jak i transportu publicznego nie będzie wymagało od użytkownika żadnych dodatkowych czynności, wjazd i wyjazd z parkingu odbywać się będzie automatycznie po odczytaniu numeru rejestracyjnego pojazdu. Także w autobusie czy tramwaju biletu nie trzeba dodatkowo kasować tylko okazać podczas kontroli.

Decyzja o wprowadzeniu zmian w systemu Park&Ride podjęła na minionej sesji Rada Miasta.

Taniej niż w strefie płatnego parkowania
Obecnie pozostawienie auta na parkingach Park & Ride uzależniona jest od liczby pasażerów i czasu korzystania z systemu.
Całodzienne pozostawienie pojazdu i podróż komunikacją miejską w przypadku P&R - jednej lub dwóch osób kosztuje 12 zł. Dla porównania parkowanie tylko przez 3 godziny w strefie płatnego parkowania to wydatek 13,7 zł.

System P&R tworzą obecnie parkingi:
• Parking Las Gdański (skrzyżowanie Gdańska – Rekreacyjna) - 125 miejsc
• Rondo Kujawskie - 140 miejsc parkingowych
• Parking na Węźle Zachodnim - 75 miejsc.
• Parking Przylesie (rejon skrzyżowania Akademicka – Korfantego)- 160 miejsc.
• Wielopoziomowy parking przy ul. Grudziądzkiej – 285 miejsc –w ramach SPP .

Wszystkie informacje dotyczące bydgoskiego systemu Park & Ride oraz obowiązujący cenników znajdziecie Państwo na naszej stronie TUTAJ

 

Czytaj więcej...Strefa płatnego parkowania wkrótce zmieni swoje granice. Jej rozszerzenie ma przede wszystkim ograniczać ruch samochodowy w ścisłym centrum Bydgoszczy. Konsekwentnie w tej części miasta coraz więcej przestrzeni udostępniamy pieszym i rowerzystom.
Wprowadzimy też wiele nowych rozwiązań, postulowanych przez mieszkańców i organizacje społeczne. 

Zmiany dla wszystkich użytkowników dróg.

Przeniesiemy miejsca postojowe z chodników na jezdnie, wprowadzimy nowe ulice jednokierunkowe a na wielu trasach ograniczymy prędkość do 30 km/h.
Pojawią się też nowe rozwiązania dla rowerzystów i pieszych. 
Zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo na bydgoskich ulicach.
Wszystkie zmiany planujemy wprowadzić jest jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej...Zmiana granic strefy
Zgodnie decyzją Rady Miasta rozszerzone zostaną granice Strefy Płatnego Parkowania.
Będzie w niej teraz ponad 5000 miejsc.
To wskaźnik na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z innymi miastami Unii Metropolii Polskich.
Włączone zostaną do niej m.in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach i Babiej Wsi.

Strefa nadal będzie podzielona na dwie podstrefy a wprowadzenie zmian parkingowych w centrum, znacznie ułatwi funkcjonujący od ubiegłego roku wielopoziomowy obiekt przy ul. Grudziądzkiej.

Czytaj więcej...Kolejne ulice jednokierunkowe i kontraruch rowerowy
Przed zmianami zinwentaryzowaliśmy istniejące miejsca postojowe oraz te, które zostaną włączone do nowej strefy.
Przeprowadziliśmy też analizę w zakresie wprowadzenia dróg jednokierunkowych oraz kontraruchu rowerowego.
Takie rozwiązania zostaną wprowadzone m.in. na ulicach Bocianowo, Czartoryskiego i Zduny.

Czytaj więcej...Większe bezpieczeństwo i chodnik dla pieszych
Przeanalizowany został też obszar planowanej strefy SPP pod kątem uspokojenia ruchu i ograniczenia prędkości na konkretnych ulicach.
Na ulicach objętych zmianami w miarę możliwości, parkowanie zostanie w części lub w całości przeniesione na jezdnię.
Analizowana była również lokalizacja nowych parkometrów.

W wielu punktach wyznaczone będą dodatkowe miejscach postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Zasady porządkujące ruch na terenie miasta, zostały uzgodnione z Plastykiem Miejskim, Radami Osiedli, Radą Estetyki Miasta oraz Zespołem do spraw polityki Rowerowej Miasta Bydgoszczy.

Czytaj więcej...Czas na zmiany - ruszył przetarg
Wraz z zakończeniem prac projektowych nad nową strefą płatnego parkowania, ogłosiliśmy przetarg na wdrożenie przedmiotowych zmian w terenie.

Wprowadzaniu zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym zajmą Wykonawcy około 4 miesięcy.


Czytaj więcej...W kolejnym etapie ogłoszony zostanie jeszcze przetarg na zakup i wymianę parkometrów.
Nowe urządzenia będą nowocześniejsze i bardziej funkcjonalne niż te działające obecnie.
Pozwolą na płacenie kartą oraz wydadzą bilety na wskazany przez kierowcę numer rejestracyjny pojazdu. To pozwoli natomiast w przyszłości na zdalne sprawdzanie, czy auta w strefie mają opłacony postój.

W pierwszej kolejności planowane jest ustawienie parkometrów w nowej strefie parkowania, a następnie wymiana istniejących w centrum miasta.

Szczegółowe rozwiązania
Przygotowana dokumentacja dotycząca rozszerzenia Strefy Płatengo Parkowania obejmuje też zmiany w 3 dużych obszarach:
[ZMIANY DROGOWE] - zmiany organizacji ruchu w istniejącej i nowej strefie płatnego parkowania,
[ZMIANY ROWEROWE] - wprowadzenie nowych rozwiązań rowerowych w SPP
[POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA] - wprowadzenie ulic jednokierunkowych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu na wielu bydgoskich ulicach.

Czytaj więcej...Od poniedziałku 30 stycznia przez dwa tygodnie ferii zimowych, obowiązywać będą w bydgoskiej komunikacji wakacyjne rozkłady jazdy.

W związku z otwarciem dla pieszych kładki Esperanto, od dnia 01.02.2023r. (środa), linia autobusowa numer ZaT8 zostanie przywrócona na standardową trasę tj. Kapuściska – r. Toruńskie bez wariantu wydłużonego do Hali "Immobile Łuczniczka".

Od dnia 01 lutego wprowadzone zostaną zmiany w trasach przebiegu linii międzygminnych nr 42 oraz 91 na terenie Ciela:
Linia autobusowa nr 42 zmieni trasę przebiegu ulicami: Obwodową, Toruńską, Kościelną, Lipową.
Linia autobusowa nr 91 zmieni trasę przebiegu ulicami: Obwodową, Osiedle, Kościelną Toruńską.

W związku z powyższym zmianie ulegną również godziny odjazdów dla linii nr 42, 91, 96.

Przy okazji przypominamy, że w związku z przebudową drogi powiatowej, od dnia 26 stycznia obowiązuje cześciowo zmieniony przebieg linii międzygminnej numer 97.
Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ

Czytaj więcej...25 stycznia przeprowadziliśmy pierwsze testy sieci trakcyjnej i torowiska na ul. Perłowej.

Przypominamy, że dopiero po wykonaniu rozjazdów na ul. Toruńskiej, możliwy będzie powrót tramwajów na tą trasę.

Szczegóły dotyczące inwestycji znajdziecie Państwo zawsze na naszej stronie internetowej oraz kontach społecznościowych: Facebook, Instagram oraz Twitter.

Strona 10 z 218