Aktualności

Czytaj więcej...Dzięki poprawie warunków pogodowych, wykonawca kontynuuje prace remontowe na „starej" przeprawie mostowej.
Wykonywane są też ostatnie odcinki chodników i dróg rowerowych.

Rozpoczęły się pierwsze prace porządkowe i wykończeniowe.
To już ostatni etap robót, po którym będzie można rozpocząć prace odbiorowe.

Czytaj więcej...Samochody i tramwaje już od dłuższego czasu jeżdżą nowymi mostami pomiędzy ul. Fordońską i Toruńską.
Obecnie przy dotychczasowej przeprawie mostowej, wykonywane są prace remontowe oraz docelowe najazdy na obiekt od strony ul. Toruńskiej i Fordońskiej.
Układane są warstwy podbudowy a przy sprzyjających warunkach pogodowych i możliwościach technicznych (uruchomienie wytwórni mas bitumicznych) układana będzie docelowa nawierzchnia.
Wykonanie powyższych prac, pozwoli uruchomić sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Toruńską.

Czytaj więcej...Na "starej przeprawie" zdemontowane zostały wszystkie bariery i balustrady, które zostaną wymienione na nowe.
Pod mostami wykonywane są natomiast prace ziemne i porządkowe.
Kontynuowana jest też budowa dróg technicznych.

Po drugiej stronie ulicy Fordońskiej (po stronie północnej), trwają roboty gazownicze w obszarze chodnika.

Czytaj więcej...Pod koniec ubiegłego roku wykonane zostały zatoki autobusowe i perony przystankowe.
W minionym tygodniu na wszystkich przystankach montowane były natomiast ekrany przeciwbłotne.

W obszarze całej inwestycji wykonywane są też ostatnie prace na ciągach pieszych i rowerowych.
Budowane są też schody prowadzące na nasyp mostu.

Czytaj więcej...Na całym terenie zrealizowanej inwestycji prowadzone są prace porządkowe w pasie zieleni.
Przy wyższych temperaturach wymalowane zostanie też docelowe (grubowarstwowe) oznakowanie poziome w obrębie całej zrealizowanej inwestycji.

W minionym tygodniu prace wykończeniowe i porządkowe były też prowadzone w obrębie torowiska ul. Perłowej.
W najbliższych dniach wykonany tam będzie jeszcze montaż oświetlenia peronów tramwajowych.

Zakończenie wszystkich prac (przy sprzyjającej pogodzie) firma Trakcja SA planuje na koniec lutego bieżącego roku.

Czytaj więcej...Warto wiedzieć
Inwestycja o wartości prawie 170 mln finansowana jest z wykorzystaniem środków unijnych.
W jej ramach powstały między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz zmodernizowane zostały torowiska w rejonie ulic Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej.

Czytaj więcej...Na Rybim Rynku zniknie parking, a plac stanie się miejscem do spotkań i spacerów. Zasadzimy nowe drzewa, ustawimy ławki i donice.

W ramach tej inwestycji, wypięknieje też kilka uliczek na Starym Mieście.
Część prac jest już prowadzona. 

Wykonawca przystępuje właśnie do kolejnego etapu robót.

W pierwszej kolejności wykonujemy prace na uliczkach oddalonych od Starego Rynku.
Dopiero po ich zakończeniu rozpoczną się roboty na Rybim Rynku.
Dzięki temu minimalizujemy utrudnienia, a roboty prowadzone na krótkich odcinkach ulic, nie wpływają na płynność ruchu w ścisłym centrum miasta.

Czytaj więcej...Obecnie trwają roboty drogowe na ulicach: Przyrzecze (od ul. Farnej do ul. Ku Młynom), Grodzkiej (od ul. Przy Zamczysku w kierunku ul. Bernardyńskiej).
Kontynuowane są też prace na ul. Zaułek (od Batorego do ul. Jana Kazimierza) i Pod Blankami (od ul. Długiej do Jana Kazimierza).
Obecnie trwają prace przy układaniu nawierzchni a dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, wykonawca może rozpoczać prace na kolejnych odcinkach ulic.

Czytaj więcej...Od czwartku 1 lutego rozpoczynają się prace przy wymianie nawierzchni ul. Malczewskiego.
Ulica zostanie zamknięta do ruchu.


W najbliższych dniach rozpoczną się natomiast roboty na kolejnych docinkach ulic:
ul. Przyrzecze od ul. Ku Młynom w kierunku ul. Długiej;
ul. Zaułek od Jana Kazimierza do ul. Podwale;
ul. Pod Blankami od ul. Jana Kazimierza do ul. Długiej;

Czytaj więcej...Dopiero po przebudowie wszystkich powyższych ulic (latem bieżącego roku), rozpoczną się prace na Rybim Rynku.
Obecnie znajduje się tam zaplecze budowy. Docelowo jednak z placu zniknie parking.
Wykonane zostaną nowe chodniki.
Od strony spichrzy, dosadzimy drzewa, które zostaną dodatkowo podświetlone.
Na placu zamontowane będą też stylowe ławki i lampy.

Wykonawcą robót jest firma Betpol z Bydgoszczy.
Koszt tej ważnej dla miasta inwestycji wynosi ponad 24 mln.
Wszystkie prace zakończą się pod koniec bieżącego roku.

Czytaj więcej...Łącznie mamy już 137,5 km kilometrów dróg rowerowych. W najbliższych miesiącach zakończymy m.in. trwającą budowę drogi rowerowej przy nowych mostach oraz odcinek wielkiej pętli Fordonu na osiedlu Tatrzańskim.
Ustawimy też kolejne 500 stojaków ułatwiających rowerzystom parkowanie.
Zlecimy tez budowę kolejnych prawie 6 kilometrów tras.


Ubiegły rok był jednym z najlepszych pod kątem długości nowych tras rowerowych. Powstało ich prawie 10 kilometrów.
Nowe szlaki rowerowe mamy między innymi wzdłuż ul. Smukalskiej, Jeździeckiej, bulwarów nad Brdą, nad Wisła w Starym Fordonie oraz kontrapasy w Śródmieściu.

Czytaj więcej...Wkrótce kolejne kilometry
Wczesną wiosną zakończone zostaną między prace wykończeniowe przy nowych mostach Kazimierza Wielkiego. Zostały one powiązane z budową dróg rowerowych wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego i skrzyżowań z ulicami Fordońską oraz Toruńską. Powstało też połączenie w kierunku bulwarów, które będą również wkrótce rewitalizowane.
To około 1,8 kilometra ścieżek rowerowych.

Ruszyła też budowa kolejnych elementów Wielkiej Pętli Fordonu wzdłuż ul. Wierchowej i Geodetów. To zadanie obejmujące odcinek o długości ok. 1 km wytypowane do realizacji bezpośrednio przez mieszkańców w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.

Przed przetargiem jest budowa odcinka od Doliny Śmierci w kierunku ul. Rataja (1,2 km). Dokumentacja przygotowywana będzie dla kolejnych odcinków (m.in. przez planowany park Akademicki).

Dobudujemy brakujący odcinek drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244 biegnący w granicach miasta (osiedle Janowo) od ul. Biwakowej w kierunku mostu na Brdzie (około 100 metrów). To część nowej drogi rowerowej łączącej Bydgoszcz z Bożenkowem. Maksymilianowem i Samociążkiem wybudowanej przez Starostwo.

W ramach budowy bezpiecznego przejścia na Wyżynach powstaną też na ul. Wojska Polskiego w miejscu starej kładki przejazdy dla rowerów. Skomunikują one w lepszy sposób drogi rowerowe znajdujące się po obu stronach ulicy.

Czytaj więcej...Rowerowe parkingi wskażą mieszkańcy
Wraz z realizacją tego pakietu zadań doposażymy nowe ścieżki i kolejne miejsca w mieście w rowerowe stojaki.
7 lutego rozpoczniemy konsultacje społeczne, których celem będzie wybranie optymalnej lokalizacji dla 500 poręczy, przy których można bezpiecznie pozostawić rower.
Mieszkańcy zaproponują lokalizacje, a następnie członkowie Zespołu do spraw polityki rowerowej Miasta przedstawią rekomendację do ich umiejscowienia.

Czytaj więcej...Zaprojektują i wybudują
Wraz z modernizacją torowiska wzdłuż ul. Toruńskiej w okolicach zajezdni zbudujemy ścieżkę rowerową na odcinku od Kazimierza Wielkiego do ul. Równej (około 900 metrów). Dodatkowa infrastruktura budowana będzie po południowej stronie ulicy.
Trwają przygotowania do podpisania umowy.

Nowa trasa rowerowa zacznie powstawać nad brzegiem Brdy pomiędzy ul. Krakowską i Żabią. Inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj".
Oznacza to, że w pierwszej kolejności wykonawca skupi się na dokumentacji i pozwoleniach.
Z gotowej trasy o długości 1,6 kilometra skorzystamy w połowie 2026 roku.

W tym roku planowane jest też zlecenie robót na kolejnym odcinku bulwarów od ul. Żabiej do mostu Kazimierza Wielkiego (około 1,2 km).

W trybie „zaprojektuj i wybuduj"  zlecimy budowę brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Fordońskiej od ul. Sochaczewskiej do Wiślanej (ok. 0,8 km). Ta inwestycja wiąże się także z budową kładki nad magistralą węglową. W poprzednich latach wyremontowane zostały odcinki tej trasy pomiędzy Kapliczną i Sochaczewską oraz od Wiślanej do Inflanckiej.

Czytaj więcej...Powstają dokumentacje
Zrealizujemy prace projektowe dla nowych dróg rowerowych w mieście m.in od ulicy Łęczyckiej przez Marii Skłodowskiej-Curie, Moniuszki, Sieńki, Markwarta, Krasińskiego do Gdańskiej (ciąg o długości około 4,5 km). Obecnie wybieramy wykonawcę prac.

Wojska Polskiego na Kapuściskach, ul. Glinki (w kierunku BPPT), a dla ciągów na ulicach: ul. J. Poza tym prace będziemy kontynuować prace nad dokumentacją dla dróg rowerowych wzdłuż ul. Sułkowskiego na Leśnym oraz ul. Kieleckiej na Czersku Polskim oraz Sudeckiej na Tatrzańskim. Po ich zakończeniu rozpoczniemy realizację w formule „zaprojektuj i zbuduj" wykorzystując środki unijne na infrastrukturę rowerową w Metropolii Bydgoszcz na lata 2021-27.

Zabezpieczamy również środki na rozpoczęcie prac nad kolejnymi dokumentacjami niezbędnymi do budowy infrastruktury pieszo-rowerowej m.in. wzdłuż ulic, które mają zapewnić spójność dróg rowerowych w ramach Metropolii Bydgoszcz:
• Kolbego (Kormoranów –granica miasta),
• Pod Skarpą (Zamczysko – granica miasta ),
• Petersona (odc. ProNatura – zakres rozbudowy drogi ekspresowej S10),
• Wyzwolenia (odc. Sudecka – Brzegowa).

Czytaj więcej...Przygotowujemy się do budowy nowej drogi w zabudowywanym kwartale Śródmieścia naprzeciwko Opery pomiędzy ulicami Obrońców Bydgoszczy i ul. F. Focha.

Ulica przejmie ruch z korkującej się w godzinach szczytu ul. E. Warmińskiego.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, nowa ulica nazywać się będzie "Nad Portem".

Czytaj więcej...Nowa ulica została wytyczona wraz z przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2017 roku.
Obecnie wokół planowanej drogi powstaje kompleks budynków pod nazwą „Nowy Port".
W pierwszej kolejności wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. 
Obecnie prowadzimy przetarg na wybór wykonawcy tego zadania.

Czytaj więcej...W kolejnym etapie zaplanowaliśmy budowę infrastruktury drogowej typowej dla Śródmieścia.
Zgodnie z koncepcją ma ona mieć charakter zielonej alei ze szpalerem drzew, szerokimi chodnikami.
Partery budynków przylegających do ulicy mają pełnić funkcje usługowo-handlowe. 
Nowa ulica będzie nazywać się "Nad Portem"

Jest to nazwa historyczna, która funkcjonowała w tym kwartale przed II wojną światową.
Nazwa „Nad Portem" podkreśla rzeczny charakter Śródmieścia Bydgoszczy i przypomina o ścisłych związkach naszego miasta z rzeką Brdą.

Czytaj więcej...W tej części Śródmieścia przebudowę czeka również ulica Karmelicka. 
Będzie ona stanowić dojazd do rozbudowywanej Opery Nova.
Częścią inwestycji jest m.in. budowa dwupoziomowego podziemnego parkingu od strony ul. Karmelickiej.
Ulica musi zostać więc przebudowana.
Inwestycja pozwoli uporządkować i nadać estetycznego wyglądu kolejnym terenom w centrum Bydgoszczy.

Strona 7 z 418