Aktualności

Czytaj więcej...

Wykonawca odpowiedzialny za budowę nowych mostów nad Brdą firma Trakcja S.A. przechodzi do realizacji kolejnego etapu robót drogowych na ul. Toruńskiej i Kazimierza Wielkiego .
W obszarze przyległym do nowego frontu robót wprowadzone zostaną duże zmiany w organizacji ruchu.

Cały obecny ruch drogowy po południowej stronie rzeki Brdy poprowadzony zostanie tymczasowymi rondami i drogami objazdowymi do istniejącej przeprawy mostowej.

Szczegóły zmian w organizacji ruchu, wprowadzonego objazdu oraz zmian w funkcjonowaniu transportu zbiorowego zostały opisane poniżej.

I. Zmiany w układzie drogowym:

1. Bezpośredni wjazd na most z ulicy Kazimierza Wielkiego od strony południowej będzie niemożliwy. Wjazd i wyjazd z mostu tylko przez: ul. Nowotoruńska – tymczasowe rondo – ul Toruńska (objazdem wzdłuż torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej).

•skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego/Toruńska- wlot północny: ruch kołowy poprowadzony objazdem na ul. Toruńskiej wzdłuż torowiska tramwajowego, aż do tymczasowego ronda,

•skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego/ Toruńska- wlot południowy: możliwa relacja „w prawo" w ul. Toruńską (brak przejazdu kołowego przez torowisko),

•skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego/Toruńska- wlot zachodni: odcinek ul. Toruńskiej będzie służył tylko jako dojazd do prywatnych posesji - możliwy dojazd tylko do posesji.

•skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego/Toruńska- wlot wschodni: możliwa relacja „w lewo" w ul. Kazimierza Wielkiego (brak przejazdu kołowego przez torowisko).

2. Wprowadzenie tymczasowych rond:

- na wysokości skrzyżowania Toruńska/ Nowotoruńska (od poniedziałku 06 lutego)

- na skrzyżowaniu Nowotoruńska / Kazimierza Wielkiego (wdrożenie rozpocznie się od środy 08 lutego);

3. Ogólny schemat zmian w organizacji ruchu po zakończeniu wprowadzania wszystkich zmian tj. od czwartku 9 lutego 2023 r.

Czytaj więcej...

II Zmiany w transporcie publicznym:
Ruch tramwajowy będzie odbywał się bez zmian

Od poniedziałku (06.02) autobus linii nr 59 (w obu kierunkach) nie będzie kursował mostem Kazimierza Wielkiego.
Objazd dla linii nr 59 wytyczono przez: ul. Toruńska – rondo Toruńskie – most Pomorski – M. Skłodowskiej Curie – od ul. Jurasza powrót na swoją trasę.

Przystanki wyłączone w obsługi pasażerskiej:
- Skłodowskie-Curie / Gajowa (w obu kierunkach)
- Skłodowskie-Curie / Bałtycka (kierunek Błonie)
- Skłodowskie-Curie / Łęczycka(kierunek Błonie)
- Bałtycka / Skłodowskiej-Curie (kierunek Kapuściska / Łęgnowo)
- Most Kazimierza Wielkiego (w obydwu kierunkach)
- Fordońska/ Szajnochy (kierunek Błonie)
- Kazimierza Wielkiego / Toruńska ( obydwu kierunkach)

Przystanki na trasie objazdowej:
Rondo Skrzetuskie (kierunek Kapuściska/Łęgnowo)
Rondo Fordońskie (w obydwu kierunkach)
Rondo Toruńskie (kierunek Kapuściska/Łęgnowo w istniejącej zatoce ulicy Toruńskiej; kierunek Błonie po skręcie w prawo na moście Pomorskiem- przystanek tymczasowy)
Toruńska / Łuczniczki (w obydwu kierunkach – przystanek istniejący)
Nowotoruńska / Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (kierunek Kapuściska/Łęgnowo przystanek tymczasowy, kierunek Błonie przystanek istniejący)

Jednocześnie informujemy, że przystanek Kazimierza Wielkiego /Toruńska dla linia nr 36N w kierunku Nakielska/Lisia, Belma - - będzie zawieszony
Linia ta będzie korzystać z przystanku Nowotoruńska / Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 

Czytaj więcej...W tym roku rowerzyści skorzystają z ponad 10 kilometrów nowych dróg rowerowych m.in. wzdłuż ul. Smukalskiej i Jeździeckiej. Wkrótce ogłosimy przetarg na budowę trasy łączącej Śródmieście z Bartodziejami.

Trwają przygotowania do kolejnych rowerowych inwestycji.


Najbardziej zawansowane prace prowadzone są przy budowie drogi rowerowej na ul. Jeździeckiej. Trasa zyskała już nawierzchnię na odcinku od Hipicznej do osiedla Podkowa.
Przy sprzyjających warunkach asfalt układny będzie też pomiędzy ul. Słowckiego i ul. Gdańską.
W ten sposób powstanie spójny ciąg rowerowy od ul. Gdańskiej do ul. Podkowa o długości 2,3 km.

Czytaj więcej...Na ostatniej prostej są również prace przy rozbudowie ul. Smukalskiej. Ważną częścią zadania jest budowa wydzielonej drogi rowerowej od ul. Błądzimskiej aż do pętli autobusowej w Smukale.

W ten sposób rowerzyści zyskają bezpieczną 3-kilometrową trasę łączącą Piaski ze Smukałą.
Leśne dukty zapewniają jej połączenie między innymi z ul. Jeździecką w Myślęcinku.

W sercu Bydgoszczy, wiosną zakończą się prace przy rewitalizacji kolejnego odcinka bulwarów.
Trasa o długości 0,3 km ma zapewniać bezpieczny i komfortowy przejazd pomiędzy mostem Bernardyńskim i ulicą Uroczą.
Podczas realizacji tej inwestycji konieczna była między innymi przebudowa kładki.

Trwa przetarg na kolejny etap tego zadania obejmujący przebudowę bulwarów na 2,5-kilometrowym odcinku od ul. Krakowskiej do mostu Kazimierza Wielkiego.

Czytaj więcej...Kolejne trasy w budowie i przygotowaniu
W wakacje planowany jest finisz prac nad drogą rowerową w Starym Fordonie od ul. Promenada do wału wiślanego z dojazdami do nowego nabrzeża.

Szeroka trasa o długości około 600 metrów ma umożliwiać poruszanie się rowerzystom i pieszym.


Czytaj więcej...Kontynuowane są prace związane z budową nowych mostów na Brdzie.
Cześcią zadania jest również wytyczenie rowerowej drogi wokół skrzyżowań ul. Kazimierza Wielkiego z Fordońską i Toruńską.
Trasa ma też zapewnić komunikację z planowanym na Bartodziejach bulwarem nad Brdą.
To infrastruktura rowerowa o łącznej długości ok. 1,8 km.

Czytaj więcej...Intensywnie przygotowujemy się także do dużej inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej pomiędzy Śródmieściem i Bartodziejami. Nowa infrastruktura dla rowerów o długości 4,5 km przebiegać będzie przez obszary o bardzo dużej liczbie mieszkańców. Na osiedle Bartodzieje mieszka ponad 20 tysięcy bydgoszczan, a w Śródmieściu około 30 tysięcy osób. Większość trasy zbudowana zostanie w formie pasów rowerowych wyznaczonych na jezdni oznakowaniem. 

Na finiszu są prace związane z nową organizacją ruchu w centrum Bydgoszczy co związane jest z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania. Uwzględnimy w niej postulaty środowisk rowerowych związane między innymi z wprowadzeniem na kolejnych ulicach kontraruchu oraz kontrapasów.

Czytaj więcej...Zadana wybrane przez mieszkańców
Rozpoczęliśmy prace przy kolejnym odcinku drogi rowerowej wzdłuż ul. Andersa na odcinku od ul. Kasztelańskiej do S. Duboisa.
Ścieżka o długości 0,6 km ma połączyć osiedle Tatrzańskie z Szybowników.
To zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w czasie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.

Do realizacji jeszcze w tym roku trafić ma pomysł mieszkańców związany z remontem rowerowych pasów wzdłuż ul. Pelplińskiej. To ciąg o długości ok. 1,5km wytyczony w poprzednim wieku na szerokich chodnikach po obu stronach ulicy.

Czytaj więcej...W Fordonie ruszyć ma budowa Wielkiej Pętli Fordonu.
To duży projekt, który zwyciężał w ostatnich edycjach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Każdy etap wymaga jednak przygotowania kompleksowej dokumentacji. Kolejne odcinki trasy są jednak sukcesywnie przygotowywane do realizacji. W pierwszym etapie realizowany ma być odcinek od Doliny Śmierci do ul. Orlińskiego 1,2 km. Cała trasa docelowa osiągnie długość 21 kilometrów.
Bydgoski Budżet Obywatelski zabezpiecza środki na kilka etapów tej trasy u podnóża fordońskiego zbocza od osiedla Eskulapa na Tereny Nadwiślańskie.

Przygotowani do unijnych funduszy
Z myślą o wykorzystaniu w kolejnych latach m.in. funduszy europejskich trwają prace nad koncepcjami kilku nowych dróg rowerowych o łącznej długości 7 km wzdłuż:
ul. Wojska Polskiego (Szarych Szeregów – Chemiczna, długość ok. 1,0 km, po obu stronach łącznie ok. 2,0 km) , połączy ona istniejące drogi przy węźle Szarych Szeregów ze ścieżką wzdłuż ul. Chemicznej,
ul. J. Sułkowskiego (Kozietulskiego – Modrzewiowa - po obu stronach łącznie ok. 1,8 km), połączy ona istniejące drogi rowerowe wzdłuż ul. Ogińskiego, Kamiennej z dworcem przy ul. Leśnej),
ul. Glinki (Dąbrowa – Bydgoskich Przemysłowców, długość 1,9 km, połączy ona nową infrastrukturę wybudowaną podczas II etapu trasy Uniwersyteckiej ze ścieżkami na terenie BPPT),
ul. Kieleckiej (Nowotoruńska – Toruńska, długość 0,8 km, połączy ona drogi rowerowe wybudowane wzdłuż ul. ks. Dachtery i Spornej),
ul. Sudeckiej / Wyzwolenia / Pelplińskiej (pętla Tatrzańskie - granica miasta, długość 1,4 km, połączy ona nową drogę rowerową na terenie gminy Osielsko ze ścieżką wzdłuż ulicy Pelplińskiej).

Czytaj więcej...Na budowa infrastruktury rowerowej w Bydgoszczy chcemy łącznie wydać dofinansowanie unijne o wartości 6,8 mln euro. Wcześniej zleciliśmy też prace nad projektem rowerowej trasy wzdłuż ul. Fordońskiej wraz z kładką nad torami magistrali węglowej. Unijne dofinansowanie chcemy też wykorzystać na rozbudowę ul. Nakielskiej wzdłuż której również zaprojektowana została rowerowa droga. W pierwszej kolejności realizowany ma być etap od ul. Łochowskiej do wiaduktu kolejowego

Czytaj więcej...Ulica gen. W. Andersa łącząca kilka fordońskich osiedli, zyska wkrótce kolejny odcinek ścieżki pieszo-rowerowej.
Przekazaliśmy już wykonawcy plac budowy znajdujący się pomiędzy ulicami Kasztelańską i S. Dubois.

Inwestycję do realizacji wybrali mieszkańcy w czasie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.

Podpisaliśmy umowę z firmą BPRD, która jest odpowiedzialna za budowę prawie 600-metrowej trasy z nawierzchnią z betonu asfaltowego.
W ostatnich dniach wykonawca przejął plac budowy i rozpoczął m.in. prace geodezyjne.
Prace przy jezdniach ograniczą się do wymiany krawężników wysokich na obniżone, w związku z lokalizacją przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi.
Do oświetlenia projektowanej infrastruktury pieszo – rowerowej posłuży oświetlenie zamontowane w ramach budowy trasy tramwajowej do Fordonu.

Czytaj więcej...Inwestycja kosztuje pół miliona złotych.
Zadanie zostało wybrane do realizacji przez mieszkańców w czasie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.
Zakończenie prac planowane jest za pół roku.

Przypominamy, że w ubiegłym roku zakończyliśmy budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ulicą Palińskiego i rondem przy połączeniu ul. Andersa z z ul. GOPR-u.
Przed rokiem szeroki chodnik dobudowaliśmy natomiast na odcinku od ul. N. Gieryna w kierunku ul. Geodetów.

Czytaj więcej...Wiosną zakończą się pracy przy rozbudowie 3-kilometrowego odcinka ulicy Smukalskiej łączącego osiedla Piaski i Smukałę.

Od podstaw powstała solidna konstrukcja drogi, ścieżka rowerowa, chodniki i zamontowane zostało energooszczędne oświetlenie.
Trwają jeszcze zaawansowane prace przy przebudowie pętli autobusowej.

Czytaj więcej...Na prawie całym realizowanym odcinku wykonane została jezdnia, chodniki i drogi rowerowe. Do ułożenia pozostała już tylko ostatnia warstwa nawierzchni tzw. ścieralna.
Ostatnio uruchomione zostało energooszczędne oświetlenie.

W połowie odcinka powstał też rowerowy parking.
Wykonawca zamówił stoliki i ławki, które niebawem zostaną ustawione w tym specjalnym miejscu.

Czytaj więcej...Późną jesienią nasadzone zostały pierwsze drzewa i krzewy.
Wiosną planowane są dalsze nasadzenia.
Wzmacniane i obsiewane trawą, będą jeszcze skarpy na całym realizowanym odcinku.

Nadal trwają jeszcze intensywne prace na ok. 300 metrowym odcinku, na wysokości pętli autobusowej przy ul. Rajskiej.
Trwa tam układanie warstw podbudowy przyszłej jezdni, prace brukarskie przy zatokach autobusowych.
Wytyczane są chodniki i ścieżki rowerowe.
Znaczna cześć słupów oświetleniowych została już ustawiona.

Czytaj więcej...Zakończenie wszystkich prac planowane jest wiosną biezacego rok.
Wykonawcą robót jest firma Strabag
Prace budowlane zajmą 2 lata.
Koszt inwestycji to prawie 25,5 mln zł.
Inwestycja realizowana przez ZDMiKP w porozumieniu z miejskimi wodociągami. Na budowę drogi rowerowej Miasto pozyskało fundusze unijne.

Strona 7 z 379