Aktualności

Czytaj więcej...W tym roku w ramach rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania, kolejne ulice przekształcimy w drogi jednokierunkowe a na wielu trasach wprowadzimy ograniczenia do 30 km/h.

Zmiany poprawią nie tylko bezpieczeństwo ale umożliwią stworzenie też kolejnych tras dla rowerzystów.

W kilkunastu miejscach Bydgoszczy zaplanowaliśmy wprowadzenie pasów, kontrapasów oraz kontraruchu rowerowego.

Czytaj więcej...KONTRARUCH ROWEROWY  to dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego w jezdniach ulic jednokierunkowych.
Ruch rowerów w obu kierunkach odbywa się bez wyznaczania pasów ruchu dla rowerów, jeżeli dopuszczalna prędkość jest nie większa niż 30 km/h. Ruch rowerów w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu innych pojazdów odbywa się na zasadach ogólnych, a rowery poruszające się w przeciwnym kierunku jadą „pod prąd", co nazwane jest „kontraruchem"

Zalety kontraruchu rowerowego:
- ruch rowerów w kierunku przeciwnym do innych pojazdów poprawia ciągłość i spójność sieci tras rowerowych,
- pozwala użytkownikom rowerów na korzystanie z krótszych tras przejazdu,
- sprzyja poprawie bezpieczeństwa, bo zarówno kierujący rowerami, jak i kierujący innymi pojazdami, przy ograniczonej przestrzeni są bardziej ostrożni, a ruch odbywa
się z ograniczoną prędkością.

LOKALIZACJE ULIC Z PLANOWANYM WPROWADZENIEM KONTRARUCHU W SPP
1. ul. Adama Czartoryskiego
2. ul. Krzysztofa Gotowskiego
3. ul. Jana Pestalozziego - odcinek Jagiellońska - Skwer Ludwika Zamenhoffa
4. ul. Mieczysława Karłowicza - odcinek Łużycka - Leona Wyczółkowskiego
5. ul. Karola Kurpińskiego - odcinek Mieczysława Karłowicza - Karola Kurpińskiego (łącznik)
6. ul. Sportowa - odcinek Stanisława Moniuszki - Karola Szymanowskiego
7. ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka - odcinek Jana Karola Chodkiewicza - Jana Kozietulskiego
8. ul. Józefa Poniatowskiego - odcinek Jana Karola Chodkiewicza - Jana Kozietulskiego
9. ul. Jana Kilińskiego - odcinek Jana Karola Chodkiewicza - Jana Kozietulskiego
10. ul. Unii Lubelskiej - odcinek Dworcowa - Warszawska
11. ul. Warszawska - odcinek Aleksandra Fredry - Jana i Jędrzeja Śniadeckich
12. ul. Plac Piastowski - odcinek Generała Józefa Sowińskiego - Jana i Jędrzeja Śniadeckich
13. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - odcinek Warszawska - Pomorska
14. ul. Zduny
15. ul. Generała Józefa Sowińskiego - odcinek Bocianowo - Hetmańska
16. ul. Bocianowo
17. ul. Racławicka
18. ul. Plac Tadeusza Kościuszki - odcinek Kaszubska - Pomorska
19. ul. Szczepana Jankowskiego
20. ul. Ks. Hugona Kołłątaja
21. ul. Jana Kasprowicza
22. ul. Jana Zamoyskiego - odcinek Gdańska - 20 stycznia 1920r.
23. ul. Mikołaja Kopernika - odcinek Adama Asnyka - Stanisława Staszica
24. ul. Sielanka - odcinek Księdza Ryszarda Markwarta - Stanisława Wyspiańskiego
25. ul. Henryka Siemiradzkiego
26. ul. Jana Długosza
27. ul. Maksymiliana Jackowskiego - odcinek Śląska - Władysława Łokietka
28. ul. Pod Blankami
29. ul. Stary Port - odcinek Franciszka Druckiego-Lubeckiego - Bernardyńska
30. ul. Kaszubska
31. ul. Adama Naruszewicza - odcinek Królowej Jadwigi - Aleksandra Karnickiego
32. Plac Wolności

Czytaj więcej...KONTRAPAS ROWEROWY
Kontrapas rowerowy – jest to pas ruchu dla rowerów w kierunku przeciwnym do ruchu innych pojazdów na drogach jednokierunkowych.
Kontapasy rowerowe stosuje się na drogach o dopuszczalnej prędkości od 30 do 50 km/h.
Kontrapas jest zawsze jednokierunkowy, prowadzący ruch rowerów w przeciwnym kierunku niż kierunek zasadniczy na drodze.
Takie rozwiązanie zastosowaliśmy już na ul. Wiatrakowej i ul. Bełzy.

LOKALIZACJE ULIC Z PLANOWANYM WPROWADZENIEM KONTRAPASA W SPP
1. ul. Jana III Sobieskiego - odcinek Gen. Józefa Sowińskiego - Warszawska
2. ul. Hetmańska
3. ul. Mazowiecka
4. ul. Świętojańska - odcinek Tadeusza Kościuszki - Pomorska

Czytaj więcej...PAS ROWEROWY
Pas ruchu dla rowerów to część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami rowerowymi (np. czerwonym pasem na jezdni).
Pas ruchu dla rowerów urządza się na jezdni jako część tej jezdni oddzielona od części przeznaczonej dla innych pojazdów oznakowaniem poziomym lub wyspa dzielącą.
Takie rozwiązanie rowerzyści mogą napotkać już na al. Ossolińskich i ul. Gdańskiej.

LOKALIZACJE ULIC Z PLANOWANYM WPROWADZENIEM PASA ROWEROWEGO W SPP
1. Aleje Adama Mickiewicza
2. Aleje Powstańców Wielkopolskich - odcinek Plac Józefa Weyssenhoffa - Michała Kleofasa Ogińskiego
3. Plac Józefa Weyssenhoffa

Więcej o różnicach między kontrapasem a kontraruchem rowerowym pisaliśmy TUTAJ

Czytaj więcej...W ramach rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania planujemy poszerzyć istniejące strefy ograniczonej prędkości i wprowadzić też nowe.
Zdecydowanie poprawi to bezpieczeństwo na wielu ulicach osiedlowych.

Strefy ograniczonej prędkości w których obowiązuje 30 km/h, stosuje się w strefach o dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych. Na bydgoskich ulicach pojawią się jednak nie tylko znaki ograniczające prędkość ale też skrzyżowania równorzędne, zmiany kierunków ruchu i miejscowe przewężenia.

PROJEKTOWANE STREFY OGRANICZONEJ PRĘDKOśCI - LOKALIZACJE
Nowe projektowane obszary stref:
1. Obszar pomiędzy ulicami: Graniczna – Władysława Łokietka - Królowej Jadwigi – Grunwaldzka;
2. Obszar ulic: Jana Sobieskiego – Tadeusza Rejtana;
3. Obszar ulic: Śniadeckich – Ślusarska;
4. Obszar pomiędzy ulicami: Pomorska – Jana i Jędrzeja Śniadeckich – Pl. Piastowski – Gen. Józefa Sowińskiego – Mazowiecka;
5. Obszar pomiędzy ulicami: Gdańska – Jagiellońska – 3 Maja – Zygmunta Krasińskiego;
6. Obszar ulic: Andrzeja Szwalbego – Karola Libelta – Hugo Kołłątaja;
7. Obszar pomiędzy ulicami: Markwarta – Al. Ossolińskich – Adama Mickiewicza – Ignacego Jana Paderewskiego – Stanisława Staszica;
8. Obszar ulic: Sportowa – Fryderyka Chopina – Karola Szymanowskiego;
9. Obszar ulic: Józefa Wybickiego – Powstańców Śląskich;

Poszerzenie stref:
1. Poszerzenie istniejącej strefy na ul. Racławickiej – Ogrodowej – Rycerskiej.
Strefą zostanie objęty cały obszar pomiędzy ulicami: Zygmunta Augusta – Pomorska – Gen. Józefa Sowińskiego – Hetmańska
2. Poszerzenie istniejącej strefy na ul. Fryderyka Chopina – Mieczysława Karłowicza.
Strefą zostanie objęty cały obszar pomiędzy ulicami Jagiellońska – Jana Pestalozziego – Marii Skłodowskiej -Curie – Fryderyka Chopina
3. Poszerzenie strefy na ul. Dolina o ul. Miedza

Pojedyncze ulice objęte strefą:
1. Ul. Krakowska
2. Ul. Oskara Kolberga

Czytaj więcej... MAPA [wersja pdf]
kliknij aby powiększyć

Jedź ostrożnie
Nadmierna prędkość pojazdów, szczególnie w obszarach zabudowanych jest głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dzieje się tak z następujących względów:
- przy wyższej prędkości jazdy, kierowca ma mniej czasu na przetworzenie informacji odbieranych z otoczenia;
- im wyższa prędkość tym dłuższa droga hamowania.
- im wyższa prędkość pojazdu tym trudniej uniknąć zderzenia;
- wraz ze wzrostem prędkości zawęża się pole widzenia kierowcy, a więc maleje jego zdolność do odbierania informacji z drogi i otocznia;
- im wyższa prędkość jazdy, tym poważniejsze są obrażenia u ofiar wypadków.

Przy potrąceniu pieszego z prędkością 50 km/h prawdopodobieństwo, że poniesie on śmierć, jest dziewięć razy większe niż przy prędkości 30 km/h.
Zmniejszenie średniej prędkości pojazdów o 5% powoduje spadek ogólnej liczby wypadków o 10% a wypadków ze skutkiem śmiertelnym o 20%

Czytaj więcej...Do Bydgoszczy zwożone są pierwsze segmenty nowego mostu drogowego i montowane na wykonanych wcześniej filarach i podporach.
Jednocześnie wykonawca robót firma Trakcja SA wdraża nową organizację ruchu na połoduniowym brzegu rzeki. Umożliwi to rozbudowę skrzyżowania ulic Toruńskiej i Kazimierza Wielkiego.

Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ

Czytaj więcej...Jesteśmy gotowi do dokończenia rewitalizacji ulic na Starym Mieście.
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tych inwestycji środkami centralnymi. Otrzymaliśmy zakładane 30 mln zł więc prace budowlane mogą ruszyć jeszcze w tym roku.
Do programu zgłosiliśmy zadania, które posiadają gotową dokumentację i niezbędne pozwolenia. 
Zadania są dofinansowane w 50%, pozostała część będzie opłacona z budżetu miasta Bydgoszczy.

Czytaj więcej...W projektu zaplanowanliśmy przebudowę 20 bydgoskich ulic.
Bardzo ważnym elementem jest dokończenie przebudowy historycznego układu ulic na Starym Mieście (m.in. ul. Pod Blankami, Grodzkiej, Jan Kazimierza). To niezbędny element kompleksowej rewitalizacji Salonu Bydgoszczy.
Kolejną grupę zadań stanowią ulice ułatwiające dojazd do ważnych obiektów użyteczności publicznej (Iławska, Kromera).

Ostatnią najliczniejszą grupę ulic do przebudowy stanowią drogi bez twardej nawierzchni.
Będzie to ważne uzupełnienie innych miejskich programów, które pozwoliły w ostatnich latach utwardzić ponad 120 ulic o łącznej długości ponad 35 kilometrów.

Ulice zaplanowane do przebudowy:
1. ul. Grodzka
2. ul. Przy Zamczysku
3. ul. Pod Blankami
4. ul. Jana Kazimierza
5. ul. Przyrzecze
6. ul. Malczewskiego
7. ul. Zaułek
8. ul. Iławska (odcinek prostopadły do ul. Fordońskiej)
9. ul. Janowiecka
10. ul. Kętrzyńska
11. ul. Ciechocińska
12. ul. Żeromskiego
13. ul. Charzykowska (od Bruskiej do Wiejskiej)
14. ul. Szamarzewskiego (od Piaski do Błotnej)
15. ul. Baranowskiego ( od Smukalskiej do Baranowskiego 71)
16. ul. Piaski (odcinek od Szamarzewskiego - do Piaski 8)
17. ul. Kotowicza
18. ul. Kromera
19. ul. Pogodna 
20. ul. Syrokomli

Strona 6 z 379