Aktualności

Czytaj więcej...Rozpoczęła się wiosenna migracja płazów. W naszym kraju są one pod ścisła ochroną.
Robimy więc wszystko by pomóc im dotrzeć do najbliższych zbiorników wodnych.
Wiosna to też czas wzmożonej aktywności jeży i wiewiórek. O szlakach migracyjnych tych zwierząt, informują w Bydgoszczy specjalne znaki.

Czytaj więcej...Chronimy płazy
Wybudzone z hibernacji zwierzęta są bardzo powolne, z trudem pokonują przeszkody terenowe a przekroczenie ruchliwej drogi może być dla nich wręcz niemożliwe. Ochrona płazów staje więc bardzo ważna, szczególnie w okresie wiosennym. Już kilka lat temu wzdłuż ż ul. Łęgnowskiej zbudowaliśmy ogrodzenia uniemożliwiające wejście płazów na jezdnię.

Podobne działania, zrealizowaliśmy również przy ul. Grunwaldzkiej.
Na wysokości schroniska dla zwierząt w rejonie zbiornika wodnego, wykonaliśmy wygrodzenie mające uniemożliwić wejście płazów na jezdnię,
Takie wygrodzenia powstały też strudze Flis. Zamontowane zostały też siatki ochronne na studzienkach kanalizacyjnych oraz zabezpieczone wpusty deszczowe.

Czytaj więcej...Powyższe działania mają chronić płazy, będące w naszym kraju pod ścisłą ochroną.
Niestety nadal bardzo dużo płazów ginie wiosną na drogach w czasie wędrówki do zbiorników wodnych.
Z uwagi na malejącą liczbę miejsc rozrodu – stawów, zanieczyszczenie środowiska i coraz więcej przeszkód na trasach migracji liczba płazów spada.
Jest to tendencja obserwowana na całym świecie.

Czytaj więcej...Patrz na znaki – jeż idzie
W ostatnich latach w całym mieście ustawiliśmy też dodatkowe oznakowanie, gdzie występują naturalne szlaki migracji zwierząt.
Warto w takich miejscach szczególnie zwolnić.

Nowe oznakowanie ustawiliśmy na kilkunastu ulicach w sąsiedztwie terenów parkowych, które zamieszkują między innymi jeże, wiewiórki czy sarny.
W przypadku kolizji z samochodami zwierzęta najczęściej giną.
Ryzyko kolizji znacznie spada jeśli kierowcy poruszają się z ograniczoną prędkością i zachowują w takich miejscach większą ostrożność.

Takie oznakowanie napotkacie między innymi na ul. Mińskiej na wysokości parku nad Kanałem Bydgoskim oraz na ul. Toruńskiej przy Torbydzie - znaki ostrzegają o jeżach i wiewiórkach.
Ul. Zamczysko pomiędzy Gdańską i Armii Krajowej to naturalny szlak migracji dla jeży. Ten gatunek zwierząt oraz sarny często przekraczają też ulice Gdańską i Jeździecką na wysokości ogrodu botanicznego.

Czytaj więcej...Do 31 marca zakończą swoją działalność ogródki zimowe w obrębie Starego Rynku i okolicznych ulic.
Właściciele już składają wnioski o montaż ogródków letnich.
Pierwsze rozstawiane będą już od 1 kwietnia.
W tym roku sezon letni potrwa zdecydowanie dłużej.

Do końca marca restauratorzy mają czas na demontaż ogródków zimowy z obszaru Starego Rynku i pozostałych ulic Bydgoszczy.
Od 1 kwietnia rozstawiane mogą być już pierwsze ogródki letnie na terenie miasta.
Na samej płycie Rynku natomiast parasole, krzesła i stoliki pojawią się w połowie kwietnia.
Już naprawiliśmy i oczyściliśmy parasole w kolorze kremowym, które co roku rozstawiane są w centrum miasta.

Czytaj więcej...W tym roku wydłużymy sezon
W poprzednich latach sezon na ogródki letnie kończył się pod koniec września.
W związku jednak z tym, że jesienią coraz dłużej utrzymuje się dobra pogoda, wydłużamy termin działalności ogródków letnich aż do końca października.
Tym samy ogródki zimowe będą rozstawiane dopiero w listopadzie.

Do tej pory w ZDMiKP złożonych został ponad 30 wniosków o podpisanie umowy na dzierżawę terenu pod ogródki letnie na terenie miasta. Co roku wydajemy ponad 70 tego rodzaju umów.

W tym roku opłata za działalność ogródków letnich dla dzierżawców pozostaje bez zmian i wynosi:
- 1 zł za 1m² za dzień dla prowadzących ogródki letnie ze sprzedażą alkoholu
- 0,10 zł za 1m² za działalność ogródków nie prowadzących sprzedaży alkoholu.
Do wskazanej wysokości opłat z tytułu dzierżawy terenu pod ogródki letnie dodany zostanie podatek VAT, płatny zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

Dzierżawcy nadal mogą występować do ZDMiKP z wnioskiem o dzierżawę.

Czytaj więcej...Warto przypomnieć, że standardy estetyczne ogródków sezonowych zostały wypracowane przez Plastyka Miejskiego.
Przy aranżacji ogródka trzeba więc wykorzystać żywe kwiaty. Forma ogródka musi być też maksymalnie lekka i stylistycznie dopasowana do miejsca, szczególnie do historycznej części miasta. Użyte stoliki i krzesła powinny być w charakterze mebli kawiarnianych. Zakazane jest używanie wszelkich plastikowych, nietrwałych i nieestetycznych rozwiązań.
W związku z powyższym, przed wystąpieniem z wnioskiem do ZDMiKP, należy uzyskać pozytywną opinię Plastyka Miejskiego.

Czytaj więcej...Budowa nowych mostów (drogowego i tramwajowego) oraz modernizacja starej przeprawy łączącej Bartodzieje z Kapuściskami, to największa inwestycja drogowa w Bydgoszczy.

Wartość zadania - finansowanego ze środków unijnych - to prawie 170 mln zł. 

W jej ramach powstały między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz zmodernizowane zostały torowiska w rejonie ulic Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej.
Powstało nowe oświetlenie oraz ciągi piesze i rowerowe.
Przebudowanych zostało kilka skrzyżowań a "stara" przeprawa została wyremontowana.
Nasadzone zostały też liczne drzewa i krzewy.

27 marca udostępniony do ruchu został wyremontowany most drogowy w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. Włączona została też sygnalizacja świetlna przy skrzyżowaniu z ul. Toruńską.

W kwietniu wykonawca będzie jeszcze prowadził prace wykończeniowe w obrębie zrealizowanej inwestycji. Nie będą one miały jednak większego wpływu na płynność ruchu.

Czytaj więcej...W środę (27 marca) około godziny 23.00 udostępniony do ruchu zostanie drugi most drogowy w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego.
Włączona zostanie też sygnalizacja świetlna przy skrzyżowaniu z ul. Toruńską.
Zdecydowanie usprawni to ruch pomiędzy Bartodziejami i Kapuściskami.

Czytaj więcej...Już od kilku miesięcy można korzystać z nowych mostów nad Brdą – drogowego i tramwajowego.
Budowa nowych mostów, połączona była jednak też z modernizacją „starej" przeprawy wybudowanej w 2000 roku.
Na dojeździe do obiektu ułożono już nową nawierzchnię, naprawiono dylatacje oraz przyczółki, wymieniono łożyska oraz ustawiono bariery energochłonne i poręcze na kapie chodnikowej. Niebawem dokończony zostanie chodnik i droga rowerowa.

Zakończenie prac przy nawierzchni pozwoli Wykonawcy 27 marca w godzinach nocnych, udostępnić obiekt do ruchu.
Zmiany pozwolą też uruchomić sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Toruńską.
Poprawi to bezpieczeństwo i usprawni ruch w tej części miasta.

Czytaj więcej...Do końca kwietnia firma Trakcja S.A. kontynuować będzie jeszcze prace na zachodniej kapie chodnikowej wyremontowanej przeprawy. Do wykonania pozostało ułożenie żywic na ciągu pieszo-rowerowym. W związku z powyższym ruch pieszych nadal będzie poprowadzony mostem po stronie wschodniej.


Kontynuowane będą jeszcze prace pod obiektem oraz roboty porządkowe i wykończeniowe.
Wykonane będą też ostatnie nasadzenia drzew i krzewów. Cały pakiet obejmuje bowiem nasadzenie ponad 360 drzew i 1130 krzewów.

Warto wiedzieć
Budowa nowych mostów oraz modernizacja starej przeprawy łączącej Bartodzieje z Kapuściskami, to obecnie największa inwestycja drogowa w Bydgoszczy o wartości prawie 170 mln zł.  Finansowana jest z wykorzystaniem środków unijnych.

W jej ramach powstały między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz zmodernizowane zostały torowiska w rejonie ulic Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej.
Powstało też nowe oświetlenie oraz ciągi piesze i rowerowe. Nasadzone zostały też liczne drzewa i krzewy.

 

Budowa nowych mostów, nie tylko usprawniła ruch pojazdów i pieszych na tym odcinku, ale pozwoliła też uruchomić kolejną linię tramwajową oraz połączyć bezpośrednio Górny Taras z Fordonem.

Strona 8 z 422