Aktualności

Czytaj więcej...Łącznie mamy już 137,5 km kilometrów dróg rowerowych. W najbliższych miesiącach zakończymy m.in. trwającą budowę drogi rowerowej przy nowych mostach oraz odcinek wielkiej pętli Fordonu na osiedlu Tatrzańskim.
Ustawimy też kolejne 500 stojaków ułatwiających rowerzystom parkowanie.
Zlecimy tez budowę kolejnych prawie 6 kilometrów tras.


Ubiegły rok był jednym z najlepszych pod kątem długości nowych tras rowerowych. Powstało ich prawie 10 kilometrów.
Nowe szlaki rowerowe mamy między innymi wzdłuż ul. Smukalskiej, Jeździeckiej, bulwarów nad Brdą, nad Wisła w Starym Fordonie oraz kontrapasy w Śródmieściu.

Czytaj więcej...Wkrótce kolejne kilometry
Wczesną wiosną zakończone zostaną między prace wykończeniowe przy nowych mostach Kazimierza Wielkiego. Zostały one powiązane z budową dróg rowerowych wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego i skrzyżowań z ulicami Fordońską oraz Toruńską. Powstało też połączenie w kierunku bulwarów, które będą również wkrótce rewitalizowane.
To około 1,8 kilometra ścieżek rowerowych.

Ruszyła też budowa kolejnych elementów Wielkiej Pętli Fordonu wzdłuż ul. Wierchowej i Geodetów. To zadanie obejmujące odcinek o długości ok. 1 km wytypowane do realizacji bezpośrednio przez mieszkańców w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.

Przed przetargiem jest budowa odcinka od Doliny Śmierci w kierunku ul. Rataja (1,2 km). Dokumentacja przygotowywana będzie dla kolejnych odcinków (m.in. przez planowany park Akademicki).

Dobudujemy brakujący odcinek drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244 biegnący w granicach miasta (osiedle Janowo) od ul. Biwakowej w kierunku mostu na Brdzie (około 100 metrów). To część nowej drogi rowerowej łączącej Bydgoszcz z Bożenkowem. Maksymilianowem i Samociążkiem wybudowanej przez Starostwo.

W ramach budowy bezpiecznego przejścia na Wyżynach powstaną też na ul. Wojska Polskiego w miejscu starej kładki przejazdy dla rowerów. Skomunikują one w lepszy sposób drogi rowerowe znajdujące się po obu stronach ulicy.

Czytaj więcej...Rowerowe parkingi wskażą mieszkańcy
Wraz z realizacją tego pakietu zadań doposażymy nowe ścieżki i kolejne miejsca w mieście w rowerowe stojaki.
7 lutego rozpoczniemy konsultacje społeczne, których celem będzie wybranie optymalnej lokalizacji dla 500 poręczy, przy których można bezpiecznie pozostawić rower.
Mieszkańcy zaproponują lokalizacje, a następnie członkowie Zespołu do spraw polityki rowerowej Miasta przedstawią rekomendację do ich umiejscowienia.

Czytaj więcej...Zaprojektują i wybudują
Wraz z modernizacją torowiska wzdłuż ul. Toruńskiej w okolicach zajezdni zbudujemy ścieżkę rowerową na odcinku od Kazimierza Wielkiego do ul. Równej (około 900 metrów). Dodatkowa infrastruktura budowana będzie po południowej stronie ulicy.
Trwają przygotowania do podpisania umowy.

Nowa trasa rowerowa zacznie powstawać nad brzegiem Brdy pomiędzy ul. Krakowską i Żabią. Inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj".
Oznacza to, że w pierwszej kolejności wykonawca skupi się na dokumentacji i pozwoleniach.
Z gotowej trasy o długości 1,6 kilometra skorzystamy w połowie 2026 roku.

W tym roku planowane jest też zlecenie robót na kolejnym odcinku bulwarów od ul. Żabiej do mostu Kazimierza Wielkiego (około 1,2 km).

W trybie „zaprojektuj i wybuduj"  zlecimy budowę brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Fordońskiej od ul. Sochaczewskiej do Wiślanej (ok. 0,8 km). Ta inwestycja wiąże się także z budową kładki nad magistralą węglową. W poprzednich latach wyremontowane zostały odcinki tej trasy pomiędzy Kapliczną i Sochaczewską oraz od Wiślanej do Inflanckiej.

Czytaj więcej...Powstają dokumentacje
Zrealizujemy prace projektowe dla nowych dróg rowerowych w mieście m.in od ulicy Łęczyckiej przez Marii Skłodowskiej-Curie, Moniuszki, Sieńki, Markwarta, Krasińskiego do Gdańskiej (ciąg o długości około 4,5 km). Obecnie wybieramy wykonawcę prac.

Wojska Polskiego na Kapuściskach, ul. Glinki (w kierunku BPPT), a dla ciągów na ulicach: ul. J. Poza tym prace będziemy kontynuować prace nad dokumentacją dla dróg rowerowych wzdłuż ul. Sułkowskiego na Leśnym oraz ul. Kieleckiej na Czersku Polskim oraz Sudeckiej na Tatrzańskim. Po ich zakończeniu rozpoczniemy realizację w formule „zaprojektuj i zbuduj" wykorzystując środki unijne na infrastrukturę rowerową w Metropolii Bydgoszcz na lata 2021-27.

Zabezpieczamy również środki na rozpoczęcie prac nad kolejnymi dokumentacjami niezbędnymi do budowy infrastruktury pieszo-rowerowej m.in. wzdłuż ulic, które mają zapewnić spójność dróg rowerowych w ramach Metropolii Bydgoszcz:
• Kolbego (Kormoranów –granica miasta),
• Pod Skarpą (Zamczysko – granica miasta ),
• Petersona (odc. ProNatura – zakres rozbudowy drogi ekspresowej S10),
• Wyzwolenia (odc. Sudecka – Brzegowa).

Czytaj więcej...Przygotowujemy się do budowy nowej drogi w zabudowywanym kwartale Śródmieścia naprzeciwko Opery pomiędzy ulicami Obrońców Bydgoszczy i ul. F. Focha.

Ulica przejmie ruch z korkującej się w godzinach szczytu ul. E. Warmińskiego.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, nowa ulica nazywać się będzie "Nad Portem".

Czytaj więcej...Nowa ulica została wytyczona wraz z przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2017 roku.
Obecnie wokół planowanej drogi powstaje kompleks budynków pod nazwą „Nowy Port".
W pierwszej kolejności wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. 
Obecnie prowadzimy przetarg na wybór wykonawcy tego zadania.

Czytaj więcej...W kolejnym etapie zaplanowaliśmy budowę infrastruktury drogowej typowej dla Śródmieścia.
Zgodnie z koncepcją ma ona mieć charakter zielonej alei ze szpalerem drzew, szerokimi chodnikami.
Partery budynków przylegających do ulicy mają pełnić funkcje usługowo-handlowe. 
Nowa ulica będzie nazywać się "Nad Portem"

Jest to nazwa historyczna, która funkcjonowała w tym kwartale przed II wojną światową.
Nazwa „Nad Portem" podkreśla rzeczny charakter Śródmieścia Bydgoszczy i przypomina o ścisłych związkach naszego miasta z rzeką Brdą.

Czytaj więcej...W tej części Śródmieścia przebudowę czeka również ulica Karmelicka. 
Będzie ona stanowić dojazd do rozbudowywanej Opery Nova.
Częścią inwestycji jest m.in. budowa dwupoziomowego podziemnego parkingu od strony ul. Karmelickiej.
Ulica musi zostać więc przebudowana.
Inwestycja pozwoli uporządkować i nadać estetycznego wyglądu kolejnym terenom w centrum Bydgoszczy.

Czytaj więcej...W czwartek (25 stycznia) rozpoczęły się prace przy naprawie nasypu mostu Pomorskiego.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zakończyły pomiary, badania i obliczenia inżynierskie.
Pozwoliło to ustalić zakres uszkodzeń i określić sposób usunięcia awarii.

Od połowy listopada, kiedy zauważyliśmy uszkodzenia jezdni przy wjeździe na most Pomorski, ta część przeprawy została wyłączona z ruchu pojazdów.
Ze względów bezpieczeństwa wyłączyliśmy możliwość przejazdu tramwajów, a torowisko zostało wykorzystane jako tymczasowy pas przejazdu dla aut jadących w kierunku południowym.

Czytaj więcej...W tym czasie miejskie wodociągi dokonywały ekspertyz i określały sposoby naprawy nasypu.
W czwartek (25 stycznia) rozpoczęły się prace przy naprawie nasypu.
Wszystkie roboty, na własny koszt, wykona WUPRINŻ z Poznania. To firma wykonująca pobliski zbiornik retencyjny na zlecenie miejskich wodociągów.

 Jak informują MWiK naprawa będzie polegać na wykonaniu następujących prac:
- dobiciu ściany z grodzic stalowych, stanowiących obudowę wykopu,
- rozbiórce nasypu w zakresie uszkodzenia i dogęszczenie gruntu nasypu,
- wykonaniu materaca z geotkaniny i kruszywa budowlanego,
- odbudowie jezdni ze stabilizacją kruszywa podbudowy.

Czytaj więcej...Zakończenie robót planowane jest w marcu bieżącego roku.
W trakcie prac most Pomorski nadal będzie przejezdny dla samochodów.
Po zakończeniu naprawy możliwe będzie przywrócenie w pełnym zakresie komunikacji tramwajowej przez most, a także ruchu samochodów o masie do 3,5 tony.

Czytaj więcej...Ruszamy z kolejnym pakietem zadań, które poprawią bezpieczeństwo na bydgoskich ulicach.

Doświetlimy kolejne przejścia dla pieszych, zbudujemy nowe przystanki wiedeńskie, a nowe ulice wyposażymy w bezpieczne skrzyżowania i oświetlenie.

- Każda nowa inwestycja uwzględnia przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników – podkreśla zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz, który przewodniczy również radzie bezpieczeństwa ruchu drogowego. – Ulice wyposażamy w chodniki, oświetlenie, przejścia dla pieszych, bariery oraz inne elementy poprawiające bezpieczeństwo. W ostatnich latach za cel obraliśmy sobie jednak również dostosowanie istniejącej już infrastruktury do potrzeb mieszkańców. Dlatego zainicjowaliśmy program doświetlania przejść dla pieszych, przebudowujemy przystanki i skrzyżowania. W tym roku zlecimy kolejny pakiet zadań, które zadbają przede wszystkim o bezpieczeństwo pieszych. Na działania związane z poprawą bezpieczeństwa zabezpieczamy około 15 mln zł.

Czytaj więcej...Doświetlenie przejść
Nowoczesne oświetlenie na przejściach dla pieszych pozwala kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować.
Poprawa doświetlenia wymaga montażu dodatkowych słupów z odpowiednio dobranymi oprawami (z podwójną asymetrią świecenia) oraz podprowadzenia przewodów zasilających.
Akcja została zainicjowana w 2018 roku przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego.

W Bydgoszczy mamy już ponad 120 doświetlonych przejść. W tym roku doświetlimy kolejne 32 przejścia.
Lista przejść do doświetlenia w 2024 roku.
ul. Akademicka/ Pałubickiego
ul. Inowrocławska/ Leszczyńskiego
ul. Inowrocławska/ Skorupki
ul. Inowrocławska/ Ciechocińska
ul. Ujejskiego / Polna
ul. Poznańska/ Wierzbickiego
ul. Poznańska/ Św. Trójcy
ul. Gdańska/Dwernickiego
ul. Gdańska/ Leśna
ul. Czerwonego Krzyża/ Władysława IV
ul. Przemysłowa 26
ul. Morska 4a
ul. Powstańców Wlkp 63
ul. Skarżyńskiego 7
ul. Swobodna/ Piłsudskiego
ul. Szpitalna/ ul. Modrakowa
ul. Szubińska/ Schulza
ul. Paderewskiego przy Filharmonii
ul. Romanowskiej przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2
ul. Fabryczna / Składowa
ul. Poznańska/ przy Kwadracie
ul. Bałtycka 59
ul. Chocimska/ Kościuszki
ul. Wyzwolenia / Styki
ul. Głowackiego 51
ul. Glinki 153
ul. Kasztelańska/ Mączna
ul. Konopnickiej / Ugory
ul. Filtrowa 27 przy Żabce
ul. Poznańska/ Chwytowo
ul. Grudziądzka/ Teskowej
ul. Wyzwolenia 31

W ramach BBO doświetlone zostaną także przejścia na ul. M. Kolbego od Waleniowej do Rekinowej na Osowej Górze oraz kilka kolejnych przejść na osiedlu Górzyskowo.
Poza tym powstanie bezpieczne przejście między ulicami Karpacką i Beskidzką na Wzgórzu Wolności. 
Łącznie na ten pakiet zadań zabezpieczamy pulę około 2 mln zł.

Czytaj więcej...Przystanki wiedeńskie
Na przystankach wiedeńskich poziom podłogi w tramwaju jest taki sam jak wyniesionej jezdni.
Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia wsiadanie do pojazdów komunikacji miejskiej. Poprawia też bezpieczeństwo, gdyż wymusza zredukowanie prędkości przez kierowców, którzy chcą przejechać przez obszar przystanku.

Tak infrastruktura powstała już na placu Teatralnym oraz na ul. Gdańskiej na wysokości ul. Chodkiewicza.

W tym roku prace zostaną zlecone przy budowie 2 par kolejnych takich przystanków w ciągu ul. Gdańskiej:
• na istniejącym placu Praw Kobiet
• na rewitalizowanym placu Wolności

Czytaj więcej...Wyniesione skrzyżowania, bariery, progi,
W tym roku przybędzie też wyniesionych skrzyżowań i progów zwalniających. Są ona częścią dużego pakietu przebudowy lub budowy lokalnych ulic.

W taką infrastrukturę wyposażony zostanie też kolejny odcinek ul. Pod Skarpą, która zostanie przebudowana na odcinku od posesji nr 52 do ul. W. Korfantego. Projekt zakłada między innymi progi zwalniające wyspowe oraz skrzyżowania równorzędne. Na realizację tylko tej inwestycji zabezpieczamy 6 mln zł

Zaplanowaliśmy też budowę bariery sprężystej w pasie drogowym ulicy Armii Krajowej na odcinku między ul. Gdańską i Zamczysko, gdzie kierowcy często wykonywali niebezpieczne manewry zawracania przez pas zieleni.

Kolejne działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta uzgadniane są na spotkaniach Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
W zespole znajdują się przedstawiciele Miasta, ZDMiKP, Policji i Straży Miejskiej ,społecznicy oraz specjaliści akademicy związani z tematyką BRD. Jego członkowie podkreślali, że najlepsza infrastruktura nie zastąpi zdrowego rozsądku.

Progi zwalniające, sygnalizacje, przystanki wiedeńskie to elementy skłaniające do zachowania większej ostrożności w newralgicznych miejscach. Bez nich kierowcy pewnie szybciej przejechaliby przez miasto. Jednak to infrastruktura chroniąca rzeczy znacznie cenniejsze niż czas podróży: zdrowie i życie uczestników ruchu – podkreśla Marcin Włosiński Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Strona 9 z 419