Aktualności

Czytaj więcej...W Bydgoszczy mamy ponad 100 obiektów mostowych. Na bieżąco prowadzimy prace remontowe i utrzymaniowe.
Właśnie podpisaliśmy umowy z wykonawcami, którzy przygotują dokumentację dla przebudowy 4 ważnych obiektów.

Posiadanie dokumentacji, ułatwi nam pozyskać zewnętrzne dofinansowanie na ich przebudowę.

Podpisaliśmy umowy z wykonawcami na przygotowanie dokumentacji koncepcyjnych i projektowych na:

przebudowę mostu w ciągu ul. Biwakowej nad Brdą w Smukale – zależy nam na budowie nowego obiektu wraz z budową dróg dla rowerzystów, które połączą się z powstającą infrastrukturą rowerową w rejonie pętli autobusowej.
Wykonawca: konsorcjum w składzie:
- BAK Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53, 85-079 Bydgoszcz - lider
- AXIAL Sp. z o.o. ul. Widok 13, 62-070 Dąbrówka–partner
Wartość zadania to prawie 245 tys. zł

przebudowę mostu w ciągu ul. Toruńskiej pomiędzy Torem Regatowym i dawnym Portem Drzewnym – planowana jest budowa nowego obiektu wraz z chodnikiem i trasą rowerową w formie wspólnego ciągu pieszo-rowerowego.
Wykonawca: konsorcjum w składzie:
- BAK Sp. z o.o. - lider
- AXIAL Sp. z o.o.–partner
Wartość zadania to prawie 230 tys. zł

remont wiaduktu przy stacji Bydgoszcz Fordon – planujemy kapitalny remont obiektu drogowego równoległego do wiaduktu kolejowego wraz z przebudową konstrukcji i budową nowych schodów.
Wykonawca: PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o.
Wartość zadania: ponad 175 tys. zł

budowę kładki przez strugę Flis – zadanie zaplanowane w rejonie ul. Kanarkowej (Osowa Góra/Flisy). Planowany jest obiekt dla pieszych, o który wielokrotnie wnioskowali mieszkańcy i  Rada Osiedla.
Wykonawca: PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o.
Wartość zadania: prawie 130 tys. zł

Prace nad dokumentacjami potrwają około roku.
Przygotowanie projektu budowlanego jest często oceniane podczas ubiegania się o zewnętrzne dofinansowanie. Skraca też czas przystąpienia do właściwych prac budowlanych.

Przypominamy, że w ostatnim czasie przeprowadziliśmy remont czterech bydgoskich kładek dla pieszych.
Obecnie trwają prace nad dokumentacją niezbędną do przebudowy mostów „Solidarności" oraz nowej kładki w ciągu ul. Fordońskiej nad magistralą węglową
Prace budowlane prowadzone są natomiast na wiadukcie w ciągu al. Armii Krajowej oraz budowie nowych mostów nad Brdą.

Czytaj więcej...Dzięki drogowym inwestycjom oraz zmianie przepisów, stale poprawia się bezpieczeństwo na bydgoskich ulicach.
Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.

Dlatego nadal realizować będziemy zadania, które jeszcze bardziej poprawią bezpieczeństwo na bydgoskich trasach.

W ostatnich latach w Bydgoszczy liczba wypadków i kolizji na terenie miasta spada o kilkanaście procent.

W ubiegłym roku policjanci odnotowali 4649 zdarzeń drogowych (stłuczki, kolizje, wypadki, potrącenia) z czego 117 zakwalifikowano jako wypadki (zdarzenia wyniku którego nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała osób).

Dla porównania w 2018 roku w Bydgoszczy doszło do blisko 6000 zdarzeń drogowych (w tym 172 wypadków), a w 2021 roku policjanci odnotowali 5424 zdarzenia (122 wypadki).
Znacznie bezpieczniej na bydgoskich ulicach

W ubiegłym roku zmniejszyła się liczba zdarzeń drogowych w porównaniu do 2018 roku.
na ulicy Fordońskiej ( spadek z 405 zdarzeń w 2018 do 294 w 2022)
ul. Wyszyńskiego (z 270 na 143 w roku 2022),
ul. Wojska Polskiego (spadek z 295 zdarzeń na 167)
ul. Grunwaldzkiej (z 257 w 2018 na 128 w 2022 roku),
ul. Szubińskiej (176 w 2018 na 122 w 2022 roku)
al. Jana Pawła II ( spadek ze 190 na 77 zdarzeń)
al. Armii Krajowej (z 46 zdarzeń w 2018 na 36 w 2022 r.)
ul. Toruńskiej (z 185 na 152),
• na ul. Nakielskiej (141 na 129 w 2022 roku)
na ul. Jagiellońskiej (191 na 127 w 2022 roku)

Czytaj więcej...Najwięcej zdarzeń drogowych w ubiegłym roku odnotowano we wtorki i piątki.
W tygodniu najwięcej kolizji i wypadków ma miejsce między godz. 14 a 22.
Niestety każdego roku policja notuje około 10 wypadków z osobami zabitymi.

Główne przyczyny zdarzeń drogowych to: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie odstępu od poprzedzającego pojazdu, niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu.

Czytaj więcej...Nowe inwestycje to poprawa bezpieczeństwa
W ocenie ekspertów wpływ na pozytywny trend mają nie tylko zmiany prawne zwiększające odpowiedzialność osób łamiących przepisy drogowe ale też konsekwentna przebudowa drogowej infrastruktury. W tym roku w Bydgoszczy zlikwidujemy kolejne niebezpieczne miejsca (przebudowa skrzyżowań Fordońska-Łęczycka, Toruńska-Kazimierza Wielkiego, nowe drogi i pasy rowerowe, kolejne 20 doświetlonych przejść dla pieszych, przebudowa przejść dla pieszych w obrębie szkół, budowa nowych sygnalizacji świetlnych na ul. Toruńskiej i Bora-Komorowskiego).

Czytaj więcej...Na ul. Fordońskiej trwa montaż rozjazdów wraz ze smarownicami, których głównym zadaniem będzie ograniczenie hałasu od poruszających się tramwajów oraz ograniczą zużycie torowiska.
Niebawem wykonawca rozpocznie prace przy budowie torowiska w kierunku mostu tramwajowego.

Wykonawca (przy sprzyjających warunkach pogodowych) planuje jeszcze w marcu zdemontować rozjazdy nakładkowe i przywrócić ruch tramwajów po dwóch torach ul. Fordońskiej, co znacznie skróci czas przejazdu na tym odcinku.

Czytaj więcej...Po południowej stronie rzeki trwają prace ziemne oraz kanalizacyjne.
Ruch aut na objazdach, odbywa się bez większych zakłóceń.

Zwożone są elementy stalowe konstrukcji mostu drogowego, które montowane są już w miejscu docelowym.
Trwa piaskowanie mostu tramwajowej, Po zabezpieczeniu konstrukcji, będzie można układać płyty torowe i samo torowisko.

Niebawem wykonawca zabierze się też za prace torowe po południowej stronie rzeki oraz przy ul. Perłowej,

O postepach prac będziemy informować na bieżąco.

Czytaj więcej...Nabiera kształtu 800-metrowy odcinek nabrzeża Wisły między mostem a wałami wiślanymi.
To kolejny etap rewitalizacji Starego Fordonu.

W grudniu ub. roku udostępniliśmy nabrzeże przy ul. Frycza Modrzewskiego. Setki uczestników uroczystości otwarcia, przeszło z odnowionego rynku w Starym Fordonie, zrewitalizowaną ul. Bydgoską w dół, nad Wisłę, w kierunku nowego nabrzeża przy moście.
Zrewitalizowaliśmy także pobliskie uliczki wiodące w kierunku Wisły.
Obecnie trwają jeszcze roboty na ul. Promenada, zlokalizowanej pomiędzy więzieniem a rzeką.

Czytaj więcej...To był zawsze popularny trakt spacerowy, ale wcześniej trzeba było przedzierać się wąską, nieuporządkowaną ścieżką nad rzeką.
Dopiero już na samym wale wiślanym można było pospacerować czy przejechać rowerem urządzoną tam alejką.
Teraz to się zmieni. Po wybudowaniu nowej trasy, spacer czy jazda rowerem będą wygodne i bezpieczne.

Czytaj więcej...Ulica Promenada - postęp robót
W trakcie prac konieczne było wzmocnienie gruntu i szereg dodatkowych prac związanych z zabezpieczeniem skarp.
Obecnie ustawiane są ostatnie rzędy koszy gabionowych i ich uzupełnianie. Wyyznaczają one docelowy poziom ciągu pieszo rowerowego.
Prowadzone są też roboty ziemne przy wale powodziowym.

Zakończone zostały prace przy kanalizacji deszczowej. Teraz wykonawca rozpocznie prace energetyczne przy oświetleniu i kamerach.
Na koniec ułożone zostaną krawężniki i podbudowa przyszłej trasy pieszo-rowerowej.
Oddanie całego odcinka do ruchu, planujemy po wakacjach.

Czytaj więcej...Poza przebudową samych ulic nad Wisłą, powstanie także miejsce do zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży. Pojawią się ścianki wspinaczkowe, plac zabaw z bardzo nowoczesnymi, odpornymi na uszkodzenia, urządzeniami. Zaplanowaliśmy także pumptrack i miejsce na scenę.
Pojawią się też stylowe ławki i kosze na śmieci.
Pierwsze prace w tym zakresie planujemy przeprowadzić  już wiosną.

Strona 4 z 379