Aktualności

Czytaj więcej...Postępują prace przy budowie nowego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej.
Nowy obiekt został już nasunięty nad tory kolejowe. Konstrukcja nadal jednak jest uniesiona na tymczasowych podporach.
W ostatnim czasie wykonane zostały końcówki przęseł, które pozwoliły przystąpić wykonawcy do montażu łuków ogromnej konstrukcji.

Czytaj więcej...Obecnie są one zwożone na teren budowy, montowane na rusztowaniach i od razu spawane.
Po zakończeniu robót, obiekt zostanie opuszczony i osadzony na przyczółkach.
Wykonawca rozpocznie wtedy prace przy izolacji obiektu, odwodnieniu i układaniu nawierzchni oraz kap chodnikowych.


Czytaj więcej...    Czytaj więcej...


Czytaj więcej...

Czytaj więcej...


Czytaj więcej...Wszystkie najważniejsze miejskie inwestycje drogowe, łączymy z pakietami dużych nasadzeń drzew i krzewów.
W ramach prac utrzymaniowych również prowadzimy nasadzenia zieleni.
Jeszcze przed wakacjami planujemy zasadzić kilkadziesiąt drzew przy bydgoskich ulicach.
Pojawią się dorodne klony, brzozy i sosny.

Wszystkie prace związane z zasadzeniem 23 drzew potrwają niespełna miesiąc.
Wykonawca będzie zobowiązany do pielęgnacji roślin przez okres 3 lat oraz wymianę nasadzonych drzew w przypadku obumarcia.

Liczba drzewa przeznaczonych do nasadzenia to łącznie 23 sztuki :
- Klon zwyczajny 'Royal Red' - Skwer im. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila
- Klon zwyczajny - ul. Akademicka
- Broza brodawkowata– ul. Komandosów
- Sosna zwyczajna - ul. Chemiczna

Czytaj więcej...Najwięcej drzew i krzewów w Bydgoszczy sadzimy oczywiście przy okazji dużych inwestycji drogowych.
Wzdłuż zrewitalizowanej ulicy Promenada, Nad Wisłą czy Filomatów zasadzimy łącznie ponad 130 drzew.
Wśród nich znajdą się między innymi charakterystyczne dla terenów zalewowych wierzby, a także częściej sadzone w mieście klony, lipy i głogi.

Rozbudowa ulicy Smukalskiej o ścieżkę rowerową również wiąże się z koniecznością dużych zmian w sposobie urządzenia przyległego lasu.
W nowym pasie drogowym dosadzanych jest właśnie 130 drzew i ponad 10 tysięcy krzewów.

Kapitalną zmianę przejdzie też ulica Jeździecka, otaczająca od północy nasz Leśny Park Kultury i Wypoczynku.
Wraz z kończącą się budową drogi rowerowej rozpoczniemy sadzenie 318 drzew.
Po obu stronach rowerowej trasy dosadzonych zostanie również kilkaset krzewów.

Czytaj więcej...W ostatnim czasie kilkanaście drzew pojawiło się przy nowym parkingu na ul. Goszczyńskiego.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
Czytaj więcej...Przygotowujemy się do budowy ulicy Pogodnej i W. Syrokomli na bydgoskich Jarach. 
Ogłosiliśmy właśnie przetarg na realizację prac budowalnych.
W budowie osiedlowych ulic pomagają miejskie programy oraz pozyskiwane dotacje ze środków centralnych.

Przebudowa obu ulic gruntowych to inwestycja oczekiwana nie tylko przez mieszkańców tego osiedla.
Dzięki niej poprawi się dojazd od zwartej zabudowy jednorodzinnej na osiedlu oraz ułatwi mieszkańcom dojazd w kierunku ulic Szubińskiej i Nakielskiej.

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejących fragmentów nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów do posesji.

W ramach inwestycji powstanie natomiast nowa nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, chodniki oraz miejsca postojowe z płyt ażurowych.
W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych powstaną wyniesione skrzyżowania i progi zwalniające.
Przebudowana zostanie infrastruktura podziemna, pojawi się tez nowoczesne i energooszczędne oświetlenie oraz nasadzona zostanie zieleń.
Po podpisaniu umowy, prace budowlane zajmą wykonawcy około 8 miesięcy.

Czytaj więcej...Połowa kosztów budowy zostanie dofinansowana środkami centralnymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Miasto na realizację inwestycji zabezpiecza połowę środków.
Sfinansowało też koszt dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń.

W ramach dofinansowania chcemy zlecić jeszcze prace na kolejnych bydgoskich ulicach.
Obecnie trwają postępowania przetargowe dla przebudowy między innymi ulic: Charzykowskiej Augusta Szamarzewskiego, Baranowskiego, Piaski, Janowieckiej oraz M. Kromera i M. Kotowicza.

Czytaj więcej...Dziś (12 maja) Miasto podpisało umowę na kompleksową rewitalizację placu Kościeleckich.
W pierwszej kolejności realizowane będą prace związane z budową podziemnych zbiorników na deszczówkę.

Zachowane zostaną istniejące kasztanowce i wprowadzone będą nowe nasadzenia.
Piesi zyskają estetyczne chodniki w śródmiejskim stylu.

Czytaj więcej...Za prace odpowiadać będzie firma Czill z Bydgoszczy, która w przetargu przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

Wartość podpisanej dzisiaj umowy to 9,25 mln zł.
Prace zakończą się latem przyszłego roku.

Przy realizacji zadania Miasto wykorzysta zdobyte dofinansowanie centralne w kwocie 5 mln zł.

Czytaj więcej...Deszczówka nawodni zieleń
Równolegle realizowane będą prace związane z przebudową infrastruktury kanalizacyjnej zlecone przez MWIK.
Ich głównym celem jest budowa podziemnego zbiornika do gromadzenia wód deszczowych.
Rozwiąże on problem zalewanych ulic.
Zgromadzona woda będzie wykorzystywana do podlewania okolicznej zieleni w czasie braku opadów.
Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy.
Zakończenie powyższych prac, planowane jest jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej...Więcej drzew, roślin i miejsc do odpoczynku
Najważniejszym etapem będzie rewitalizacja terenów zielonych w centralnej części placu.
Wszystkie prace prowadzone będą z myślą o zachowaniu rosnących kasztanowców w jak najlepszej formie.
Murki oporowe, które podniosły poziom placu zostaną obniżone, a spady obsadzone roślinami.
Nawierzchnie alejek wyłożone zostaną materiałem mineralnym, dobrze przepuszczającym wodę.

Uzupełniony zostanie istniejący charakterystyczny szpaler kasztanowców.
Plac zyska też nowe też stylowe oświetlenie.

Czytaj więcej...Chodniki w śródmiejskim stylu
Plac nadal pełni funkcję ważnego węzła komunikacyjnego.
Stąd na jezdniach ułożona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa.
Stanowiska postojowe zostaną zabrukowane kamienną kostką. Odcinki przyległych jezdni (Przy Zamczysku oraz połączenie z ul. Długą), z których nie korzystają autobusy otrzymają nawierzchnię z bruku.

Chodniki będą przebudowane zgodnie z historycznym wzorem.
Zastosowane zostaną płytki układane w karo oraz kamienne opaski. 
Cześć chodników od strony ul. Bernardyńskiej otrzymała już nową nawierzchnię wraz z rozbudową ul. Kujawskiej.

Strona 4 z 389