Aktualności

Czytaj więcej...Trwają prace przy utwardzaniu kolejnych osiedlowych ulic.
Część zadań do realizacji wybrali mieszkańcy w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.
Przypominamy, że trwa głosowanie na projekty BBO, które realizowane będą w przyszłym roku.

Zaawansowane prace prowadzone są między innymi przy ul. Batalionów Chłopskich na Jachicach.
Wykonawca wbudował krawężniki i przygotowuje się do wykonania podbudowy, na której ułoży ażurowe płyty.
Część utwardzonej powierzchni zyska nawierzchnię z betonowej kostki, co ułatwi poruszanie się pieszym.

Czytaj więcej...Prace trwają również na ul. Targowisko w Starym Fordonie. Zakres prac obejmuje utwardzenie traktu ażurowymi płytami. Skrzyżowanie z ul. Góralską zaplanowano z kostki.
Dodatkowo zlecono przebudowę istniejącego chodnika na odcinku od ul. Piekary do ul. Wyzwolenia.

Ażurową nawierzchnię zyska poza tym odcinek ul. Przy Bóżnicy w kierunku przebudowanej już ul. Bydgoskiej.

W trakcie odbiorów jest ulica Bruska na Czyżkowku.

W ostatnich dniach zakończyły się natomiast prace przy utwardzaniu części ul. Wioślarskiej w Brdyujściu. Wszystkie cztery zadania trafiły do realizacji w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.

Obecnie trwają jeszcze roboty na ul. Kreciej Nastrojowej i Przyłubskiej,

Czytaj więcej...Technologia utwardzania ulic płytami ażurowymi stosowana jest głównie na terenach o dużej przepuszczalności gruntu, w miejscach nienarażonych na częste przejazdy pojazdów ciężarowych.
Inwestycje realizowane są w standardach, wypracowanych przy wcześniejszych zadaniach.
Płyty zawsze stabilizowane są opornikami betonowymi, a część utwardzanej ulicy dedykowaną pieszym wykładana jest kostką betonową.

Czytaj więcej...Warto wiedzieć
Rozpoczęło się głosowanie na Bydgoski Budżet Obywatelski. Mieszkańcy zadecydują, które z 447 projektów trafią do realizacji. Mimo rządowych cięć w finansowaniu samorządów, na zadania wskazane przez mieszkańców nadal zabezpieczamy 16 mln zł.
Głosowanie elektroniczne na stronie www.bydgoszcz.pl/BBO zajmuje tylko kilka minut.

Czytaj więcej...Na osiedlach Wzgórze Wolności, Błonie i Jary, jeszcze tej jesieni planujemy posadzić kolejne drzewa.
Takie pracy wykonujemy też w miejscach, w których realizowaliśmy w ostatnim czasie inwestycje drogowe.
Młode drzewka i krzewy posadziliśmy już przy węźle Zachodnim i ul. Wojska Polskiego

Jesień to najlepsza pora roku na nowe nasadzenia.

Pakietem licznych nasadzeń, rekompensujący między innymi niezbędne wycinki prowadzone podczas inwestycji drogowych na bydgoskich osiedlach.
Wiele z takich prac już przeprowadziliśmy.

W ostatnim czasie zasadziliśmy 15 lip przy ul. Łowiskowej a 6 kolejnych przy nowym wiadukcie na Wojska Polskiego.
20 sosen pojawiło się już przy parkingu Park&Ride na węźle Zachodnim.  Niebawem dosadzimy tam jeszcze brzozy i glediczje trójcierniste.
Młode drzewka nasadziliśmy też przy budowanym parkingu na ul. Szarych Szeregów.

Kolejne zadania w przygotowaniu
Na Wzgórzu Wolności zaplanowaliśmy nasadzić prawie dwadzieścia dorodnych świerków pospolitych i serbskich w sąsiedztwie wiaduktów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wcześniej teren był wykorzystywany jako zaplecze budowy podczas przebudowy południowego obiektu.

5 klonów ozdobi rejon skrzyżowania ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich z ul. R. Abrahama na Błoniu.
Z kolei w sąsiedztwie placu zabaw na skarpie przy ul. Skwarnej na Jarach dosadzone zostaną trzy dęby.
Łącznie dosadzonych zostanie 27 drzew.
Obecnie na te prace prowadzimy postępowanie przetargowe.

Czytaj więcej...Trwają zawansowane prace przy budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Jeździeckiej.
Nowe odcinki pozwolą mieszkańcom Bydgoszczy i Osielska w bezpieczny sposób poruszać się po parkowej obwodnicy otaczającej od Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. 


Prace na ul. Jeździeckiej rozpoczęły się latem. Wykonawca w pierwszej kolejności rozpoczął przebudowę sieci podziemnych. Te prace są własnie na ukończeniu.
W przyszłym tygodniu rozpocznie się montaż słupów oświetleniowych.

Czytaj więcej...Przygotowane zostało też prawie na całym odcinku koryto pod nową drogę rowerową. Obecnie ustawiane są krawężniki.
Na pierwszym odcinku od ul. Podkowy do centrum handlowego kończy się układanie warstwy podbudowy, co przy sprzyjających warunkach pogodowych, pozwoli układać pierwszą warstwę nawierzchni bitumicznej.

Na drugim odcinku - od ronda do ul. Gdańskiej - wykonane zostało korytowanie ale trwa jeszcze budowa przepustów. Po ich wykonaniu rozpocznie się układanie podbudowy.
Przebudowywane są również przejścia dla pieszych.
Wykonywane będą poza tym roboty brukarskie przy peronach, zjazdach i chodnikach.

Łączna długość projektowanego ciągu pieszo-rowerowego wynosi około 2,3 km, a typowa szerokość to 3 m.
Inwestycję zleciliśmy w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Czytaj więcej...Wykonawca wcześniej opracował dokumentację i uzyskał pozwolenia. Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Podkowa do ul. Gdańskiej, z nawiązaniem do istniejącego fragmentu pomiędzy ulicą Bydgoską a ul. Słowackiego w Niemczu.

Zależy nam, by nowa infrastruktura pozwalała na bezpieczne poruszanie się nie tylko rowerzystom, ale również pieszym. Ciąg pieszo-rowerowy będzie skomunikowany z istniejącą infrastrukturą dla niechronionych uczestników ruchu, w tym z przystankami komunikacji publicznej. Wytyczone zostaną nowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.

Wszystkie rozwiązania skonsultowaliśmy na etapie prac nad koncepcją z mieszkańcami. Nowa infrastruktura powstaje na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Gminą Osielsko. Zakłada ono sfinansowanie zadania po połowie. Wartość inwestycji to ok. 5 mln zł.

Nowa infrastruktura ułatwi bezpieczne poruszanie się pomiędzy różnymi częściami Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz dojazd do pobliskich miejscowości na terenie gminy Osielsko (m.in.Niemcz, Maksymilianowo). To jeden z elementów tworzenie spójnej i wygodnej sieci rowerowej na terenie Metropolii Bydgoszcz.


Czytaj więcej...Wykonawcy po trudnych negocjacjach z PKP PLK udało się otrzymać nowe czasowe pozwolenia na wyłączenie sieci trakcyjnej i wstrzymanie ruchu pociągów pod przebudowywanym wiaduktem w ciągu ul. Armii Krajowej.
Umożliwi to wznowienie prac rozbiórkowych.
Kontynuowane będą jeszcze rozmowy w sprawie kolejnych wyłączeń niezbędnych do montażu zupełnie nowej konstrukcji.

Wykonawca rozebrał już nawierzchnię na jezdni i chodniku oraz bariery ochronne. 
Zdemontował betonowe płyty wzmacniające nasypy oraz wykonał rozbiórkę części wiaduktu nad jezdnią pod wiaduktem.
W tym tygodniu rusza rozbiórki obiektu nad samą linią kolejową.
Te prace będą prowadzone tylko w nocy.

Czytaj więcej...Wykonawca otrzymał niezbędne pozwolenia od Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe na wyłączenie sieci trakcyjnej i wstrzymanie ruchu pociągów pod obiektem. Dzięki temu będzie można przystąpić do prac rozbiórkowych, które realizowane będą wyłącznie w nocy przez kilka godzin.
Prace będą realizowane w nocy z 14/15; 16/17 oraz 20 listopada.
Wcześniejsze uzgodnienia zostały wypowiedziane ze względu na specjalne transporty węgla.

W minionym tygodniu Wykonawca prowadził na budowie palowanie przy przyczółku północnym i rozbiórki poza obszarem torowiska.

Czytaj więcej...Kontynuowane będą też dalsze rozmowy z PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie kolejnego wyłączenia trakcji elektrycznej pod obiektem, niezbędnym do dalszej rozbiórki a potem tez montażu nowego wiaduktu..
Budowa wiaduktu w ciągu Armii Krajowej to koszt prawie 30 mln zł.
Wykonawcą jest firma Mostostal Kielce, która niedawno wykonywała wiadukt w ciągu ulicy Wojska Polskiego.
Zakończenie prac było planowane w połowie przyszłego roku.

 

Strona 5 z 368