Aktualności

Czytaj więcej...Pięć firm jest zainteresowanych naprawą mostu Uniwersyteckiego. 26 maja 2021 roku otwarte zostały oferty w przetargu na wybór wykonawcy, który przeprowadzi prace naprawcze na obiekcie.

Zamawiający (ZDMiKP) zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania 9,6 mln. zł. Firmy wyceniły koszt tego przedsięwzięcia od prawie 6,3 mln zł do blisko 18,5 mln zł. Prace mają zostać wykonane w ciągu 180 dni.


Po koniec kwietnia zakończyły się prace przy wykonaniu tymczasowych podpór pod mostem. Dzięki temu można teraz rozpocząć prace naprawcze.
Wykonawca z którym podpiszemy umowę, będzie musiał jednak opracować jeszcze odpowiednią dokumentację techniczną oraz przeprowadzić inne zabiegi techniczne związane np. z odciążeniem całej konstrukcji mostu.

Do przetargu zgłosiło się 5 firm z Tczewa, Warszawy, Pruszkowa, Będzina i Bydgoszczy. Zamawiający (ZDMiKP) zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania 9,6 mln. zł. Potencjalni wykonawcy zaproponowali za naprawę mostu kwoty od ponad 6 mln 267 tys. zł do prawie 18, 5 mln. zł. Wszystkie firmy zgodzilły się wykonać przedmiotowe zadanie w ciągu 180 dni.

ZESTAWIENIE OFERT

Warto przypomnieć, że w zakresie terminu zakładaliśmy, że prace naprawcze można wykonać w ciągu 180 dni, lecz w związku z zauważalnymi ryzykami w tak nietypowym przedsięwzięciu, dopuszczony był w przetargu nawet 300 dniowy termin. Warto jednak zaznaczyć. że termin był w przetargu wysoko punktowany. W trakcie trwania procedury przetargowej, kilkukrotnie przeprowadziliśmy z potencjalnymi wykonawcami wizje w terenie. Zależało nam aby firmy, które zadeklarują najkrótszy termin, mogły bardzo wnikliwie ocenić wszelkie ryzyka i być przekonane, że tak trudne zadanie da się bez kłopotu i szybko wykonać.

Teraz zostaną sprawdzone wszystkie przesłane oferty. Niebawem ogłoszona zostanie oferta najkorzystniejsza a z firmą będzie można podpisać umowę na realizację tego zadania.

Przypominamy, że operacja na węzłach mocujących wanty będzie bardzo skomplikowana, bowiem cały czas są one przeciążone. Spawanie, które jest konieczne do zamocowania dodatkowych blach w węzłach, będzie powodowało bardzo duże rozgrzanie konstrukcji, więc naprężenia te należy bezwzględnie usunąć – wyzerować. Pomóc ma w tym podparcie obiektu oraz poluzowanie want.
Dopiero wówczas możliwe będzie wzmocnienie węzłów. Po tej operacji wanty ponownie zostaną napięte.

Czytaj więcej...Aby kontrolować stan naprężeń, a działanie przebiegło bezpiecznie, na węzłach zostaną zainstalowane czujniki tensometryczne, a cały most objęty zostanie precyzyjną kontrolą geodezyjną.
Zostaną też wykonane kolejne dodatkowe specjalistyczne badania stali z węzłów, które pozwolą ocenić możliwość dalszego jej wykorzystania.

Podczas zaplanowanych prac naprawczych wykonawca zoptymalizuje system monitoringu obiektu mostowego oraz dokona niezbędnych prac w rejonie podpór skrajnych od strony Dworca PKS-u (łożyska mostu)
Przy okazji warto dodać, że ZDMiKP wykorzysta okoliczności związane z pracami na moście do zmodernizowania i zoptymalizowania stałego systemu monitoringu.
Modernizacja ta polegać będzie na wymianie osprzętu na nowocześniejszy (obecny ma 8 lat), zainstalowaniu stałego łącza transmisji danych (most zostanie wpięty do sieci światłowodowej ZDMiKP), zainstalowane zostaną kolejne czujniki zarówno na wantach, jak i w węzłach.

Należy zaznaczyć, że celem ZDMiKP jest doprowadzenie mostu do pełnej zgodności z normami, na podstawie których konstrukcja była projektowana.
Oznacza to, że finalnie uzyskamy pełnowartościowy obiekt o najwyższej nośności, jaką te normy przewidywały, i jaką powinien on mieć od samego początku.

Czytaj więcej...20 maja weszły w życie nowe przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Określono w nich nowe zasady poruszania się oraz parkowania coraz bardziej popularnych hulajnóg. Określono również obowiązki wobec kierujących takimi pojazdami.
Nowe przepisy mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa użytkowników oraz uporządkować parkowanie hulajnóg w mieście.

Zgodnie z nowymi przepisami kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów – z prędkością do 20 km/h.
W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów, kierujący hulajnogą będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Wówczas może jechać z prędkością do 20 km/h.

Czytaj więcej...Hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się też chodnikiem, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Trzeba jednak pamiętać, że w takim przypadku jazda musi odbywa się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, który na chodniku ma zawsze pierwszeństwo.

Należy również pamiętać, że dzieci do 10 lat będą mogły korzystać z hulajnóg wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

Zmiany w przepisach zakazują również przewożenia na hulajnodze innych osób a także przedmiotów czy zwierząt.

Kierujący będzie też zobowiązany sygnalizować zamiar skrętu za pomocą kierunkowskazu albo wyciągniętej ręki.

Czytaj więcej...Nowe zasady parkowanie hulajnóg.
Pozostawione na chodnikach hulajnogi to niestety spore utrudnienie dla pieszych. Nowe przepisy mają to zmienić.
Hulajnogę elektryczną będzie trzeba bowiem pozostawiać jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni.

Pojazd będzie musiał być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika a szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie powinna być mniejsza niż 1,5 m.

Od 20 maja na terenie Bydgoszczy odpowiednie służby mundurowe będą mogły też skutecznie nakładać mandaty za źle zaparkowany pojazd.

Nowa ustawa zakłada usunięcie pojazdu z drogi w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione lub utrudnia ruch i zagraża bezpieczeństwu.
Stawka określona w ustawie za usunięcie pojazdu została ustalona w wysokości 123 zł za usunięcie i 23 zł za każdą dobę przechowywania pojazdu.

Czytaj więcej...Rozstrzygnęty został konkurs na projekt muralu upamiętniającego wydarzenia Bydgoskiego Marca, który ozdobi szczytową ścianę budynku przy ul. Jagiellońskiej 38.
Zwycięzcy na wykonanie pracy mają czas do 30 lipca br.


Celem konkursu było zaprojektowanie i wykonanie muralu nawiązującego do wydarzeń z 19 marca 1981 roku, znanych pod pojęciem „prowokacji bydgoskiej".

Na konkurs wpłynęło 12 prac z całej Polski, o różnym charakterze.
Wybrano tę, która w najbardziej symboliczny sposób opowiada o wydarzeniach Bydgoskiego Marca '81.

Czytaj więcej...To już kolejny mural, który mogą podziwiać kierowcy i piesi przy bydgoskich ulicach.
Pół roku temu taki projekt został wykonany w wykopie torowiska ulicy Kujawskiej.

Takie duże obrazy na murach, można podziwiać już w kilkudziesięciu miejscach Bydgoszczy.


Czytaj więcej...Tematyką odnoszą się do wybitnych postaci, ważnych dla miasta wydarzeń lub stanową uzupełnienie miejskiego krajobrazu.
Wiele z nich stało się już turystycznymi atrakcjami.

Czytaj więcej...Dobiegają końca konsultacje związane z wyborem przez mieszkańców, kolejności realizowanych inwestycji w mieście.  Jeszcze tylko do piątku (21 maja) możecie Państwo zdecydować, które zadania powinny być realizowane w pierwszej kolejności.

W ramach konsultacji społecznych, każdy z mieszkaniec może wskazać do 3 z 15 inwestycji, które wcześniej były ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej lub planowano ich wprowadzenie.
Na podstawie wyników tego głosowania opracowana zostanie kolejność realizacji tych zadań w najbliższych latach.

Konsultacje trwają do północy 21 maja br.
Skierowane są do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.

Swoje opinie można wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/wybieraMY

Lista konsultowanych inwestycji:

Przebudowa ul. Nakielskiej (od granic miasta do ronda Grunwaldzkiego). Inwestycja zakłada m.in. rozbudowę jezdni o buspasy, drogi rowerowe, chodniki i przebudowę pętli Wilczak.
Rozbudowa stadionu Polonii Bydgoszcz. Zadanie związane jest z kontynuacją przebudowy trybun i dostosowanie obiektu do najnowszych standardów.
Budowa basenu na osiedlu Leśnym. Nowa pływalnia ma powstać w oparciu o przygotowaną już dokumentację projektową przy szkole na ul. Czerkaskiej.
Budowa basenu rehabilitacyjnego przy ul. Jesionowej na Szwederowie. Obiekt przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz seniorów z możliwością korzystania przez inne grupy mieszkańców
Budowa zachodniej pierzei Starego Rynku. Sposób, w jaki zabudowana powinna być ta część Salonu Miasta będzie przedmiotem dodatkowych konsultacji. Umieszczenie zachodniej pierzei na liście priorytetów nie rozstrzyga czy będzie to zabudowa historyczna czy nowoczesna
Budowa otwartego kąpieliska na Astorii, Balatonie lub w Parku Centralnym. Przygotowane zostały koncepcje, które poddaliśmy konsultacjom społecznym, w I etapie może powstać jeden obiekt w zależności od możliwości finansowych.
Rewitalizacja Parku Akademickiego. Przygotowana została koncepcja zakładająca zagospodarowanie terenów z oczkami wodnymi przy ul. Rejewskiego.
Dalsza rewitalizacja nabrzeży Brdy. Budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż Brdy
Rozwój funkcji rekreacyjnych w Myślęcinku: budowa kolejki wąskotorowej i biegunarium. Odtworzenie infrastruktury kolejowej, jej rozbudowa oraz budowa nowej części zoo dla zwierząt ze strefy polarnej.
Zwiększenie wydatków na budowę infrastruktury rowerowej. Zwiększenie puli w stosunku do aktualnej zakładającej co roczny wzrost wydatków do kwoty 10 mln rocznie i dróg rowerowych budowanych w ramach trwających inwestycji
Budowa ścieżki i chodnika wzdłuż Trasy Uniwersyteckiej nad Brdą. Wykonanie nowej kładki dedykowanej rowerzystom i pieszym pomiędzy dworcem PKS i pętlą Babia Wieś.
Utworzenie Fordońskiego Centrum Kultury. Stworzenie nowej instytucji w gmachu po szkole przy ul. Gawędy z szeroką ofertą kulturalną.
Rewitalizacja Kanału Bydgoskiego. Zagospodarowanie na cele rekreacji i wypoczynku kolejnych odcinków parku nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz pasów zieleni przy nowej części kanału.
Rozbudowa trasy W-Z - etapowanie. Rozbudowa najważniejszej arterii komunikacyjnej w mieście do dwóch pasów ruchu z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, zgodnie z opracowaną wcześniej koncepcją.
Zwiększenie wydatków na wieloletni program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy. Dodatkowe środki pozwolą skierować do realizacji kolejne ulice, które zyskały w trakcie oceny ich ważności największą liczbę punktów.

Strona 5 z 299