Aktualności

Czytaj więcej...Nowa sygnalizacja świetlna poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic J. Sułkowskiego i Czerkaskiej.
Pozwoli też kierowcom płynniej włączyć się do ruchu.

Właśnie podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę sygnalizacji na tym ważnym skrzyżowaniu. 


Czytaj więcej...Nowa sygnalizacja ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo pieszych na tym ruchliwym skrzyżowaniu.
Światła mają ułatwić również wyjazd w ulicę Sułkowskiego od storny ul. Czerkaskiej. W godzinach szczytu skręt w lewo, potrafi być bardzo czasochłonnym manewrem, ze względu na duże natężenia ruchu pojazdów i pieszych.
O rozwiązanie tego problemu apelowali wcześniej mieszkańcy osiedla.

Czytaj więcej...Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie montażu sygnalizacji.
Wykonawca będzie musiał też przenieść dwie lampy doświetlonych przejść dla pieszych w nowe lokalizacje.
Roboty zajmą około 4 miesięcy.
Koszt zadania to ponad 840 tys. zł.
Wykonawca: konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Instalacyjne oraz PISJ Sp. z.o.o

Warto podkreślić, że nowa sygnalizacja będzie już uwzględniać rozbudowę ulicy Sułkowskiego o drogę rowerową. Ustawienie masztów i lokalizacja przejść dla pieszych zostały tak dobrane aby bez zmian uzupełnić infrastrukturę o drogę rowerową. 
Obecnie dla tego zadania powstaje koncepcja programowo-przestrzenna.

Czytaj więcej...W poprzednich latach zrealizowaliśmy wiele innych zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na osiedlu Leśnym.
Powstały nowe ronda na skrzyżowaniach ulic Sułkowskiego i Modrzewiowej, Gdańskiej i Rekreacyjnej.
Wyremontowane zostały fragmenty chodników i jezdni na ulicach Czerkaskiej i Powstania Listopadowego.
Część skrzyżowań zyskało formę wyniesioną. Dobudowaliśmy również progi zwalniające w rejonie szkół i dodatkowe parkingi między blokami.

Czytaj więcej...Wykonawca budowanych mostów nad Brdą, prowadzi prace na torowisku.
Zamontowane zostały wszystkie słupy trakcyjne i montowana jest sieć trakcyjna. Układane są nowe tory na ul. Toruńskiej i ul. Perłowej. Kontynuowane są roboty przy zbrojeniu mostu drogowego. Trwają też dalsze prace przy układaniu nawierzchni na ul. Fordońskiej.
Zgodnie z zawartym aneksem do umowy, pierwsze prace zakończą się jeszcze w tym roku.

Umową z firmą Trakcja Spółka Akcyjna została podpisana w lipcu 2021 roku i zakładała zakończenie inwestycji w dwa lata czyli do lipca bieżącego roku.
W związku jednak pandemią i wojną w Ukrainie, które zakłóciły ciągłość budowy, Wykonawca wniósł do Zamawiającego (ZDMiKP) wniosek o zmianę i wydłużenie terminu realizacji zadania o 6 miesięcy.

Czytaj więcej...Dodatkowo napotkane przez Wykonawcę utrudnienia związane z odmiennymi warunkami hydrologicznymi pod obiekty mostowe i komory kanalizacji deszczowej, również wpłynęły na termin końcowy zadania.
Wobec powyższego konieczne stało się wydłużenie terminu na realizację całej inwestycji.

Most tramwajowy, torowisko na ul. Toruńskiej i Perłowej mają być wykonane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do 15 grudnia 2023 roku

Roboty drogowe wraz z budową mostu drogowego mają zostać zrealizowane do 29 lutego 2024 roku (z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie).

Aktualnie jesteśmy w trakcie zawarcia aneksu do umowy na wydłużenie terminu realizacji zgodnie z powyższymi ustaleniami.

Czytaj więcej...Od czwartku 29 czerwca wprowadzamy zmiany w organizacji ruchu na kilku ulicach w centrum Miasta.
Kolejny odcinek ul. Mostowej i Długiej oddamy pieszym i rowerzystom. Zmienimy też kierunek ruchu na ul. Pod Blankami. Nowa organizacja pozwoli poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć ruch w centrum Bydgoszczy.

Czytaj więcej...Dotychczasowa funkcja komunikacyjna ulicy Mostowej zostanie mocno ograniczona.
Zależy nam, by była to strefa przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów, a sam most pozwalał na organizowanie jeszcze częściej różnych wydarzeń, jak na przykład Bydgoski Jarmark Bożonarodzeniowy oraz rozszerzać ofertę innych imprez odbywających się w tej części miasta.

Planowane zmiany jeszcze bardziej wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ale pozwolą też wyeksponować nieprzeciętny charakter obszaru Starego Rynku oraz uliczek do niego przylegających. 

Czytaj więcej...Co się zmieni ?
- przejazd przez ul. Mostową zostanie zamknięty.
- dla kierowców dostępny będzie wyłącznie parking na placu Teatralnym z wjazdem od strony ul. F. Focha.
- wyjazd z ul. Mostowej nie będzie już sterowany sygnalizacją świetlną. Na istniejących sygnalizatorach uruchomione będzie tylko pulsujący sygnał ostrzegawczy.

Zamknięcie przejazdu przez most, wiąże się również ze zmianami w dotychczasowej organizacji ruchu w obrębie całego Starego Miasta.

Czytaj więcej...Najważniejsze z nich to:
- wyłączony zostanie z ruchu odcinek ul. Grodzkiej przy Spichrzach.

- ruch kołowy od ul. Jezuickiej (przy Urzędzie Miasta) będzie mógł się odbywać poprzez ul. Farną w kierunku ul. Przyrzecze, która na całym odcinku będzie jednokierunkowa i skierowana do ul. Długiej.

- na ul. Pod Blankami (odc. od Jana Kazimierza do ul. Podwale) odwrócony zostanie kierunku ruchu. Zmiana ta ograniczy niewątpliwie ruch na ul. Długiej.

Czytaj więcej...- wyłączenie z ruchu fragmentu ulicy Długiej od strony ul. Jana Kazimierza (przy tramwaju) poprzez zastosowanie słupków jak na przyległych ulicach. Odcinek ulicy Długiej od ul. Jana Kazimierza do ul. Podwale będzie dwukierunkowy, z możliwością wjazdu tylko od ul. Podwale.

W związku ze zmianami konieczne stanie się również wprowadzenie niewielkich zmian porządkowych na ul. Kazimierza Wielkiego poprzez optyczne jej przewężenie od strony ul. Pod Blankami (donice, elementy małej architektury).

Czytaj więcej...To tylko cześć zmian w ścisłym Centrum Miasta.
Obecnie trwa już kompleksowa rewitalizacja placu Kościeleckich.

W wakacje zaplanowaliśmy natomiast ogłoszenie przetargu na rewitalizację Rybiego Rynku oraz ulic Pod Blankami, Malczewskiego, Zaułek, Przy Zamczysku i Przyrzecze, Jana Kazimierza i Grodzkiej.

 
Czytaj więcej...Zakończyliśmy budowę trasy rowerowej na ul. Jeździeckiej.
Powstała parkowa obwodnica przyjazna dla rowerzystów, która łączy się z wcześniej wybudowanymi ścieżkami w Myślęcinku.
To już kolejna droga rowerowa w Bydgoszczy.
Tylko w tym roku powstanie ich w całym mieście blisko 13 km.

Czytaj więcej...Inwestycja na ul. Jeździeckiej objęła budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Podkowa do ul. Gdańskiej, z nawiązaniem do istniejącego fragmentu pomiędzy ulicą Bydgoską a ul. Słowackiego w Niemczu.
Łączna długość nowej trasy to około 2,3 km, a szerokość to 3 m.

Nowa infrastruktura ułatwia bezpieczne poruszanie się pomiędzy różnymi częściami Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz dojazd do pobliskich miejscowości na terenie gminy Osielsko (m.in. Niemcz, Maksymilianowo). To jeden z elementów tworzenie spójnej i wygodnej sieci rowerowej na terenie Metropolii Bydgoszcz.

Czytaj więcej...W ramach zadania przebudowaliśmy infrastrukturę podziemną. Wykonaliśmy przystanki autobusowe i przejścia dla pieszych. Zainstalowaliśmy też nowe ledowe oświetlenie.
Na ciągu pieszo-rowerowym ułożyliśmy nawierzchnię bitumiczną.
W pasie zieleni zasadziliśmy aż 318 drzew.
Po obu stronach rowerowej trasy dosadziliśmy również kilkaset krzewów.

Czytaj więcej...Nowa infrastruktura powstała na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Gminą Osielsko.

Zakładało ono sfinansowanie zadania po połowie.
Wartość inwestycji to ok. 5 mln zł.


Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

Strona 10 z 400