Aktualności

Czytaj więcej...Rozpoczęła się budowa parkingu na Węźle Zachodnim, który będzie częścią systemu Park&Ride. Pomieści około 75 pojazdów. Pozwoli on przede wszystkim mieszkańcom miejscowości położonych w północno-zachodniej części Metropolii Bydgoszcz wygodnie zaparkować i kontynuować podróż do centrum komunikacją miejską lub rowerem aglomeracyjnym.


Jednym z parkingów funkcjonujących w systemie P+R ma być obiekt przy Węźle Zachodnim. Jego budowa właśnie się rozpoczęła.

Czytaj więcej...Trwają m.in. rozbiórki i przygotowania do układania kanalizacji deszczowej. Wcześniej wykonawca opracował projekt i pozyskał wszystkie niezbędne pozwolenia.
Parking powstaje pomiędzy ulicami Nad Torem, Grunwaldzką i stacją benzynową.

Do tej pory również funkcjonował tam parking, ale tylko część pojazdów parkowała na utwardzonym terenie. Po zakończeniu inwestycji w tym punkcie miasta będzie mogło parkować około 75 pojazdów (w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami).

Czytaj więcej...Miejsca parkingowe będą dedykowane w pierwszej kolejności osobom, które będą chciały kontynuować podróż do centrum autobusem lub miejskim rowerem.
Będzie to atrakcyjny punkt na pozostawienie pojazdów między innymi dla mieszkańców gmin Sicienko, Nakło nad Notecią, Koronowo i Mrocza.

Wraz z budową parkingu zmodernizowane zostaną istniejące dojazdy od strony ul. Głuchej. Powstaną tez chodniki zapewniające najkrótsza drogę do przystanków autobusowych zlokalizowanych w obrębie węzła. Obiekt będzie wyposażony w kanalizację deszczową i oświetlenie.

Wjazd i wyjazd będą wyposażone w terminale: wjazdowy i wyjazdowy z zaporami. Teren wokół zostanie zagospodarowany zielenią. 

Czytaj więcej...Jeszcze przed wakacjami wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na Wyspie Młyńskiej. Ograniczony zostanie wjazd samochodów. Po otwarciu tarasów przy Młynach Rothera to miejsce każdego dnia jest wyjątkowo chętnie odwiedzane przez spacerujących bydgoszczan i turystów. Wprowadzamy szereg innych rozwiązań korzystnych dla pieszych i rowerzystów w Salonie Bydgoszczy.

Dojazd tylko do posesji
- Parkowanie na Wyspie Młyńskiej będzie mocno ograniczone, a ruch pojazdów będzie możliwy tylko dla kierowców dojeżdżających do posesji zlokalizowanych na Wyspie.
- Dla ruchu kołowego zamknięty zostanie mostek w ciągu ul. Ku Młynom. Przejazd nim możliwy będzie tylko dla służb miejskich i drogowych.
- Przejazd od strony ul. Focha będzie możliwy tylko dla pojazdów dojeżdżających do posesji i dostaw towarów. Kierowcy chcąc wyjechać z Wyspy Młyńskiej również będą musieli skorzystać z ulicy Focha.
- Wzdłuż ulic Mennica pojawią się zakazy parkowania z tabliczkami informującymi o ewentualnym odholowaniu źle zaparkowanego pojazdu. Parkowanie będzie możliwe wyłącznie na miejscach do tego wyznaczonych.

Zmiany jeszcze przed wakacjami
Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. Zakładamy, że przedmiotowe zmiany zostaną wprowadzone już w I połowie czerwca bieżącego roku.

Warto podkreślić, że w związku z budową wielopoziomowego parkingu P+R na Grudziądzkiej zdecydowaliśmy się również na likwidację parkingu przed Młynami Rothera. W jego miejscu powstało szerokie dojście dla pieszych, gdzie powstaną jeszcze elementy małej architektury.

Czytaj więcej...Szereg zmian już za nami
To kolejny etap zmian w organizacji ruchu na Starym Mieście. Wcześniej ruch samochodowy ograniczony został na Starym Rynku i przyległych ulicach. W ramach rozbudowy ul. Kujawskiej odcięty został wjazd na ul. Długą od strony Zbożowego Rynku, a odcinek do ul. Pod Blankami odzyskał historyczne nawierzchnie.

Wprowadziliśmy też szereg udogodnień dla pieszych na Wyspie Młyńskiej dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami: przebudowaliśmy przejścia dla pieszych, dobudowaliśmy brakujące fragmenty chodników i wymalowaliśmy w odpowiednich miejscach niebieskie koperty.

Czytaj więcej...Rowerem przez Stare Miasto
Organizacja ruchu na Starym Mieście preferuje też ruch rowerowy. Zbudowaliśmy drogi rowerowe prowadzące do Starego Miasta wzdłuż ul. Kujawskiej, ul. Focha i bulwaru od mostów kolejowych do mostów Solidarności.
Na ul. Gdańskiej i Wiatrakowej wytyczone zostały kontrapasy.

W porozumieniu z Zespołem ds. Rowerowych wprowadziliśmy kontraruch na wielu ulicach jednokierunkowych oraz ustawiliśmy w mieście pół tysiąca stojaków.
Od tego roku można również wypożyczyć rowery cargo.

Przygotowywane są kolejne inwestycje, m.in. budowa trasy rowerowej wzdłuż północnego nabrzeża Brdy. W ramach zagospodarowania przestrzeni przed Młynami oraz tarasu planowaliśmy budowę parkingów rowerowych. Jednak widząc ilu z mieszkańców przyjeżdża na Wyspę rowerami oraz ograniczeniem wjazdu samochodów w najbliższym czasie znacznie zwiększymy liczbę miejsc do parkowania dla rowerów.

Czytaj więcej...Wyspa Młyńska w komplecie
Na początku roku przeprowadzone zostały prace związane z porządkowaniem Wyspy Młyńskiej. Rozebrana została publiczna toaleta i amfiteatr zasłaniające widok na zrewitalizowany Młyn Rothera, przy których powstały tarasy i fontanny. Przebudowano ścieżki i oświetlenie tak by było ono spójne z iluminacją zrewitalizowanego kompleksu młyna i spichrzy.

Dzięki tym dodatkowym pracom centralna część Wysp Młyńskiej doskonale komponuje się z odrestaurowanym gmachem Młyna Rothera i spichrzy. Na ten rok zaplanowaliśmy również modernizację Międzywodzia.

Czytaj więcej...Doktor Jacek Śniegocki, ojciec bydgoskiej onkologii, od dziś (17 maja) patronuje rondu u zbiegu ulic Romanowskiej i Matki Teresy z Kalkuty.
Inicjatorem nadania rondu im. dra Śniegockiego był Zbigniew Pawłowicz, wieloletni dyrektor Centrum Onkologii, senator i poseł.


Dr n. med. Jacek Śniegocki urodził się 15 września 1928 w Łomży. W czasie II wojny światowej wstąpił do 9 kompanii dywersyjnej Szarych Szeregów na warszawskim Żoliborzu. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim pod pseudonimem „Czek" i walczył w składzie 229 plutonu Zgrupowania „Żniwiarz" II Obwodu „Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu AK. 15 września 1944 został ranny.

Do Bydgoszczy przyjechał w 1952 roku jako młody lekarz tuż po studiach medycznych w Szczecinie i rozpoczął pracę w obecnym Szpitalu Klinicznym im. dr. A. Jurasza. Po uzyskaniu specjalizacji z chirurgii ogólnej, został powołany na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Lecznictwa Zamkniętego w Wojewódzkim Wydziale Zdrowia, a następnie Dyrektora Szpitala im. dr. A. Jurasza.

Świadomy istniejących potrzeb, czuły na ogrom problemów chorych na nowotwory, z pełnym przekonaniem i żarliwością włączył się w ideę rozwoju onkologii w Bydgoszczy. Dzięki jego staraniom, niezwykłej ofiarności i zaangażowaniu brytyjskiej Fundacji Sue Ryder wybudowano w kierowanym przez niego szpitalu pawilon onkologiczny. Z Jego inicjatywy powstały pierwsze jednostki lecznicze w zakresie onkologii ogólnej, radioterapii, chemioterapii i chirurgii onkologicznej. W 1964 roku objął funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Onkologicznej, a w 1970 roku, po przeniesieniu onkologii do obecnego Szpitala Klinicznego nr 2 im. dr. J. Biziela, został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Onkologii.

Jego konsekwentne działania w rozwijaniu onkologii w Bydgoszczy oraz starania o poparcie władz miasta i resortu zdrowia, w 1982 roku zaowocowały decyzją o budowie samodzielnego szpitala onkologicznego . W kwietniu 1985 roku dr med. Jacek Śniegocki został powołany na stanowisko Pełnomocnika Wojewody Bydgoskiego ds. Budowy Szpitala Onkologicznego, a we wrześniu tego samego roku objął funkcję Dyrektora Szpitala Onkologicznego w Budowie, którą pełnił do 1991 r.

Doktor Jacek Śniegocki dokładał starań w pozyskiwaniu młodej kadry lekarzy, których wspierał w dążeniu do zdobywania wiedzy i specjalizacji z zakresu onkologii. Przez wiele lat pełnił funkcję specjalisty wojewódzkiego w dziedzinie onkologii, a następnie członka Krajowego Zespołu Specjalistycznego w Onkologii. Doceniony za wniesiony wkład w działania na rzecz służby zdrowia został uhonorowany tytułem Honoris Causa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za swój udział w walce z okupantem w okresie Powstania Warszawskiego Rada Państwa uznała go Weteranem Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Wielokrotnie na różnego rodzaju konferencjach i zjazdach z dziedziny onkologii podkreślano oraz honorowano Jego osiągnięcia i zasługi dla tworzenia i rozwoju bydgoskiej onkologii.

Był harcerzem i żeglarzem.

Zmarł 21 listopada 2018 r., został pochowany na bydgoskich Bielawkach. Pomnik nagrobny stanowi kamień wykopany przy budowie Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Na wniosek dra n. med. Zbigniewa Pawłowicza Rada Miasta Bydgoszczy 25 listopada 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy im. dra Jacka Śniegockiego rondu stanowiącemu skrzyżowanie ulic Matki Teresy z Kalkuty oraz dr Izabeli Romanowskiej (uchwała nr XXXI/740/20).

Dnia 12 maja do ZDMiKP oraz Miasta Bydgoszczy wpłynęła ekspertyza tzw. koreferat przeprowadzona przez Politechnikę Gdańską na zlecenie biura projektującego most tj. Transprojektu Gdańskiego.

Wynika z niej, podobnie jak z ekspertyzy zleconej przez ZDMiKP, że przyczyną uszkodzenia Mostu Uniwersyteckiego mogły być błędy projektowe.

Dodatkowo nowa ekspertyza Politechniki Gdańskiej jest nacechowana sformułowaniami, które mają prawdopodobnie za zadanie obniżyć wartość skutków błędów projektowych Transprojektu Gdańskiego i podważyć zakres dotychczas podjętych przez Miasto działań zabezpieczających (m.in. zamknięcie mostu, docelowych kosztów naprawy mostu).

W związku z powyższym 17 maja otrzymaliśmy oficjalny komentarz prof. Krzysztofa Żółtowskiego (autora pierwszej ekspertyzy, na podstawie której podjęliśmy decyzję o zamknięciu przeprawy) do koreferatu Politechniki Gdańskiej.

Pan dr. hab. inż. Krzysztof Żółtowski - ekspert, autor pierwszej ekspertyzy mostu Uniwersyteckiego, na podstawie której podjęliśmy decyzję o jego natychmiastowym zamknięciu, skomentował nową ekspertyzę i podtrzymał słuszność decyzji Miasta dot. wyłączenia przeprawy z użytkowania.

Szczegóły materiałów poniżej:

KOMENTARZ do EKSPERTYZY PG - 17 maja 2021 roku [pdf]

TREŚĆ EKSPERTYZY [pdf] – 12 maja 2021

ANEKS DO EKSPERTYZY - koncepcja naprawy [pdf] – 12 maja 2021

RAPORT nr 8 z działań naprawczych ZDMiKP – Most Uniwersytecki (13.05.2021)

Strona 11 z 304