Aktualności

Czytaj więcej...Zlecamy budowę kolejnego odcinka ul. W. Gersona na Górzyskowie.
Ogłosiliśmy właśnie przetarg na roboty budowlane.

Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w czasie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.
Powstanie tam nowa jezdnia, chodniki i miejsca parkingowe. 

Czytaj więcej...Dla ulicy już wcześniej powstała niezbędna dokumentacja.
Pozwoliło to zrealizować w 2019 roku pierwszy etap inwestycji od strony ul. Grobla. Przebudowaliśmy odcinek o długości około 150 metrów. Od strony istniejącej zabudowy jednorodzinnej wybudowaliśmy chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni, zbudowaliśmy 3 zatoki postojowe, zjazdy publiczne i indywidualne, dojścia do posesji, próg zwalniający i elementy odwodnienia ulicy. Zasadzone zostały nowe drzewa i krzewy. 
Te prace pochłonęły 570 tysięcy złotych.

Czytaj więcej...Teraz chcemy zlecić kolejny etap inwestycji.
Kostką utwardzony ma zostać odcinek od strony ul. ks. Skorupki, gdzie znajduje się kilka budynków wielorodzinnych.
Powstaną również dodatkowe miejsca postojowe.
Po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy prace projektowo-budowlane zajmą około roku.


W poprzednich latach na terenach rekreacyjnych pomiędzy ulicami W. Gersona i J. Kossaka zrealizowano kilka innych inwestycji z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
To między innymi skatepark, nowe oświetlenie, alejki, plac zabaw, wybieg dla psów i miejsca parkingowe.

Czytaj więcej...Trwają prace przy rewitalizacji placu Wolności.
Powstaje w tym miejscu ogromny zbiornik na deszczówkę.

Cześć robót wodociągowych dobiegła końca.
Dzięki temu od czwartku (17 sierpnia) przywrócona zostanie komunikacja tramwajowa na całym odcinku ul. Gdańskiej.

Prace wodociągowe na pl. Wolności związane są z budową zbiornika na wody deszczowe i roztopowe. Inwestycja obejmuje m.in. budowę podziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności blisko 1500 m3.

Czytaj więcej...System zbierania wody będzie pilnował, żeby zatrzymać ją jak najdłużej.
Deszczówka po oczyszczeniu będzie wykorzystywana do nawadniania i podlewania zieleni oraz uzupełniania wodą fontanny Potop i dwóch stawów Parku Kazimierza Wielkiego.
Gdyby pojawił się jej nadmiar, woda będzie mogła zostać odprowadzona do rzeki.

Czytaj więcej...Tramwaje wracają na standardowe trasy
Prace wodociągowe realizowane od kilku tygodni w pasie torowiska ul. Gdańskiej, dobiegły końca.

Odbiory wykonanych robót na jezdni i torowisku oraz próbne przejazdy tramwajowe, zakończyły się pozytywnie.
Dzięki temu 
od czwartku 17 sierpnia - będzie mógł zostać przywrócony ruch tramwajowy na całym odcinku ul. Gdańskiej.

- odwieszone zostanie funkcjonowanie linii nr 1, 2, 4, 6 i 10.
- zawieszone zostanie funkcjonowanie zastępczych linii autobusowych.

Roboty wodociągowe na placu Wolności nadal będą kontynuowane przez miejskie wodociągi.

Czytaj więcej...Dalsze prace na pl. Wolności.
W najbliższym czasie zlecony ma zostać jeszcze drugi etap prac budowlanych związanych z rewitalizacją placu Wolności.
Wprowadzone będą nowe nasadzenia, betonowa nawierzchnia zostanie zastąpiona materiałami naturalnymi, ustawione będą stylowe pawilony kwiaciarni oraz mała architektura dostosowana do śródmiejskiej zabudowy.

Czytaj więcej...Zakończyły się próby obciążeniowe nowego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej.

Trwają prace przy chodniku, drodze rowerowej a także oświetleniu i montażu barier.

Już niebawem trasa zostanie udostępniona kierowcom.


Czytaj więcej...W ubiegłym tygodniu na wiadukcie ułożona została nawierzchnia z asfaltu lanego oraz warstwa ścieralna.
Obiekt przeszedł też próbne obciążenie.
Przeprowadzono pomiary statyczne oraz dynamiczne.

Teraz czekamy na wyniki pomiarów.
Jeśli testy wypadły pozytywnie a pogoda pozwoli kontynuować prace bez zakłóceń, to obiekt udostępnimy kierowcom jeszcze w sierpniu.

Czytaj więcej...W tym tygodniu na obiekcie układana jest nawierzchnia drogi rowerowej oraz montowane jest oświetlenie i bariery ochronne.
Trwają też prace przy nowych schodach i nasypach.
Wykonawcę czeka jeszcze m.in. malowanie oznakowania poziomego.

Docelowo powstaje „lustrzane odbicie" obiektu istniejącego po stronie wschodniej oddanego do użytku przed 3 laty.

Czytaj więcej...Inwestycja kosztuje 29 mln zł.
Po odbiorach będzie na długiej, 15-letniej gwarancji.

Wykonawcą wybranym w drodze przetargu jest firma Mostostal Kielce, która wcześniej przebudowała między innymi wiadukt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy łączący Wyżyny ze Wzgórzem Wolności.Czytaj więcej...

Strona 14 z 408