Aktualności

Czytaj więcej...W czwartek (9 listopada) rusza kolejny etap prac przy rewitalizacji Salonu Bydgoszczy.
Rozpoczniemy przebudowę odcinków lokalnych ulic na Starym Mieście.

W przyszłym roku zazieleni się natomiast Rybi Rynek.
Zasadzimy tam nowe drzewa, ustawimy ławki i donice.


Czytaj więcej...W pierwszej kolejności uliczki 
W związku z prowadzonymi robotami na Placu Kościeleckich oraz rozpoczynającym się Jarmarkiem Świątecznym, w pierwszej kolejności wykonamy prace na uliczkach oddalonych od Starego Rynku. 
Zminimalizujemy tym samym utrudnienia a roboty (prowadzone etapowo) nie wpłyną na płynność ruchu w ścisłym centrum miasta. 


Czytaj więcej...Od czwartku 9 listopada rozpoczną się prace na ulicach:
Przyrzecze (od ul. Farnej do ul. Ku Młynom), Grodzkiej (od ul. Przy Zamczysku w kierunku ul. Bernardyńskiej) i Placu Solnym.

Na Rybim Rynku powstanie natomiast materiałowe zaplecze budowy.

W tej części miasta ograniczona zostanie liczba miejsc do parkowania, dlatego warto korzystać m.in. z wielopoziomowego parkingu przy ul. Grudziądzkiej lub parkingów P+R.

Po weekendzie (13 listopada) ruszą natomiast roboty na ulicy Zaułek (od Batorego do ul. Jana Kazimierza) i Pod Blankami (od ul. Długiej do ul. Trybunalskiej)

Po zakończeniu powyższego etapu (wiosna 2024), wykonawca rozpocznie prace na kolejnych odcinkach przedmiotowych ulic oraz Rybim Rynku.

Wykonawcą robót jest firma Betpol z Bydgoszczy. Koszt tej ważnego dla miasta inwestycji wynosi ponad 24 mln.
Wszystkie prace mają potrwać około roku.

Czytaj więcej...Rybi Rynek wypięknieje
Przebudowa Rybiego Rynku, zupełnie zmieni jego oblicze. Z placu zniknie parking. Będzie pełnił funkcje placu przeznaczonego wyłącznie dla ruchu pieszego. 

W rogach placu od strony spichrzy, dosadzimy drzewa, które zostaną dodatkowo podświetlone. 
Wybrane zostały lipy i platany, które już zdobią rynek od strony zabytkowego pałacyku Lloyda.

Przy przystanku tramwaju wodnego powstanie podświetlana róża wiatrów.
Montowane będą też ławki i krzesła zaprojektowane przez studentów wzornictwa Politechniki Bydgoskiej.

Ulica Grodzka na obszarze objętym opracowaniem zachowa swój dotychczasowy charakter z wyłączeniem możliwości parkowania pojazdów.
Zaplanowaliśmy jednak więcej powierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego.

Czytaj więcej...Wystrój przypomni o historii
Po zakończeniu drogowej części inwestycji na Rybim Rynku, chcielibyśmy docelowo wprowadzić też dodatkowe elementy, które mają nawiązywać m.in. do historii tego zakątka Bydgoszczy oraz eksponować jego walory.

Planowane jest między innymi umieszczenie przy nabrzeżu żurawia przypominającego o dawnym porcie oraz rzeźby kobiety sprzedającej śledzie.
Zmienić ma się również forma samego przystanku tramwaju wodnego, tak by nawiązywał do strefy staromiejskiej.
Iluminację zyska również budynek spichrzy. To rozwiązania rekomendowane przez ekspertów od estetyki.

Czytaj więcej...Podpisaliśmy umowę na likwidację kładki dla pieszych nad ul. Wojska Polskiego.
W tym miejscu powstanie przejście dla pieszych na poziomie jezdni. Inwestycja ma ułatwić korzystanie z przystanków tramwajowych osobom starszym i z niepełnosprawnościami. 
Zyskają też rowerzyści, gdyż nowy przejazd, połączy drogi rowerowe wybudowane po obu stronach ulicy.

Na etapie konsultacji społecznych Rada Osiedla Wyżyny i Kapuściska, rowerzyści, stowarzyszenia reprezentujące pieszych, osoby starsze i niepełnosprawne, a także eksperci od organizacji ruchu, opowiedzieli się za likwidacją kładki dla pieszych i budową przejścia dla pieszych na poziomie jezdni.

Czytaj więcej...3 listopada podpisaliśmy umowę na wykonanie tego zadania z firmą KORMOST S.A.

Prace nad projektem a następnie rozbiórką kładki i przebudową tego odcinka zajmą ok. 9 miesięcy.

Koszt całego przedsięwzięcia to prawie 3,6 mln zł.


Czytaj więcej...Nowe rozwiązania
Po demontażu kładki dla pieszych, powstanie przejście dla pieszych na poziomie jezdni i zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna, skoordynowana ze światłami w rejonie ul. Magnuszewskiej.
Konieczne będzie poza tym wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych.
Wszystkie nowe nawierzchnie będą powstawały w standardach uzgodnionych z rowerzystami ( asfaltowe drogi rowerowe) i pieszymi (płyty chodnikowe).

Czytaj więcej...Kładka na Wyżynach została zaprojektowana w 1981 roku.
Podobnie jak wiele innych konstrukcji budowanych kilkadziesiąt lat temu nie uwzględnia potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rowerzystów.
Mieszkańcy często więc wskazywali na ograniczenia związane z korzystaniem z tego miejsca.

Czytaj więcej...Podpisaliśmy umowę na wykonanie pierwszego odcinka Wielkiej Pętli Fordonu na osiedlu Tatrzańskim.
Inwestycję do realizacji wybrali mieszkańcy w głosowaniu na Bydgoski Budżet Obywatelski.
Wcześniej podpisaliśmy też umowę na zaprojektowanie odcinka tej trasy pomiędzy Szkołą Podstawową nr 67 i ul. Tatrzańską.

Wielka Pętla Fordonu to duży projekt, który zakłada docelowo powstanie nowoczesnej trasy pieszo-rowerowej otaczającej wszystkie fordońskie osiedla oraz łączącej wiele istniejących już dróg rowerowych.

W pierwszej kolejności ciąg pieszo-rowerowy powstanie wzdłuż ulic Wierchowej i Geodetów.
Za prace odpowiadać będzie firma Strabag, z którą podpisaliśmy właśnie umowę o wartości ponad 1,6 mln zł.

Czytaj więcej...W ramach inwestycji utwardzane lub przebudowywane będą  zjazdy na teren posesji.
Twardą nawierzchnię i wyniesioną formę zyska też skrzyżowanie ulic Tatrzańskiej i Wierchowej.
Na skrzyżowaniu z ul. Wyzwolenia zaplanowaliśmy bezpieczny przejazd oraz przejście dla pieszych.

Prace zakończą się w połowie przyszłego roku.

Pozostałe odcinki Wielkiej Pętli
Z początkiem września zleciliśmy natomiast zaprojektowanie odcinka pomiędzy Szkołą Podstawową przy ul. Kromera oraz ul. Wierchową. Pochłoną one ponad 300 tysięcy złotych. Dokumentacja i niezbędne pozwolenia zostaną skompletowane do końca 2025 roku. To najbardziej skomplikowany odcinek trasy wymagający m.in. pozyskania gruntów niebędących własnością miasta.

Warto dodać, że równocześnie powstaje też dokumentacja dla drogi rowerowej która połączyć ma istniejącą drogę w kierunku Jarużyna z okolicą pętli autobusowej na osiedlu Tatrzańskim.

Czytaj więcej...Na finiszu są natomiast prace związane z odcinkiem trasy w Starym Fordonie, które zostały zlecone w ramach rewitalizacji terenów nad brzegiem Wisły.
Z gortowej promenady pieszo-rowerowej będzie można skorzystać jeszcze w listopadzie.

Miasto posiada także kompletną dokumentację na odcinek pomiędzy osiedlami Szybowników i Tatrzańskim. Zlecenie prac budowlanych zostało wstrzymane ze względu na zawiadomienie o możliwych nieprawidłowościach przy akceptacji projektu przez radę osiedla. Sprawę wyjaśnia komisja rewizyjna Rady Miasta.

Czytaj więcej...Komfort i bezpieczeństwo
Wielka Pętla Fordonu tam gdzie jest to możliwe ma posiadać wydzieloną część dla rowerzystów oraz drugą dla pieszych, biegaczy, spacerowiczów. Jej północna część ma przebiegać u podnóża fordońskiego zbocza tak zwanych górek od osiedla Eskulapa do Tatrzańskiego. Poprzez ulice Wierchową i Geodetów łączyć ma się z wałem przeciwpowodziowym otaczającym od wschodu Fordon.

W Starym Fordonie w ramach rewitalizacji powstają natomiast odcinki trasy łączące wał wiślany z ulicą Promenada.
Dalej trasa pobiegnie w kierunku Brdyujścia, przekroczy ulicę Fordońską w okolicach ul. Kaliskiego i przez planowany park akademicki na zapleczu kampusu Politechniki Bydgoskiej dotrze do skrzyżowania ulic Akademickiej i Rejewskiego. Tam połączy się z istniejącą już drogą rowerową wzdłuż ul. Matki Teresy z Kalkuty prowadzącą na osiedle Eskulapa. Długość całego ringu to ponad 20 kilometrów.

Czytaj więcej...W czwartek (26 października) w godzinach popołudniowych, wykonawca (Trakcja SA) udostępni do ruchu nowy most drogowy pomiędzy ulicami Toruńską i Fordońską. Otwarte zostanie też skrzyżowanie przy nowym obiekcie.

W kolejnych tygodniach będą wprowadzane dalsze etapy robót i zmiany w organizacji ruchu, które pozwolą udostępnić do ruchu również most tramwajowy.

Czytaj więcej...Pierwsze auta na nowej przeprawie
Od czwartku (26 października) samochody będą mogły korzystać z nowego mostu drogowego.
Wraz z nową przeprawą otwarte zostanie też skrzyżowanie ul. Toruńskiej z Kazimierza Wielkiego. Tymczasowo funkcjonować będzie na nim ruch okrężny.

Ruch pieszych (przez ok. dwa tygodnie) odbywać się będzie jeszcze po dotychczasowej przeprawie (po stronie uczelni).

Czytaj więcej...Udostępnienie do ruchu nowego mostu drogowego, pozwoli zamknąć dotychczasową przeprawę i przeprowadzić tam prace remontowe oraz wykonać najazd na obiekt od strony ul. Fordońskiej oraz ul. Toruńskiej. Zlikwidowany zostanie też przejazd tymczasowy w kierunku mostu, zlokalizowany tuż przy ogródkach działkowych.

Czytaj więcej...Etap 3 - już niebawem
Przy sprzyjających warunkach pogodowych (początek listopada) wykonawca planuje udostępnić do ruchu most tramwajowy.

Otwarcie obiektu pozwoli zamknąć torowisko na ul. Toruńskiej przy Perłowej i przeprowadzić tam ostatnie prace.

Rozwieszona zostanie sieć trakcyjna nad torowiskiem w kierunku ul. Perłowej.
Wykonane zostaną też ostatnie warstwy nawierzchni na ul. Toruńskiej od strony ogródków działkowych.

Czytaj więcej...Wykonanie wszystkich powyższych prac, pozwoli na początku grudnia uruchomić docelowy układ linii tramwajowych na obszarze realizowanej inwestycji.

Zakłada on m.in. skierowanie przez nowy most linii tramwajowych nr 7  i 11 oraz przywrócenie tam linii autobusowych.


Czytaj więcej...Warto wiedzieć
Inwestycja o wartości prawie 170 mln finansowana jest z wykorzystaniem środków unijnych (ponad 50 mln zł). W jej ramach powstają między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz modernizowane są torowiska w rejonie ulic. Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej.
Zakończenie całej inwestycji wraz z częścią drogową planowane jest na początku przyszłego roku.

Strona 17 z 420