Aktualności

Czytaj więcej...Wykonawca (firma TRAKCJA S.A.) kontynuuje prace przy budowie mostu drogowego i tramwajowego nad Brdą.
Jeszcze we wrześniu przeprowadzone zostaną próby obciążeniowe obu obiektów.
To będzie etap robót, po którym rozpoczną się przygotowania do uruchomienia ruchu na nowych mostach. Pierwsze tramwaje przejadą po nowym obiekcie jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej...Na całej długości mostu tramwajowego ułożone zostało torowisko i zamontowane słupy trakcyjne.
Ponadto trwają roboty przy najazdach na obiekt od strony ul. Fordońskiej i Kazimierza Wielkiego.
Układane są nadal betonowe płyty, w których montowane będą tory tramwajowe.


Czytaj więcej...Wykonawca zabetonował też rozjazdy na ul. Toruńskiej w kierunku mostu oraz montuje sieć trakcyjną na nowych torowiskach.
Na płycie mostu drogowego, która została już zabetonowana, trwają prace przy chodniku. 
Prowadzone są też dalsze prace na dojazdach do obiektu od strony południowej.

Kontynuowane są roboty kanalizacyjne na południowej jezdni ul. Fordońskiej (od strony rzeki).

Czytaj więcej...Przy budowie torowiska przy ul. Perłowej zakończone zostało betonowanie rozjazdów.
Wykonane zostały też chodniki, nawierzchnia południowej jezdni ul. Toruńskiej, uliczek dojazdowych (ul. Spokojna, ul. Łuczniczki. ul. Koralowa) i zatoki autobusowej. Obecnie kontynuowane są prace przy torowisku i jezdni ul. Toruńskiej od strony ogródków działkowych (strona północna).

Czytaj więcej...Na bydgoskich ulicach stosujemy coraz więcej elementów poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
Doświetlamy przejścia dla pieszych, budujemy chodniki i drogi rowerowe, stawiamy sygnalizacje świetlne.

Obecnie kończymy budowę wyniesionych przejść dla pieszych przy kilkunastu bydgoskich szkołach. 

Czytaj więcej...Konsekwentnie poprawiamy bezpieczeństwo na wielu bydgoskich przejściach dla pieszych poprzez ich przebudowę lub doświetlanie.
Dzięki tym działaniom, dzieci i młodzież mogą bezpiecznie dotrzeć do szkoły oraz wrócić do domu po zmierzchu w okresie jesienno-zimowym.
Przy szkołach budujemy wyniesione skrzyżowania, progi zwalniające oraz stawiamy duże znaki na fluorescencyjnym podkładzie.

Wykorzystujemy też mikroprogi, czyli grubowarstwowe oznakowanie poziome informujące o zbliżaniu się do ważnych przejść, z których korzysta wielu pieszych.
Przed liniami przejść dla pieszych instalujemy elementy odblaskowe wbudowane w nawierzchnię jezdni.
To dodatkowa informacja dla kierowców o zbliżaniu się do miejsc, gdzie należy zachować jeszcze większą ostrożność.

Czytaj więcej...Obecnie kończymy budowę bezpiecznych (wyniesionych) przejść dla pieszych w rejonie kilkunastu bydgoskich szkół podstawowych.
W konkursie „Bezpieczny pieszy" zdobyliśmy na ten cel dofinansowanie unijne.

Wartośc zadania to prawie 450 tysięcy złotych.
Większość prac została już wykonana.

Czytaj więcej...
Obecnie kontynuowane są już tylko prace na ul. Sandomierskie, Granicznej i Wielorybiej.
Trwa też malowanie oznakowania poziomego na wykonanych skrzyżowaniach.
Wszystkie prace zostaną zakończone w połowie września bieżacego roku.


Lokalizacja wszystkich przejść objętych umową:

- ul. Glinki, przy drukarni Abedik – doposażenie przejścia w wyspy azylu,
- ul. Glinki, przy skrzyżowaniu z ul. Bp. Kozala - doposażenie przejścia w wyspy azylu,
- ul. S. Goszczyńskiego – przejście wyniesione
- ul. Graniczna – przejście wyniesione
- ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila", przy skrzyżowaniu z ulicą Igrzyskową – przejście wyniesione
- ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila", przy skrzyżowaniu z ulicą Piórka – przejście wyniesione
- ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila", przy ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego, – przejście wyniesione
- ul. Sandomierska – przejście wyniesione
- ul. Sielska przy połączeniu z ulicą Szybowcową – przejście wyniesione
- ul. Sielska przy skrzyżowaniu z ulicą Przy Tartaku – przejście wyniesione
- ul. Wielorybia 37-39 – przejście wyniesione

Czytaj więcej...Zakończyliśmy prace przy malowaniu oznakowania poziomego.
Roboty prowadziliśmy w ramach rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania.

Zlikwidowaliśmy część miejsc postojowych na chodnikach, wprowadziliśmy kontrapasy rowerowe a część ulic przekształciliśmy w drogi jednokierunkowe.

W tym tygodniu rozpoczną się prace odbiorowe wykonanych robót.
Realizowane będa też ewentualne poprawki i uzupełnienia.
Więcej o zmianach w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) pisaliśmy TUTAJ

Czytaj więcej...Nowe oznakowanie - większe bezpieczeństwo
Niezaleznie od prac przerpowadzonych w Strefie Płatnego Parkowania, kontynuujemy też prace przy odświeżeniu istniejącego oznakowania poziomego w mieście.
Nowo wymalowane znaki dają nie tylko lepszy komnfort jazdy, ale poprawią też bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Chcąc minimalizować utrudnienia, powyższe prace nadal będą prowadzone w godzinach wieczornych i nocnych.

Czytaj więcej...Pomyślnie zakończyły się próby obciążeniowe nowego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej.
Wykonana została jezdnia, chodniki i balustrady. Obecnie trwają prace odbiorowe.
Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń, ruch aut na obiekcie zostanie przywrócony.
Kontynuowane będą już tylko ostatnie prace przy chodniku i nasypach.

Czytaj więcej...W mijającym tygodniu na wiadukcie ułożona została nawierzchnia z asfaltu na obiekcie i dojazdach.
Zamontowane zostały tez bariery ochronne i docelowe oświetlenie.
Wymalowane zostało oznakowania poziomego na jezdni i ciągu pieszo-rowerowym.
Pomalowane zostały też balustrady.


Czytaj więcej...Obecnie trwają prace odbiorowe wykonanych robót.
Po uzyskaniu wszelkich wymaganych pozwoleń, trasa będzie mogła zostać udostępniona do ruchu.

Kontynuowane będą jeszcze ostatnie prace przy chodniku, schodach i nasypach.
Dopiero po zakończeniu tych robót, będzie można udostępnić przejazd pod obiektem.

Czytaj więcej...W ciągu ostatnich miesięcy powstało „lustrzane odbicie" obiektu istniejącego po stronie wschodniej - oddanego do użytku przed 3 laty.
Koszt realizowanej obecnie inwestycji to 29 mln zł.
Po odbiorach, nowy obiekt będzie na 15-letniej gwarancji.

Wykonawcą wybranym w drodze przetargu jest firma Mostostal Kielce, która wcześniej przebudowała między innymi wiadukt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy łączący Wyżyny ze Wzgórzem Wolności.

Czytaj więcej...  Czytaj więcej...


Strona 12 z 408