Aktualności

Czytaj więcej...Kończy się międzynarodowy projekt BeePathNet. My również braliśmy czynny udział w tym międzynarodowym projekcie, którego głównym celem była promocja pszczelarstwa oraz ochrona pszczół. 
Dziś (11 maja) odbędzie się na międzynarodowa konferencja w Lublanie, która będzie okazją do podsumowania co dobrego udało się zrobić dla pszczół w Bydgoszczy.

W trakcie trwania projektu BeePathNet, udało się zdziałać w naszym mieście naprawdę wiele.
Badania potwierdziły, że nasz miejski miód jest zdrowy i bezpieczny. Dzięki podkreślaniu roli owadów zapylających zmieniło się także podejście samych bydgoszczan.
W miejskich parkach i przydomowych ogródkach coraz częściej można zobaczyć hotele i domki dla owadów.
Powstały też łąki kwietne oraz przyszkolne ogrody. 

Czytaj więcej...W ZDMiKP również włączyliśmy się do tej szczytnej akcji.
Przy naszej siedzibie wykonaliśmy łąki z roślinami kwitnącymi, będącymi źródłem pokarmu dla owadów zapylających. Postawiliśmy też domek dla pszczół.
Łąka z roślinami kwitnącymi, której nie zamierzamy kosić, jest źródłem pokarmu dla owadów zapylających.
W ostatnim czasie zasialiśmy też kolejne rośliny miododajne.


Czytaj więcej...Przystąpienie Bydgoszczy do projektu BeePathNet wpisuje się ogólnoświatowy trend ochrony owadów zapylających. Pogarszający się stan środowiska naturalnego, zmiany klimatyczne, działania człowieka na środowisko, powodują negatywny wpływ na populacje różnych gatunków owadów.
To dzięki ich działalności mamy owoce i nasiona różnych gatunków roślin, dodatkowo pszczoły miodne dostarczają m.in. miód, pyłek i wosk pszczeli.

Pośrednio skutkiem pracy tych owadów jest szereg substancji wykorzystywanych w medycynie, dietetyce i kosmetyce.
Rola owadów zapylających w naszym życiu jest nie do przecenienia. Stąd potrzeba poszanowania i ochrony tych zwierząt.
Czytaj więcej...Przypominamy, że 20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół ustanowiony przez ONZ. 
Ustanowienie tego dnia miało na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na fakt powszechnego wymierania pszczół i wskazanie przyczyn tego stanu rzeczy.

W Bydgoszczy stwierdzono występowanie aż 214 różnych gatunków pszczół. W Polce występuje ich 450-470 (różne źródła podają różne dane).
Postarajmy się wspólnie, żeby te liczby się nie zmniejszyły.

Czytaj więcej...Prawie 3-kilometrowy odcinek łączący osiedle Piaski i Smukałę zostanie dostosowany do przejazdu autobusów oraz ruchu rowerowego.
W ramach inwestycji ulica Smukalska zostanie przebudowana na odcinku od ul. Błądzimskiej na Piaskach do ul. Rajskiej w Smukale. Ruszyły pierwsze prace.


Plac budowy został Wykonawcy przekazany pod koniec kwietnia. Obecnie prowadzone są roboty związane z wycinką drzew i karczowaniem pni, odhumusowaniem, robotami ziemnymi w postaci wykopów i nasypów. Przedmiotowe prace prowadzone są jednak poza istniejącym pasem jezdni.

Czytaj więcej...Pierwsze zmiany w organizacji ruchu wykonawca planuje wprowadzić na przełomie czerwca i lipca na odcinku od ul. Błądzimskiej do ul. Drzycimskiej.
Na tym odcinku pojawią się zwężenia, wprowadzony będzie ruch wahadłowy, sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.Przypominamy, że w ramach realizowanego zadania na 3 km odcinku ul. Smukalskiej powstanie nowa nawierzchnia, chodniki, drogi rowerowe i nowe przystanki autobusowe. Wykonane zostanie też nowe odwodnienie i usunięte zostaną kolizje z podziemną infrastrukturą. Ulica po gruntownej modernizacji stanie się ważnym połączeniem osiedla Smukała z centrum miasta, pozwalającym na organizację sprawnej komunikacji miejskiej.

Czytaj więcej...Wykonawcą robót jest firma Strabag
Prace budowlane zajmą 2 lata.
Koszt inwestycji to prawie 25,5 mln zł.
Inwestycja jest realizowana przez ZDMiKP w porozumieniu z miejskimi wodociągami.

Czytaj więcej...Od 15 maja otwarte zostaną ogródki restauracyjne w całej Polsce, a dwa tygodnie później będzie można zjeść również posiłek w samym lokalu.
Warunkiem będzie oczywiście zachowanie reżimu sanitarnego i trzymanie odległości od innych gości. Bydgoscy restauratorzy są już przygotowani na przyjęcie pierwszych klientów.

W przyszłym tygodniu pracownicy ZDMiKP przygotują i rozstawią parasole ogródków letnich na płycie Starego Rynku. Prace będą prowadzone etapami.
Dzięki temu Restauratorzy uzyskają pełną fukcjonalność ogródków, które będą mogły przyjąć pierwszych gości, już w dniu zniesienia obostrzeń.
Należy bowiem pamiętać, że gastronomia jest jednym z najbardziej poszkodowanych przez pandemię sektorów gospodarki.

Do tej pory w ZDMiKP złożonych został prawie 60 wniosków o podpisanie umowy na dzierżawę terenu pod ogródki letnie na terenie miasta. To mniej więcej tyle co w roku ubiegłym, choć kilkanaście mniej niż jeszcze dwa lata temu.

Czytaj więcej...Atrakcyjne stawki za dzierżawę.
Przypominamy, że Prezydent Bydgoszczy ustalił w tym roku preferencyjne stawki za dzierżawę terenu pod ogródki sezonowe. Stawki są tak samo niskie jak w 2020 roku a preferencyjne opłaty obowiązywać będą (jeśli nie będą wprowadzane kolejne ograniczenia epidemiczne) do 11 października 2021 roku.

W tym roku opłata za działalność ogródków letnich dla wszystkich dzierżawców wynosić będzie symboliczny 1 grosz za 1m² za dzień. To oznacza, że dla prowadzących ogródki letnie ze sprzedażą alkoholu opłata zostanie obniżona aż o 99% w stosunku do stawki z 2019 roku i stanowić będzie zaledwie do 1% dotychczasowych opłat związanych z dzierżawą terenu pod ogródki letnie.

Preferencyjna opłata pobierana będzie również za działalność ogródków letnich nie prowadzących sprzedaży alkoholu. W tym przypadku kwota dotychczas obowiązująca do końca 2019 roku wynosiła 0,10 zł za 1m² za dzień.
W tym sezonie będzie to tak samo jak w roku 2020 - 1 grosz za 1m² za dzień.

Do wskazanej wysokości opłat z tytułu dzierżawy terenu pod ogródki letnie dodany zostanie podatek VAT, płatny zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

Dzierżawcy nadal mogą występować do ZDMiKP z wnioskiem z uwzględnieniem preferencyjnych stawek za dzierżawę.
Liczymy, że ponownie tak preferencyjne stawki zachęcą restauratorów do otwierania ogródków letnich i ułatwią im dalsze prowadzenie swojej działalności.

Czytaj więcej...Wiosenne porządki na finiszu
Kończy się również kompleksowe czyszczenie ulic i placów Starego Miasta.
W maju Stary Rynek zyska letnią szatę roślinną.
Można też wypożyczyć rowery cargo.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo TUTAJ.

 

 

Czytaj więcej...Trwają roboty wykończeniowe i porządkowe. Realizowane są prace przy układaniu chodników w obrębie ronda Bernardyńskiego, budowie schodów na Wzgórze Wolności oraz parkingu przy rondzie Kujawskim (Park&Ride). 
Ostatnie prace podziemne wykonawca prowadzi już tylko na Zbożowym Rynku przy ul. Wiatrakowej.


W najbliższych dniach prowadzone będą jeszcze roboty na ulicach osiedlowych (ul. Sieroca, Tucholska, Lwowska, Słowiańska). 
W obrębie całej inwestycji trwają prace przy zieleni.
W przyszłym tygodniu otwarta zostanie ul. M. Konopnickiej do ul. Kujawskiej.

Po zakończeniu robót wykończeniowych, wymalowane zostanie oznakowanie poziome, zlikwidowane zostaną zwężenia na jezdni i uruchomiona zostanie sygnalizacja świetlna na obu rondach. Zakończenie wszystkich prac, zaplanowane jest jeszcze przed wakacjami.

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zakończoną już przebudową węzła Szarych Szeregów to ponad 370 mln zł. Sam koszt prac budowlanych na Kujawskiej to ok. 170 mln zł.

 Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Strona 8 z 299