Aktualności

Czytaj więcej...Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe z powodu specjalnych transportów kolejowych z węglem i paliwami, wypowiedziała wykonawcy realizującemu przebudowę wiaduktu, dotychczasowe uzgodnienia.
Brak możliwości zamknięcia ruchu kolejowego pod obiektem nawet na kilka godzin, wstrzymało rozbiórkę wiaduktu.


Wykonawca, zgodnie z harmonogramem, rozebrał już nawierzchnię na jezdni i chodniku oraz bariery ochronne.
Zdemontował betonowe płyty wzmacniające nasypy oraz wykonał rozbiórkę części wiaduktu nad jezdnią pod wiaduktem.
Przygotowany był już do rozbiórki obiektu nad linią kolejową.

Czytaj więcej...Spółka PKP PLK z powodu jednak „specjalnych transportów kolejowych z węglem i paliwami", wstrzymała pozwolenia na wyłączenia kolejowe, które umożliwiłyby Wykonawcy prowadzić roboty rozbiórkowe nad torami.
Główne prace rozbiórkowe musiały zostać wstrzymane.

Przypominamy, że wyłączenia kolejowe to czas pomiędzy przejazdami pociągów, w którym wyłącza się trakcję elektryczną, by umożliwić wykonywanie robót budowlanych.

Z uwagi na intensywny ruch kolejowy (przebiegają tędy aż trzy linie kolejowe, w tym jedna do Warszawy, druga to magistrala węglowa), takie wyłączenia są możliwe jedynie w nocy.
Cofnięcie powyższych pozwoleń uniemożliwia wykonawcy kontynuowanie prac rozbiórkowych.

Dodatkowo, jako Zamawiający (ZDMiKP), jesteśmy zobligowani do końca roku wydać na realizację tej inwestycji kwotę 15 mln zł w celu pozyskania rządowego dofinansowania na budowę nowego wiaduktu. Wstrzymanie robót uniemożliwia wręcz spełnienie tego warunku. Dlatego również z tego powodu, wspólnie z wykonawcą, pracujemy nad wprowadzeniem zmian w sposobie realizacji i harmonogramie zadania.

Czytaj więcej...Wykonawca będzie nadal prowadził roboty przy rozbiórce przyczółków i budowie nowych.
Jednocześnie, trwają intensywne rozmowy z firmą Mostostal Kielce, dotyczące wprowadzenia zmian technologicznych umożliwiających otwarcie tzw. frontu robót choćby poza strefą torowiska, co wymaga zaprojektowania i wykonania dodatkowych konstrukcji stabilizujących przęsła podczas rozbiórki. Kontynuowane będą też rozmowy z PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie wyłączenia trakcji elektrycznej pod obiektem.

Budowa nowego wiaduktu to koszt prawie 30 mln zł.
Wykonawcą jest firma Mostostal Kielce, która niedawno wykonywała wiadukt w ciągu ulicy Wojska Polskiego.
Zakończenie prac było planowane w połowie przyszłego roku.

Czytaj więcej...W związku z zaplanowanymi remontami, zamknięte dla ruchu zostają dwie ważne przeprawy dla pieszych w centrum Bydgoszczy. Nową drewnianą nawierzchnię zyskuje już kładka Kiepury przy Wyspie Młyńskiej.
Odnowiony zostanie także most Esperanto przy lodowisku Torbyd.
W czwartek przeprawa zostanie zamknięta a na jej wysokości uruchomimy komunikację zastępczą.

Czytaj więcej...W związku z zaplanowanym remontem kapitalnym mostu Esperanto przy Torbydzie, od środy (26.10) wybrane kurs linii ZaT8 zostaną skierowane przez halę Łuczniczka.

Autobus pojedzie przez rondo Toruńskie do hali Łuczniczka, gdzie zawróci i skieruje się na swoją dotychczasową trasę. Nowe przystanki pojawią się za rondem Toruńskim, przy Hali Immobile  Łuczniczka, oraz 2 przystanki na Toruńskiej w kierunku ronda Toruńskiego.
Powyższe zmiany wymuszają korekty minutowe w rozkładach na całej trasie przebiegu autobusu ZaT8.
Wydłużona linia będzie oznaczona w rozkładzie literką „L"

Czytaj więcej...Od czwartku (27.10) zamknięta zostanie dla pieszych kładka Esperanto.

W ramach prac remontowych przebudujemy drewniany pomost, całą konstrukcję stalową i istniejące podpory obiektu.
Wykonane zostaną też nowe schody i oświetlenie.


Czytaj więcej...Od 19 października prowadzone są już prace na kładce J. Kiepury.
To jeden z obiektów przy Wyspie Młyńskiej.
Wybudowana została 15 lat temu wraz z dwiema innymi kładkami od strony Bydgoskiej Wenecji. Stalowy most o długości ponad 30 metrów tworzą dwa łukowe dźwigary. Pomost wykony został z drewnianych desek. W ostatnich latach uszkodzone deski były na bieżąco wymieniane.

Czytaj więcej...Tej jesieni zleciliśmy większy remont obejmujący wymianę całego pomostu.
Prace trwają.

Zamkniętą przeprawę najprościej ominąć kierując się na sąsiedni most Staromiejski lub położone nieco dalej mosty Solidarności.

Czytaj więcej...Jeszcze tej jesieni przy kilku bydgoskich ulicach wymienimy stare oświetlenie. Nowe latarnie ustawimy m.in. na osiedlu Piaski.
Podpisaliśmy umowę z wykonawcą zadania. Trwają prace projektowe.
Lampy uliczne pojawią się też na ul. Toruńskiej i ul. Inwalidów. Właśnie ruszyły pierwsze prace.


Miejskie oświetlenie jeszcze tej jesieni pojawi się w kilku punktach, gdzie do tej pory istniała przestarzała infrastruktura operatora energetycznego.
Znikną między innymi kolejne latarnie montowane kilkadziesiąt lat temu na betonowych słupach.

1. Kilka ulic wzbogaci się o zupełnie nowe, energooszczędne latarnie. Prace będą realizowane w listopadzie.

Zakres zadania obejmuje następujące ulice:

• Magnuszewska jezdnia północna na odcinku 170 m od ul. Bohaterów Kragujewca w kierunku południowo-zachodnim
• J. Grussa na odcinku 90 m
• Hoffmana od ul. Gościeradzkiej do ul. Runowskiej (na odcinku 120 m)
• Malachitowa od Agatowej do cmentarza (odcinek 60 m)
• Świętej Trójcy na odcinku 40 m
• Toruńska na odcinku równoległym do ul. Babia Wieś
• K. Ujejskiego i ul. Wojska Polskiego od ul. Ujejskiego do wiaduktów WOŚP,

Czytaj więcej...2. Dodatkowo będziemy montować oświetlenie boiska na Piaskach przy ul. Mochelskiej. Za prace odpowiadać będzie firma Elperia, która na etapie postępowania przetargowego złożyła najkorzystniejszą ofertę.
Obecnie trwają zaawansowane prace projektowe. W przyszłym miesiącu planowane są już roboty elektroinstalacyjne.

3. W tym tygodniu natomiast ruszają prace na Toruńskiej i Inwalidów. W oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski  zamontowane zostanie oświetlenie na wysokości ul. Toruńskiej 388 na odcinku 220 m. Nowe latarnie staną także przy Inwalidów na odcinku 200 m.

4. Warto dodać, że w listopadzie rozpocznie się też doświetlanie 30 przejść dla pieszych. Prace projektowae dla tych zadań właśnie dobiegają końca. 

Czytaj więcej...Podpisaliśmy umowę z wykonawcą na zaprojektowanie 7 kilometrów ważnych ścieżek, które poprawią spójność dróg rowerowych na terenie miasta. Nowe trasy połączą  szereg istniejących już szlaków roerowych. Do budowy nowej infrastruktury chcemy wykorzystać środki unijne z nowej perspektywy.

W Bydgoszczy istnieje już ponad 120 kilometrów rowerowych dróg.

W porozumieniu ze środowiskami rowerowymi wyznaczone zostały kolejne priorytetowe zadania. Kluczowa jest poprawa spójności bydgoskiej sieci.

Dlatego zlecamy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji wzdłuż następujących ulic:
ul. Wojska Polskiego (Szarych Szeregów – Chemiczna, długość 1,3km, połączy ona istniejące drogi przy węźle Szarych Szeregów ze ścieżką wzdłuż ul. Chemicznej,
ul. J. Sułkowskiego (Kozietulskiego – Modrzewiowa długość 1,2 km, połączy ona istniejące drogi rowerowe wzdłuż ul. Ogińskiego, Kamiennej z dworcem przy ul. Leśnej),
ul. Glinki (Dąbrowa – Bydgoskich Przemysłowców, długość 1,9 km, połączy ona nową infrastrukturę wybudowaną podczas II etapu trasy Uniwersyteckiej ze ścieżkami na terenie BPPT),
ul. Kieleckiej (Nowotoruńska – Toruńska, długość 0,9 km, połączy ona drogi rowerowe wybudowane wzdłuż ul. ks. Dachtery i Spornej),
ul. Sudeckiej / Wyzwolenia / Pelplińskiej (pętla Tatrzańskie - granica miasta, długość 1,5km, połączy ona nową drogę rowerową na terenie gminy Osielsko ze ścieżką wzdłuż ulicy Pelplińskiej).

Czytaj więcej...Podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Zadaniem projektantów będzie opracowanie optymalnego rozwiązania dla budowy infrastruktury rowerowej, w uzgodnieniu z miastem. Zamówienie obejmuje przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Na tej podstawie będzie można zlecać prace projektowo-budowlane, na które chcemy wykorzystać środki z funduszy unijnych na nową perspektywę.

Dokumentacja ma powstać w ciągu 12 miesięcy.
Wykonawcą jest Pracownia Projektowa Koniczyna z Osielska.
Koszt zadania to ponad 550 tys. zł.

Strona 8 z 368