Aktualności

Czytaj więcej...Kolejne 16 mln w rękach bydgoszczan!
Rusza nowa edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekty osiedlowe, społeczne i duże zadania ponadosiedlowe – pomysłów może być wiele. Na propozycje mieszkańców czekamy do 15 lipca, można je zgłaszać przez stronę www.bydgoszcz.pl/bbo.
Co roku realizujemy wiele zadań drogowych zgłoszonych w ramach BBO.


Bydgoski Budżet Obywatelski to szansa, aby realnie wpłynąć na swoje najbliższe otoczenie, charakter bydgoskich osiedli, sposób spędzania czasu wolnego i aktywizację lokalnych społeczności. Do wydania jest prawie 16 milionów!

Kto może zgłosić projekt?
Do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego może złożyć projekt każda osoba, która najpóźniej w dniu złożenia wniosku skończyła 16 lat. W przypadku zgłaszania projektu przez osobę, która ma mniej niż 16 lat, należy dołączyć także zgodę opiekuna prawnego. Żeby zgłosić projekt wystarczy być mieszkańcem Bydgoszczy, nie ma konieczności zameldowania na terenie miasta.

Jakie projekty można zgłaszać?
Do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy. Muszą być ogólnodostępne - z efektu ich realizacji będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, a teren, na którym będą zlokalizowane, musi należeć do miasta lub być we władaniu miasta. Warto pamiętać, że realizacja projektu powinna zostać zrealizowana w kolejnym roku budżetowym.
Każdy mieszkaniec może zgłosić: 3 projekty osiedlowe, 3 projekty ponadosiedlowe, 3 małe projekty społeczne. 

• Duże zadania ponadosiedlowe
Wyróżniają się wartością zadania - nawet 1,5 mln zł! Do każdego projektu niezbędne jest dołączenie trzech uchwał Rad Osiedli. Łącznie na realizację tych projektów przeznaczamy ponad 3 mln zł.

• Projekty na wybranych osiedlach
12 milionów złotych na kolejną kategorię projektów osiedlowych oznacza kilkadziesiąt nowych zadań, które trafią do realizacji. Jeśli mamy pomysł na zagospodarowanie naszego najbliższego otoczenia warto go zgłosić do programu. Zasada jest prosta - wartość jednego projektu nie może przekroczyć 50 procent puli środków przeznaczonych na osiedle. W przypadku projektów osiedlowych nie trzeba dołączać uchwał Rad Osiedli. Podział środków na konkretne osiedla znajduje się na stronie www.bdgbo.pl .

• Małe projekty społeczne
Ostatnia kategoria dotyczy małych projektów społecznych. Są to projekty nieinwestycyjne, gdzie wartość jednego projektu nie może przekroczyć 38.600 zł. W ramach małych projektów społecznych można zgłaszać pomysły przeznaczone np. dla dzieci, młodzieży czy seniorów. Z założenia powinny to być działania z zakresu m.in. animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, ekologii, integracji, sportu. W przypadku tych projektów autorzy podają przewidywane: termin realizacji, liczbę wydarzeń i uczestników oraz nazwę organizacji pozarządowej (w przypadku organizacji małego projektu społecznego przez organizację pozarządową), a także załączają uproszczony kosztorys.

Na pomysły mieszkańców czekamy do 15 lipca.
Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo.

 

Czytaj więcej...Mieszkańcy Bydgoszczy wskazali priorytetowe inwestycje na najbliższe lata. W pierwszej kolejności realizowane będą: rewitalizacja nabrzeży Brdy, przebudowa ul. Nakielskiej i rewitalizacja Kanału Bydgoskiego.
W konsultacjach wzięło udział ponad 17 tysięcy mieszkańców. 

Konsultacje rozpoczęły się 22 marca, zakończyły 21 maja br. Miały zasięg ogólnomiejski - były skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Ograniczenia środków dla samorządów spowodowane niekorzystnymi zmianami w prawie krajowym oraz dodatkowymi wydatkami związanymi z sytuacją epidemiczną, oznaczały zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych wszystkich dużych miast.

Czytaj więcej...Bydgoszczanie w konsultacjach oddali 46,5 tysiąca głosów.
Największą liczbę otrzymało zadanie związane z rewitalizacją nabrzeży Brdy. Na podium znalazła się również przebudowa ul. Nakielskiej oraz rewitalizacja Kanału Bydgoskiego
Zwycięskie projekty zostaną wprowadzone do przyszłorocznego budżetu..

Jednocześnie realizowane będą też inne inwestycje, na które miasto pozyskuje środki zewnętrzne.

Przypominamy, że w ramach konsultacji odbyła się seria spotkań on-line dla mieszkańców na miejskim profilu na Facebooku, w których do dyskusji o każdej inwestycji zaproszono ekspertów i przedstawicieli strony społecznej. Żeby zachęcić bydgoszczanki i bydgoszczan do udziału w konsultacjach przeprowadziono też szeroką akcję informacyjną.

Czytaj więcej...Wydane zostało pozwolenie na rewitalizację najważniejszego placu w Starym Fordonie. Po przekazaniu wykonawcy placu budowy, ruszą prace budowlane. Na Rynku pojawią się stylowe chodniki, fontanna i zieleń.
To już kolejna inwestycja w tej części miasta.
Obecnie twają prace przy budowie umocnionego nabrzeża oraz kompleksowa rewitalizacja uliczek pomiędzy ulicą Bydgoską a brzegiem Wisły. 

Prace na Rynku będą dzielone na etapy, by zapewnić dojście i dojazd do możliwie dużej liczby posesji oraz zachować przejazd autobusów komunikacji publicznej w ciągu ulic Bydgoska-Wyzwolenia.
Pozostanie też zapewniony przejazd pomiędzy ulicą Cechową i Cierpicką a w trakcie prac utworzony zostanie tymczasowy parking wzdłuż ul. Ordynackiej.
Warto podkreślić, że zarówno o rozwiązaniach projektowych, jak i sposobie organizacji ruchu, rozmawialiśmy ze Stowarzyszeniem Miłośników Starego Fordonu.

Wizytówka naszego miasta
Docelowo na Rynku w Fordonie wprowadzone zostaną ograniczenia dla ruchu kołowego oraz rozwiązania sprzyjające pieszym. Wiele elementów poprawi dostępność dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Strefa rynku ma być bezpieczną przestrzenią pieszą, deptakiem z warunkowym i uspokojonym dostępem dla ruchu kołowego. Ulica Wyzwolenia, z uwagi na potrzeby komunikacyjne, zachowa swój dotychczasowy charakter – z ruchem samochodowym.

Naturalne materiały
Dominującym materiałem posadzek będzie szara kostka granitowa. Do rewitalizacji Rynku wykorzystamy między innymi część kostki z ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku. Różne sposoby jej układania oraz odcienie wyznaczą poszczególne strefy Rynku. Ciemniejszy odcień i podział z użyciem gładkich granitowych płyt, nawiązujący do bryły kościoła, zostanie zaakcentowany przed świątynią.

Kostka w układzie koncentrycznym pojawi się też w centralnej części placu, gdzie funkcjonować ma fontanna. Wokół lipowej alei, która zdobić ma południową część placu i prowadzi w kierunku dawnego kościoła ewangelickiego, pojawi się ceramiczny bruk. Ławki i siedziska wykonane zostaną z drewna. To nawiązanie do faktu, że aż do XIX wieku fordońska synagoga była drewniana.

Czytaj więcej...Fontana z tryskającymi dyszami
Fontanna zlokalizowana będzie we wschodniej części placu. Będzie miała formę płytkiej, 5-centymetrowej niecki. Poziom płyty rynku i niecki będą płynnie połączone. Rozwiązanie to umożliwi, zależnie od zamiaru, korzystanie z całej powierzchni rynku przy wyłączonych dyszach i upuszczeniu wody do zbiornika lub wypełnienie pola całej niecki wodą.

Ważne szczegóły i detale
W posadzce przy ścianie kościoła wmontowane zostaną tablice żeliwne z jego historią. W posadzce rynku umieszczone zostaną punkty świetlne, rysujące kształt placu po zmroku. Dodatkowo w posadzkę wbudowany zostanie również fundament pod choinkę.
Pomnik ku czci poległych i pomordowanych mieszkańców Fordonu w latach 1939-1945 na Rynku Starego Fordonu zostanie zrewitalizowany i odbudowany w nowej lokalizacji.

Oświetlenie formą i wymiarami nawiązywać będzie do historycznych latarni, których wizerunek znaleźć można na dawnych fotografiach Fordonu. Na słupach umieszczone będą uchwyty do montażu flag.
Pojawią się też punkty podświetlające korony drzew, elewację kościoła oraz oczka świetlne wkomponowane w nawierzchnię.

Czytaj więcej...Dużo zieleni
Zachowane zostaną lipy rosnące po południowej stronie Rynku. Szpaler tych drzew podkreślony zostanie innym rodzajem nawierzchni.
Pomiędzy fontanną i wschodnią pierzeją sadzone będą drzewa w dużych donicach. Dodatkowo planowane jest zasadzenie bezpośrednio do gruntu w sąsiedztwie wlotu ul. Sikorskiego klonu, którego sąsiedztwo zabezpieczy ochronna krata.
W małych donicach betonowych sadzone będą begonie lub inne rośliny kwitnące.

Czytaj więcej...Stary Fordon – moc inwestycji
Przypominamy, że obecnie trwają prace przy budowie umocnionego nabrzeża w tej części miasta. Umożliwi ono cumowanie i wodowanie łodzi oraz zachęci do odpoczynku nad Wisłą. Kontynuowane są też prace przy kompleksowej rewitalizacji uliczek i terenów zielonych pomiędzy ulica Bydgoską i brzegiem Wisły. Nabiorą one estetycznego wyglądu i zachęcą do rekreacji.

Trwa również modernizacja 7 miejskich kamienic. Wcześniej w Starym Fordonie zrewitalizowana została m.in. ulica Bydgoska.
W oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski powstał też monitoring, place zabaw i przebudowana została ulica Celna.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz Centrum Obsługi Klienta na ul. Toruńskiej 174 a w Bydgoszczy będą nieczynne.

Na mocy Zarządzenia nr 7/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dniem wolnym za 1 maja 2021 r. - święto przypadające w sobotę - został ustalony piątek 4 czerwca 2021 r. (po święcie Bożego Ciała).

W tym dniu (04.06) bez zmian funkcjonować będą wyłącznie Kasy Biletowe:
- ul. Zygmunta Augusta 10 (przy Dworcu Głównym), czynna w godz. 8.00 do 17.00 (także wydawanie kart BKM),
- ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), w godz. 8.30 – 15.30 (także wydawanie kart BKM),

Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych prosimy przy planowaniu wizyty w Urzędzie o uwzględnienie, że w święto Bożego Ciała (3 czerwca) ZDMiKP, Centrum Obsługi Klienta oraz wszystkie Kasy Biletowe będą nieczynne.

Strona 3 z 299