Aktualności

Czytaj więcej...Największa inwestycja w Bydgoszczy nabiera kształtów.
Elewacja jednej ze ścian nowego kampusu Akademii Muzycznej, tworzy już efekt falowania a wygląd części ze szkła przypomina klawiaturę fortepianu.
Zapraszamy do wspólnego "przelotu" nad realizowaną inwestycją.

Nowy kampus Akademii Muzycznej wznoszony jest na niemal trzech hektarach w przestrzeni między ul. Kamienną, Gdańską i Chodkiewicza. Budynek ma wysokość blisko 30 metrów.
Elewacja z obudowana jest różnymi odcieniami szkła, która ma przypominać klawiaturę fortepianu z jego czarnymi i białymi klawiszami.

Dodatkowy klimat tworzy staw przy kampusie, który ma być dostępny dla wszystkich bydgoszczan. Wokół niego powstanie bulwar. Zaplanowana została też plenerowa scena koncertowa.

 

W nowej siedzibie bydgoskiej Akademii Muzycznej, znajdzie się kilka sal koncertowych o różnych rozmiarach i przeznaczeniu. Największa z nich pomieści na widowni ponad 400 widzów. W kompleksie będą też oczywiście studencki akademik, stołówka, sale do wykładów, ćwiczeń, zajęć muzycznych oraz sala nagrań.
Prace zakończą się jesienią 2025 roku.

Czytaj więcej...Trwa przebudowa schodów łączących ul. Toruńską z Cmentarzem Bohaterów Bydgoszczy.
Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.

Schody znajdujące się naprzeciwko Torbydu i są częścią trasy spacerowej, biegnącej przez zrewitalizowany Park Wolności.

Czytaj więcej...Schody rozpoczynają się na wysokości ul. Toruńskiej 88. "Stare" stopnie i barierki zostały już zdemontowane. 
Obecnie trwa montaż nowych schodów i krawężników. Docelowo przebudowany zostanie też chodnik prowadzącego od ul. Toruńskiej. 
Wbudowane zostaną także elementy strukturalne ułatwiające orientację osobom niewidomym.
Zamontujemy też nowe balustrady.

Czytaj więcej...Praca remontowe zakończą się jeszcze przed wakacjami.
Wykonawcą robót  jest firma Affabre Sp. zo.o.
Wartość zadania to ponad 530 tysięcy złotych.

Przebudowa schodów to kolejny już etap rewitalizacji parku wkomponowanego w Zbocze Bydgoskie W ostatnich latach wzdłuż całego ciągu spacerowego w kierunku ul. Kujawskiej realizowaliśmy szereg innych inwestycji za ok. 2,5 mln zł:

Czytaj więcej...• Przebudowa i budowa nowych alei spacerowych
• Budowa ścieżki rowerowej
• Budowa nowego oświetlenia
• Budowa kładki widokowej nad trasą Uniwersytecką
• Dosadzenie drzew i krzewów (łącznie 681 szt.) oraz ziół i roślin kwitnących
• Doposażenie parku w małą infrastrukturę (altanę, mały plac zabaw, ławki, kosze)
• Budowa nowych schodów od strony ul. Kujawskiej

Czytaj więcej...Warto wiedzieć
Zespół zieleni na Wzgórzu Wolności jako założenie parkowe powstał w latach 1911-1913, wykorzystując istniejący drzewostan naturalny oraz ciekawe ukształtowanie terenu. Początkowo założenie utrzymane było w stylu leśno-górskim (tatrzańskim).
Jego obszar wynosił 7 ha. Na terenie zespołu (w części wschodniej) Niemcy zbudowali wieżę Bismarcka. Została ona w 1928 roku wysadzona w powietrze.
Po zakończeniu II wojny światowej w miejscu wyburzonej wieży urządzono Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy.

Czytaj więcej...Podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który przeprowadzi remont ul. Łęczyckiej.
Pojawi się nowa nawierzchnia i chodniki. Przebudowane zostaną też wjazdy na posesje.
Dokumentacja jest już gotowa.
Ruszają prace budowlane.

Czytaj więcej...Zadanie obejmuje remont ulicy Łęczyckiej na odcinku od ulicy Kamiennej do ulicy Curie-Skłodowskiej oraz od ulicy Curie-Skłodowskiej do ulicy Fordońskiej.
W ramach realizowanych robót wymienione zostaną krawężniki oraz przebudowany zostanie chodnik po stronie zachodniej - w stronę Kamiennej.
Wyremontowane zostaną wjazdy na posesję wzdłuż ulicy Łęczyckiej na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Curie-Skłodowskiej

Wykonawcą robót jest firma STRABAG Sp. z o.o.
Koszt zadania to ponad 7,5 mln zł.
Prace zakończą się jesienią bieżącego roku.

Trwa przygotowanie czasowej organizacji ruchu.
O zmianach będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Czytaj więcej...Pragniemy zauważyć, że obecnie realizowane zadanie nie obejmuje przebudowy skrzyżowania na ul. Łęczyckiej z Curie-Skłodowskiej oraz chodnika po wschodniej stronie Łęczyckiej.
Docelowo bowiem planowana jest tam budowa ciągu pieszo-rowerowego, który połączy się z trasą rowerowa planowaną też w ciągu ul. Curie - Skłodowskiej.
Dla tego zadania trwają już prace projektowe.

Czytaj więcej...Na ul. Wojska Polskiego powstanie przejście dla pieszych na poziomie jezdni dedykowane przede wszystkim seniorom i osobom z niepełnoprawnościami.
Inwestycja ułatwi korzystanie z przystanków tramwajowych.
Na likwidacji starej kładki, zyskają też rowerzyści, gdyż nowy przejazd, połączy drogi rowerowe wybudowane po obu stronach ulicy. Ruszają prace rozbiórkowe.

Czytaj więcej...Na etapie konsultacji społecznych za likwidacją kładki jednoznacznie wypowiedziały się Rady Osiedla Wyżyny oraz Kapuściska, rowerzyści ze Stowarzyszenia Bydgoska Masa Krytyczna, stowarzyszenia reprezentujące pieszych w Stowarzyszeniu Społeczny Rzecznik Pieszych (obecnie Bydgoski Ruch Miejski), osoby starsze i niepełnosprawne (Społeczna Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Wyżyny), a także eksperci od organizacji ruchu ze Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy.
Dlatego wybraliśmy to rozwiązanie, chociaż większą część ankietowanych proponowała pozostawienie kładki.
Szacowany koszt ewentualnej budowy nowej kładki to aż kilkanaście milionów złotych,

Wykonawca robót, którym jest firma KORMOST S.A., zakończyła prace nad projektem. Teraz ruszają prace rozbiórkowe.

Czytaj więcej...Prace będą realizowane etapami.
Od poniedziałku (15.04) prowadzane będa przygotowania do zmian w organizacji ruchu w obrębie kładki.
Wykonawca przygotuje przejście na poziomie jezdni i dopiero wtedy obiekt zostanie zamknięty.


Czytaj więcej...W środę 17 kwietnia
rozpocznie się demontaż elementów kładki: barierki, rynny i schody.
Po wykonaniu tych prac, za pomocą dźwigów rozpocznie się całkowity demontaż obiektu nad ul. Wojska Polskiego. 

Roboty nad torowiskiem będą realizowane w weekendy lub w godzinach nocnych, w celu minimalizowania utrudnień.
O szczegółach i czasowym zamknięciu ruchu tramwajowego, będziemy informować na bieżąco. 

Czytaj więcej...Po rozbiórce kładki, powstaną docelowe przejście dla pieszych na poziomie jezdni i zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna, skoordynowana ze światłami w rejonie ul. Magnuszewskiej.
W ramach prowadzonych prac, konieczne będzie też wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych.

Wszystkie nowe nawierzchnie będą powstawały w standardach uzgodnionych z rowerzystami ( asfaltowe drogi rowerowe) i pieszymi (płyty chodnikowe).
Wszystkie prace zakończą się po wakacjach.
Koszt całego przedsięwzięcia to prawie 3,6 mln zł.

Czytaj więcej...Kładka na Wyżynach została zaprojektowana w 1981 roku.
Podobnie jak wiele innych konstrukcji budowanych kilkadziesiąt lat temu nie uwzględnia potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rowerzystów.
Mieszkańcy często więc wskazywali na ograniczenia związane z korzystaniem z tego obiektu.

Strona 6 z 422