Aktualności

Czytaj więcej...Trwa wyjaśnianie zdarzenia, które miało miejsce 1 listopada na parkingu przy ul. Zaświat. W pasie drogowym rozstawiono baner parkingowy, przy którym pobierano od kierowców, opłaty za pozostawienie samochodów.
Informacje przekazali nam zbulwersowani mieszkańcy. Pomysłodawcom nielegalnego parkingu grożą konsekwencje.

W Dniu Wszystkich Świętych w pasie drogowym ulicy Zaświat, w niedalekiej odległości od cmentarza, rozstawiony został baner informujący kierowców o płatnym parkingu.
Organizator tego procederu pobierał opłaty od kierowców zmierzających na cmentarz - 15 zł za godzinę parkowania.
Obecnie trwa wyjaśnienie sprawy.

Wysłaliśmy pismo do organizatorów "dzikiego" parkingu o wyjaśnienie przedmiotowej sprawy i przedstawienie wymaganych dokumentów.
Zwróciliśmy się też do PKP, których teren przylega do naszego pasa drogowego, w celu sprawdzenia ewentualnych niejasności w przedmiotowej sprawie.

Jeżeli okaże się, że parkowanie było nielegalne, wobec organizatorów wszczęte zostanie postępowanie administracyjne, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.
Kwestiami nielegalnego pobierania opłat, mogą natomiast zająć się już inne Organy za to odpowiedzialne.

Warto nadmienić. że z uwagi na duży brak miejsc parkingowych, nigdy nie wydajemy zgody na prywatne prowadzenie parkingów na osiedlach a szczególnie w dniu Wszystkich Świętych.

Pamiętaj o przepisach
Przypominamy, że jakakolwiek działania w pasie drogowym wymagają zawsze zewolenia Zarządcy drogi czyli ZDMiKP. Dotyczy to osób zajmujących się nie tylko handlem przy ulicy lub chodniku ale też w sytuacji rozstawienia reklam czy rozkopami prowadzonymi w ramach konkretnych inwestycji.

W takiej sytuacji należy wystąpić do ZDMiKP z wnioskiem o wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
W przedmiotowych sprawach wydajemy decyzje (koszt zajęcia pasa waha się wtedy od 60 groszy do 1,30 zł za metr kwadratowy) lub zawieramy umowę cywilno-prawną.


Czytaj więcej...Most Jana Kiepury przy Operze Nova zostanie oddany do użytku pieszych na początku grudnia.
Zaawansowane prace trwają też na mostku łączącym dwa brzegi Kanału Bydgoskiego oraz na moście Esperanto przy Torbydzie.
Niedługo rozpocznie się też remont kładki dla pieszych w Opławcu,

Czytaj więcej...Trwają prace na moście Kiepury.
Wykonawca zabezpiecza stalową kontrukcję i wzmacnia jego poszczególne elementy. Muszą one być dostosowane do nowego deskowania. Belki będą teraz położone w poprzek, a nie jak dotychczas wzdłuż kładki.
Dzięki temu konstrukcja będzie trwała i szybciej będzie z niej spływać woda.


Czytaj więcej...Inaczej ułożone będą też deski na moście Esperanto.
Tu tempo prac zależeć będzie od pogody.
Obecnie trwa oczyszczanie i zabezpieczanie antykorozycjne całego obiektu. Następnie rozpoczną się prace przy wymianie nawierzchni kładki.

Ostatnimi pracami będzie wymiana schodów. Na razie są one potrzebne są pracownikom wykonującym zadania na moście.

Zaawansowane prace trwają  też na mostku na śluzie V, łączącym dwa brzegi Kanału Bydgoskiego w ciągu ulicy Czarna Droga. Tu wykonawca nakłada powłokę antykorozyjną na konstrukcję. Rozebrano już też stare balustrady, zastąpią je nowe, utrzymane w odpowiednim dla tego miejsca stylu.

Czytaj więcej...W kolejce do remontu czeka jeszcze most na Opławcu.
Prace polegać mają na rozbiórce schodów wraz z płytami betonowymi i budowie nasypu na którym następnie będzie poprowadzony nowy chodnik.
Wykonawca kończy już prace nad dokumentacją i niebawem rozpocznie prace remontowe.

Czytaj więcej...Kontynuujemy prace przy rozbudowie ul. Smukalskiej.
Na odcinku przebiegającym przez Piaski realizowany jest już szereg prac wykończeniowych.
Zaawansowane roboty prowadzone są natomiast w Smukale m.in. przy modernizowanej pętli autobusowej.
Wkrótce zniknie ruch wahadłowy.


Przebudowa ulicy Smukalskiej obejmuje 3-kilometrowy odcinek od ul. Błądzimskiej na Piaskach aż do ul. Rajskiej w Smukałę. W ramach inwestycji modernizowane są też pętle autobusowe oraz oświetlenie. Cała trasa będzie dostosowana do ruchu autobusowego. Na całym odcinku ul. Smukalska zyska nową drogę rowerową biegnącą przez malowniczą część Bydgoszczy położona na lewym brzegu Brdy, graniczącą z lasem. Tę część inwestycji realizujemy z unijnym wsparciem.

Czytaj więcej...Kierowcy mogą już poruszać się bez większych utrudnień odcinkiem Smukalskiej pomiędzy ulicami Bładzimska i Agrestową. Trwają tam jeszcze m.in. prace brukarskie, przygotowania do ułożenia nawierzchni na odcinkach drogi rowerowej, montażu opraw oświetleniowych na nowych lampach oraz roboty wykończeniowe przy zjazdach i chodnikach.

Obecnie największy zakres prac realizowany jest w Smukale. Na odcinku od ul. Agrestowej do pętli autobusowej na wysokości ul. Rajskiej obowiązuje ruch wahadłowy. Wykonawca przygotowuje się do dokończenia prac przy podbudowie i ułożeniu pierwszych warstw nawierzchni.

Czytaj więcej...Przy sprzyjającej pogodzie te prace zostaną zrealizowane jeszcze w tym miesiącu co pozwoli na zlikwidowanie ruchu sterowanego sygnalizacją świetlną.
Wykonawca zamierza jeszcze w tym roku układać również ostatnią ścieralną warstwę nawierzchni.
Wówczas mogą pojawić się zwężenia, ale ruchem kierować będą już sygnaliści.


Czytaj więcej...Równocześnie szereg prac realizowany jest przy pętli w Smukale. Kontynuowane są prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej i wodociągowej. Zrealizowano znaczną część prac ziemnych. Ustawiane są również pierwsze krawężniki. Zakończenie wszystkich prac planowane jest wiosną przyszłego roku.
Odpowiada za nie firma Strabag.

Inwestycja w liczbach:

Koszt prac budowlanych na ul. Smukalskiej - 25,5 mln zł.
Długość nowej drogi rowerowej – 2,8 km
Wartość inwestycji przy rowerowej infrastrukturze - 5,1 mln zł
Unijne dofinansowanie na drogę rowerową - 1,7 mln zł

Czytaj więcej...Do tej pory poprawiliśmy bezpieczeństwo już w ponad 70 punktach Bydgoszczy.
Teraz po przygotowaniu dokumentacji, rozpoczęły się prace przy doświetleniu kolejnych kilkudziesięciu przejść.

Dotychczasowe działania pokazały, że to bardzo skuteczny sposób na podniesienie bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg.
Dodatkowe oświetlenie na przejściach pozwala kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować szczególnie jesienią i zimą

W tym roku doświetlimy 27 przejść.
Zadanie jest realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację inwestycji (firma Elperia) przygotował dokumentację. Teraz ruszyły prace budowlane.
Koszt zadania to 1,8 mln.
Prace zakończą się jeszcze w tym roku.

Przejścia do doświetlenia (już rozpoczete):

ul. Nakielska – Chłodna
ul. Skłodowskiej-Curie – Sportowa – dwa przejścia
ul. Magnuszewska (przy ul. Bohaterów Kragujewca) – dwa przejścia
ul. Bronikowskiego / Kanał Bydgoski
ul. Twardzickiego - ul. Witosa
ul. Kujawska przy ul. M. Konopnickiej – dwa przejścia
ul. Łęczycka - ul. Boczna
ul. Skłodowskiej-Curie /ul. Kijowska
ul. Twardzickiego / Kleina / Albrychta – dwa przejścia
ul. Twardzickiego / Bołtucia (część zachodnia) / Fiedlera
ul. Twardzickiego / Bołtucia (część wschodnia)
ul. Powstańców Warszawy / Szpital Wojskowy (wjazd wschodni)
ul. Pelplińska – Derdowskiego
ul. Twardzickiego / na wysokości posesji Twardzickiego 16
ul. Twardzickiego / na wysokości posesji Twardzickiego 29, po zachodniej stronie przystanku autobusowego Twardzickiego / Przybory
ul. Pelplińska - pętla Tatrzańskie
ul. Wyzwolenia na wysokości posesji 116 (przy ul. Tuchołkowej)
ul. Nowotoruńska / ul. Objazdowa
ul. Wyzwolenia/ul. Derdowskiego
ul. Wyzwolenia/ul. Podgórze

W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego w kolejnym etapie planowane jest doświetlenie kolejnych przejść:
ul. Mińska – Flisacka (dwa przejścia)
ul. Witebska – Odrzańska

Czytaj więcej...Jak to działa?
Poprawa doświetlenia wymaga zazwyczaj montażu dodatkowych słupów z odpowiednio dobranymi oprawami (z podwójną asymetrią świecenia) oraz podprowadzenia przewodów zasilających.

Po zrealizowaniu tegorocznego pakietu zadań w Bydgoszczy będzie już funkcjonować 100 doświetlonych przejść dla pieszych.

Analizowane będzie przygotowanie jeszcze kolejnych zadań tego typu. Dodatkowe doświetlenie przejść zostało zainicjowane w 2018 roku przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego.

 

Strona 6 z 368