Aktualności

Czytaj więcej...Po konsultacjach społecznych na etapie projektów wprowadzimy zmiany w planach budowy ulic. Zadbamy m.in. o większą liczbę miejsc do parkowania, dodatkowe oznakowanie i nasadzenia krzewów. To efekt konsultacji społecznych dotyczących ulic Sowiej, Koguciej i Strusiej na Osowej Górze oraz Pszczelnej na Miedzyniu. Projektanci analizują uwagi zgłoszone przy innych ulicach.

W pierwszej kolejności opracowane zostały koncepcje. Z początkiem roku poddane zostały konsultacjom społecznym. Zależy nam, by nowa infrastruktura jak najlepiej spełniała oczekiwania mieszkańców.

W trakcie konsultacji związanych z budową ulic na Osowej Górze i Miedzyniu zaakceptowane zostały między innymi wnioski związane z:
- Dodatkowymi miejscami postojowymi na Pszczelnej, Koguciej w formie ekokraty
- Dodatkowym oznakowaniem dojazdu do posesji przy sięgaczach
- Weryfikacją miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową
- Korektami w lokalizacji oświetlenia na ul. Koguciej
- Dodatkowymi nasadzeniami krzewów
- Dobudowaniem chodnika na ul. Sowiej do posesji 44a
- Dyslokacją wiaty śmietnikowej na ul. Sowiej

Z wszystkimi uwagami rozpatrywanymi podczas konsultacji można zapoznać się na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl

Czytaj więcej...Wkrótce opublikujemy również raport z konsultacji związany z budową ulic:
W. Bortnowskiego (Stary Fordon), Gościeradzkiej (Piaski), Gradowej (Czyżkówko), Odrzańskiej (Brdyujście), Platynowej (Osowa Góra), Podhalańskiej (Szwederowo), Rajdowej (Smukała-Opławiec-Janowo), Wejherowskiej (Miedzyń-Prądy), Wycieczkowej (Smukała-Opławiec-Janowo).

Jezdnia z chodnikiem na Sowiej
Ulica Sowia, na odcinku ponad 200 metrów, została zaprojektowana jako jezdnia z betonowej kostki z chodnikiem po zachodniej stronie (przy blokach). Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojść do posesji. Po zachodniej stronie zachowane zostaną istniejące miejsca parkingowe. Żeby ograniczyć prędkość pojazdów na ulicy zaplanowano próg zwalniający. Sowia zyska nowy kolektor deszczowy i oświetlenie LED. W ramach inwestycji utwardzony zostanie też ażurowymi płytami łącznik ul. Ibisowej.

Pieszojezdnia na Strusiej
Ulica Strusia, łącząca Ptasią i Kruszyńską, zyska twardą nawierzchnię na całym odcinku liczącym ponad 220 metrów. Na tym odcinku ulica została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji.
Miejsca postojowe lokalizowano poza zjazdami do posesji w celu swobodnego wyjazdu.
Łącznik obsługujący m.in. posesje z numerami 10-16 o długości ok. 115 m zostanie wykonany z betonowych płyt ażurowych. Wzdłuż ulicy budowany będzie kolektor deszczowy oraz nowe oświetlenie.

Budowa ul. Koguciej
Ulica Kogucia została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Oprócz podstawowego przebiegu utwardzane będą też sięgacze w kierunku posesji nr 6a, 6b, 6c, 6d i 8 oraz nr 4, 4a. Koncepcja przygotowana przez drogowców zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Na odcinku między skrzyżowaniem ulicy Koguciej z ulicą Biedronkową i ulicą Gawronią zaprojektowano miejsca parkingowe na zatokach z nawierzchni ażurowej. Dla podniesienia bezpieczeństwa skrzyżowanie z ulicą Biedronkową zaprojektowano jako wyniesione. Łączna długość projektowanego układu ulicy Koguciej wynosi ok. 215 m.

Ulica Pszczelna - z połączeniem w stronę ronda
Ulicę Pszczelną również zaprojektowano jako pieszojezdnię z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Miejsca postojowe wykonane będą z płyt betonowych ażurowych. Skrzyżowanie z ul. Miodową oraz z planowanym łącznikiem do ronda u zbiegu Nakielskiej i Bronikowskiego zostanie wyniesione. Cała ulica Pszczelna ma długość około 400 metrów.

Obiektywne kryteria
Nowe ulice powstaną w oparciu o II edycję wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych. Zadania są finansowane w oparciu o środki miasta. Realizowane są zadania, które zdobyły najwięcej punktów w takich kryteriach jak:
- gęstość zaludnienia
- ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
- wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu

 

Czytaj więcej...Za pomocą specjalnej maszyny rozpoczęliśmy walkę z gumami do żucia na chodnikach, które szpecącą przestrzeń Starego Rynku i okolicznych uliczek. To miejsce, które zaskarbiło sobie szczególne względy mieszkańców i turystów. W cieplejsze dni bydgoskie śródmieście wypełnia się ludźmi. 
Niestety, wraz z dużą ilością odwiedzających wzrasta poziom zabrudzenia śladami po gumie do żucia, pogarszając estetykę tego miejsca.

Prawdziwą plagą są zadeptane gumy do żucia, przyklejone do płyt chodnikowych i historycznego bruku naszego Miasta.

Na Bydgoskiej Starówce od godzin porannych trwa usuwanie tego typu zanieczyszczeń.
Po chodnikach porusza się pracownik ZDMiKP z maszyną przypominającą wielki plecak z rurą od odkurzacza. Maszyna działa gorącą parą pod ciśnieniem i rozpuszcza gumy specjalnym, biodegradowalnym środkiem. Dodatkowo zabrudzone miejsce jest pocierane szczotką zamontowaną na końcu rury.
Gumy się częściowo rozpuszczają, większe fragmenty się granulują, a jej resztki są zbierane bez problemu podczas standardowego zamiatania chodników i ulic.
Obecnie pracujemy intensywnie w rejonie ulicy Mostowej.

Czytaj więcej...Mamy świadomość, że zanieczyszczeń po gumach są tysiące i niestety wciąż przybywają nowe dlatego też nasze działania nie są nastawione na całkowite usunięcie gum z okolic Śródmieścia ale na zmniejszenie intensywności tych zabrudzeń w tej przestrzeni.

Przypominamy, że to już kolejne prace porządkowe w obrębie Śródmieścia.

W ostatnim czasie prowadziliśmy kompleksowe czyszczenie płyty Starego Rynku oraz pobliskich ulic.
Przygotowane do montażu mamy też już parasole zacieniające ogródki letnie, które pojawią się w centrum miasta w połowie maja.

Czytaj więcej...Od 20 maja wchodzą w życie nowe przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Określono w nich nowe zasady poruszania się oraz parkowania coraz bardziej popularnych hulajnóg. Określono również obowiązki wobec kierujących takimi pojazdami.
Nowe przepisy mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa użytkowników oraz uporządkować parkowanie hulajnóg w mieście.

Zgodnie z nowymi przepisami kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów  – z prędkością do 20 km/h.
W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów, kierujący hulajnogą będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Wówczas może jechać z prędkością do 20 km/h.

Hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się też chodnikiem, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Trzeba jednak pamiętać, że w takim przypadku jazda musi odbywa się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, który na chodniku ma zawsze pierwszeństwo.

Czytaj więcej...Należy również pamiętać, że dzieci do 10 lat będą mogły korzystać z hulajnóg wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

Zmiany w przepisach zakazują również przewożenia na hulajnodze innych osób a także przedmiotów czy zwierząt.

Kierujący będzie też zobowiązany sygnalizować zamiar skrętu za pomocą kierunkowskazu albo wyciągniętej ręki.

Ta część zmian w przepisach budzi jednak najwięcej obaw użytkowników. Większość hulajnóg nie posiada bowiem kierunkowskazów dlatego wyciągnięcie ręki podczas jazdy może wpływać na stabilność pojazdu. Nawet doświadczeni użytkownicy uważają takie manewry za ryzykowne.

Czytaj więcej...Nowe zasady parkowanie hulajnóg.
Pozostawione na chodnikach hulajnogi to niestety spore utrudnienie dla pieszych. Nowe przepisy mają to zmienić.
Hulajnogę elektryczną będzie trzeba bowiem pozostawiać jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni.
Pojazd będzie musiał być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika a szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie powinna być mniejsza niż 1,5 m.

Od 20 maja na terenie Bydgoszczy odpowiednie służby mundurowe będą mogły też skutecznie nakładać mandaty za źle zaparkowany pojazd.

Nowa ustawa zakłada usunięcie pojazdu z drogi w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione lub utrudnia ruch i zagraża bezpieczeństwu.
Stawka określona w ustawie za usunięcie pojazdu została ustalona w wysokości 123 zł za usunięcie i 23 zł za każdą dobę przechowywania pojazdu.

Biorąc pod uwagę, że do dnia obowiązywania przepisów zostało jeszcze kilkanaście dni ZDMiKP wystąpi do obecnego operatora hulajnóg w mieście o zwrócenie uwagi użytkownikom o obowiązku prawidłowego parkowania pojazdu.

Czytaj więcej...W tym tygodniu trwa kompleksowe czyszczenie płyty Starego Rynku. Przygotowane do montażu są również parasole zacieniające ogródki letnie, które pojawią się po zniesieniu obostrzeń epidemicznych.

W maju Stary Rynek zyska letnią szatę roślinną.
Można wypożyczyć już rowery cargo.

Stary Rynek czyszczony jest za pomocą gorącej wody pod dużym ciśnieniem. Nie są używane środki chemiczne. W pracach nie będą też wykorzystywane samochodowej szczotki. Wszystkie prace porządkowe na płycie rynku są prowadzone wyłącznie ręcznie, z użyciem dwóch myjek ciśnieniowych.
Prace wykonywane są w ramach gwarancji przez firmę Betpol.

Czytaj więcej...Jednocześnie przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej wytyczony został obszar testowy. Będą prowadzone tam dodatkowe badania, które pozwolą wykonawcy określić najlepszy sposób czyszczenia i zabezpieczenia nawierzchni.

W ostatnich tygodniach prowadziliśmy też prace porządkowe na uliczkach okalających Stary Rynek.

Czytaj więcej...Rowery cargo, parasole i pelargonie
W maju pojawią się nowe kompozycje roślin letnich. Warto podkreślić, że sadzonki będą przygotowane już wcześniej, a wiszące na latarniach kwietniki wypełni dorodna zieleń i kwiaty. 
Przygotowane do montażu są również parasole.
Ogródki letnie zostaną uruchomione, po zniesieniu obostrzeń epidemicznych.

Restauratorzy już wcześniej przygotowali wszelkie formalności.
Prezydent Bydgoszczy w tym roku ustalił preferencyjne stawki za dzierżawę terenu pod ogródki sezonowe. Opłata ta wynosi 1 grosz za 1m² za dzień.

Nowym elementem w wystroju Starego Rynku są już rowery cargo, które można wypożyczyć przy Bydgoskim Centrum Informacji. 

Czytaj więcej...Bardziej zielono i bez samochodów
Stary Rynek nabrał estetycznego wyglądu przed dwoma laty. Poszerzone zostały chodniki, wyłączono go z ruchu samochodowego, usunęliśmy elementy betonowe zastępując je naturalnym kamieniem. Przekonaliśmy również konserwatora zabytków do zasadzenia pierwszych drzew. Wprowadziliśmy dodatkową zieleń w donicach i kwietnikach. Dzięki oświetleniu LED wyeksponowany został 18 południk.

Trwają przygotowania prac poprawiających estetykę kolejnych ważnych placów w Salonie Miasta. Planowana jest rewitalizacja placu Wolności, placu Kościeleckich oraz Rybiego Rynku.

Strona 9 z 299