Aktualności

Czytaj więcej...2 października 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Słupsku umorzyła, toczące się niemal dwa lata postępowanie, dotyczące rzekomych „nieprawidłowości" przy rewitalizacji płyty Starego Rynku w Bydgoszczy.

Prokuratura w wyniku przeprowadzonych czynności uznała, że zarówno Zamawiający jak Wykonawca robót nie dopuścili się oszustwa, ani nie wyrządzili szkody na rzecz Miasta.

Uznała również, że żaden z nich nie przedłożył nierzetelnych wyników badań ani innych dokumentów.

W uzasadnieniu jednoznacznie wskazano, że zastosowane płyty granitowe spełniają wymagania Polskiej Normy, zostały prawidłowo wprowadzone do obrotu na terenie Polski oraz mogły być wykorzystane w rewitalizacji Starego Rynku.

Czytaj więcej...Prokuratura wskazuje również w postanowieniach końcowych, że prace wykonane na płycie Rynku, są objęte gwarancją a wykonawca przeprowadził prace naprawcze na swój koszt zarówno przy wymianie fug jak i czyszczeniu płyt granitowych.

W związku z powyższym 2 października 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Słupsku umorzyła postepowanie.

Czytaj więcej...Już niebawem zakończymy budowę ulicy M. Kromera na osiedlu Tatrzańskim.
W ramach inwestycji powstają nie tylko nowe jezdnie i chodniki, ale również oczekiwane przez mieszkańców miejsca parkingowe.
Dosadzone zostaną też drzewa i krzewy. 
Dzięki przebudowie ulicy M. Kromera poprawi się dojazd aż do kilkunastu bloków.

Ulica stanowi też dojazd do Szkoły Podstawowej nr 67, przy której funkcjonuje duża sala sportowo-widowiskowa oraz basen.
To już kolejny etap przebudowy ul. Kromera na wysokości tej szkoły. Nowy odcinek połączy się z wcześniej wykonanym zadaniem, zrealizowanym w latach 2020 – 2021 przy okazji budowy basenu.

Czytaj więcej...W ramach aktualnie prowadzonych prac powstają nowe jezdnie (przy szkole z betonowej kostki, a w kierunku ul. Bieszczadzkiej z asfaltobetonu), chodniki, zjazdy do posesji, zatoka autobusowa i miejsca postojowe.
Pojawi się energooszczędne oświetlenie i odwodnienie drogi.
Wybudowane zostaną również wyniesione skrzyżowanie i progi zwalniające, które poprawią bezpieczeństwo na tej ulicy.

Czytaj więcej...Obecnie zrealizowanych zostało już około 65 procent zakresu rzeczowego. Zakończyliśmy prace związane z drogą przy szkole oraz z kanalizacją deszczową.
Trwają roboty drogowe w ciągu ulicy Kromera i ulicy Bieszczadzkiej oraz prace związane z budową oświetlenia.

Warto podkreślić, że projekt uwzględnił zachowanie potężnej topoli rosnącej u zbiegu ulic Kromera i Bieszczadzkiej.
Dodatkowo na terenach zielonych po zakończeniu robót drogowych dosadzone zostaną kolejne drzewa i krzewy.

Czytaj więcej...Zakończenie wszystkich prac planowane jest jeszcze w tym roku.
Wartość inwestycji to prawie 3 mln zł.
Po odbiorach będzie ona objęta 5-letnią gwarancją.

Warto wiedzieć
W ciągu ostatnich 8 lat liczba bydgoszczan mieszkająca przy drogach gruntowych spadła prawie o połowę. To efekt wybudowania 100 lokalnych ulic o długości 50 kilometrów.

Czytaj więcej...Trzy firmy zgłosiły się do rozbiórki istniejącej kładki dla pieszych na ul. Wojska Polskiego i budowy w tym miejscu przejścia dla pieszych.
Inwestycja ma ułatwić korzystanie z przystanków tramwajowych osobom starszym i z niepełnosprawnościami.
Zyskać mają też rowerzyści, gdyż nowy przejazd w poziomie jezdni, połączy drogi rowerowe wybudowane po obu stronach ulicy.

Czytaj więcej...Na etapie konsultacji społecznych Rada Osiedla Wyżyny i Kapuściska, rowerzyści, stowarzyszenia reprezentujące pieszych, osoby starsze i niepełnosprawne, a także eksperci od organizacji ruchu, opowiedzieli się za likwidacją kładki dla pieszych i budową przejścia dla pieszych na poziomie jezdni.

Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu wysokie ceny.

Teraz do ponownego przetargu zgłosiły się aż 3 firmy.
Zaproponowane kwoty wynoszą od prawie 3,6 mln zł do ponad 4,3 mln zł.
Zamierzaliśmy przeznaczyć na realizację inwestycji 1,6 mln złotych.
Przedłożone oferty zostaną teraz dokładnie sprawdzone.

Czytaj więcej...Nowe rozwiązania
Po demontażu kładki dla pieszych, powstanie przejście dla pieszych na poziomie jezdni i zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna, skoordynowana ze światłami w rejonie ul. Magnuszewskiej.
Konieczne będzie poza tym wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych.
Wszystkie nowe nawierzchnie będą powstawały w standardach uzgodnionych z rowerzystami ( asfaltowe drogi rowerowe) i pieszymi (płyty chodnikowe).

Czytaj więcej...Kładka na Wyżynach została zaprojektowana w 1981 roku.
Konstrukcja umożliwia pieszym dojście do przystanków tramwajowych oraz przekraczanie ruchliwych jezdni.
Podobnie jak wiele innych konstrukcji budowanych kilkadziesiąt lat temu nie uwzględnia potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rowerzystów.
Mieszkańcy często więc wskazywali tna ograniczenia związane z korzystaniem z tego miejsca.

Czytaj więcej...Dobiega końca rewitalizacja nabrzeża w Starym Fordonie.
Pumtruck, skatepark i ściana wspinaczkową już zamontowane. Powstają też ścieżki dydaktyczne, łąki kwietne i boisko do siatkówki plażowej.
To tylko niektóre z wielu atrakcji, które powstają nad brzegiem Wisły. 
Zakończenie wszystkich robót jeszcze w październiku.

Czytaj więcej...Pumptrack wybudowaliśmy w pobliżu nabrzeża po wschodniej stronie ul. Frycza-Modrzewskiego.
Na torze będą mogli bezpiecznie jeździć rowerzyści, miłośnicy jazdy na BMX, skaterzy i rolkarze, o każdym stopniu umiejętności.
W okolicach placu dla rowerzystów (bliżej Wisły), powstaje też boisko do siatkówki plażowej i ścieżka dydaktyczna.


Czytaj więcej...Po drugiej stronie ul. Frycza Modrzewskiego powstaje już plac zabaw, skatepark i strefa fitness.
Zamontowaliśmy też kilka ścianek wspinaczkowych dla dzieci.
W ostatnim tygodniu pojawiły się też ławki, stojaki rowerowe i stylowe kosze na śmieci.


Czytaj więcej...Do wszystkich atrakcji sportowych budowanych nad brzegiem rzeki, dojazd zapewni nowa ścieżka rowerowa, która powstaje wzdłuż ul. Promenada Obecnie trwają tam prace brukarskie oraz budowa schodów prowadzących do nabrzeża.
Montowany jest też monitoring i słupy oświetleniowe.

Prace w tej części Starego Fordonu dobiegają końca. Zakończenie robót jeszcze w październiku.

Przypominamy, że obszar nabrzeża Wisły, to nadal teren budowy. Prosimy więc o nie wchodzenie i nie korzystanie z powstałych atrakcji sportowo-rekreacyjncyh.

Czytaj więcej...Stary Fordon coraz piękniejszy.
Przebudowa ul. Promenda i całego nabrzeża Wisły to jeden z wielu elementów rewitalizacji Starego Fordonu.
W ostatnim czasie przebudowany został rynek, uliczki nad brzegiem rzeki i powstało nabrzeże, które umożliwia korzystanie z transportu wodnego.
Zmodernizowane zostało też 7 stylowych kamienic.

W ostatnich latach na rewitalizację tej części miasta, wydanych zostało już ponad 60 mln zł.

Po koniec września rewitalizacja Rynku w Starym Fordonie została wyróżniona główną nagrodą w 27. edycja konkursu "Modernizacja Roku/Budowa XXI wieku".

Strona 21 z 421