Powrót

Kontakt

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul.Toruńska 174a
85-844 Bydgoszcz
godziny urzędowania: 7.00-15.00, we wtorki poszczególne wydziały pełnią dyżury do godziny 18.
e-mail:

 

Dyrektor
tel. (052) 582-27-23
fax. (052) 582-27-63

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych
Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Infrastruktury
Z-ca Dyrektora ds. Transportu

tel. (52) 582-27-33

Główna Księgowa

tel. (52) 582-27-29

Stanowisko Obsługi Mieszkańców

tel. (52) 582-27-05

Centrum Obsługi Klienta Bydgoskiej Karty Miejskiej
pn.-pt. 7.00 - 17.00, tel. (52) 582-27-07

Wydział Przygotowania Inwestycji 
tel. (52) 582-27-75

Wydział Realizacji Inwestycji
tel. (52) 582-27-68

Wydział Zarządzania Pasem Drogowym
tel. (52) 582-27-24

Wydział Inżynierii Ruchu
tel. (52) 582-27-74

Wydział Organizacji Transportu 
tel. (52) 582-27-61

Wydział Taryf i Płatnego Parkowania
tel. (52) 582-27-65

Strefa Płatnego Parkowania
tel. (52) 322-71-75

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
tel. (52) 582-27-51

Wydział Finansowo-Księgowy
tel. (52) 582-27-47

Wydział Utrzymania i Ewidencji
ul. Redłowska 8
tel. (52) 582-27-15

Wydział Funduszy Europejskich
tel. (52) 582-27-42

Wydział Zamówień Publicznych
tel. (52) 582-27-70

Wydział Windykacji Parkingowo-Biletowej
tel. (52) 582-27-80

Zespół Prawny
tel. (52) 582-27-54

Laboratorium Drogowe
tel. (52) 582-27-36

Zespół ds. Informatyki
tel. (52) 582-27-39
 
Zespół ds. Komunikacji Społecznej i Informacji
tel. (52) 585-81-07