Program utwardzania ulic gruntowych

Wieloletni program utwardzania dróg gruntowych w mieście Bydgoszczy jest realizowany w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXIII/403/15 z dnia: 30 grudnia 2015r.
Treść uchwały znajduje się pod adresem: http://bip.um.bydgoszcz.pl/binary/403_tcm30-217640.pdf