ZGŁOŚ AWARIĘ

 

ZGŁOSZENIE DEWASTACJI LUB BRAKÓW NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Wydział Organizacji Transportu, ul. Toruńska 174a
tel.: 52 582 27 28 lub 52 582 27 62 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15), lub zgłoś on-line

 

USZKODZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI i CHODNIKÓW
Wydział Utrzymania i Ewidencji, ul. Redłowska 8
tel.: 52 582 27 14, 52 582 27 15 [24h] lub zgłoś on-line

 

USZKODZENIA ISTNIEJĄCYCH ZNAKÓW DROGOWYCH
Wydział Utrzymania i Ewidencji, ul. Redłowska 8
tel.: 52 582 27 14, 52 582 27 15 [24h] lub zgłoś on-line

 

AWARIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO, SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH
Zespół Elektroenergetyczny, ul. Toruńska 174a
tel.: 52 582 27 13 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15), 785 789 072 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15) lub zgłoś on-line

 

AWARIE TRAKCJI TRAMWAJOWEJ
Zespół Torowo-Sieciowy, ul. Toruńska 174a
tel.: 52 582 27 67 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15), 795 147 911 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15), lub zgłoś on-line

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Wydział Organizacji Transportu, ul. Toruńska 174a,
tel.: 52 582-27-64 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15), lub zgłoś on-line

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
Wydział Taryf i Płatnego Parkowania, ul. Toruńska 174a
tel.: 52 582 24 08, 52 582 27 65 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-17),
52 582 27 40 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15), lub zgłoś on-line

 

POZOSTAŁE SPRAWY
Sekretariat ZDMiKP, ul. Toruńska 174a
zgłoś on-line

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM STRONY INTERNETOWEJ
Zespół ds. Informatyki, ul. Toruńska 174a
zgłoś on-line