MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Kościuszki 13 KPEC Sp. z o.o.budowa przyłącza ciepłowniczego – wystąpią lokalne zwężenia chodnika i jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-07-13 2020-07-16 więcej...
ul. Mogileńska MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa sieci wodociągowej z przyłączami – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-07-01 2020-07-20 więcej...
ul. Skorupki 20 Prywatnybudowa przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Uwaga: ulica w miejscu prowadzenia prac bez przejazdu - wyznaczono objazdy, zmianie ulegnie trasa przebiegu linii autobusowej nr 61. Rozpoczęcie prac: 2020-07-06 2020-07-17 więcej...
ul. Dźwigowa Prywatnybudowa zjazdu – wystąpią lokalne zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczęcie prac: 2020-07-15 2020-07-31 więcej...
ul. Leszczyńskiego 53 Prywatnywygrodzenia strefy bezpieczeństwa na chodniku na czas budowy fundamentów budynku wielorodzinnego - ruch pieszych zostanie przeniesiony na druga stronę ulicy. Rozpoczęcie prac: 2020-06-29 2020-07-20 więcej...
ul. Sułkowskiego, Kamienna, Chodkiewicza ENEA Operator Sp. z o.o. budowa sieci energetycznej – prace prowadzone na chodnikach i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2020-05-27 2020-07-17 więcej...
ul. Ogińskiego MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-06-09 2020-06-10 więcej...
więcej...
Rondo Kujawskie ZDMiKPwyłączenie, a następnie demontaż sygnalizacji świetlnej na rondzie w związku z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej - prosimy o zachowanie w opisanym miejscu szczególnej ostrożności więcej...
ul. Bernardyńska (przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów) ZDMiKPwykonanie przewiązki na ul. Bernardyńskiej w pasie rozdziału która będzie elementem planowanej drogi tymczasowej - Uwaga: wystąpią miejscowe przewężenie pasów ruchu przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów. Rozpoczęcie prac: 2019-04-08 0000-00-00 00:00:00 więcej...