MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Skorupki 6-8 Prywatnybudowa przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – wystapi lokalne zwężenie jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-04-23 2019-04-30 więcej...
ul. Łowicka MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-04-09 2019-04-28 więcej...
ul. Bydgoska-odcinek od ul. Filomatów do ul. F.Modrzewskiego ZDMiKPWydłużenie zamknięcia ul. Bydgoskiej od ul. Filomatów do ul. Frycza Modrzewskiego. Ulice Góralska, Mączna, Przy Bóżnicy pozostają cały czas nieprzejezdne. 2019-06-30 więcej...
ul. Zielona ZDMiKPZostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego polegająca na zamknięciu włączenia ul. Zielonej w ul. Grunwaldzką. 2019-04-30 więcej...
ul. Skośna Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o.budowa sieci ciepłowniczej – Uwaga: wystąpia lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-04-17 2019-04-22 więcej...
ul. Ogińskiego, Sułkowskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Chodkiewicza) ZDMiKPprzebudowa zatok autobusowych w ramach gwarancji, wyznaczono przystanki tymczasowe. Rozpoczęcie prac: 2019-04-09 2019-05-31 więcej...
ul. Lisia, Sicieńska MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - wystapią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-04-08 2019-05-31 więcej...
ul. Okopowa ZDMiKPWystąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Okopowej w Bydgoszczy. 2019-05-10 więcej...
ul. Bernardyńska (przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów) ZDMiKPwykonanie przewiązki na ul. Bernardyńskiej w pasie rozdziału która będzie elementem planowanej drogi tymczasowej - Uwaga: wystąpią miejscowe przewężenie pasów ruchu przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów. Rozpoczęcie prac: 2019-04-08 0000-00-00 00:00:00 więcej...
ul. Grunwaldzka do ul. Kraszewskiego ZDMiKPUtrudnienia w ruchu w postaci miejscowego zajęcia pasa oraz prac w godzinach nocnych w terminie do końca maja 2019 roku. 2019-05-31 więcej...
ul. Magnuszewska oraz Wojska Polskiego ZDMiKPkorekta do zmian w ruchu związana z wykonaniem poprzecznego przejścia ciepłociągu przez ulicę Wojska Polskiego na wysokości pętli tramwajowej - z 13 na 14 kwietnia planuje zamknięcie odcinka północnej jezdni ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Magnuszewskiej do przejazdu tymczasowego przez torowisko tramwajowe, wykonane na wysokości wjazdu do centrum handlowego i stacji paliw więcej...
ul.Grunwaldzka ZDMiKPZostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego polegająca na zamknięciu włączenia ul. Wiejskiej w ul. Grunwaldzką. 2019-10-29 więcej...
Stary Rynek ZDMiKPWykonawca przystąpił do prac polegajacych na przebudowie istniejących chodników okalających płytę Starego Rynku. Sukcesywnie w miarę postępu prowadzonych prac na chodnikach otwierane będą przebudowane jezdnie. Informujemy również, że udostępniono wykonany ciąg pieszy wzdłuż zachodniej pierzei. 2019-06-30 więcej...
ul.Leszczyna i Osada ZDMiKPZamknięcie dla ruchu samochodowego ul. Leszczyna od ul. Ornej do ul. Widok. Rozpoczęcie prac: 2018-11-26 2018-12-17 więcej...
ul. Pruszkowska/Kapliczna Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami – prace prowadzone na jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-09-03 2019-04-19 więcej...
Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów) ZDMiKPprzebudowa trasy tramwajowej wraz z rozbudową ulicy - Uwaga: w nocy z 07 na 08 września nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego związana z zakończeniem prac KPEC na jezdni północnej ulicy. Obecnie ruch prowadzony jest dwukierunkowo jezdnią południowa na ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Bełzy do ul. Magnuszewskiej). Zmiana polegać będzie na przerzuceniu ruchu z jezdni południowej na jezdnię północną, na której również ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Rozpoczęcie prac: 2018-07-14 2019-10-18 więcej...
Wały Jagiellońskie (na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek) ZDMiKProzbudowa ulicy wraz z rozbudową infrastruktury dla transportu publicznego. Uwaga: od 2018-12-11 dla ruchu zostanie zamknięta południową jezdnia ulicy Wały Jagiellońskie, na odcinku od Nowego Rynku do posesji Wały Jagiellońskie nr 12, na jezdni północnej będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Przystanki autobusowe pozostaną bez zmian. Rozpoczęcie prac: 2018-07-09 0000-00-00 00:00:00 więcej...
Pijarów (od ul. Nakielskiej do projektowanego ronda, sięgacz oraz pieszo-jezdnia ulicy Pijarów na odcinku od projektowanego ronda do granicy miasta) ZDMiKPbudowa ulicy Pijarów w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj - Rozpoczecie prac: 2018-06-22 więcej...
ul. Seminaryjna/Lubelska Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej – prace prowadzome na chodniku. Rozpoczęcie pracy: 2018-04-05 2019-04-19 więcej...
Mińska (na wysokości drogi krajowej nr 10) GDDKiAwprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową odcinka 4 drogi ekspresowej S-5 - Uwaga: ulica Mińska zostanie zamknieta, dojazd do posesji zostanie zapewniony. Wprowadzenie zmian: 2018-03-29 2019-12-31 więcej...
Grunwaldzka, Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona, Flisacka ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy wraz z ulicami: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka. Prace prowadzone etapami: na odcinku od ul. Kolbego do ul. Filtrowej wystapią zwęzenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-02-08 2019-12-29 więcej...