MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Rycerska MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-02-19 2019-02-20 więcej...
ul. Kapuściska, Architektów, Walecznych, Baczyńskiego, Techników, Ciesielska, Dekarzy, Noakowskiego, Łukasiewicza MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-02-18 2019-03-05 więcej...
ul. Przy Tartaku/Dworzec KPEC Sp. z o.o.budowa sieci ciepłowniczej - Uwaga: ulica w miejscu prowadzenia prac bez przejazdu. Rozpoczęcie prac: 2019-02-13 2019-02-28 więcej...
ul. Dworcowa (na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Królowej Jadwigi) MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-02-15 2019-02-16 więcej...
ul.Byszewska od ul. Więcborskiej do ul. Obornickiej ZDMiKPWprowadzony Etap 3 tymczasowej organizacji ruchu obejmie zamknięcie ul. Byszewskiej dla ruchu na odcinku od ul. Więcborskiej do ul. Obornickiej w Bydgoszczy. 2019-03-11 więcej...
ul.Bydgoska -ul. Piekary ZDMiKPWykonawca przystąpi do I etapu prac na ul. Piekary w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej. Wiąże sie to z całkowitym zamknięciem w/w ulicy. 2019-04-11 więcej...
ul.Grunwaldzka ZDMiKPZostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego polegająca na zamknięciu włączenia ul. Wiejskiej w ul. Grunwaldzką. 2019-02-28 więcej...
Stary Rynek ZDMiKPWykonawca przystąpił do prac polegajacych na przebudowie istniejących chodników okalających płytę Starego Rynku. Sukcesywnie w miarę postępu prowadzonych prac na chodnikach otwierane będą przebudowane jezdnie. Informujemy również, że udostępniono wykonany ciąg pieszy wzdłuż zachodniej pierzei. 2019-06-30 więcej...
ul. Leszczyńskiego 18 Prywatnybudowa przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Uwaga: ulica w miejscu prowadzenia prac bez przejazdu. Rozpoczęcie prac: 2019-02-04 2019-02-22 więcej...
ul.Leszczyna do ul.Widok ZDMiKPZamkniecie dla ruchu samochodowego ul. Leszczyna od posesji przy ul. Leszczyna 50 do ul. Widok. Ruch na ul. Widok będzie odbywał się jezdnią wschodnią- wahadłowo. 2019-02-15 więcej...
ul.Łochowska- ul. Nakielska ZDMiKPRuch pojazdów w relacji ul. Łochowska- ul. Nakielska bedzie odbywał się na wprost przez tymczasowo wybudowaną wyspę ronda. ruch z kierunku ul. Nakielska-ul.Łochowska z ul. Sicieńskiej i ul. Lisiej bedzie wprowadzony przez obwiednie ronda. Natomiast ul. Agatowa będzie dostępna dla ruchu kołowego połówkowo. 2019-03-26 więcej...
ul. Byszewska zdmikpZamknięcie ul.Byszewskiej dla ruchu od skrzyżowania z ul. Jęczmienną do ul. Chmielnej. 2019-02-22 więcej...
ul. Kasztanowa PSG Sp. z o.o.budowa sieci gazowej – możliwe lokalne zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczęcie prac: 2018-12-27 2019-02-27 więcej...
ul.Leszczyna i Osada ZDMiKPZamknięcie dla ruchu samochodowego ul. Leszczyna od ul. Ornej do ul. Widok. Rozpoczęcie prac: 2018-11-26 2018-12-17 więcej...
Makuszyńskiego Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej wraz z przyłączami – możliwe lokalne zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczecie prac: 2018-11-23 2019-02-25 więcej...
ul. Pruszkowska/Kapliczna Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami – prace prowadzone na jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-09-03 2019-02-22 więcej...
Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów) ZDMiKPprzebudowa trasy tramwajowej wraz z rozbudową ulicy - Uwaga: w nocy z 07 na 08 września nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego związana z zakończeniem prac KPEC na jezdni północnej ulicy. Obecnie ruch prowadzony jest dwukierunkowo jezdnią południowa na ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Bełzy do ul. Magnuszewskiej). Zmiana polegać będzie na przerzuceniu ruchu z jezdni południowej na jezdnię północną, na której również ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Rozpoczęcie prac: 2018-07-14 2019-10-18 więcej...
Łochowska ZDMiKPprzebudowa z rozbudową ulicy wraz z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego, kompleksowa przebudowa skrzyżowania polegającego na wykonaniu ronda na skrzyżowaniu ulic: Nakielskiej, Łochowskiej, Lisiej, Sicieńskiej i Agatowej. Zadanie podzielone jest na dwa etapy. Rozpoczęcie prac: 2018-07-03 2019-03-26 więcej...
Wały Jagiellońskie (na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek) ZDMiKProzbudowa ulicy wraz z rozbudową infrastruktury dla transportu publicznego. Uwaga: od 2018-12-11 dla ruchu zostanie zamknięta południową jezdnia ulicy Wały Jagiellońskie, na odcinku od Nowego Rynku do posesji Wały Jagiellońskie nr 12, na jezdni północnej będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Przystanki autobusowe pozostaną bez zmian. Rozpoczęcie prac: 2018-07-09 0000-00-00 00:00:00 więcej...
Pijarów (od ul. Nakielskiej do projektowanego ronda, sięgacz oraz pieszo-jezdnia ulicy Pijarów na odcinku od projektowanego ronda do granicy miasta) ZDMiKPbudowa ulicy Pijarów w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj - Rozpoczecie prac: 2018-06-22 więcej...
Przejście (przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką) ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy - Uwaga: ul. Przejście przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką zostanie zamknięta dla ruchu. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu: 2018-06-25 2019-03-31 więcej...
Mińska (na wysokości drogi krajowej nr 10) GDDKiAwprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową odcinka 4 drogi ekspresowej S-5 - Uwaga: ulica Mińska zostanie zamknieta, dojazd do posesji zostanie zapewniony. Wprowadzenie zmian: 2018-03-29 2019-12-31 więcej...
Grunwaldzka, Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona, Flisacka ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy wraz z ulicami: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka. Prace prowadzone etapami: na odcinku od ul. Kolbego do ul. Filtrowej wystapią zwęzenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-02-08 2019-12-29 więcej...