MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Szpitalna - od ul. Hubala-Dobrzańskiego do ul. Wojska Polskiego ZDMiKPremont nawierzchni: wymiana krawężników i warstw bitumicznych - prace wykonywane pod ruchem, wystapią lokalne utrudnienia. Rozpoczęcie prac: 2019-08-19 2019-09-24 więcej...
ul. Wojska Polskiego - od ul. Chemicznej (zakresu pętli tramwajowej) do ul. Baczyńskiego ZDMiKPremont nawierzchni: wymiana krawężników i warstw bitumicznych - prace wykonywane pod ruchem, wystapią lokalne utrudnienia. Rozpoczęcie prac: 2019-08-16 2019-09-24 więcej...
ul. Izerska Prywartnybudowa przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej - prace prowadzone na jezdni i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2019-08-27 2019-08-31 więcej...
ul. Tragerów ENEA Operator Sp. z o.o.budowa sieci elektroenrgetycznej nn 0,4 kV – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-08-20 2019-08-20 więcej...
ul. Betoniarzy KPEC Sp. z o.o.budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami – wystąpią zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczęcie prac: 2019-08-12 2019-08-23 więcej...
ul. Nakielska 353 i 357 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa przyłącza gazowego - wystapi lokalne zwężenie jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-08-20 2019-08-21 więcej...
ul. Dąbrowa Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-08-12 2019-08-19 więcej...
ul. Wojska Polskiego (Petersona) / Krzywca MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.przebudowa sieci wodociągowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-08-08 2019-08-31 więcej...
ul. Wincentego Pola 7 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa przyłącza gazu – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-08-07 2019-08-19 więcej...
ul. Jeżynowa Zamknięty zostanie odcinek od ul. Wiśniowej do ul. Borówkowej. Utrudniony będzie również dojazd do posesji. 2019-08-31 więcej...
ul. Opławiec Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej ś/c – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-07-29 2019-09-04 więcej...
ul.Sanatoryjna ZDMiKPPlanowane rozpoczęcie robót na kolejnym etapie (Etap I) który obejmuje organizację ruchu przy całkowicie zamkniętym odcinku jezdni ul.Sanatoryjnej od posesji nr 1 do posesji nr 25.Planowany termin zakończenia dla etapu I - 31.08.2019r. 2019-08-31 więcej...
ul. Glinki/Dąbrowa Prywatnyprzebudowa skrzyżowania ul. Glinki i ul. Dąbrowa w związku z budową marketu Lidl - przygotowanie jezdni tymczasowej (poszerzenie jezdni). Od 2019-07-22 rozpoczną się prace związane już z przebudową. Pierwszy etap nie przewiduje zmiany lokalizacji przystanków autobusowych. 2019-08-31 więcej...
ul. Fordońska Polskie Sieci Elektroeneregtyczna S.A.montaż dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV. Prace prowadzone w nastepujących terminach: 25-29-07-2019r., 02-03-08-2019r., 16-17-08-2019r., 22-24-08-2019r. - wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Uwaga: w nocy 02/03-08-2019r. oraz 23/24-08-2019r. w godz. od 24:00 do 4:45 ruch poojazdów zostanie będzie wstrzymywany w cyklach (10 min zamknięcia, 10 min otwarcia) 2019-08-27 więcej...
ul. Stawowa MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-07-09 2019-08-28 więcej...
ul. Warmińskiego ZDMiKPBudowa oświetlenia ulicznego 2019-08-31 więcej...
ul. Wulffau, Eberhardta MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa sieci wodociągowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-07-01 2019-08-20 więcej...
ul. Witebska, Łowicka Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej - prace prowadzone na chodniku i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2019-06-27 2019-08-19 więcej...
ul. Pochyła Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.obudowa sieci gazowej - możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-06-11 2019-08-19 więcej...
ul.Siedlecka odcinek od ul.Chmielnej do ul.Łubinowej Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku ul.Siedleckiej od ul. Chmielnej do ul.Łubinowej. Prace będą podzielone na podetapy:Wykonawca rozpocznie prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Chmielną (etap 3C) i będzie realizował kolejne etapy w kierunku skrzyżowania z ul.Koronowską. 2019-09-10 więcej...
ul. Grunwaldza ZDMiKPWprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu drogowego, która będzie polegała na zamknięciu włączenia ul. Łąkowej oraz ul. Św.Antoniego z Padwy w ul. Grunwaldzką. 2019-09-30 więcej...
ul. Wojska Polskiego – Trasa Uniwersytecka w związku z wprowadzaniem czasowej organizacji ruchu sygnalizacja świetlna Wojska Polskiego – Trasa Uniwersytecka jest WYŁĄCZONA. więcej...
Rondo Kujawskie ZDMiKPwyłączenie, a następnie demontaż sygnalizacji świetlnej na rondzie w związku z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej - prosimy o zachowanie w opisanym miejscu szczególnej ostrożności więcej...
ul. Bernardyńska (przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów) ZDMiKPwykonanie przewiązki na ul. Bernardyńskiej w pasie rozdziału która będzie elementem planowanej drogi tymczasowej - Uwaga: wystąpią miejscowe przewężenie pasów ruchu przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów. Rozpoczęcie prac: 2019-04-08 0000-00-00 00:00:00 więcej...
ul.Grunwaldzka ZDMiKPZostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego polegająca na zamknięciu włączenia ul. Wiejskiej w ul. Grunwaldzką. 2019-10-29 więcej...
ul.Leszczyna i Osada ZDMiKPZamknięcie dla ruchu samochodowego ul. Leszczyna od ul. Ornej do ul. Widok. Rozpoczęcie prac: 2018-11-26 2018-12-17 więcej...
ul. Pruszkowska/Kapliczna Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami – prace prowadzone na jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-09-03 2019-08-23 więcej...
Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów) ZDMiKPprzebudowa trasy tramwajowej wraz z rozbudową ulicy - Uwaga: w nocy z 07 na 08 września nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego związana z zakończeniem prac KPEC na jezdni północnej ulicy. Obecnie ruch prowadzony jest dwukierunkowo jezdnią południowa na ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Bełzy do ul. Magnuszewskiej). Zmiana polegać będzie na przerzuceniu ruchu z jezdni południowej na jezdnię północną, na której również ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Rozpoczęcie prac: 2018-07-14 2019-10-18 więcej...
Pijarów (od ul. Nakielskiej do projektowanego ronda, sięgacz oraz pieszo-jezdnia ulicy Pijarów na odcinku od projektowanego ronda do granicy miasta) ZDMiKPbudowa ulicy Pijarów w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj - Rozpoczecie prac: 2018-06-22 więcej...
ul. Seminaryjna/Lubelska Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej – prace prowadzome na chodniku. Rozpoczęcie pracy: 2018-04-05 2019-08-23 więcej...
Mińska (na wysokości drogi krajowej nr 10) GDDKiAwprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową odcinka 4 drogi ekspresowej S-5 - Uwaga: ulica Mińska zostanie zamknieta, dojazd do posesji zostanie zapewniony. Wprowadzenie zmian: 2018-03-29 2019-12-31 więcej...
Grunwaldzka, Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona, Flisacka ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy wraz z ulicami: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka. Prace prowadzone etapami: na odcinku od ul. Kolbego do ul. Filtrowej wystapią zwęzenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-02-08 2019-12-29 więcej...