MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Cmentarna Prywatnybudowa przyłącza wodociągowego - wystapią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2021-09-27 2021-10-10 więcej...
ul. Pileckiego KPEC Sp. z o.o.budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem energetycznym dla sterowania sieci ciepłowniczej - naprawa nawierzchni jezdni. Uwaga: wystąpi lokalne zwężenie jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2021-09-23 2021-09-30 więcej...
ul. Wyszyńskiego (na wysokości posesji nr 9, jezdnia w kierunku ronda Fordońskiego) ZDMiKPawaryjna naprawa nawierzchni jezdni - Uwaga: wystąpi lokalne zwężenie jezdni - buspasa i jednego pas ruchu. 2021-09-24 więcej...
ul. Grudziądzka Urząd Miasta w BydgoszczyUtrudnienia w ruchu, zawężenie jezdni na wysokości budowy parkingu Park&Ride na ul. Grudziądzkiej. 2021-10-21 więcej...
ul. Rycerska KPEC Sp. z o.o.budowa sieci ciepłowniczej - wystapią lokalne zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczęcie prac: 2021-09-20 2021-09-30 więcej...
ul. Wioślarska Prywatnywygrodzenie strefy bezpieczeństwa na czas budowy palisady - Uwaga: droga bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2021-09-21 2021-09-30 więcej...
ul.Fordońska/ Kazimierza Wielkiego ZDMiKPBudowa dwóch mostów pomiędzy ul. Fordońską a ul. Toruńską. UWAGA: zamknięta została ul. Łęczycka na skrzyżowaniu z ul. Fordońską - zamknięta została północna jezdnia ul. Fordońskiej na odcinku od ul. Szajnochy do ul. Kijowskiej. Na północnej jezdni ruch będzie możliwy wyłącznie w zakresie dojazdu do ulic osiedlowych np. ul. Szajnochy, ul. Kijowska. 2022-04-30 więcej...
ul. Zalew (od ul. Zimorodkowej do ul. Łowiskowej) ZDMiKP w Bydgoszczybudowa ulicy Zalew, Łowiskowej i Jeziornej oraz parkingu przy schronisku dla zwierząt - Uwaga: ul. Zalew od ul. Zimorodkowej do ul. Łowiskowej bez możliwości przejazdu, wyznaczono objazd ul. Kolbego i ul. Kormoranów. Rozpoczęcie prac: 2021-09-14 2022-03-03 więcej...
ul. Fredry od skrzyżowania z ul. Warszawską do posesji nr 8 MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac, wyznaczono objazdy. Rozpoczęcie prac: 2020-09-06 2021-10-31 więcej...
ul. Polanka od skrzyżownia z ul. Uznamską (zwężenie skrzyżowania) do ul. Swarzewskiej (bez skrzyżowania) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2020-09-01 2021-12-03 więcej...
ul. Wyszogrodzka (na wysokości posesji nr 41-43) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapowo, poczatkowo w obrębie parkingu, nastepnie od 2021-09-07 zostanie zamknięty odcinek ulicy z wprowadzeniem ruchu wahadłowego za pomocą sygnalizacji świetlnej przez parking. Rozpoczęcie prac: 2021-08-30 2021-12-31 więcej...
ul. Strzelecka (odcinek pomiędzy ul. Żwirki i Wigury orraz ul. Gnieźnieńską) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac, prace prowadzone w 4 etapach. Rozpoczęcie prac: 2020-07-05 2021-10-25 więcej...
ul. Rekinowa (od zakończenia drogi do ul. Jeziornej) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami, wystapi całościowe zwężenie jezdni od ul. Przewoźników do ul. Jeziornej, prace będą również wykonywane na zakończeniu drogi. Rozpoczęcie prac: 2020-06-25 2021-11-08 więcej...
ul. Kapuściska (przy skrzyżowaniu z ul. Betoniarzy) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2020-06-15 2021-09-24 więcej...
ul. Sowińskiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Hetmańską i Jana III Sobieskiego do posesji przy ul. Sowińskiego 24) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac - wprowadzono objazdy. Rozpoczęcie prac: 2020-05-31 2021-09-30 więcej...
ul. Wały Jagiellońskie (jezdnia północna, za skrzyżowaniem z ul. Jana Kazimierza) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: wystąpi lokalne zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Rozpoczęcie prac: 2020-03-31 2021-09-30 więcej...
ul. Skargi/Reja MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac - wprowadzono objazdy, na ul. Reja od strony ul. Krasińskiego zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Rozpoczęcie prac: 2020-03-15 2021-10-31 więcej...
ul.Wały Jagiellońskie-Zbożowy Rynek ZDMiKPW dniach z 21 na 22 października Wykonawca wprowadzi zmiany w organizacji ruchu na jezdni południowej ulicy Wały Jagiellońskie - Zbożowy Rynek na odcinku od Sądu Rejonowego do Ronda Bernardyńskiego. Ruch zostanie przeniesiony na lewy pas jezdni. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. 2021-02-28 więcej...
rejon skrzyżowania ul. Lenartowicza, Solskiego MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone w rejonie skrzyżowania na jezdni i chodniku (z utworzeniem tymczasowego ciągu pieszego) oraz w poboczu i obszarze istniejącej zieleni. Rozpoczęcie prac: 2021-06-21 2021-09-24 więcej...
Rondo Kujawskie ZDMiKPwyłączenie, a następnie demontaż sygnalizacji świetlnej na rondzie w związku z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej - prosimy o zachowanie w opisanym miejscu szczególnej ostrożności więcej...
ul. Bernardyńska (przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów) ZDMiKPwykonanie przewiązki na ul. Bernardyńskiej w pasie rozdziału która będzie elementem planowanej drogi tymczasowej - Uwaga: wystąpią miejscowe przewężenie pasów ruchu przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów. Rozpoczęcie prac: 2019-04-08 0000-00-00 00:00:00 więcej...