MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Ołowiana/Krogulcza 5 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa przyłącza gazowego – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-12-16 2019-12-17 więcej...
ul. Staszica, 3-go Maja, Jagiellońska MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.orenowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2019-12-10 2019-12-18 więcej...
ul. Magdzińskiego/Podwale wygrodzenie strefy bezpieczeństwa na chodniku na czas remontu konserwatorskiego budynków hali targowej. Rozpoczęcie prac: 2019-12-05 2019-12-20 więcej...
ul. Gdańska 133 Prywatnybudowa zjazdu wraz z budową przyłączy wodociagowego i kanalizacji sanitarnej - prace prowadzone na chodniku i zatokach postojowych. Rozpoczęcie prac: 2019-12-05 2019-12-24 więcej...
ul. Brzechwy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.wygrodzenie strefy bezpieczeństwa na czas remontu wiaduktu kolejowego - jezdnia zostanie zawężona pod wiaduktem. Rozpoczęcie prac: 2019-12-03 2019-12-19 więcej...
ul. Poznańska, Św. Trójcy MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2019-12-03 2019-12-20 więcej...
ul.Siedlecka odcinek od ul.Łubinowej do ul.Piwnej ZDMiKPWykonawca wprowadzi zmianę czasowej organizacji ruchu na odcinku ul. Siedleckiej od skrzyżowania z ul. Łubinową do skrzyżowania z ul. Piwną. 2019-12-16 więcej...
ul. Okrężna, Hechlińskiego MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa sieci wodociągowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-11-07 2019-12-20 więcej...
ul. Wyszogrodzka MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2019-11-12 2019-12-23 więcej...
ul. Osada Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej - wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-10-26 2019-12-20 więcej...
ul. Armii Krajowej i Wyszyńskiego ZDMiKPTrwa przebudowa wschodniego wiaduktu drogowego w ciągu ulic Wyszyńskiego i Armii Krajowej nad torami kolejowymi. Ruch samochodowy odbywa się wiaduktem zachodnim 2019-12-31 więcej...
więcej...
ul. Wojska Polskiego – Trasa Uniwersytecka w związku z wprowadzaniem czasowej organizacji ruchu sygnalizacja świetlna Wojska Polskiego – Trasa Uniwersytecka jest WYŁĄCZONA. więcej...
Rondo Kujawskie ZDMiKPwyłączenie, a następnie demontaż sygnalizacji świetlnej na rondzie w związku z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej - prosimy o zachowanie w opisanym miejscu szczególnej ostrożności więcej...
ul. Bernardyńska (przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów) ZDMiKPwykonanie przewiązki na ul. Bernardyńskiej w pasie rozdziału która będzie elementem planowanej drogi tymczasowej - Uwaga: wystąpią miejscowe przewężenie pasów ruchu przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów. Rozpoczęcie prac: 2019-04-08 0000-00-00 00:00:00 więcej...
Mińska (na wysokości drogi krajowej nr 10) GDDKiAwprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową odcinka 4 drogi ekspresowej S-5 - Uwaga: ulica Mińska zostanie zamknieta, dojazd do posesji zostanie zapewniony. Wprowadzenie zmian: 2018-03-29 2019-12-31 więcej...
Grunwaldzka, Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona, Flisacka ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy wraz z ulicami: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka. Prace prowadzone etapami: na odcinku od ul. Kolbego do ul. Filtrowej wystapią zwęzenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-02-08 2019-12-29 więcej...