MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Rekracyjna KPECW związku z awarią sieci ciepłowniczej nieprzejezdna jest ul. Rekreacyjna przy skrzyżowaniu z ulicą Gdańska. 2019-10-17 więcej...
ul. Widok (na odcinku od ul. Sąsiedzkiej do ul. Leszczyna) ZDMiKPremont ulicy wraz z wymianą konstrukcji - Uwaga: ulica na remontowanym odcinku będzie całkowicie zamknieta. Rozpoczęcie prac: 2019-10-07 2019-10-20 więcej...
ul. Niklowa MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2019-10-10 2019-10-24 więcej...
ul. Baczyńskiego MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2019-10-04 2019-10-16 więcej...
ul. Chrobrego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.przebudowa sieci gazowej wraz z przebudową przyłączy gazoweych - wystapią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-09-17 2019-10-18 więcej...
ul. Gdańska ZDMiKPWprowadzona zostaje tymczasowa organizacja ruchu dla etapu I na ul. Gdańskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul.Rekreacyjnej do pętli autobusowej " Myślęcinek" . 2019-11-15 więcej...
ul.Grunwaldzka (skrzyżowanie od ul. Filtrowej do ul. Koronowskiej) ZDMiKPRuch na ul.Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Filtrową do ul. Koronowskiej odbywać się będzie po nowo wybudowanej jezdni północnej. Zamknięta zostanie ul. Flisacka przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką. 2019-10-31 więcej...
ul. Pomorska MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2019-10-16 2019-10-27 więcej...
ul. Glinki, Dąbrowa Prywatnyprzebudowa układu drogowego ulic Glinki oraz Dąbrowy związanej z budową nowego marketu - ruch został przerzucony na nowo wybudowaną północną cześć drogi. Rozebrana została południowa strona oraz przesunięty został przystanek autobusowy w kierunku BPPT około 150 m w stronę ulicy Szpitalnej 2019-10-31 więcej...
ul. Armii Krajowej i Wyszyńskiego ZDMiKPTrwa przebudowa wschodniego wiaduktu drogowego w ciągu ulic Wyszyńskiego i Armii Krajowej nad torami kolejowymi. Ruch samochodowy odbywa się wiaduktem zachodnim 2019-12-31 więcej...
Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2019-09-02 2019-10-04 więcej...
ul.Sanatoryjna ZDMiKPPlanowane rozpoczęcie robót na kolejnym etapie (Etap 5) który obejmuje organizację ruchu przy całkowicie zamkniętym odcinku jezdni ul.Sanatoryjnej od posesji nr 61 do posesji nr 69.Planowany termin zakończenia dla etapu 5 - 30.09.2019r. 2019-10-31 więcej...
więcej...
ul. Wojska Polskiego – Trasa Uniwersytecka w związku z wprowadzaniem czasowej organizacji ruchu sygnalizacja świetlna Wojska Polskiego – Trasa Uniwersytecka jest WYŁĄCZONA. więcej...
Rondo Kujawskie ZDMiKPwyłączenie, a następnie demontaż sygnalizacji świetlnej na rondzie w związku z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej - prosimy o zachowanie w opisanym miejscu szczególnej ostrożności więcej...
ul. Bernardyńska (przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów) ZDMiKPwykonanie przewiązki na ul. Bernardyńskiej w pasie rozdziału która będzie elementem planowanej drogi tymczasowej - Uwaga: wystąpią miejscowe przewężenie pasów ruchu przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów. Rozpoczęcie prac: 2019-04-08 0000-00-00 00:00:00 więcej...
ul.Grunwaldzka ZDMiKPZostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego polegająca na zamknięciu włączenia ul. Wiejskiej w ul. Grunwaldzką. 2019-10-29 więcej...
Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów) ZDMiKPprzebudowa trasy tramwajowej wraz z rozbudową ulicy - Uwaga: w nocy z 07 na 08 września nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego związana z zakończeniem prac KPEC na jezdni północnej ulicy. Obecnie ruch prowadzony jest dwukierunkowo jezdnią południowa na ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Bełzy do ul. Magnuszewskiej). Zmiana polegać będzie na przerzuceniu ruchu z jezdni południowej na jezdnię północną, na której również ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Warstwa ścieralna na ul. Bełzy i ul. Szpitalnej będzie układana w dniach 05-06 października w godzinach od 7.00 do 18.00. W tym czasie ruch kołowy na ul. Szpitalnej i ul. Bełzy zostanie wstrzymany. Rozpoczęcie prac: 2018-07-14 2019-10-18 więcej...
Mińska (na wysokości drogi krajowej nr 10) GDDKiAwprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową odcinka 4 drogi ekspresowej S-5 - Uwaga: ulica Mińska zostanie zamknieta, dojazd do posesji zostanie zapewniony. Wprowadzenie zmian: 2018-03-29 2019-12-31 więcej...
Grunwaldzka, Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona, Flisacka ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy wraz z ulicami: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka. Prace prowadzone etapami: na odcinku od ul. Kolbego do ul. Filtrowej wystapią zwęzenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-02-08 2019-12-29 więcej...