MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Czartoryskiego Prywatnywykonanie rozkopów pod fundamenty i budowę ściany budynku - wystapi lokalne zwężenie jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-06-24 2019-07-05 więcej...
ul. Pochyła Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.obudowa sieci gazowej - Uwaga: ulica bez przejazu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2019-06-11 2019-07-04 więcej...
ul. Fordońska 333 Prywatnyprzebudowa zjazdu – wystąpi lokalne zwężenie jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-06-17 2019-06-17 więcej...
ul. Chopina MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-06-17 2019-06-28 więcej...
ul. Ks. Józefa Kutermaka, Sybiraków MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa sieci wodociągowej – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-06-17 2019-06-26 więcej...
ul. Boczna, Fabryczna, Składowa ENEA Operator Sp. z o.o. budowa elektroenertycznej lini kablowej - prace prowadzone na chodniku. Rozpoczęcie prac: 2019-06-24 2019-06-28 więcej...
ul.Siedlecka odcinek od ul.Chmielnej do ul.Łubinowej Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku ul.Siedleckiej od ul. Chmielnej do ul.Łubinowej. Prace będą podzielone na podetapy:Wykonawca rozpocznie prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Chmielną (etap 3C) i będzie realizował kolejne etapy w kierunku skrzyżowania z ul.Koronowską. 2019-09-10 więcej...
ul. Podgórna ENEA Operator Sp. z o.o.roboty związane z wymianą i likwidacją trójników 0,4 kV oraz wymianą kabli nn 0,4 kV - prace prowadzone na chodniku i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2019-06-10 2019-06-25 więcej...
ul. Jagiellońska (od ul. Gdańskiej do ronda Jagiellonów) ZDMiKPprace poprawkowe w ramach gwarancji - wystapią lokalne zwężenia jezdni. Prace prowadzone w nocy. Rozpoczęcie prac: 2019-06-11, godz. 22:00 2019-06-14 więcej...
przejazd kolejowy przez ul. Zaświat (z dworca kolejowego Bydgoszcz Główna na myjkę kolejową wzdłuż ulicy Artyleryjskiej) PKPprace remontowe na przejeździe kolejowym - Uwaga: przejazd przez ulicę Zaświat w miejscu przebiegania przez jezdnię torów kolejowych zostanie zamkniety od 2019-06-20 od godziny 23:45 do 2019-06-25 do godziny 04:00. Wyznaczono objazdy. 2019-06-25 więcej...
ul.Sanatoryjna ZDMiKPWykonawca planuje rozpoczęcie robót na kolejnym etapie (etap 7), który obejmuje organizację ruchu przy całkowicie zamkniętym odcinku jezdni ul. Sanatoryjnej od posesji nr 77 do 85. 2019-07-31 więcej...
teren miasta Bydgoszczy ZDMiKPodnawianie oznakowania poziomego - prace malarskie wykonywane będą głównie wieczorem i w nocy żeby ograniczyć utrudnienia w ruchu. Rozpoczęcie prac: 2019-06-05 2019-08-16 więcej...
ul. Baranowskiego, Magnoliowa, Tulipanowa, Agrestowa, Kaktusowa, Figowa, Bananowa, Migdałowa, Laurowa Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - prace prawadzone na jezdni, chodniku i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2019-06-10 2019-07-04 więcej...
ul. Nakielska (dojazd do ronda Grunwaldzkiego, przy Auchan) ZDMiKPremont nawierzchni jezdni - wystapią lokalne utrudnienia w ruchu i zwężenia jezdni, prace prowadzone w nocy od godz. 21:00 do 05:00. Rozpoczęcie prac: 2019-06-05 2019-06-08 więcej...
ul.Okopowa ZDMiKPWprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego, która będzie polegała na zamknięciu włączenia ul. Okopowej w ul. Grunwaldzką. 2019-07-31 więcej...
ul. Grunwaldza ZDMiKPWprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu drogowego, która będzie polegała na zamknięciu włączenia ul. Łąkowej oraz ul. Św.Antoniego z Padwy w ul. Grunwaldzką. 2019-09-30 więcej...
ul. Wojska Polskiego – Trasa Uniwersytecka w związku z wprowadzaniem czasowej organizacji ruchu sygnalizacja świetlna Wojska Polskiego – Trasa Uniwersytecka jest WYŁĄCZONA. więcej...
ul.Sanatoryjna ZDMiKPDla ruchu samochodowego zostanie zamknięty odcinek ulicy od posesji nr 45 do posesji nr 59 i odcinek od posesji nr 25 do nr 37. 2019-07-31 więcej...
Rondo Kujawskie ZDMiKPwyłączenie, a następnie demontaż sygnalizacji świetlnej na rondzie w związku z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej - prosimy o zachowanie w opisanym miejscu szczególnej ostrożności więcej...
ul. Bydgoska-odcinek od ul. Filomatów do ul. F.Modrzewskiego ZDMiKPWydłużenie zamknięcia ul. Bydgoskiej od ul. Filomatów do ul. Frycza Modrzewskiego. Ulice Góralska, Mączna, Przy Bóżnicy pozostają cały czas nieprzejezdne. 2019-06-30 więcej...
ul. Bernardyńska (przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów) ZDMiKPwykonanie przewiązki na ul. Bernardyńskiej w pasie rozdziału która będzie elementem planowanej drogi tymczasowej - Uwaga: wystąpią miejscowe przewężenie pasów ruchu przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów. Rozpoczęcie prac: 2019-04-08 0000-00-00 00:00:00 więcej...
ul.Grunwaldzka ZDMiKPZostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego polegająca na zamknięciu włączenia ul. Wiejskiej w ul. Grunwaldzką. 2019-10-29 więcej...
Stary Rynek ZDMiKPWykonawca przystąpił do prac polegajacych na przebudowie istniejących chodników okalających płytę Starego Rynku. Sukcesywnie w miarę postępu prowadzonych prac na chodnikach otwierane będą przebudowane jezdnie. Informujemy również, że udostępniono wykonany ciąg pieszy wzdłuż zachodniej pierzei. 2019-06-30 więcej...
ul.Leszczyna i Osada ZDMiKPZamknięcie dla ruchu samochodowego ul. Leszczyna od ul. Ornej do ul. Widok. Rozpoczęcie prac: 2018-11-26 2018-12-17 więcej...
Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów) ZDMiKPprzebudowa trasy tramwajowej wraz z rozbudową ulicy - Uwaga: w nocy z 07 na 08 września nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego związana z zakończeniem prac KPEC na jezdni północnej ulicy. Obecnie ruch prowadzony jest dwukierunkowo jezdnią południowa na ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Bełzy do ul. Magnuszewskiej). Zmiana polegać będzie na przerzuceniu ruchu z jezdni południowej na jezdnię północną, na której również ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Rozpoczęcie prac: 2018-07-14 2019-10-18 więcej...
Pijarów (od ul. Nakielskiej do projektowanego ronda, sięgacz oraz pieszo-jezdnia ulicy Pijarów na odcinku od projektowanego ronda do granicy miasta) ZDMiKPbudowa ulicy Pijarów w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj - Rozpoczecie prac: 2018-06-22 więcej...
Mińska (na wysokości drogi krajowej nr 10) GDDKiAwprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową odcinka 4 drogi ekspresowej S-5 - Uwaga: ulica Mińska zostanie zamknieta, dojazd do posesji zostanie zapewniony. Wprowadzenie zmian: 2018-03-29 2019-12-31 więcej...
Grunwaldzka, Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona, Flisacka ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy wraz z ulicami: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka. Prace prowadzone etapami: na odcinku od ul. Kolbego do ul. Filtrowej wystapią zwęzenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-02-08 2019-12-29 więcej...