Aktualności drogowe

Dzięki wyjątkowo łagodnej zimie, kontynuowane są prace na największych inwestycjach drogowych w mieście. Postępują prace na ulicy Kujawskiej i Grunwaldzkiej, przy budowie wiaduktu na ul. Armii Krajowej oraz buspasów w Myślęcinku.  W tegorocznym budżecie na dokończenie tych 4 inwestycji zabezpieczonych zostało 180 mln złotych. Na wszystkie zadania zdobyliśmy wysokie dofinansowanie ze funduszy unijnych oraz budżetu państwa. Najwięcej środków, około 135 milionów pochłonie kompleksowa rozbudowa ul. Kujawskiej.

Czytaj więcej...

Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej

Na ul. Grunwaldzkiej kontynuowane są roboty przy chodnikach, ścieżkach rowerowych i zatokach autobusowych. Trwa montaż oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej. Przy kilku dniach sprzyjającej pogody, wykonawca planuje rozpocząć już prace przy układaniu nawierzchni na kolejnych drogach dojazdowych i serwisowych.

Na budowie kontynuowane są też prace ziemne mające przygotować przyległe terenu pod nowe trawniki. Trwa nasadzenia drzew i krzewów. Nowe drzewa sadzone są między innymi w rejonie skrzyżowania z ulicą Kolbego i Skośną oraz na odcinku od Czaplej do stacji benzynowej do granicy miasta. Lokujemy tam około 270 lip, klonów, oliwników i grabów. Dodatkowo ekrany akustyczne będą obsadzone pnączami – szybko rosnącym winobluszczem. Całe otoczenie trasy obsadzone zostanie też różnymi krzewami.

Przypominamy, że kierowcy korzystają już z dwóch jezdni w obu kierunkach od ul. Filtrowej do Skośnej. Po zamontowaniu przyłącza sygnalizacji świetlnej przez firmę energetyczną (na wysokości schroniska dla zwierząt) udostępnimy do ruchu kolejny odcinek drugiej jezdni od ul. Skośnej do granicy miasta.

dł. odcinka - 4,5 km

dł. dróg rowerowych - 5 km

buspas - ok. 3 km

Czytaj więcej...

Rozbudowa ul. Kujawskiej

To obok ul. Grunwaldzkiej największa inwestycja realizowana na terenie miasta. Wykonawcy zrealizowali już prawie jedną trzecią prac. Na rondzie Kujawskim po zamontowaniu rozjazdów układane były kolejne odcinki szyn w kierunku ronda Bernardyńskiego. Prowadzone są też prace przy chodniku i nawierzchni ul Solskiego w kierunku ul. Chołoniewskiego.

Trwa montaż muru oporowego i podbudowy przyszłego torowiska na rondzie Bernardyńskim. Kontynuowane są roboty przy chodnikach i drogach dojazdowych do ronda i ul. Toruńskiej. Na całej trasie realizowane są dalsze prace energetyczne i wodno-kanalizacyjne.

Czytaj więcej...

Buspas na ul. Gdańskiej

Prace prowadzone są głównie w obrębie pętli autobusowej w Myślęcinku. Trwają tam obecnie roboty ziemne, budowa chodników i zatok autobusowych Kontynuowane są roboty wodno-kanalizacyjne i energetyczne. Przy kilku dniach sprzyjającej pogody (brak opadów), wykonawca planuje rozpocząć prace przy układaniu nawierzchni buspasa w kierunku miasta.

Czytaj więcej...

Wiadukt na ul. Armii Krajowej

Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym wykonawca kontynuuje prace przy układaniu schodów wejściowych na obiekt i wzmacnianiu nasypu. Prowadzone są dalsze prace przy układaniu krawężników ścieżki pieszo-rowerowej oraz nowego przejścia dla pieszych (przy Kościele). Trwa też porządkowanie terenu pod obiektem. Niebawem rozpocznie się montaż barier ochronnych, oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnej. Przypominamy, że na przedmiotowym odcinku nadal obowiązują zwężenia i ograniczenia prędkości. Prace w tym miejscu zostaną zakończone wiosną bieżącego roku.

 

Czytaj więcej...

Dzięki wydzielonemu torowisku, tramwajowe składy docierają do centrum omijając korki. Codziennie z czterech fordońskich linii korzysta już 43 tysięcy pasażerów. Popularność tramwajów rośnie.

Tramwaj do Fordonu był największa inwestycją związaną z transportem publicznym w historii Bydgoszczy. Dzięki niej znacznie poprawiła się komunikacja pomiędzy Fordonem i innymi dzielnicami. Skrócił się czas podróży, dla wielu pasażerów. Tramwaje z pętli na Łoskoniu do Wyścigowej docierają w ciągu 18 minut. Dojazd do ronda Jagiellonów zajmuje niespełna pół godziny. To kilkanaście minut szybciej niż podróże w starym systemie przesiadkowym A+T.
Komfort podróży wzrósł dzięki zakupowi 12 nowoczesnych pojazdów niskopodłogowych.

Czytaj więcej...

Pasażerowie wybierają tramwaje

Liczba podróży w porównaniu z pierwszym rokiem funkcjonowania fordońskich tramwajów systematycznie wzrasta.Tramwaj ma szansę stać się jeszcze popularniejszym środkiem transportu po zakończeniu kolejnych inwestycji. W ich ramach powstają alternatywne trasy, dzięki którym sieć tramwajowa będzie lepiej funkcjonować w przypadku zdarzeń losowych oraz niezbędnych remontów.

Inwestycja bardzo pozytywnie wpłynęła też na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Przebudowane zostały niebezpieczne, kolizyjne skrzyżowania m.in. Akademicka-Korfantego, Akademicka-Kaliskiego i Andersa-Kleeberga. Wyposażone zostały one w sygnalizacje świetlne i dodatkowe pasy ruchu. Powstały też nowe bezpieczne ronda na połączeniu ul. Andersa-GOPR-u, andersa-Geodetów i Wyzwolenia-Orląt Lwowskich

Dodatkowo po zakończeniu budowy torowiska i nowych jezdni wyremontowane zostały wszystkie stare odcinki ulic Andersa i Akademickiej. W trakcie budowy powstały też nowe odcinki ulic m.in. Andersa oraz Ostromecka.

Tramwaj nadal zmienia Fordon

Wzdłuż nowego torowiska realizowany jest szereg inwestycji deweloperskich na osiedlach Bohaterów, Szybowników, Tatrzańskim i Terenach Nadwiślańskich. Do kolejnych projektów przygotowują się nowi inwestorzy.

Dzięki budowie węzła Bydgoszcz Wschód pasażerowie komunikacji miejskiej zyskali też możliwość wygodnej przesiadki na pociągi kursujące w kierunku Warszawy i Torunia.

Utworzenie nowych linii było poprzedzone konsultacjami społecznymi. W ich wyniku, między innymi do obsługi Fordonu, skierowane zostały 4, a nie 2 linie. Również po uruchomieniu trasy wprowadzono korzystne zmiany. W ostatnich latach powstały też nowe chodniki ułatwiające dojście pieszym na przystanki.

Czytaj więcej...Najbardziej oczekiwana linia

Podpisanie umowy na budowę odbyło się 22 października 2013 roku. Dla wielu bydgoszczan była to „prawdopodobnie najbardziej oczekiwana linia tramwajowa na świecie”. To hasło znalazło się między innymi na pamiątkowych odcinkach szyn, które otrzymali uczestnicy uroczystego rozpoczęcia inwestycji.

Już w 1900 roku spółka tramwajowa „Allgemeine Lokal-und Strassenbahn-Gesellschaft” otrzymała koncesję i zezwolenie na budowę i eksploatację, trzeciej linii tramwajowej w Bydgoszczy. W założeniach miała ona połączyć Fordon z Wilczakiem. Do 1901 roku powstał odcinek do obecnego hotelu „Słoneczny Młyn”, a Fordon ze względu na duże koszty odłożono na kolejne lata. Okazało się że tych lat musiało minąć 115. Budowa rozpoczęta w 2013 roku zakończyła się po dwóch latach.

Po odbiorach i pozwoleniu na użytkowanie 16 stycznia 2016 roku na trasę wyjechały pierwsze składy.

Na potrzeby planowanych uroczystości - od 17 do 20 stycznia 2020 roku - wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na ulicach przyległych do Starego Rynku 

Czytaj więcej...


tj. ul. Jana Kazimierza, ul. Batorego, ul. Jezuickiej,ul. Farnej, ul. Malczewskiego, ul. Niedźwiedzia, a także ul. Długiej od ul. Wąskiej do ul. Podwale, ul. Zaułek, ul. Ku Młynom, ul. Przyrzecze, ul. Grodzkiej od ul. Podwale do ul. Przy Zamczysku, ul. Mennica i ul. Tamka.

 

 

17 stycznia 2020 roku od godz. 17.00 zostanie zamknięty dla pojazdów osobowych parking ogólnodostępny po południowej stronie ul. Grodzkiej. Dostęp do parkingu będą miały autokary uczestników uroczystości. Z funkcjonowania zostanie również wyłączony parking dla jednośladów przy Rybim Rynku. Czasowo będzie on przeznaczony dla pojazdów osobowych organizatora uroczystości.

18 stycznia od godz. 17.00 zostanie zamknięty parking ogólnodostępny przy Młynach Rothera oraz zlikwidowana zostanie możliwość parkowania na miejscach ogólnodostępnych na ul. Jana Kazimierza, ul. Batorego, ul. Jezuickiej, ul. Farnej, ul. Długiej od ul. Wąskiej do ul. Podwale, ul. Zaułek, ul. Przyrzecze, ul. Mennica i ul. Grodzkiej od ul. Malczewskiego do ul. Mostowej.

19 stycznia od godz. 08.00 nastąpi zamknięcie ul. Jana Kazimierza, ul. Batorego, ul. Jezuickiej, ul. Farnej, ul. Malczewskiego, ul. Niedźwiedzia, a także ul. Długiej od ul. Wąskiej do ul. Podwale, ul. Zaułek, ul. Ku Młynom i ul. Przyrzecze. Wjazd w zamkniętą strefę będzie możliwy wyłącznie dla wybranych uczestników ruchu drogowego. Ruch drogowy na wskazanych ulicach i możliwość parkowania zostanie przywrócona tego samego dnia około godz. 17. Wyjątkiem są parkingi na ul. Grodzkiej od ul. Podwale do ul. Przy Zamczysku, które zostaną przywrócone w dniu 20 stycznia około godz.15.00.

20 stycznia należy spodziewać się czasowego wstrzymania ruchu przez służby porządkowe w obrębie ul. Farnej, ul. Jezuickiej i ul. Malczewskiego na czas przejścia uczestników mszy świętej w Katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy na płytę Starego Rynku, gdzie zaplanowano oficjalne obchody z ceremoniałem wojskowym.

Zmiany też na Al. Ossolińskich

Na potrzeby uroczystości symbolicznego nadania imienia Dębowi Stulecia Powrotu Bydgoszczy do Polski - 17 i 18 stycznia 2020 roku - wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na Al. Ossolińskich.

17 stycznia od godz. 17.00 zostaną zamknięte dla pojazdów parkingi ogólnodostępne wyznaczone na Al. Ossolińskich wzdłuż kościoła pw. Wincentego à Paulo.

18 stycznia w godz. 08.00-15.00 wymienione parkingi będą czasowo udostępnione dla pojazdów organizatora i uczestników zaplanowanych uroczystości. Dodatkowo na ten czas zostanie wprowadzone odcinkowe ograniczenie prędkości do 40 km/h. Przywrócenia stałej organizacja ruchu nastąpi po zakończeniu uroczystości w tym miejscu.

Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do czasowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie ulic objętych czasową organizacją ruchu.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Na bydgoskich ulicach stosujemy coraz więcej elementów poprawiających bezpieczeństwo. Nowe jezdnie, drogi rowerowe, buspasy mają poprawiać płynność ruchu oraz bezpieczeństwo kierowców i pieszych. W ubiegłym roku realizowaliśmy zdania na bydgoskich ulicach za ponad pół miliarda złotych. 

 

 

 

Czytaj więcej...

 

Zakończona została między innymi budowa II etapu Trasy Uniwersyteckiej, buspas na Wałach Jagiellońskich a na Górny Taras wróciła komunikacja miejska. Powstało ponad 6 kilometrów nowych dróg rowerowych. Przebudowaliśmy też rekordową liczbę chodników i doświetliliśmy 23 przejścia dla pieszych.

 

 

 

W miejscach, gdzie kierowcy nie przestrzegają ograniczeń prędkości, sięgamy po rozwiązania sprawdzone w wielu innych krajach. W trakcie licznych remontów ulic, powstawały wyniesione skrzyżowania, bezpieczne przejścia dla pieszych. Dodatkowo coraz częściej stosujemy progi zwalniające i azyle a w obrębie szkół znaki montujemy na fluoroscencyjnym podkładzie, dzięki czemu są one lepiej widoczne po zmroku. 

Przed liniami przejść dla pieszych instalujemy też elementy odblaskowe wbudowane w nawierzchnię jezdni. To dodatkowa informacja dla kierowców o zbliżaniu się do miejsc, gdzie należy zachować jeszcze większą ostrożność.

Czytaj więcej...

Progi zwalniające montowane są zarówno przed jak i za przejściem dla pieszych. Ma to uniemożliwić kierowcy wymijanie progów i wjazd na przeciwległy pas ruchu.

 

 

 

 

 

 

Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) :

- zrealizowane:

ul. Gajowa – Głowackiego (oś. Bartodzieje)  - progi zwalniające wyspowe

ul. Gajowa – przy szkole

ul. Mogileńska (oś. Glinki) – próg podrzutowy

ul. Jesionowa (oś. Szwederowo) – progi zwalniające wyspowe 

ul. Lelewela i Grabowa (oś. Leśne)  – wyniesione przejścia dla pieszych;

ul. Dworcowa – próg wyspowy i separatory  przed skrzyżowaniem z ul. Matejki 

Ul. Pod Skarpą (Nowy Fordon) – progi zwalniające

Ul. Wojska Polskiego – separatory

- w trakcie realizacji:

ul. Gdańska - Cieszkowskiego - Słowackiego – separatory i oznakowanie poziome

ul. Bluszczowa (oś. Miedzyń) – progi podrzutowe

ul. Grodzka (przy Wyższym Seminarum Duchownym) - separatory na chodniku w celu zachowania odpowiedniej szerokości przejścia dla pieszych

ul.: Głowackiego, Hetmańska, Opławiec, Wyzwolenia, Hutnicza - słupki elastyczne z folią odblaskową

- planowane w pierwszym okresie 2020 roku:

2 progi wyspowe Pod Blankami

ul. Ujejskiego przy przedszkolu (Wzgórze Wolności) – próg wyspowy

ul. Gdańska przy przystanku tramwajowym przy skrzyżowaniu z ul. Chodkiewicza – próg wyspowy

ul. Zimorodkowa (Osowa Góra) – progi liniowe

ul. Nowa (Szwederowo) – próg liniowy

ul. Żeglarska (Czyżkówko) – próg wyspowy przy szkole podstawowej

Czytaj więcej...

W ubiegłym roku na montaż progów wyspowych wraz z oznakowaniem wydaliśmy ok 34 tys. złotych.

Na aktywne znaki STOP i znaki przejść dla pieszych z podkładem fluorescencyjnym wydaliśmy ok. 20 tysięcy złotych.

Na ten rok planowane są jeszcze kolejne doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów - szczegółowe lokalizacje podamy wkrótce.

 

 

 

Czytaj więcej...

 

Dodatkowo, nadal realizowana jest przebudowa ul. Grunwaldzkiej i ul. Kujawskiej a na ukończeniu jest budowa wiaduktu na ul. Armii Krajowej. W ramach tych zadań również zrealizowanych zostanie wiele elementów poprawiających bezpieczeństwo kierowców,  pieszych i rowerzystów. Pojawią się chodniki, ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych i sygnalizacje świetlne.

 

 

Bezpieczeństwo na drodze zależy do nas samych

Niestety wciąż dochodzi do zbyt dużej liczby wypadków, szczególnie teraz w okresie zimowym, gdy widzialność spada a warunki na drodze bywają bardzo zmienne.
Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nas samych.

Opady deszczu, niższa temperatura powinny zmuszać do ograniczenia prędkości. Dostosujmy prędkość do panujących warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Dbajmy o porządek w pojeździe, nie korzystajmy z telefonu podczas jazdy, pamiętajmy również o odpowiednim przygotowaniu pojazdu - sprawnych wycieraczkach, czystych reflektorach oraz zachowaniu bezpiecznej odległości od poprzedzającego nas pojazdu. Piesi natomiast powinni zatrzymać się przed przejściem i sprawdzić czy nie nadjeżdża pojazd.

 

Strona 1 z 216