Aktualności

Czytaj więcej...ZDMiKP w Bydgoszczy przyłączył się do międzynarodowego projektu BeePathNet. Ma on na celu promocję pszczelarstwa oraz ochronę pszczół. W obrębie siedziby zostały wykonana już łąka z roślinami kwitnącymi, będącymi źródłem pokarmu dla owadów zapylających.
Ograniczyliśmy również koszenie przedmiotowych trawników, na których jeszcze jesienią zostaną wysiane kolejne rośliny miododajne.

Czytaj więcej...Owady zapylające są sojusznikami człowieka
Przystąpienie Miasta Bydgoszczy do projektu BePathNet wpisuje się ogólnoświatowy trend ochrony owadów zapylających. Pogarszający się stan środowiska naturalnego, zmiany klimatyczne, działania człowieka na środowisko, powodują negatywny wpływ na populacje różnych gatunków owadów.


To dziękii ich działalności mamy owoce i nasiona różnych gatunków roślin, dodatkowo pszczoły miodne dostarczają m.in. miód, pyłek i wosk pszczeli. Pośrednio skutkiem pracy tych owadów jest szereg substancji wykorzystywanych w medycynie, dietetyce i kosmetyce. Rola owadów zapylających w naszym życiu jest nie do przecenienia. Stąd potrzeba poszanowania i ochrony tych zwierząt.

Czytaj więcej...Niewielkim kosztem każdy z nas może wprowadzać drobne zmiany na rzecz pszczół w swoimi otoczeniu. Wzbogacić możemy nasze ogrody, balkony, tarasy o rośliny przyjazne dla pszczół. Zrezygnujmy z jakichkolwiek oprysków w ciągu dnia. Zaakceptujmy niekoszone trawniki lub opóźniajmy ich koszenie, dzięki czemu zmienią się one w wielogatunkowe zbiorowiska z roślinami przyjaznymi dla zapylaczy.  Należy pamiętać, że skoszone trawniki bez kwiatów oraz nasadzenia roślin iglastych nie sprzyjają owadom zapylającym.

W Bydgoszczy stwierdzono występowanie 214 różnych gatunków pszczół, w Polce występuje ich 450-470 (różne źródła podają różne dane). Postarajmy się wspólnie, żeby te liczby się nie zmniejszyły.

Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2018 r. ustanowiła Światowy Dzień Pszczół, który przypada na 20 maja. Ustanowienie tego dnia miało na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na fakt powszechnego wymierania pszczół i wskazanie przyczyn tego stanu rzeczy. 

Czytaj więcej...Trwa utwardzanie ulic gruntowych płytami ażurowymi. Część jezdni jest również utwardzana betonową kostką co ułatwia poruszanie się pieszym. Zadanie zostało już zrealizowane na bydgoskim Szwederowie i w Starym Fordonie. Trwają jeszcze prace na Glinkach i Jachcicach.

Tego typu zadania są realizowane głównie na terenach o dużej przepuszczalności gruntu i w miejscach nie narażonych na częste przejazdy pojazdów ciężarowych. Zależy nam też na utrzymaniu ciągłości utwardzanych ulic z innymi istniejącymi drogami twardymi oraz poprawie dojazdu do osiedlowych obiektów użyteczności publicznej. 

Czytaj więcej...Prace utwardzanie ulic gruntowych płytami ażurowymi zostały już zakończone na ul. Jordanowskiej (Szwederowo) oraz na ul. Siemaszkowej (Stary Fordon).


Czytaj więcej...Nadal realizowane są roboty na ponad 500 metrowym odcinku ul. Partyzantów (Jachcice) oraz na ul. Rozłogi (Glinki)

 


W poniedziałek 10 sierpnia planowane jest rozpoczęcie prac na ulicy Turystycznej i Letniskowej (Opławiec)
We wrześniu realizowana będzie natomiast ulica Agatowa na Prądach

W budżecie Miasta na tegoroczną III już edycję przedsięwzięcia zarezerwowano łącznie 3 mln zł. Program utwardzania ulic gruntowych płytami ażurowymi spotkał się natomiast od samego początku z bardzo dobrym przyjęciem mieszkańców. Cały czas napływają do nas wnioski mieszkańców, o takie działania na kolejnych ulicach gruntowych.

Czytaj więcej...To obecnie największa inwestycja realizowana na terenie Bydgoszczy. Intensywne prace prowadzone są między innymi na jezdniach, którymi jeszcze wiosną poruszały się samochody. Realizowane są roboty ziemne, brukarskie, kanalizacyjne i energetyczne. Trwają prace przy układaniu torowiska i nowej nawierzchni.  

Czytaj więcej...Na placu Kościeleckich i ul. Bernardyńskiej na ukończeniu są prace przy przebudowie infrastruktury podziemnej, co pozwola rozpocząć układanie pierwszych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wykonawca, jeśli tylko to możliwe stara się jak najdłużej zachowywać utwardzone dojścia do posesji. 

Nowe rondo Bernardyńskie znajduje się wyżej niż stare skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Wymagało to szeregu prac ziemnych i dostosowania wysokości wlotów.
Dodatkowo w tym miejscu już wcześniej ustawiono słupy trakcyjne. Zamontowane zostały też bramownice, do których docelowo instalowane będą sygnalizatory świetlne i znaki drogowe.

Czytaj więcej...Kontynuowane są też prace przy Zbożowym Rynku i ul. Długiej. Ustawiono pierwsze słupy nowych latarni. Trwają przygotowania do budowy nowej jezdni, szerokiego chodnika wraz z drogą rowerową (w stronę ul. Długiej). Kontynuowane są prace przy zatoce autobusowej. Trwałość i estetykę gwarantować mają między innymi kamienne krawężniki odporne na uszkodzenia.

  

Czytaj więcej...Na finiszu są również prace związane z przebudową uzbrojenia podziemnego pod starą jezdnią ulicy Kujawskiej. Wkrótce rozpoczną się prace związane z układaniem pierwszych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.


Czytaj więcej...W ubiegłym tygodniu przy rondzie Kujawskim zabetonowany został ostatni fragment pod torowisko biegnące w wykopie. Wcześniej funkcjonował tam tymczasowy przejazd między jezdniami. Niebawem w tym miejscu ułożone zostaną szyny przyszłego torowiska.
Czytaj więcej...Dodatkowo w obrębie ronda kontynuowane są prace ziemne oraz rozbiórka ostatnich elementów przejścia podziemnego. Na torowisku trwają też prace związane z montażem urządzeń do naciągania sieci trakcyjnej. Przygotowanie całego teren umożliwi wjazd specjalistycznych pojazdów, które rozpoczną podwieszanie przewodów trakcyjnych.


Czytaj więcej...Na ul. Wojska Polskiego na wysokości kościoła trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni oraz peronów tramwajowych. W tym miejscu kierowcy nadal mogą spodziewać się zwężenia drogi i ograniczenia prędkości. Prace przy nawierzchni prowadzone są również na północnej jezdni ulicy Solskiego oraz ul. Chołoniewskiego. Na tym obszarze wykonano już cześć chodników i dróg rowerowych.

Czytaj więcej...Rozpoczyna się remont ul. Magnuszewskiej i kolejnego odcinka ul. Nowotoruńskiej. Umowa z wykonawcą na roboty została podpisana. To uzupełnienie wcześniej prowadzonych inwestycji. Modernizowane będą również miejsca przystankowe. Inwestycja pochłonie ponad 2 mln zł.
W pierwszej kolejności prowadzone będą prace na ul. Nowotoruńskiej od przejścia dla pieszych ze skrzyżowaniem z ul. Toruńską w kierunku Kazimierza Wielkiego. To uzupełnienie remontu z ubiegłego roku, kiedy wymieniona został nawierzchnia bezpośrednio przed skrzyżowaniem. Prace będą prowadzone częściowo w nocy. Dzięki temu ulica nie będzie zamknięta a na przedmiotowym odcinku pojawią się tylko zwężenia i ograniczenia prędkości.

Czytaj więcej...Od początku sierpnia rozpoczną się natomiast prace na ul. Magnuszewskiej. Wymieniona zostanie cała konstrukcja drogi oraz zmodernizowane zostaną dotychczasowe perony autobusowe, które wyłożone będą trwałą kamienną kostką. Miejsce postojowe dla autobusów w kierunku ul. Wojska Polskiego zostanie dodatkowo wydłużone.

 

 

Czytaj więcej...W trakcie prac jedna jezdnia zostanie wyłączona z ruchu, a na drugiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Na końcu odnowione zostanie oznakowanie poziome. W trakcie prac pojawią się też tymczasowe przestanki autobusowe. Trzeba zwracać szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie. Roboty na tym odcinku zajmą około 2 miesięcy.Warto przypomnieć, że na Wyżynach w ostatnich latach przebudowaliśmy sąsiadujące z ulicą Magnuszewską skrzyżowania. Na połączeniu z Wojska Polskiego zamontowaliśmy sygnalizację, a na styku z ulicą Glinki i Gniewkowską zbudowaliśmy rondo. Wzdłuż ulicy powstała też bezpieczna droga rowerowa.

Strona 1 z 247