Aktualności

29 maja przeprowadzona została wspólna akcja edukacyjna Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Jej głównym celem było promowanie bezpiecznych zachować na drodze i zwrócenie uwagi kierowców, na niechronionych użytkowników ruchu.

W trakcie akcji nagradzani byli kierowcy, którzy ustępowali pierwszeństwa pieszym na przejściach i nie przekraczali dozwolonych prędkości w terenie zabudowanym.

Apelujemy do kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na pieszych użytkowników ruchu. Niestety nadal zbyt często dochodzi do wyprzedzania na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim; omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych oraz przejazd na czerwonym świetle.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Od 30 maja rozpoczyna się kolejny etap prac przy rozbudowie ul. Kujawskiej.

Cały ruch zostanie przełożony z tras, po których obecnie poruszają się pojazdy, na nowe jezdnie ul. Solskiego, Kujawskiej i Bernardyńskiej. Dodatkowo zamknięte zostaną: dojazd do Pl. Kościeleckich od strony ronda Jagiellonów oraz ul. Sieroca od strony ul. Kujawskiej.
Zmianie ulegnie również lokalizacja przystanków autobusowych. Nowe przejścia dla pieszych będą natomiast zlokalizowane w obrębie tych obecnie już stniejących.

Poglądowy schemat zmian w organizacji ruchu:
Czytaj więcej...

Linie dzienne – rondo Kujawskie
Czytaj więcej...

 

 

 

 


Zmiana lokalizacji przystanków dla linii dziennych – rondo Bernardyńskie
Czytaj więcej...

Zmiana lokalizacji przystanków na liniach nocnych – Pl. Kościeleckich
Czytaj więcej...

 

 

 

 


Na cały przebudowywanym odcinku ul. Kujawskiej realizowane są obecnie roboty ziemne, kanalizacyjne, energetyczne i brukarskie. Trwa układanie nawierzchni oraz montaż torowisk, słupów trakcyjnych i oświetleniowych. Kontynuowane są prace przy chodnikach i drogach rowerowych a także w wykopie, którym docelowo będą jeździć tramwaje. 

Prace na całym odcinku, zostały wykonane już w prawie 60%

Postępują prace przy budowie buspasów w Myślęcinku. Wykonawca układa nową nawierzchnię po wschodniej stronie ul. Gdańskiej, w obrębie ronda przy ul. Rekreacyjnej oraz pętli autobusowej. Po zakończeniu tych prac będzie można kontynuować przedmiotowe roboty na jezdni zachodniej.

Na całym realizowanym odcinku prowadzone są też prace ziemne, brukarskie i energetyczne. 
Kierowcy mogą spodziewać się zwężeń drogi i ograniczeń prędkości. Ruchem sterować mogą sygnaliści. Warto w tym miejscu zwolnić i zachować szczególną ostrożność.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Buspasy na ul. Gdańskiej ułatwią przejazd autobusom szczególnie w czasie dużych imprez organizowanych w Myślęcinku. Nowe rondo będzie posiadało 3 wloty. Skrzyżowanie z wyspą centralną zagwarantuje wszystkim uczestnikom ruchu większe bezpieczeństwo. Wokół niego dobudujemy nowe chodniki i drogi rowerowe. Łatwiej będzie też wyjechać z ul. Rekreacyjnej.

 

Czytaj więcej...Trwają intensywne prace związane z rozbudową ul. Kujawskiej. Od 30 maja rozpoczyna się kolejny etap prac. Cały ruch zostanie przełożony z tras, po których obecnie poruszają się pojazdy, na nowe jezdnie ul. Solskiego, Kujawskiej i Bernardyńskiej. W obrębie realizowanej inwestycji zmieni się również lokalizacja przystanków autobusowych.

Na cały przebudowywanym odcinku ul. Kujawskiej realizowane są roboty ziemne, kanalizacyjne, energetyczne i brukarskie. Trwa układanie nawierzchni oraz montaż torowisk, słupów trakcyjnych i oświetleniowych. Kontynuowane są prace przy chodnikach i drogach rowerowych a także w wykopie, którym docelowo będą jeździć tramwaje. Prace na całym odcinku, zostały wykonane już w prawie 60%

Od 30 maja Wykonawca przystępuje do prac na odcinkach, po których obecnie poruszają się pojazdy. Tym samym wymagane będą zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu na ulicach: Solskiego, Kujawskiej i Bernardyńskiej. Dodatkowo zamknięte zostaną: dojazd do Pl. Kościeleckich od strony ronda Jagiellonów oraz ul. Sieroca od strony ul. Kujawskiej. Zmianie ulegnie również lokalizacja przystanków autobusowych.

Poglądowy schemat zmian w organizacji ruchu:

 Czytaj więcej...

 

 

 

 


Zmiana lokalizacji przystanków na liniach dziennych – rondo Kujawskie

Czytaj więcej...

 

 

 

 Zmiana lokalizacji przystanków dla linii dziennych – rondo Bernardyńskie

Czytaj więcej...

 

 

 

 Zmiana lokalizacji przystanków na liniach nocnych – Pl. Kościeleckich

Czytaj więcej...

 

 

 

 Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zakończoną już przebudową węzła Szarych Szeregów to ponad 370 mln zł. Sam koszt prac budowlanych na Kujawskiej to 168 mln zł. Inwestycja obejmuje budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego.

Czytaj więcej...Konieczna była także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Ulica Bernardyńska jest przebudowywana od ronda Bernardyńskiego do mostu. Wraz z nią powstaje układ ścieżek i chodników połączony z traktami spacerowo-rowerowymi na nabrzeżu Brdy. Ciąg - Wały Jagiellońskie –Toruńska jest rozbudowany do dwóch jezdni. Rondo Kujawskie, ze względu na konieczność zmniejszenia pochylenia linii tramwajowej, zostało obniżane.

Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie również buspas. Wszystkie rozwiązania dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków, wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe czy budowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację osobom niepełnosprawnym.

 

Strona 1 z 238