Aktualności

Czytaj więcej...Dobiegają końca prace przy podparciu Mostu Uniwersyteckiego nad Brdą.
15 kwietnia ogłosiliśmy przetarg na dalsze prace naprawcze na obiekcie.


Prace przy podparciu obiektu prowadzone są na podstawie przygotowanej już dokumentacji technicznej. Obecnie pod obiektem przygotowane zostało podłoże pod konstrukcje wsporcze, wykonano większość robót ziemnych i wbito grodzice stalowe w rejonie nabrzeża Brdy, bowiem jedna z podpór zlokalizowana zostanie w rzece.

Docelowo pod obiektem ustawione zostaną 4 podpory (klatki stalowe). Trzy z nich zostały już wykonane.
Zgodnie z podpisaną umowa prace przy podparciu obiektu zakończą się jeszcze w kwietniu bieżącego roku.

Czytaj więcej...Prace naprawcze w toku.
Dnia 15 kwietnia ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy, który przeprowadzi prace naprawcze na obiekcie.
Prace będzie można realizować dopiero po wykonaniu tymczasowych podpór pod mostem (obecnie realizowane), opracowaniu odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz innych zabiegach technicznych związanych np. z odciążeniem całej konstrukcji mostu Uniwersyteckiego.

Operacja na węzłach mocujących wanty będzie bardzo skomplikowana, bowiem cały czas są one przeciążone – udział obciążeń pojazdami (których obecnie nie ma) we wszystkich naprężeniach, jakie tam występują jest bardzo mały.

Spawanie, które jest konieczne do zamocowania dodatkowych blach w węzłach, będzie powodowało bardzo duże rozgrzanie konstrukcji, więc naprężenia te należy bezwzględnie usunąć – wyzerować.
Pomóc ma w tym podparcie obiektu oraz poluzowanie want.
Dopiero wówczas możliwe będzie wzmocnienie węzłów.
Po tej operacji wanty ponownie zostaną napięte.

Czytaj więcej...Aby kontrolować stan naprężeń, a działanie przebiegło bezpiecznie, na węzłach zostaną zainstalowane czujniki tensometryczne, a cały most objęty zostanie precyzyjną kontrolą geodezyjną.
Zostaną też wykonane kolejne dodatkowe specjalistyczne badania stali z węzłów, które pozwolą ocenić możliwość dalszego jej wykorzystania.


Podczas zaplanowanych prac naprawczych wykonawca zoptymalizuje system monitoringu obiektu mostowego oraz dokona niezbędnych prac w rejonie podpór skrajnych od strony Dworca PKS-u (łożyska mostu)

Przy okazji warto dodać, że ZDMiKP wykorzysta okoliczności związane z pracami na moście do zmodernizowania i zoptymalizowania stałego systemu monitoringu. Modernizacja ta polegać będzie na wymianie osprzętu na nowocześniejszy (obecny ma 8 lat), zainstalowaniu stałego łącza transmisji danych (most zostanie wpięty do sieci światłowodowej ZDMiKP), zainstalowane zostaną kolejne czujniki zarówno na wantach, jak i w węzłach.

W zakresie terminu ZDMiKP zakłada, że prace te można będzie wykonać w ciągu 180 dni, lecz w związku z zauważalnymi ryzykami w tak nietypowym przedsięwzięciu, dopuszcza się realizację w dużo dłuższym, bo nawet 300 dniowym terminie. Jednakże termin ten będzie w przetargu wysoko punktowany i firmy, które zadeklarują najkrótszy (otrzymując maksymalną liczbę punktów), będą musiały bardzo wnikliwie ocenić wszelkie ryzyka i być przekonane, że tak trudne zadanie da się bez kłopotu tak szybko wykonać.

Należy zaznaczyć, że celem jest doprowadzenie mostu do pełnej zgodności z normami, na podstawie których konstrukcja była projektowana.
Oznacza to, że finalnie uzyskamy pełnowartościowy obiekt o najwyższej nośności, jaką te normy przewidywały, i jaką powinien on mieć od samego początku.

O postępach procedury przetargowej informować będziemy na bieżąco.

Czytaj więcej...Wybrany został wykonawca prac odpowiedzialny za gruntowną modernizację wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego na al. Jana Pawła II. Prace budowlane realizować będzie spółka Mostostal Kielce, która ich wartość wyceniła na ponad 22 mln zł. W ramach inwestycji powstanie nowy obiekt z droga rowerową, chodnikiem i oświetleniem. Termin prac został skoordynowany rozbudową ul. Kujawskiej.

Przebudowa południowego wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego zakończyła się w maju 2017 roku. W jej ramach wymienione zostały filary, przęsła, wybudowany został prawoskręt w kierunku alei Jana Pawła II. Wykonany został też nowy chodnik z drogą rowerową, które zastąpiły prowizoryczną drogę wygrodzoną od jezdni betonowymi barierkami.

Czytaj więcej...Po oddaniu nowej przeprawy, trwały dalsze prace przy dokumentacji dla północnego wiaduktu. By ograniczyć utrudnienia na Górnym Tarasie, roboty zaplanowano po zakończeniu prac na ul. Kujawskiej.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mostostal Kielce.
Prace pochłoną ponad 22 mln zł.

Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem ma być przejezdny już zimą. Całość prac zakończyć się do połowy przyszłego roku. Podpisanie umowy planowane jest jeszcze w kwietniu.
Na przełomie kwietnia i maja wykonawcy przekazany zostanie plac budowy, by mógł on jak najszybciej rozpocząć prace.

Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę obecnego obiektu i budowę w tym miejscu nowego wiaduktu. W ramach zadania powstaną też nowe chodniki, drogi rowerowe i oświetlenie uliczne.
W trakcie prowadzonych robót, ruch pojazdów zostanie przełożony na istniejący wiadukt południowy, co wiązać się będzie z tymczasowym przejazdem przez istniejące torowisko.
Ruch tramwajowy na tym odcinku będzie natomiast odbywał się bez zmian czyli na dotychczasowych zasadach.

Czytaj więcej...Historia wiaduktów
Obiekt mostowy czteroprzęsłowy o szerokości ponad 12 m i łącznej długości 112 m został wybudowany w roku 1978, a remont kapitalny został przeprowadzony 1992 roku. Pogarszający się jednak stan techniczny obiektu, wymuszał w kolejnych latach wprowadzenie ograniczeń w ruchu dla pojazdów o wadze powyżej 3,5 t. oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h.
Pod koniec roku 2020 cały obiekt musiał zostać dodatkowo podparty od dołu metalowym rusztowaniem.

Czytaj więcej...W piątek 16 kwietnia otwarta zostanie zachodnia jezdnia ulicy Kujawskiej pomiędzy rondem Bernardyńskim a Kujawskim.
To już kolejne zmiany w ruchu wprowadzone w tej części miasta, w ramach rozbudowy ulicy Kujawskiej.
Prace przy całej inwestycji dobiegają końca.


Do ruchu udostępniona zostanie zachodnia jezdnia ulicy Kujawskiej od ronda Bernardyńskiego (w górę). Tym samym zdjęty zostanie ruchu dwukierunkowych z jezdni wschodnie (w dół).

W związku jednak z zaplanowanymi pracami przy zieleni oraz układaniu chodników, na jezdni w obu kierunkach będzie obowiązywało zwężenie jezdni oraz ograniczenia prędkości.
Kierowcy będą korzystać tylko z jednego pasa ruchu.
Na tym etapie pozostanie również zamknięta ulica Sieroca do ulicy Kujawskiej.

Czytaj więcej...Przypominamy, że na ul. Toruńskiej nadal będzie można korzystać tylko z jezdni w kierunku ronda Toruńskiego. Odcinek w stronę ronda Bernardyńskiego pozostanie zamknięty.
Kontynuowane będą też prace przy nawierzchni na ulicach: Zbożowy Rynek, Tucholskiej, Konopnickiej i Wojska Polskiego (przy kościele) a także przy chodnikach, drogach rowerowych i nasadzeniu zieleni.

Apelujemy do kierowców o ostrożność i uważnego spoglądanie na znaki.

Mapka poglądowa:
Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Ekologiczna inwestycja realizowana przez miejskie wodociągi związana z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, wchodzi w decydującą fazę. Do tej pory, dzięki bezwykopowym technologiom udało się odnowić 90 km niewydajnych kanałów deszczowych. Wszystkie prace wodociągowe w mieście są koordynowane z pracami drogowymi realizowanymi przez ZDMiKP, co pozwala minimalizować utrudnienia w ruchu.

Projekt pod nazwą „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. To jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych przez miejską spółkę MWIK. Miasto na ten cel pozyskało wysokie dofinansowanie unijne w kwocie powyżej 150 mln zł. Wartość całego zadania to 258 mln zł.

Celem bydgoskiej inwestycji jest dostosowanie kanalizacji deszczowej do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz ochrona miasta przed skutkami deszczy nawalnych, nadmierną ilością wód opadowych i roztopowych. Kompleksowe podejście do uporządkowania kanalizacji deszczowej to zadanie skomplikowane, realizowane w ponad 150 lokalizacjach, niemal w jednym czasie.
Zadanie obejmuje przede wszystkim środkową część miasta. To właśnie w Śródmieściu występują największe problemy związane z zalewaniem ulic i podtapianiem budynków.

Czytaj więcej...Rękaw wpuszczony w kanał, czyli nowoczesna technologia zastosowana pod ziemią
W pierwszej kolejności wyczyszczono i odnowiono ok. 90 km istniejących kanałów deszczowych, które przez lata uległy znacznej eksploatacji. Stosowana jest metoda bezwykopowa, która oczyszcza kanały z mułu, gruzu i piasku i wprowadza specjalny rękaw, który jest utwardzany na miejscu tzw. CIPP. Taka technologia jest ekonomiczna i w niewielkim stopniu ogranicza ruch na ulicach Bydgoszczy.

Ten etap pozwala na dalsze sprawne korzystanie z miejskiej kanalizacji przez kolejnych 40 lat.
Planowane zakończenie wszystkich prac związanych z czyszczeniem i renowacją kanałów to czerwiec 2021 r. 

Czytaj więcej...Kolejne wyzwania: budowa nowych kanałów deszczowych i zbiorników retencyjnych
Zakres projektu przewiduje także budowę nowych kanałów deszczowych o długości ok. 19 km, w tym 37 zbiorników retencyjnych liniowych oraz budowę 71 zbiorników retencyjnych przepływowych.
Ponadto wybudowane zostaną skrzynki rozsączające, 28 oczyszczalni ścieków deszczowych, urządzenia oczyszczające i zagospodarowujące wodę na terenach zielonych oraz urządzenia regulujące prace układu.

Ze względu na skomplikowany i wymagający wielu uzgodnień zakres przedsięwzięcia, który jest pionierski w skali kraju, termin zakończenia prac wg harmonogramu Wykonawcy to czerwiec 2022 roku. W sumie realizowanych będzie 150 zadań budowlanych w różnych lokalizacjach.

Do tej pory powstało 150 m nowych kanałów deszczowych, zlokalizowanych w ulicach: Kapitańskiej, Kolbego, Skłodowskiej-Curie. Powstał też 1 zbiornik retencyjny liniowy w ulicy Jaskółczej. Zrealizowano także przebudowy polegające na montażu dławień, zabudowie klap zwrotnych w ulicach: Lenartowicza/Nowa/Sieroca, Nowodworska, Orla.

W trakcie realizacji jest budowa: 4 zbiorników retencyjnych liniowych w ulicach: Zygmunta Augusta, Skłodowskiej-Curie, Warmińskiego, Leszczyńskiego, kanału sanitarnego w ulicy Zygmunta Augusta, zbiornika retencyjnego w ulicy Kolbego oraz oczyszczalni ścieków deszczowych przy ul. Bernardyńskiej a także przebudowy polegające na montowaniu dławień, zabudowie klap zwrotnych w ulicach Baczyńskiego, Magdzińskiego/Jana Kazimierza, Zaułek, Długa/Podwale. Prace wodociągowców trwają także w ul. Gdańskiej.

W związku z realzowanymi zadaniami przez MWiK, możliwe są utrudnienia w ruchu.
Lista wszystkim zmian w organizacji ruchu na naszej stronie w zakładce "Utrudnienia" TUTAJ
Strona 1 z 288