Aktualności

Czytaj więcej...Rada Miasta nadała nowemu rondu u zbiegu ulicy Gdańskiej i Rekreacyjnej imię bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego – patrona harcerzy.

Skrzyżowanie z ruchem okrężnym zostało zbudowane w ubiegłym roku wraz z buspasem do Myślęcinka.

Stefan Frelichowski
urodził się w 1913 roku.
W 1927 roku wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego.
Od 1928 do 1931 prowadził swoja drużynę. Po maturze w 1931 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. Nadal angażował się w ruch harcerski.
Przed wybuchem wojny pełnił m.in. funkcję kapelana Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHP. Działał w kierownictwie Wydziału Starszoharcerskiego Chorągwi, był redaktorem biuletynu „Zew Starszoharcerski".
W czasie okupacji za swoją patriotyczną działalność został uwięziony już 11 września 1939 roku. W 1940 roku trafił do obozu koncentracyjnego Dachau. Niósł współwięźniom duchowe wsparcie i pomoc.
W 1945 roku zaraził się tyfusem, który w połączeniu z zapaleniem płuc doprowadził do jego śmierci.
W 1948 roku został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi położone w walce o demokrację i niepodległość.
W 1964 rozpoczął się proces beatyfikacyjny. W 1999 roku ogłoszono go błogosławionym.
W 2003 roku S. Frelichowski uznany został za patrona polskich harcerzy.

Rondo na styku ulicy Gdańskiej i Rekreacyjnej zostało oddane do użytku w ubiegłym roku. Inwestycja powstała wraz z buspasem wzdłuż ul. Gdańskiej. Została zrealizowana z wykorzystaniem środków unijnych. Kosztowała 10 mln zł.
Zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo osób wyjeżdżający z ul. Rekreacyjnej oraz pieszych i rowerzystów.

Czytaj więcej...W związku z uruchomieniem po zimie pierwszych w regionie otaczarni (wytwórni masy bitumicznej), rozpoczęliśmy prace remontowe dróg asfaltowych w mieście. Na ulice Bydgoszczy wyjechało już 5 ekip remontowych.

Ruszyło też profilowanie pierwszych ulic gruntowych.


Tegoroczna zima okazała się wyjątkowo mroźna, dlatego szkody w infrastrukturze drogowej są znacznie większe niż w latach poprzednich.

Na przestrzeni stycznia i lutego wszelkie uszkodzenia nawierzchni, były naprawiane wyłącznie w trybie awaryjnym.
Od 1 marca dzięiki uruchomieniu otaczarni oraz poprawie pogody, prace remontowe mogą być już prowadzone na wszystkich bydgoskich ulicach.

W pierwszej kolejności remontowane będą główne bydgoskie ulice oraz te znajdujące się na trasie komunikacji autobusowej. W dalszej kolejności prace przeniosą się na ulice osiedlowe.
Przewidujemy, że do końca marca (przy sprzyjających warunkach pogodowych) zakończone zostaną już wszystkie pozimowe remonty ulic.
Koszt przedmiotowych robót to 3,5 mln złotych.

Nie zapominamy o ulicach gruntowych

Od 1 marca rozpoczęły się też prace przy równaniu i porządkowaniu ulic gruntowych na terenie miasta. 
Obecnie prowadzone są działania interwencyjne na ulicach zgłoszonych przez mieszkańców.

Szczegółowe informacje na ten temat oraz lista ulic gruntowych remontowanych w pierwszej kolejności, znajdują się TUTAJ

Przypominamy, że uszkodzenia bydgoskich ulic można zgłaszać w Wydziale Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP pod numerem telefonu (52) 582-27-14/15 oraz mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...1 marca 2020 roku podpisaliśmy umowę na podparcie mostu Uniwersyteckiego nad Brdą. Wykonawcą została firma Kormost. Wartość zadania to prawie 1,8 mln zł.
W ramach prac zostanie przygotowana dokumentacja podparcia oraz samo podparcie przeprawy.

W zależności od warunków pogodowych, zadanie potrwa ok. 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

W trakcie prowadzonych robót podparcia będziemy przygotowywali się do naprawy mostu. W etapie 2 dotyczącym naprawy mostu, przygotowana zostanie dokumentacja dla dalszych działań naprawczych na obiekcie, które będzie można realizować jednak dopiero po odciążeniu całej konstrukcji.

Czytaj więcej...W ostatnich dniach służby utrzymaniowe ZDMiKP ustawiły dodatkowe zabezpieczenia pod mostem z uwagi na łamanie obowiązujących dotychczas zasad przez pieszych i rowerzystów.

Podjęto również dodatkowe działania związane z zaobserwowanym, a jak wiemy zakazanym ruchem na rzece Brdzie.

Działania ZDMiKP związane z większym zakresem wygrodzenia pod mostem powiązane zostały z przygotowaniem terenu, który stanowić będzie zaplecze przyszłej budowy.
W ostatnim czasie Wykonawca zwiózł już pod obiekt pierwsze elementy konstrukcji, potrzebnej do wykonania podparcia mostu.

To już kolejne działania prowadzone na obiekcie w ciągu zaledwie miesiąca.
Szczegółowy harmonogram dotychczasowych działań, podjętych przez ZDMiKP, znajdziecie Państwo poniżej:

Pod koniec roku 2020 roku ZDMiKP zlecił wykonanie szczegółowej ekspertyzy węzłów tj. elementów kotwiących wanty (liny) Mostu Uniwersyteckiego nad Brdą.
Z przeprowadzonych badań wynikało, że elementy mocujące wanty do mostu, uległy odkształceniu.

W tej sytuacji, ZDMiKP wprowadził na moście ograniczenia dla ruchu pojazdów ciężarowych i pilnie zlecił, przeprowadzenie szczegółowych ekspertyz całego obiektu, w szczególności elementu mocującego wanty do płyty mostu.
Ostateczny raport otrzymany 29.01.2021 i przygotowanym przez specjalistów z zakresu inżynierii mostowej wskazał, że połączenie przęsła z linami (wantami) są za słabe i obliczeniowo mogą nie utrzymać ciężaru całego obiektu. Przedmiotowy element mocujący wanty z płytą pomostu uległ trwałemu odkształceniu. Wskazano konieczność działań naprawczych oraz zamknięcie obiektu do czasu ich prowadzenia celem uniknięcia zagrożeń dla użytkowników.
Warto wspomnieć, że stan techniczny pozostałych elementów mostu (pylonów, płyty głównej, want) nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń – uszkodzeniu uległy wyłącznie mocowania stalowe przytwierdzone do płaszczyzn bocznych mostu.
Otrzymane ekspertyzy wskazują na możliwość wystąpienia błędów na etapie projektu mostu.

Po zamknięciu obiektu, ZDMiKP zlecił pilne podparcie obiektu, które z uwagi na ciężar, nietypową konstrukcję oraz lokalizację nad rzeką, wymaga opracowania specjalnej dokumentacji projektowej i technologicznej. Działania te pozwolą odciążyć obiekt w trakcie dalszych działań naprawczych 
Kontynuacja podparcia obiektu i jednoczesne wzmocnienie uszkodzonych elementów, czyli doprowadzenie ich podstawowych parametrów, gwarantujących zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości i zgodności z normami. W ramach zleconej ekspertyzy zaproponowano już wstępne rozwiązania w celu wzmocnienia węzłów.

Dotychczasowe działania naprawcze ZDMiKP od dnia zamknięcia mostu:

29 stycznia 2021 roku – w związku z możliwym zagrożeniem katastrofa budowlaną ZDMiKP o godz. 15:00 zwołuje konferencję prasową i równocześnie zamyka most na Trasie Uniwersyteckiej. Z ruchu pojazdów zostaje wyłączony fragment Trasy Uniwersyteckiej na odcinku od ulicy Sieńki – Moniuszki do ul. Wojska Polskiego. W związku z zagrożeniem zostają zamknięte dla ruchu pieszego i rowerowego również przestrzenie zlokalizowane po obu stronach rzeki (bulwary) oraz wyłączony fragment rzeki Brdy bezpośrednio pod mostem.
- Linia autobusowa nr 57 kursująca na tym odcinku zostaje poprowadzona objazdem z wykorzystaniem ul. Kujawskiej.

2 lutego – ZDMiKP przedstawia dla publicznej wiadomości pierwszy Raport z działań publikowany na stronie inernetowej jednostki, powielany później przez lokalne media. Jest to podstawowe źródło aktualnych informacji o sytuacji mostu i podejmowanych działaniach.

5 lutego - po opracowaniu odpowiedniego projektu zmian w organizacji ruchu, w celu minimalizowania utrudnień drogowych w tej części miasta, otwarta dla ruchu pojazdów zostaje ul. Toruńska - od ronda Bernardyńskiego w kierunku ronda Toruńskiego.
Jak tylko pozwoli na to sytuacja na budowie ul. Kujawskiej, wdrożony zostanie również II etap tego zadania, czyli otwarcie dla ruchu ul. Toruńskiej w kierunku ronda Bernardyńskiego.

8 lutego - po pierwszych opadach śniegu, niezwłocznie przystąpiliśmy do odśnieżenia konstrukcji mostu oraz zabezpieczenia nawierzchni odpowiednimi środkami chemii drogowej. Obiekt był odśnieżany jeszcze kilkukrotnie, po dalszych opadach śniegu w kolejnych dniach.

09 lutego – biorąc pod uwagę tak awaryjną i nagłą decyzję o zamknięciu mostu na platformie zakupowej w trybie bezprzetargowym zaprosiliśmy lokalnego Wykonawcę do złożenia oferty (w trybie z wolnej ręki), na podparcie obiektu. Tego samego dnia przyszły Wykonawca zwiózł pierwsze materiały potrzebne do podparcia mostu Uniwersyteckiego. Działania z podparciem mostu mają na celu jego zabezpieczenie przed ewentualnymi skutkami możliwych dalszych uszkodzeń konstrukcji mostu.

10 lutego – odbyła się specjalna Sesja Rady Miasta Bydgoszczy, w której uczestniczył Wykonawca mostu, Autor ekspertyzy mostu oraz Dyrektor ZDMiKP. Zaprezentowano historię mostu, jego budowę, przyczyny uszkodzenia, omówiono możliwe warianty naprawy mostu i dalsze działania naprawcze na obiekcie.

15 lutego - na stronie ZDMiKP zamieszczone zostało pełne zestawienie finansowe, dotychczasowych kosztów poniesionych na specjalistyczne badania oraz ekspertyzy. W raporcie zaprezentowano szczegółowe koszty poniesione dotychczas przez ZDMiKP w ramach umowy utrzymaniowej dot. obiektów inżynierskich w okresie II półrocza 2020 do dnia 29.01.2021 związanych z badaniem Mostu Uniwersyteckiego.

16 lutego - Wykonawca (Konsorcjum firm: KORMOST (lider) oraz Mosty Łódź (partner) przedłożył ofertę na podparcie obiektu. Była ona szczegółowo analizowana pod względem zaproponowanych rozwiązań technicznych, kosztów poszczególnych prac oraz warunków umowy.

18 lutego firma działająca na zlecenie ZDMiKP kolejny raz odśnieża most Uniwersytecki. Działania dotyczą tylko i wyłącznie obiektu zagrożonego katastrofą (odcinek nad rzeką).

22 lutego – kolejne spotkanie negocjacyjne, omówienie technologii oraz kosztorysów poszczególnych działań. W ramach negocjacji doprecyzowano zakres etapu 1 prac tj. podparcia mostu Uniwersyteckiego jako zabezpieczenia przed ewentualnymi skutkami dalszych uszkodzeń konstrukcji. Podparcie będzie też elementem wykorzystywanym w pracach naprawczych obiektu, które obejmie drugi etap prac. Etap 2 jest obecnie doprecyzowywany pod względem technologii prac jak i kosztów.

25-28 lutego – służby utrzymaniowe ZDMiKP ustawiają dodatkowe zabezpieczenia pod mostem z uwagi na łamanie obowiązujących dotychczas zasad przez pieszych i rowerzystów. Ustawiane są szczelne wygrodzenia z blachy i siatki. Podjęto również dodatkowe działania związane z zaobserwowanym ruchem na rzece Brdzie pomimo ograniczeń w przepływie pod mostem.

1 marca 2020 roku podpisana została umowa na podparcie mostu Uniwersyteckiego nad Brdą. Wykonawcą została firma: KORMOST. Wartość zadania to prawie 1,8 mln zł.

Szczegółowe informacje z postępu działań naprawczych prezentowane są na naszej stronie internetowej. Raporty i komunikaty w przedmiotowej sprawie ukazały się już dnia: 29.01; 02.02; 4.02; 05.02; 10.02; 15.02 oraz 01.03;

Czytaj więcej...Od 1 marca rusza Bydgoski Rower Aglomeracyjny w systemie pomostowym. Bydgoszczanie i turyści będą mieli do dyspozycji prawie 500 rowerów, które będzie można wypożyczyć w 56 stacjach.
W związku ze zmiana operatora konieczna jest nowa rejestracja użytkowników systemu. 
Sprawdź jak to zrobić i gdzie uzyskasz pomoc.

Warunkiem korzystania z systemu BRA w bieżącym roku jest:
• przeprowadzenie ponownej rejestracji
• akceptacja regulaminu nowego operatora
• dokonanie opłaty inicjalnej (bezzwrotnej – 10 zł)

Mieszkańcy mogą zarejestrować konto korzystając ze strony internetowej www.bra.org.pl lub aplikacji mobilnej Freebike.
Dodatkowo Operator dopuszcza możliwość rejestracji przez kontakt telefoniczny z BOK (tel. +48 52 523 28 00). Klient zobowiązuje się wówczas do samodzielnego dokończenia rejestracji , poprzez dokonanie opłaty inicjalnej.
Warunkiem korzystania z systemu jest utrzymywanie minimalnego salda w wysokości 2 zł.
Usługi świadczyć będzie firma Homeport Polska z Warszawy.

Czytaj więcej...Sezon rowerowy potrwa do 31 października.
Obsługa BRA w 2021 roku, będzie kosztować blisko 1,3 mln zł. System pomostowy jest rozwiązaniem tymczasowym. Umowa będzie obowiązywała tylko przez rok 2021 i opierać się będzie na wykorzystaniu istniejących stacji i rowerów.

W mieście funkcjonować będzie 56 stacji (w tym 3 sponsorskie), w dotychczasowych lokalizacjach i 489 rowerów (w tym 22 sponsorskie).

Jeszcze przed pandemią zaczęły dużych miastach rowery aglomeracyjne zaczęły tracić użytkowników, mimo rozbudowy infrastruktury (dróg rowerowych, stacji). W Bydgoszczy tylko w ubiegłym roku powstało ponad 7 km nowych dróg, kolejne 9 kilometrów jest w budowie. W ubiegłym roku ze względu m.in. na obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną wpłynęły na ponad 60% spadek liczby wypożyczeń w stosunku do wcześniejszych lat.

Czytaj więcej...W ocenie ekspertów rower aglomeracyjny pozytywnie wpłynął na popularyzację tego środka transportu.

Dlatego będziemy jeszcze rozmawiać ze środowiskami rowerzystów i mieszkańcami o tym, jak najlepiej inwestować środki na komunikację i infrastrukturę rowerową w kolejnych latach.


Jak wypożyczyć rower?
Po założeniu konta wszystkie płatności w Systemie BRA są realizowane za pośrednictwem PayU S.A. Wypożyczenie roweru jest dozwolone tylko na stacjach BRA. Rower można wypożyczyć na trzy sposoby z wykorzystaniem:
• numerów login i PIN (są automatycznie nadawane przez system podczas rejestracji),
• sparowanej karty dotykowej i numeru PIN (możliwość sparowania na terminalu stacji kart typu BKM, legitymacja studencka itp. z kontem BRA – karta zastępuje login),
• aplikacji mobilnej

Cennik BRA (kwoty brutto):

Rower aglomeracyjny zyskał szczególnie dużą popularność na krótkich dystansach, na których często podróżuje się bez opłat (wypożyczenia do 20 minut). Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin.
• Jednorazowa, bezzwrotna opłata inicjalna - 10 zł,
• Od 0 do 20 minuty - 0 zł
• Od 20 do 60 minuty - 1 zł
• Od 60 do 120 minuty -4zł
• Od 120 do 180 minuty - 6 zł
• Każda następna godzina - 7 zł
• Dodatkowa opłata za przekroczenie maksymalnego czasu wypożyczenia (12 godzin) - 200 zł
• Opłaty za poszczególne przedziały czasowe są sumowane np. za wypożyczenie 80-minutowe Klient zapłaci 1 zł + 4 zł = 5,00 zł

Centrum Kontaktu:

Kontakt z operatorem BRA jest możliwy z wykorzystaniem:
• telefonu +48 52 523 28 00,
• poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• wiadomości tekstowych wysyłanych na nr 799 448 002 (wyłącznie do zgłaszania usterek i awarii infrastruktury rowerowej).

Ważne informacje:

• Strona internetowa – www.bra.org.pl
• FREEBIKE – międzynarodowa aplikacja kompatybilna z innymi systemami (BBBike Polska, Torvelo Toruń, Łódzki Rower Publiczny Łódź, Finlandia, Wielka Brytania, Czechy oraz Słowacja) do pobrania na Androida i IOS.

Strona 2 z 281