Aktualności

Czytaj więcej...Ogłosiliśmy przetarg na projekt i budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jeździeckiej, która od północy otacza Myślęcinek. Rozwiązania na nowej trasie na granicy Bydgoszczy i Osielska, będziemy konsultować z mieszkańcami.

Nowa droga rowerowa powstanie na odcinku od Gdańskiej do pętli autobusowej na osiedlu Podkowa.

Koncepcja dla tej inwestycji została już opracowana. Teraz ogłosiliśmy przetarg na wybór Wykonawcy, który zrealizuje zadanie w formule „zaprojektuj i zbuduj". Wykonawca będzie miał na realizację zadania 16 miesięcy od daty podpisania umowy. Roboty obejmą prace na odcinku ponad 2 km.

Zależy nam by nowa infrastruktura pozwalała na bezpieczne poruszanie się nie tylko rowerzystom ale również pieszym. Ciąg pieszo-rowerowy będzie skomunikowany z istniejącą infrastrukturą dla niechronionych uczestników ruchu, w tym również z przystankami komunikacji publicznej. Wytyczone zostaną nowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.

Nowa infrastruktura powstanie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Gminą Osielsko. Zakłada ono sfinansowanie zadania po połowie. Nowa infrastruktura ułatwi bezpieczne poruszanie się pomiędzy różnymi częściami Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz dojazd do pobliskich miejscowości na terenie gminy.

W ostatnich latach wzdłuż ul. Jeździeckiej powstał odcinek drogi rowerowej pomiędzy nowym rondem na połączeniu z ulicą Słowackiego i skrzyżowaniem z ul. Hipiczną. Na odcinku od Hipicznej w kierunku Rynkowa zainstalowane zostały progi zwalniające. Na połączeniu z ulicą Słowackiego powstało natomiast rondo.

Czytaj więcej...Podpisaliśmy umowę na realizację trzeciego już etapu doświetlenia przejść dla pieszych. W porównaniu do pierwotnego planu, zadanie zostało znacznie rozszerzone o kolejne miejsca i obejmuje już nie 11 a 15 przejść dla pieszych. Kolejne 2 przejścia są obecnie doświetlane na Jachcicach w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.


Poprawa bezpieczeństwa
Nowoczesne oświetlenie na przejściach dla pieszych pozwala kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować. Zakończone już zadania pokazały, że to bardzo skuteczny sposób na podniesienie bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich dwóch lata zrealizowaliśmy prawie 40 zadań.
Warto również wspomnieć, że w niebezpiecznych miejscach przed przejściami dla pieszych instalujemy często dodatkowe znaki, progi zwalniające, azyle i sygnalizacje.

Czytaj więcej...Teraz uruchomiony zostaje III etap doświetlenia przejść dla pieszych.
Umowa została podpisana z firmą ELPERIA Sp. z o. o.
Wartość zadania to prawie 1 mln złotych
Prace potrwają około 3 miesięcy.

Początkowo planowane było doświetlenie 11 miejsc. Całą listę jednak, dzięki korzystnej cenie uzyskanej w trakcie postępowania przetargowego, udało się rozszerzyć o dodatkowe 4 lokalizacje.

Dodatkowe oświetlenie przejść pojawi się na :
1. ul. L. Kaczyńskiego / Sandomierska
2. ul. W. Korfantego / J. Prejsa
3. ul. Magnuszewska / Modrakowa
4. ul. 3 Maja / P. Skargi
5. ul. Fordońska / Towarowa
6. ul. Nakielska / pętla tramwajowa
7. ul. Nakielska / Stawowa
8. ul. Glinki / ul. M. Kozala
9. Powstańców Wlkp. / Ogród botaniczny
10. Powstańców Wielkopolskich 42
11. Sułkowskiego / Dwernickiego
12. Sułkowskiego 60
13. J. Twardzickiego / W. Łochowskiego
14. ul. Łęczycka / Autex
15. ul. Pelplińska / Taterników

Poprawa doświetlenia wymaga zazwyczaj montażu dodatkowych słupów z odpowiednio dobranymi oprawami (z podwójną asymetrią świecenia) oraz podprowadzenia przewodów zasilających.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach poprzez dodatkowe ich doświetlenie została zainicjowana w 2018 roku przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego.
Po dokładnej analizie opracowaliśmy listę 75 przejść dla pieszych kwalifikujących się do modernizacji. 

Czytaj więcej...Pod koniec maja przełożony został ruch na nowe jezdnie ul. Solskiego, Kujawskiej i Bernardyńskiej. Dzięki temu Wykonawca może realizować roboty na trasach, po której wcześniej poruszały się pojazdy. Na tych odcinkach zerwana została już dotychczasowa nawierzchnia. Realizowane są roboty ziemne, kanalizacyjne, energetyczne i brukarskie. Trwa dalszy montaż torowisk i słupów trakcyjnych.


Czytaj więcej...Kontynuowane są prace przy chodnikach i drogach rowerowych na ul. Kujawskiej po stronie centrum handlowego oraz na ul. Bernardyńskiej i Solskiego. Trwają też roboty zmierzające do połączenia torowiska na rondzie Kujawskim, z tym zamontowanym wykopie, którym docelowo jeździć będą tramwaje. Łączenie wykonanych już odcinków torowisk, trwa również na ul. Wojska Polskiego i po zachodniej stronie ul Bernardyńskiej. 

Czytaj więcej...Prace ziemne, kanalizacyjne i energetyczne realizowane są na Pl. Kościeleckich, Zbożowym Rynku, ul. Toruńskiej i rondzie Bernardyńskim. Prace w przedmiotowym zakresie prowadzone są też po południowej stronie ronda Kujawskiego, gdzie trwają również przygotowania do rozbiórki dalszej części przejść podziemnych. Na ulicy Wojska Polskiego przy kościele, kontynuowane są roboty przy układaniu nowej nawierzchni. 

Czytaj więcej...Przypominamy, że od 30 maja obowiązuje nowa organizacja ruchu na ulicach: Solskiego, Kujawskiej i Bernardyńskiej. Zamknięte zostały: dojazdy do Pl. Kościeleckich od strony ronda Jagiellonów oraz ul. Sieroca od strony ul. Kujawskiej. Zmianie uległy również lokalizacja przystanków autobusowych. Pisaliśmy o tym TUTAJ

Prace na całym odcinku, zostały wykonane w 60%. Po wakacjach planujemy konsultacje społeczne dotyczące układu nowych linii po uruchomieniu torowiska na ulicy Kujawskiej.

Czytaj więcej...Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych związanych z opracowaniem „Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Bydgoszczy do 2030 roku". Pierwszym etapem konsultacji jest ankieta przygotowana dla mieszkańców i przedsiębiorców. Ankieta będzie dostępna do 30 czerwca.

Zagadnienia poruszane w ankietach dotyczą kierunków inwestycyjnych, pojazdów elektrycznych oraz oceny wpływu elektromobilności na poprawę jakości życia w mieście.

Celem konsultacji jest określenie takich rozwiązań transportowych, wchodzących w zakres strategii, którymi mieszkańcy byliby najbardziej zainteresowani wraz ze wskazaniem jakiego rodzaju infrastruktury oczekują.

W ramach konsultacji – oprócz ankiety – planujemy także organizację spotkań z mieszkańcami oraz otwartego panelu eksperckiego z udziałem sektora nauki i biznesu. Wszystkie działania związane z realizacją konsultacji będą trwały do 30 września br., a ich ostatnim etapem będą konsultacje projektu gotowego dokumentu.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną – ogłoszoną rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca br. – wszystkie działania w ramach konsultacji odbędą się w formie elektronicznej.

Dokument ma na celu zaplanowanie działań Bydgoszczy związanych z:
•zwiększeniem liczby pojazdów nisko i zeroemisyjnych poruszających się na terenie miasta
•wypracowaniem rekomendacji sposobu wykorzystania pojazdów nisko i zero emisyjnych przez Miasto oraz spółki świadczące dla Miasta usługi
•budową infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i zasilanych CNG
•wsparciem realizacji projektów w zakresie wdrażania alternatywnych sposobów komunikacji (wypożyczalnie rowerów, samochodów, współdzielenie przejazdów)
•rozwojem systemów umożliwiających analizę, a docelowo ułatwiających komunikację na terenie miasta (Systemy ITS, informacji pasażerskiej).

Celem konsultacji jest określenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców Bydgoszczy w zakresie rozwoju elektromobilności, dzięki czemu możliwe będzie odpowiednie przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności – dokumentu wyznaczającego kierunki rozwoju i najlepsze rozwiązania w tym zakresie. Opracowanie strategii zgodnej z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników wymaga udziału mieszkańców. Liczymy na aktywny udział bydgoszczan w procesie powstania dokumentu.

Wypełnij ankietę:
- Ankieta dla mieszkańców – TUTAJ
- Ankieta dla przedsiębiorców – TUTAJ

Ważne dokumenty:
- Zarządzenie Prezydenta Miasta dot. konsultacji społecznych

Strona 4 z 244