Aktualności

Czytaj więcej...Dziś (3 lutego) poznaliśmy oferty firm zainteresowanych kompleksową modernizacją ul. Smukalskiej.
Prawie 3-kilometrowy odcinek łączący osiedle Piaski i Smukałę zostanie dostosowany do przejazdu autobusów oraz ruchu rowerowego. 


W ramach inwestycji ulica Smukalska zostanie przebudowana na odcinku od ul. Błądzimskiej na Piaskach do ul. Rajskiej w Smukale.
W pierwszej kolejności planowana jest całkowita rozbiórka istniejących nawierzchni. Następnie wykonane zostaną nowe odwodnienie i usunięte zostaną kolizje z podziemną infrastrukturą. Ulice oświetlą nowe latarnie. Ostatnim etapem budowy będzie budowa nowej jezdni, drogi rowerowej, przystanków autobusowych i chodników wraz z niezbędnym oznakowaniem.

Czytaj więcej...Realizacją zamówienia zainteresowanych jest 6 firm. Wyceniły one wartość zadania na kwoty od 26 do ponad 50 mln zł. Zamawiający (ZDMiKP oraz MWiK) zamierzają przeznaczyć na realizację 28 mln zł. Po weryfikacji ofert wystąpimy z zaproszeniem do udziału w aukcji elektronicznej.

Oferent który złożył ważną ofertę na początku postępowania, będzie zaproszony do aukcji elektronicznej, w której będzie mógł zaoferować nową, niższą cenę.
Dopiero po tym etapie zostanie sprawdzona pozostała dokumentacja przetargowa i wybrana oferta najkorzystniejsza.
Po podpisaniu umowy prace budowlane zajmą 2 lata. 

Koncepcja rozbudowy ulicy Smukalskiej przygotowana została we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Projekt poddano również konsultacjom społecznym.
Ulica po gruntownej modernizacji stanie się ważnym połączeniem osiedla Smukała z centrum miasta, pozwalającym na organizację sprawnej komunikacji miejskiej.

Trasa ta nie jest obecnie przystosowana do ruchu autobusowego. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie też pętla przy ul. Rajskiej.

Czytaj więcej...Dodatkowo ulica Smukalska stanie się również ważną trasą rowerową dla wielu bydgoszczan podróżujących w kierunku terenów rekreacyjnych w Smukale, Janowie oraz nad Zalewem Koronowskim. Nowa ścieżka rowerowa na Piaskach połączy się ze zwyczajowym szlakiem biegnącym do Myślecinka.

W poprzednich latach wyremontowany został odcinek ul. Smukalskiej od ul. Szamarzewskiego do ul. Błądzimskiej.
Gruntownie zmodernizowana została część tej ulicy biegnąca w wąwozie, gdzie również dobudowany został ciąg pieszo-rowerowy oraz zabezpieczone zostały skarpy.
Równie kompleksowy remont przeszła ulica Saperów od ul. Ludwikowo do Żeglarskiej. W ubiegłym roku dodatkowo na tej ulicy doświetliliśmy również przejścia dla pieszych.
By usprawnić prowadzenie prac na odcinku objętym przetargiem w ubiegłym roku w porozumieniu z Nadleśnictwem Żołędowo zlecone zostały roboty przygotowawcze.

W związku z rosnącą liczbą napływających doniesień prasowych, przekazywanych z bardzo różnych środowisk, które często nie były związane z budową przeprawy mostowej na Brdzie, pragniemy poinformować, że:

- to Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w pełni odpowiada (również prawnie) za bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg na terenie miasta Bydgoszczy.
- decyzje w sprawie obecnej awarii Mostu Uniwersyteckiego podejmujemy wyłącznie na podstawie szczegółowych analiz, ekspertyz i badań technicznych, prowadzonych w przedmiotowej sprawie i wykonanych przez specjalistów w dziedzinie inżynierii mostowej
- naszym głównym celem jest obecnie pilne wprowadzenie działań naprawczych i jak najszybsze przywrócenie ruchu na tej ważnej dla miasta trasie.

W związku z powyższym i zgodnie z wcześniejszą deklaracją Dyrekcji ZDMiKP, informacje dotyczące naszych działań, wyniki posiadanych ekspertyz, czy też opis działań naprawczych będziemy przekazywać wyłącznie w formie przygotowywanych raportów, zamieszczanych na stronach internetowych ZDMIKP. 
Przyjęta formuła pozwoli przekazać Państwu wyłącznie rzetelne informacje o podjętych i realizowanych działaniach naprawczych, zmierzających do otwarcia tak ważnej dla miasta przeprawy.

Raport nr 1 z działań naprawczych na Moście Uniwersyteckim (02.02.2021 r.):

ZDMiKP w Bydgoszczy za główny cel stawia sobie bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg w Bydgoszczy.
Prowadzone na bieżąco przeglądy obiektów mostowych i objazdy dróg, umożliwiają odpowiednio wczesne podejmowanie działań remontowych i naprawczych.

Decyzja o zamknięciu obiektu mostu Uniwersyteckiego była bardzo trudna, jednak słuszna w świetle przeprowadzonej ekspertyzy.
Rozumiemy, że tego rodzaju decyzje nie są popularne i mogą bulwersować, jednak do zadań ZDMiKP należy czuwać nad stanem infrastruktury drogowej w Bydgoszczy i brać pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników dróg w mieście.

Czytaj więcej...Przypominamy, że Most Uniwersytecki to prawie 1,5 km trasa składająca się 7 obiektów. Prawie wszystkie posadowione są na podporach. Tylko w jednym miejscu (nad rzeką Brdą) płyta pomostu zawieszona jest na wantach (linach) zamocowanych na pylonie. To właśnie tu wystąpiły problemy z elementami mocowania want do płyty pomostu.
Warto wspomnieć, że stan techniczny pozostałych elementów obiektu Trasy Uniwersyteckiej: pylonów, płyty głównej, want, dojazdów czy też obiektów nad ul. Toruńską i Jagiellońską, nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń.

OGÓLNY PLAN DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH:
KROK PIERWSZY: Po zamknięciu obiektu, ZDMiKP zleci pilne podparcie obiektu, które z uwagi na ciężar oraz nietypową konstrukcję, wymaga opracowania specjalnej dokumentacji projektowej i technologicznej.
KROK DRUGI: Kontynuacja podparcia obiektu i jednoczesne wzmocnienie uszkodzonych elementów, gwarantujące zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości i zgodności z normami.
Obecnie naszym głównym celem jest pilne podparcie obiektu oraz wprowadzenie działań naprawczych aby jak najszybciej przywrócić ruchu na moście.

DZIAŁANIA NAPRAWCZE - ZREALIZOWANE :

29 stycznia 2021 r. o godz. 15:00 Most Uniwersytecki stanowiący fragment Trasy Uniwersyteckiej został zamknięty.
Linia autobusowa nr 57 kursująca na tym odcinku zostaje poprowadzona objazdem
Zamknięte zostały również dla ruchu pieszego i rowerowego przestrzenie zlokalizowane bezpośrednio pod fragmentem mostu, który stanowi zagrożenie (wysokość pylonu).

W dniu 29 stycznia br. ekspertyza została przekazana do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB).

W dniu 01 lutego br.
- na obiekcie przeprowadzony została kontrola Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas której w obecności Przedstawiciela ZDMiKP dokonano inspekcji uszkodzonego obiektu. Obecnie czekamy na wydanie przez WINB ewentualnych zaleceń lub nakazów co do dalszego postępowania.
- podjęto rozmowy z Wykonawcą przebudowy ul. Kujawskiej o konieczności zmian w organizacji ruchu na ul. Toruńskiej, w celu udrożnienia przejazdu tym odcinkiem.

W dniu 02 lutego br.
- przekazaliśmy otrzymaną ekspertyzę do projektantów mostu (Transprojekt Gdański).
- analizujemy podjęcie odpowiednich kroków na drodze prawnej, celem wyjaśnienia nieprawidłowości oraz w zakresie dochodzenia odszkodowania.
- prowadzimy rozpoznanie w zakresie wykonania podparcia mostu oraz określenia kosztów takiego zabezpieczenia. Dla przyspieszenia działań w tej kryzysowej sytuacji, chcemy wybrać wykonawcę przedmiotowych robót bez organizowania przetargu. Naszym celem jest podparcie obiektu w najbliższych tygodniach.

- Wykonawca przebudowy ul. Kujawskiej przygotowuje projekt zmian w organizacji ruchu na ul. Toruńskiej w obszarze ronda Bernardyńskiego. Celem jest uruchomienie przejazdu ul. Toruńską.

W porozumieniu z Wykonawcą niniejszego opracowania zostanie przygotowujemy dwuwariantowy projekt zmian w organizacji ruchu zakładający:
I – etap przejazd ul. Toruńską od ronda Bernardyńskiego tylko w kierunku do ronda Toruńskiego
II – etap (uzależniony od postępu robót) – udostępnienie ul. Toruńskiej w obu kierunkach

Obecnie projektant drogowy opracowuje projekt zmian w organizacji ruchu, a po jego uzgodnieniu z Policją zostanie w najbliższym czasie wdrożony etap I.
Jak tylko pozwoli na to sytuacja na budowie, wdrożymy następnie również II etap, czyli otworzymy dla ruchu ul. Toruńską w obu kierunkach

Kolejne dokumenty w sprawie:

SZCZEGÓŁOWA EKSPERTYZA [pdf]


PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH PRAC EKSPERCKICH [pdf]

Dalsze informacje w przedmiotowym zakresie będziemy przekazywać na bieżąco.

 

Czytaj więcej...Rozbudowana ulica Kujawska stanie się również  wygodną arterią dla rowerzystów. Wszystkie rozwiązania zaprojektowano w oparciu o nowoczesne standardy uzgodnione ze środowiskami rowerowymi.
Dzięki tej inwestycji spiętych zostanie kilka istniejących tras w spójną sieć.


Wszystkie nowe trasy są budowane na kamienno-betonowej podbudowie i zyskują asfaltowe nawierzchnie. W ostatnich dniach wykonawca przygotowywał podbudowę pod drogi rowerowe na Zbożowym Rynku pomiędzy rondem Bernardyńskim i ulicą Długą. Nawierzchnie będą natomiast układane, gdy tylko wzrośnie temperatura.

Długość wszystkich nowych dróg rowerowych w obrębie rozbudowywanej ulicy Kujawskiej to około 4 kilometrów.
Rowerem będzie można poruszać się na następujących nowych odcinkach:
• Od skrzyżowania ul. Bernardyńskiej z pl. Kościeleckich do skrzyżowania Kujawskiej do skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej ( dł. 1,0km)
• Od skrzyżowania ul. Kujawskiej i Tucholskiej do mostu Bernardyńskiego ( dł. 1,0 km)
• Od skrzyżowania Zbożowego Rynku i ul. Wiatrakowej do skrzyżowania ul. Toruńskiej z ul. Ustronie (dł. 0,2 km)
• Ul. Toruńską od Babiej Wsi do połączenia Zbożowego Rynku z ul. Długą (dł., 0,3 km)
• Ul. Solskiego od Kauflanda do skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z Sokolą (dł. 0,7 km)
• Od ronda Kujawskiego wzdłuż ul. Solskiego w kierunku skrzyżowania z ul. Lenartowicza (dł. 0,5 km)

Czytaj więcej...Przejazdy rowerowe zaprojektowano m.in. w obrębie rond Kujawskiego, Bernardyńskiego, na ul. Wojska Polskiego na wysokości Lidla. Rowerowe sięgacze ułatwią zjazd na lokalne ulice ( w kierunku Karpackiej, Tucholskiej, Długiej, Babiej Wsi, Zielonych Arkad). Parkingi pomiędzy jezdniami ul. Kujawskiej w południowej części ronda Kujawskiego oraz przy ul. Ustronie będą też wyposażone w miejsca dla rowerzystów z nowymi stojakami.

Cały układ pozwoli na spięcie kilku istniejących tras rowerowych wybudowanych w poprzednich latach:
• wzdłuż ul. Solskiego ( w kierunku Górzyskowa)
• wzdłuż ul. Wojska Polskiego (w kierunku osiedli Wyżyny, Kapuściska i Glinki)
• kontrapasa na ul. Wiatrakowej (obsługujący Szwederowo)
• wzdłuż ul. Kujawskiej (w kierunku ronda Inowrocławskiego)

Czytaj więcej...Rowerzyści dzięki wcześniej wprowadzonemu kontraruchowi bez przeszkód dojadą na Stare Miasto. 
Zaawansowanie wszystkich prac przy rozbudowie ul. Kujawskiej to prawie 80 %. Od 6 grudnia nowym torowiskiem na ul. Kujawskiej kursują już tramwaje linii nr 2,9 i 11.
Zakończenie całej inwestycji planowane jest wiosną bieżącego roku.


Czytaj więcej...Nowoczesna arteria
Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zrealizowaną już przebudową węzła Szarych Szeregów przekroczy 350 mln zł. Inwestycja polega na budowie nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna była także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Zadbaliśmy o wygodną infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów. Na wschodniej jezdni ul. Kujawskiej wytyczony zostanie buspas.

Czytaj więcej...1 lutego rozpoczęły się konsultacje społeczne związane z koncepcjami nowych tras tramwajowych. Zapraszamy do zapoznania się z projektami i zgłaszania swoich uwag.

Nowe trasy powstać mają m.in. w Śródmieściu, na Bartodziejach, Szwederowie i Górzyskowie.

Konsultacje dotyczyć będą rozwoju sieci tramwajowej po roku 2021. Już wcześniej zleciliśmy przygotowanie koncepcji. Teraz każdy będzie mógł zapoznać się z wynikami pracy projektantów i przedstawić swoje uwagi.

Analizowane było utworzenie następujących tras tramwajowych:
• Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy L. Solskiego – Pięknej – Szubińskiej – Kruszwickiej.
• Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Artyleryjskiej.
• Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Chocimskiej i Nowoświeckiej
• Trasa tramwajowa od pętli Bielawy wzdłuż ul. Chodkiewicza i al. S. Wyszyńskiego.

• Rozbudowa pętli tramwajowej „Las Gdański".Konsultacje odbędą się w terminie od 1 lutego do 28 lutego br. Będą miały zasięg ogólnomiejski, skierowany do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Swoje opinie mieszkańcy będą mogli wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/tramwaje lub przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz).

Dodatkowo odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku: www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje.Wszystkie uwagi bydgoszczan przeanalizują projektanci i nasi pracownicy.

 Zaakceptowane pomysły zostaną ujęte w koncepcji lub będą wprowadzane na etapie sporządzania projektu budowlano-wykonawczego. Wielowariantowe koncepcje, określają najbardziej potrzebne inwestycje i najlepsze rozwiązania z punktu widzenia społecznego, transportowego, ekonomicznego, przestrzennego i środowiskowego. Są też podstawą przy składania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.

Czytaj więcej...Nowa trasa przez Szwederowo.
Najdłuższa z zaplanowanych tras prowadzić ma od ronda Kujawskiego ulicami Solskiego, Piękną, Szubińską i Kruszwicką do ronda Grunwaldzkiego. Dwutorowa linia tramwajowa o długości 3,4km pozwoli na lepsze skomunikowanie licznie zamieszkałych osiedli Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie z centralną częścią miasta.

Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy Górnym Tarasem, a centrum miasta. Inwestycja ta pozwoli na skrócenie czasów podróży środkami transportu publicznego na relacji Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie – Śródmieście.Ważna częścią inwestycji będzie dostosowanie ciągu ulic Solskiego-Piękna do przekroju dwujezdniowego, zgodnego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja tej trasy oznaczać będzie m.in. wykupy nieruchomości i wyburzenia po zachodniej stronie ul. Pięknej. Na skrzyżowaniu z ul. Szubińską projektanci przewidują ułożenie fragmentu torowiska również w kierunku Błonia, które mogą początkowo pełnić funkcje torów odstawczych.

Czytaj więcej...Na placu Poznańskim zakłada się wykorzystanie istniejącego tunelu dla pieszych jako dojścia na przystanki. Dodatkowo powstałyby tam również windy. Na Kruszwickiej i Szubińskiej rozważane jest zastosowanie zielonego torowiska z odkrytymi szynami. Z myślą o budowie tej trasy wyprowadzono już torowisko w rejonie modernizowanego ronda Kujawskiego. Atutem tej trasy jest możliwość podziału zadania na etapy. Na wysokości ul. Bielickiej projektanci planują pętlę. W pierwszym etapie powstanie odcinek pomiędzy rondem Kujawskim i ul. Bielicką.

Czytaj więcej...Tramwajem przez Bartodzieje.
Opracowana została również koncepcja związana z budowa torowiska wzdłuż ul. Wyszyńskiego pomiędzy pętlą Bielawy, a rondem Fordońskim. Realizacja tej inwestycji zapewni sprawniejsze połączenie centrum Bydgoszczy przez licznie zamieszkane osiedla Bielawy oraz Bartodzieje z ulicą Fordońską i za jej pośrednictwem z osiedlem Fordon.

Umożliwi również sprawny dojazd do obiektów zlokalizowanych przy ulicy Chodkiewicza, takich jak: Wojewódzki Szpital Dziecięcy, Wojewódzka Komenda Policji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz planowany nowy kampus Akademii Muzycznej.

Torowisko o długości 1,6 km zlokalizowane byłoby pomiędzy jezdniami ul. Wyszyńskiego. Największym wyzwaniem będzie jednak wpięcie torów do węzła na rondzie Fordońskim.

Czytaj więcej...W ocenie projektantów najlepszym rozwiązaniem będzie kompleksowa przebudowa ronda Fordońskiego na rondo turbinowe. Na Bielawach konieczne będzie też wybudowanie nowego odcinka ul. Chodkiewicza pomiędzy ulicami Wybickiego i Wyszyńskiego oraz przebudowa pętli tramwajowej. Torowisko na ul. Wyszyńskiego również może zostać zaprojektowane jako zielone z odkrytymi szynami. Trasa ta byłaby pierwszym etapem budowy alternatywnego połączenia ronda Fordońskiego z pętlą na ul. Rycerskiej.

Czytaj więcej...Wzdłuż Artyleryjskiej, czy Nowoświecką? 
Budowa połączenia tramwajowego pomiędzy pętlą Rycerską a ulicą Gdańską za pomocą dwutorowej linii tramwajowej skróci podróż środkami transportu publicznego z północnej części miasta do Śródmieścia. Dodatkowo przyczyni się do skróceniu czasu dojazdu do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna, a także do rewitalizacji osiedla Bocianowo.

W przyszłości będzie dobrym uzupełnieniem rozbudowanej trasy W-Z, a w przypadku zapotrzebowania zapewni alternatywne połączenie tramwajowe w stosunku do ulicy Gdańskiej. Projektanci zaproponowali dwa warianty budowy takiego połączenia.

Czytaj więcej...Pierwsza koncepcja zakłada budowę torowiska o długości 1,1km w miejscu dzisiejszych kolejowych torów odstawczych przy ul. Artyleryjskiej. Wymagałoby to m.in. przebudowy ronda oraz wyburzenia budynków na końcu ul. Kościuszki i Pomorskiej oraz narożnych kamienic na skrzyżowaniu ul. Chodkiewicza i Gdańskiej.

W przypadku tego wariantu konieczna jest budowa nowej ulicy na początkowym odcinku przy rondzie Józefa Szügui Trajtlera. oraz przebudowa istniejącej infrastruktury w obrębie pętli przy ul. Rycerskiej. Ul. Artyleryjska zostanie natomiast rozbudowana w trakcie prac nad trasą WZ.

Czytaj więcej...Alternatywą jest zaprojektowanie nieco krótszego torowiska przez ul. Nowoświecką – nową ulicę wytyczoną do obsługi powstającego osiedla w północnej części Bocianowa. Tramwaj zlokalizowany byłby w osi jezdni (podobnie jak na Chodkiewicza). Takie rozwiązanie jest spójne z uchwalonym ostatnio miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta.

Także w przypadku tego wariantu konieczne są wyburzenia narożnych kamienic u zbiegu ulic Gdańskiej i Chodkiewicza oraz na dalszym odcinku – w rejonie ul. Pomorskiej i Świeckiej. Konieczna byłaby również przebudowa pętli autobusowo-tramwajowej przy ul. Rycerskiej.

Niezależnie od wariantu połączenie ulicy Gdańskiej z pętlą przy ul. Rycerskiej byłoby drugim etapem rozbudowy linii tramwajowych – łączących rondo Fordońskie z pętlą.

Czytaj więcej...Trzy tory w Lesie Gdańskim
Dodatkowo opracowana została koncepcja rozbudowy pętli w Lesie Gdańskim. Zakłada ona jej wyposażenie w dodatkowy tory, co pozwoli dostosować ją do zawracania w tym miejscu większej liczby linii tramwajowych. Obecnie znajdują się tam tylko: jeden tor przelotowy przy przystanku końcowym i dwa tory przy przystankach początkowych, co utrudnia synchronizację kursowania tramwajów linii nr 1, 2 i 10.


Strona 7 z 281