Aktualności

Czytaj więcej...W najbliższych dniach ruszają pierwsze prace przy budowie buspasa na ul. Kolbego. Dodatkowy pas dla autobusów wraz z rozbudowanym skrzyżowaniem z ulicą Grunwaldzką sprawią, że mieszkańcy Osowej Góry zdecydowanie szybciej dojadą do centrum. Buspas na ul. Kolbego zacznie się na skrzyżowaniu z ulicą Kormoranów i będzie prowadził aż do ul. Grunwaldzkiej. 
Tam płynnie połączy się z pasem dla autobusów, który powstał w ramach rozbudowy ul. Grunwaldzkiej.

Projekt przewiduje gruntowną przebudowę konstrukcji nawierzchni, korektę geometrii łuków poziomych, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, miejsc parkingowych oraz zatok autobusowych.
Inwestycja jest realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Etap opracowania dokumentacji, poprzedziły konsultacje społeczne. W ich wyniku dopracowaliśmy kształt drogi serwisowej obsługującej nieruchomości oraz miejsca parkingowe położone po wschodniej stronie ulicy. Będziemy na niej stosować również elementy uspokojenia ruchu. Nowe drogi rowerowe i chodniki będą natomiast budowane w standardach uzgodnionych ze środowiskami rowerowymi i pieszych.

Budowa buspasa na ul. Kolbego w liczbach:
• Koszt zadania – 11 mln zł
• Długość nowego buspasa – 800m
• Szerokość – 3,5m

Zmiany w organizacji ruchu
W pierwszej kolejności przebudowana zostanie infrastruktura kanalizacyjna, poprawiająca odwodnienie Osowej Góry. 1 kwietnia rozpoczęły się prace przy budowie zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej, realizowane przez Miejskie Wodociągi. Na ul. Kolbego (ok. 100 metrów) od ul. Kormoranów do ul. Koguciej powstała tymczasowa droga objazdowa (bajpas), wprowadzone zostały też ograniczenia prędkości i zakaz wyprzedzania.

O postępach prac przy budowie buspasa na ul. Kolbego, będziemy informować na bieżąco.

Czytaj więcej...Prace przy budowie nowego, wschodniego wiaduktu przy ul. Armii Krajowej zostały zakończone. Nowoczesny, z charakterystycznymi łukami wiadukt, umożliwia bezpieczne korzystanie z niego również pieszym i rowerzystom. Prace przy wznoszeniu konstrukcji odbywały się nad linią kolejową o wyjątkowo dużym ruchu pociągów.

Wykonawca, mimo tych wyzwań, prowadził prace i uzyskał przejezdność obiektu na przełomie roku. Pozostałe prace na obiekcie, dzięki łagodnej zimie, mogły być kontynuowane.

Czytaj więcej...Nowy obiekt nie tylko pozwala na bezpieczny przejazd samochodem. Zarezerwowano na nim również miejsce na ciąg pieszo-rowerowy. Pozwala to pieszym i rowerzystom bezpiecznie dotrzeć do Lasu Gdańskiego. Częścią inwestycji była też kompleksowa przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową przejazdów rowerowych na wysokości ul. Czerkaskiej.

 

Skorygowany został też wlot w ulicę Modrzewiową, który został zawężony, tak by zmieściły się w sąsiedztwie cmentarza chodniki i drogi rowerowe prowadzące na wiadukt. Zmodernizowana została też pobliska sygnalizacja świetlna.

Co ciekawe, w nawierzchnie dróg rowerowych wbudowane zostały pętle indukcyjne - wzbudzające sygnalizację świetlną. Zakładamy, że na zielonej fali rowerzystom uda się przejechać przez wszystkie jezdnie ulicy Wyszyńskiego. 
Pierwszą taką pętlę uruchomiono w naszym mieście w 2017 r. w rejonie się prace ulic Nad Torem – Orlicza – Świekatowska, a kolejne na skrzyżowaniach nowego odcinka Trasy Uniwersyteckiej oraz w rejonie ul. Pelplińskiej i Orląt Lwowskich.

Inwestycja jest również okazją do przetestowania przejazdów rowerowych z zachowaniem ciągłości nawierzchni bitumicznej – to pierwsze w Bydgoszczy takie rozwiązanie specjalnie projektowane dla drogi rowerowej krzyżującej się z ulicą o wysokiej tzw. klasie technicznej (główna ruchu przyspieszonego, w skrócie GP). Oznacza to, że rowerzysta nie napotka krawężnika przejeżdżając przez jezdnię, a warstwy asfaltu są w tym miejscu wzmacniane siatkami.

Czytaj więcej...Rozbiórka starego wiaduktu i budowa nowego obiektu kosztowała onad 20 mln zł. Stalowe elementy zostały objęte długą, 15-letnią gwarancją na korozję. Obiekt został utrzymany w niebiesko-szarej kolorystyce z charakterystycznymi białymi gzymsami. Na przyczółku nowego obiektu zamontowana została też emaliowana tablica pamiątkowa z herbem Bydgoszczy. 
W kolejnych latach planowana jest również przebudowa obiektu po stronie zachodniej.

Historia obiektu
Wiadukty wraz z dwujezdniową ul. Armii Krajowej oddano do użytku w 1984 roku. Nowa trasa zdecydowanie odciążyła ulicę Gdańską (wówczas: al. 1 Maja). Wiadukty przerzucono nad torami dwóch linii kolejowych (Kutno - Piła oraz biegnącej równolegle na tym odcinku magistrali węglowej). Obiekt wschodni nie spełniał już norm stawianych obiektom na ważnych drogach o dużym natężeniu ruchu i był w złym stanie technicznym. Stąd konieczność przebudowy.

Wiadukt w liczbach:
•Długość wiaduktu: 75m
•Koszt inwestycji – ponad 20 mln zł
•Gwarancja na korozję – 15 lat

Czytaj więcej...Podpisaliśmy umowę na rewitalizację najważniejszego placu w Starym Fordonie. Inwestycja pochłonie ponad 7 mln zł. Dużo zieleni, nawierzchnie z kamiennej kostki, eleganckie oświetlenie, fontanna to najważniejsze założenia opracowanej wcześniej koncepcji. Wybraliśmy ją w drodze konkursu i konsultowaliśmy z mieszkańcami. Teraz podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na prace budowlane, które potrwają około dwóch lat.

Rynek po rewitalizacji stanie się niewątpliwie wizytówką Starego Fordonu.

Ruch ograniczony
Ważnym elementem projektu są ograniczenie ruchu kołowego oraz wprowadzenie rozwiązań sprzyjających ruchowi pieszemu, w tym poprawę dostępności dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Strefa rynku ma być bezpieczną przestrzenią pieszą, deptakiem z warunkowym i uspokojonym dostępem dla ruchu kołowego. Ul. Wyzwolenia z uwagi na potrzeby komunikacyjne, zachowa swój dotychczasowy charakter – z ruchem samochodowym.

Czytaj więcej...Naturalne materiały
Dominującym materiałem posadzek będzie szara kostka granitowa. Wykorzystamy do rewitalizacji Rynku między innymi część kostki z ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku. Różne sposoby jej układania oraz odcienie wyznaczą poszczególne strefy Rynku. Ciemniejszy odcień i podział z użyciem gładkich granitowych płyt nawiązujący do bryły kościoła zostanie zaakcentowany przed świątynią.

Kostka w układzie koncentrycznym pojawi się też w centralnej części placu, gdzie funkcjonować ma fontanna. 
Wokół lipowej alei, która zdobić ma południowa część placu i prowadzi w kierunku dawnego kościoła ewangelickiego pojawi się ceramiczny bruk. Ławki i siedziska wykonane zostaną z drewna. To nawiązanie do faktu, że aż do XIX wieku fordońska synagoga była drewniana.

Fontana
Fontanna zlokalizowana będzie we wschodniej części placu. Będzie miała ona forma płytkiej, 5-centymetrowej niecki. Poziom płyty rynku i necki będą płynnie połączone. Rozwiązanie to umożliwi, zależnie od zamiaru – korzystanie z całej powierzchni rynku przy wyłączonych dyszach i upuszczeniu wody do zbiornika lub wypełnienie pola całej niecki wodą. W niecce znajduje się dysz tryskające i mgławiące. Będzie można je programować pod kątem widowisk świetlno-muzycznych.

Czytaj więcej...Ważne szczegóły i detale
W posadzce przy ścianie kościoła wmontowane zostaną tablice żeliwne z jego historią. W posadzce rynku umieszczone zostaną punkty świetlne, rysujące kształt placu po zmroku. Dodatkowo w posadzkę wbudowany zostanie również fundament pod choinkę

Pomnik Ku czci poległych i pomordowanych mieszkańców Fordonu w latach 1939-1945 na Rynku Starego Fordonu w Bydgoszczy zostanie zrewitalizowany i odbudowany w nowej lokalizacji.
Samo oświetlenie formą i wymiarami nawiązywać będzie do dawnych latarni, których wizerunek znaleźć można na dawnych fotografiach Fordonu. Na słupach umieszczone będą uchwyt do montażu flag. Pojawią się też punkty podświetlające korony drzew, elewację kościoła oraz inne „oczka" wkomponowane w nawierzchnię.

Dużo zieleni
Zachowane zostaną lipy rosnące po południowej stronie Rynku. Szpaler tych drzew podkreślony zostanie innym rodzajem nawierzchni. Pomiędzy fontanną i wschodnią pierzeją sadzone będą drzewa w dużych donicach. Dodatkowo planowane jest zasadzenie bezpośrednio do gruntu w sąsiedztwie wlotu ul. Sikorskiego klonu, którego sąsiedztwo zabezpieczy ochronna krata. W małych donicach betonowych sadzone będą begonie.

Czytaj więcej...Warto wiedzieć
Wcześniej W Starym Fordonie zrewitalizowana została m.in. ulice Wyzwolenia i Bydgoską. W oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski powstał też monitoring, place zabaw i przebudowana została ulica Celna.
Z wykorzystaniem funduszy unijnych realizowane są też projekty społeczne m.in. działalność kawiarni społecznej Cafe Rynek. Miasto wspiera też działania Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu inicjujące wiele wydarzeń kulturalnych. Jednym z nich jest coroczne Święto Starego Fordonu.

Czytaj więcej...Nowa trasa docelowo połączy osiedla Piaski i Smukała. W pierwszej kolejności, w porozumieniu z Nadleśnictwem Żołędowo rozpoczęliśmy niezbędną wycinkę drzew. W oparciu o zezwolenie na realizację inwestycji, przejęliśmy niezbędny teren. W tym roku planowane jest również ogłoszenie przetargu na podstawowe prace budowlane

W ramach inwestycji ulica Smukalska zostanie przebudowana na 3-kilometrowym odcinku od Błądzimskiej na Piaskach do Rajskiej w Smukale.
Prace polegać będą na całkowitej rozbiórce istniejących nawierzchni, wykonaniu nowych elementów odwodnienia, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, postojowych i innych elementów infrastruktury miejskiej. Przebudowie ulegnie kolidująca z inwestycją infrastruktura. Poprawie ulegnie dostępność terenów rekreacyjnych oraz zabudowy mieszkaniowej.

Zmodernizowana zostanie też pętla autobusowa przy ul.Rajskiej. Koncepcja rozbudowy ulicy Smukalskiej przygotowana została we współpracy z Miejską PracowniąUrbanistyczną. Projekt poddano również konsultacjom społecznym.

Ulica po gruntownej modernizacji stanie się ważnym połączeniem osiedla Smukała z centrum miasta, pozwalającym na organizację sprawnej komunikacji miejskiej. Trasa ta nie jest obecnie przystosowana do ruchu autobusowego.

Czytaj więcej...Rozpoczęły się już pierwsze prace przygotowawcze. Nadleśnictwo Żołedowo wykonuje niezbędną wycinkę drzew. W zabezpieczeniu prac uczestniczy ZDMIKP. Ulica jest przejezdna, ruch wstrzymywany jest jedynie chwilowo. W tym roku planowane jest również ogłoszenie przetargu na podstawowe prace budowlane. Ich wartość szacowana jest na ponad 20 mln zł.

Ulica po gruntownej modernizacji stanie się ważnym połączeniem osiedla Smukała z centrum miasta, pozwalającym na organizację sprawnej komunikacji miejskiej. Trasa ta nie jest obecnie przystosowana do ruchu autobusowego. Dodatkowo będzie to również ważny szlak rowerowy dla wielu bydgoszczan podróżujących w kierunku terenów rekreacyjnych w Smukale, Janowie oraz nad Zalewem Koronowskim.

Czytaj więcej...W poprzednich latach wyremontowany został odcinek ul. Smukalskiej od ul. Szamarzewskiego do ul. Błądzimskiej oraz ulica Saperów od ul. Ludwikowo do Żeglarskiej.

Strona 1 z 228