Aktualności

Czytaj więcej...Rozpoczęły się prace przy przebudowie ul. Mokrej na Kapuściskach. W zakres prac wchodzą m.in. ułożenie nowej nawierzchni oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Chemiczną. Inwestycja finansowana jest przez zewnętrznego inwestora, który w tej części miasta rozbudowuje logistyczny park.

Ulica Mokra wyremontowana zostanie na odcinku około 450 metrów – od skrzyżowania z ulicą Chemiczną do wyjazdu z pętli autobusowej.

Konstrukcja drogi stanowiącej dojazd do magazynów zostanie wzmocniona, a jezdnia na całym odcinku zyska nową nawierzchnię. Wzdłuż ulicy zaplanowano chodnik o szerokości 2 metrów. W zares prac wchodzą też przebudowa kanalizacji deszczowej. Powstaną nowe chodniki, przejścia dla pieszych i zjazdy na tereny inwestycyjne. Zaprojektowano poza tym nowy peron przystankowy z wiatą na wyjeździe z pętli autobusowej.

Czytaj więcej...Dużo zmian zajdzie też w obrębie skrzyżowania ul. Mokrej z Chemiczną. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe w ciągu ul. Chemicznej, przejścia dla pieszych oraz drogi dla rowerów (po stronie północnej, gdzie są zlokalizowane magazyny). Samochody i ciężarówki skręcające z Chemicznej w Mokrą będą korzystać z dodatkowego pasa ruchu (lewoskrętu). Poszerzone zostaną łuki, które ułatwią wykonywanie manewrów pojazdom ciężarowym i autobusom.

Na przystankach ustawione zostaną wiaty.
Prace już się rozpoczęły. Ulica jest przejezdna, ale w trakcie podstawowych prac kierowcy będą musieli liczyć się z ruchem wahadłowym.

W ostatnich latach z myślą o jeszcze lepszym skomunikowaniu terenów inwestycyjnych po dawnych polach irygacyjnych szereg inwestycji realizowało miasto. Wśród najważniejszych zrealizowanych zadań są:
• Remont ul, Nowotoruńskiej
• Budowa ul. F. Dachtery
• Budowa ronda na połączeniu ul. Wojska Polskiego i Chemicznej

W tej części miasta swoje centra logistyczne wybudowało już kilka firm. Kolejne przygotowują się do budowy magazynów w rejonie ul. Chemicznej i Hutniczej.

Czytaj więcej...Przygotowujemy się do budowy kolejnych ulic. Projektanci przygotowali wstępną dokumentacją dla kolejnych 9 ulic o łącznej długości blisko 3 kilometrów. Przygotowane koncepcje, już na tak wczesnym etapie będą mogli od środy 24 lutego do 22 marca ocenić mieszkańcy. Po ich uzgodnieniu jeszcze w tym roku zlecone zostaną prace projektowo-budowlane.


Koncepcje budowy opracowane zostały dla następujących ulic:.
1. ul. W. Bortnowskiego, (Stary Fordon)
2. ul. Gościeradzka, (Piaski)
3. ul. Gradowa, (Czyżkówko)
4. ul. Odrzańska, (Brdyujście)
5. ul. Platynowa, (Osowa Góra)
6. ul. Podhalańska, (Szwederowo)
7. ul. Rajdowa, (Smukała-Opławiec-Janowo)
8. ul. Wejherowska, (Miedzyń-Prądy)
9. ul. Wycieczkowa, (Smukała-Opławiec-Janowo)

Ruszają konsultacje
Zależy nam, by nowa infrastruktura jak najlepiej spełniała oczekiwania mieszkańców dlatego czekamy na uwagi. Zaakceptowane wnioski zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Konsultacje odbędą się w terminie od 24 lutego do 22 marca br. Będą miały zasięg ogólnomiejski, skierowany do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Swoje opinie mieszkańcy będą mogli wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/ulice lub przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz).

Dodatkowo w dniu 3 marca o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na facebooku: www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje.

Pieszojezdnia na ul. Rajdowej
Ulica Rajdowa, na odcinku ok. 200 metrów, została zaprojektowana jako pieszojezdnia z betonowej kostki. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojść do posesji. Wytyczonych zostanie też kilka miejsc postojowych. Żeby ograniczyć prędkość pojazdów na ulicy zaplanowano yniesione skrzyżowanie na połączeniu z Letniskową. Rajdowa zyska nowe oświetlenie LED. Deszczówka zostanie odprowadzona do wybudowanej wcześniej kanalizacji.

Budowa ul. Wycieczkowej
Ulica Wycieczkowa została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Natomiast łączniki równoległe do ul. Sanatoryjnej obsługujące posesje oddalone od głównego przebiegu drogi ustabilizuje geokrata. Wzdłuż jezdni zaplanowano 12 miejsc postojowych. Skrzyżowanie z ul. Letniskową będzie funkcjonować jako wyniesione. Zaplanowano również przebudowę oświetlenia i budowę wpustów odprowadzających deszczówkę do kanalizacji. Łączna długość utwardzonej jezdni i łączników to ponad 400 metrów. Obie ulice: Wycieczkowa i Rajdowa łączą się z utwardzoną wcześniej ul. Sanatoryjną ułatwiając dojazd do dużej liczby posesji.

Ul. Wejherowska dla pieszych i samochodów
Ulica Wejherowska łącząca Nakielską ze Spacerową zyska twardą nawierzchnię na całym odcinku liczącym około 280 metrów. Na tym odcinku ulica została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową powstanie parking gdzie wyznaczonych zostanie również kilka miejsc parkingowych wzdłuż ulicy. Ulica będzie wyposażona w progi zwalniające, nowe oświetlenie oraz wpusty do kanalizacji deszczowej

Ul. Podhalańska z parkingami
Duże zmiany zajdą wokół ul. Podhalańskiej na Szwederowie. Koncepcja zakłada utwardzenie końcowego odcinka tej ulicy o długości około 170 metrów, który umożliwia m.in. dojazd do bloków z numerami 8 i 10. Ulica zyska twardą nawierzchnię i dobudowane zostaną miejsca parkingowe. Część stanowisk będzie dedykowana osobom niepełnosprawnym. Łącznie zaprojektowano 47 miejsc. Tereny zielone zostaną obsadzone trawnikami i pojedynczymi drzewami. Wybudowany zostanie nowy kanał deszczowy, do którego podłączone zostaną wpusty uliczne. Wymienione zostanie również oświetlenie. Powstaną też fragmenty chodników.

Pieszojezdnia do bloków na ul. Odrzańskiej
W ramach całego pakietu zadań związanych z utwardzaniem ulic planowana jest również budowa pieszojezdni. Wzdłuż ulicy o długości prawie 170 metrów powstanie 10 miejsc postojowych. Ukształtowanie terenu wiąże się z umocnienie skarp przylegających do ulicy płytami ażurowymi. Przebudowane zostanie oświetlenie, a deszczówka będzie odprowadzana do istniejącej kanalizacji deszczowej. Nowa ulica ułatwi m.in. dojazd do zespołu budynków komunalnych wybudowanych w ciągu ostatnich lat. Końcowy fragment ulicy umożliwi w przyszłości dobudowanie nowej ulicy również w kierunku ul. Łowickiej.

Ul. Platynowa z wyniesionymi skrzyżowaniami
Na Osowej Górze planowane jest utwardzenie ul. Platynowej pomiędzy ulicami Kruszyńską i Ptasią, która została zbudowana w poprzedniej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic. Pieszojezdnia powstanie na długości 210 metrów. Skrzyżowania z ul. Kanarkową oraz łącznikiem w kierunku ul. Złotej będą miały formę wyniesioną, co poprawi bezpieczeństwo. Chodnik pomiędzy posesjami 19 i 21 zyska nawierzchnię mineralną. Ulica zyska nowe energooszczędne oświetlenie oraz odwodnienie.

Ul. Gradowa z utwardzonymi sięgaczami
Dużo zmian planowanych jest w obrębie ul. Gradowej. Projektanci zaproponowali utwardzenie wszystkich sięgaczy odchodzących od ulicy. W związku z tym koncepcja zakłada budowę pieszojezdni o łącznej długości ponad 600 metrów. Zarówno na głównym ciągu jak i na sięgaczach budowane będą też zatoki postojowe. Część skrzyżowań otrzyma formę wyniesioną. Cała ulica zyska oświetlenie, odwodnienie i będzie objęta strefą zamieszkania.

Ul. Gościeradzka w kostce i ażurach.
Koncepcja budowy ul. Gościeradzkiej zakłada budowę pieszojezdni z kostki betonowej pomiędzy ul. Smukalską o końcem zabudowy (posesja nr 57). Dalszy odcinek w kierunku ul. Piaski, utwardzony zostanie płytami ażurowymi. Łącznie utwardzony zostanie odcinek o długości około 600 metrów. Na skrzyżowaniu z ul. Zbrachlińską funkcjonuje już mini rondo z dojazdami. Nowe skrzyżowania z Wąwelską i Niewieścińską otrzymają formę wyniesioną. Przebudowane zostanie oświetlenie, a deszczówka będzie odprowadzona do kanalizacji. Wzdłuż ulicy zlokalizowanych powstanie kilka zatok z równoległymi miejscami postojowymi.

Ulica W. Bortnowskiego dla pieszych i samochodów
W Starym Fordonie twardą nawierzchnię zyska ulica W. Bortnowskiego na odcinku od ul. Wyzwolenia do Dorodnej. Nowa pieszojezdnia o długości około 250 metrów zapewni wygodny dojazd do szeregowców po południowej stronie ulicy oraz nowych bloków BTBS ulokowanych po stronie północnej. Po stronie północnej zbudowane zostaną miejsca postojowe. Skrzyżowania z ulicami Powstania Styczniowego i Dorodną otrzymają formę wyniesioną. Uzupełnione zostanie oświetlenie na brakującym odcinku i wymienione zostaną stare latarnie. W ramach tej inwestycji konieczna będzie rozbudowa kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej...Obiektywne kryteria
Nowe ulice powstaną w oparciu o II edycję wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych. Zadania są finansowane w oparciu o środki miasta. Realizowane są zadania, które zdobyły najwięcej punktów w takich kryteriach jak:
• gęstość zaludnienia
• ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
• wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu

Czytaj więcej...1 marca rusza Bydgoski Rower Aglomeracyjny w systemie pomostowym. Bydgoszczanie i turyści będą mieli do dyspozycji prawie 500 rowerów, które będzie można wypożyczyć w 56 stacjach.
W związku ze zmiana operatora konieczna jest nowa rejestracja użytkowników systemu. Wszystkie czynności można dokonać przez Internet.
Sprawdź jak to zrobić i gdzie uzyskasz pomoc.

Warunkiem korzystania z systemu BRA w bieżącym roku jest:
• przeprowadzenie ponownej rejestracji
• akceptacja regulaminu nowego operatora
• dokonanie opłaty inicjalnej (bezzwrotnej – 10 zł)

Mieszkańcy mogą zarejestrować konto korzystając ze strony internetowej www.bra.org.pl lub aplikacji mobilnej Freebike.
Dodatkowo Operator dopuszcza możliwość rejestracji przez kontakt telefoniczny z BOK (tel. +48 52 523 28 00). Klient zobowiązuje się wówczas do samodzielnego dokończenia rejestracji , poprzez dokonanie opłaty inicjalnej.
Warunkiem korzystania z systemu jest utrzymywanie minimalnego salda w wysokości 2 zł.
Usługi świadczyć będzie firma Homeport Polska z Warszawy.

Czytaj więcej...Sezon rowerowy rusza już 1 marca i potrwa do 31 października.
Obsługa BRA w 2021 roku, będzie kosztować blisko 1,3 mln zł. System pomostowy jest rozwiązaniem tymczasowym. Umowa będzie obowiązywała tylko przez rok 2021 i opierać się będzie na wykorzystaniu istniejących stacji i rowerów.

W mieście funkcjonować będzie 56 stacji (w tym 3 sponsorskie), w dotychczasowych lokalizacjach i 489 rowerów (w tym 22 sponsorskie).

Jeszcze przed pandemią zaczęły dużych miastach rowery aglomeracyjne zaczęły tracić użytkowników, mimo rozbudowy infrastruktury (dróg rowerowych, stacji). W Bydgoszczy tylko w ubiegłym roku powstało ponad 7 km nowych dróg, kolejne 9 kilometrów jest w budowie. W ubiegłym roku ze względu m.in. na obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną wpłynęły na ponad 60% spadek liczby wypożyczeń w stosunku do wcześniejszych lat.

Czytaj więcej...W ocenie ekspertów rower aglomeracyjny pozytywnie wpłynął na popularyzację tego środka transportu.
Dlatego będziemy jeszcze rozmawiać ze środowiskami rowerzystów i mieszkańcami o tym, jak najlepiej inwestować środki na komunikację i infrastrukturę rowerową w kolejnych latach.

 

Jak wypożyczyć rower?
Po założeniu konta wszystkie płatności w Systemie BRA są realizowane za pośrednictwem PayU S.A. Wypożyczenie roweru jest dozwolone tylko na stacjach BRA. Rower można wypożyczyć na trzy sposoby z wykorzystaniem:
• numerów login i PIN (są automatycznie nadawane przez system podczas rejestracji),
• sparowanej karty dotykowej i numeru PIN (możliwość sparowania na terminalu stacji kart typu BKM, legitymacja studencka itp. z kontem BRA – karta zastępuje login),
• aplikacji mobilnej

Cennik BRA (kwoty brutto):

Rower aglomeracyjny zyskał szczególnie dużą popularność na krótkich dystansach, na których często podróżuje się bez opłat (wypożyczenia do 20 minut). Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin.
• Jednorazowa, bezzwrotna opłata inicjalna - 10 zł,
• Od 0 do 20 minuty - 0 zł
• Od 20 do 60 minuty - 1 zł
• Od 60 do 120 minuty -4zł
• Od 120 do 180 minuty - 6 zł
• Każda następna godzina - 7 zł
• Dodatkowa opłata za przekroczenie maksymalnego czasu wypożyczenia (12 godzin) - 200 zł
• Opłaty za poszczególne przedziały czasowe są sumowane np. za wypożyczenie 80-minutowe Klient zapłaci 1 zł + 4 zł = 5,00 zł

Centrum Kontaktu:

Kontakt z operatorem BRA jest możliwy z wykorzystaniem:
• telefonu +48 52 523 28 00,
• poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• wiadomości tekstowych wysyłanych na nr 799 448 002 (wyłącznie do zgłaszania usterek i awarii infrastruktury rowerowej).

Ważne informacje:

• Strona internetowa – www.bra.org.pl
• FREEBIKE – międzynarodowa aplikacja kompatybilna z innymi systemami (BBBike Polska, Torvelo Toruń, Łódzki Rower Publiczny Łódź, Finlandia, Wielka Brytania, Czechy oraz Słowacja) do pobrania na Androida i IOS.

Czytaj więcej...Od początku roku na akcję zimowego utrzymania bydgoskich ulic i chodników, wydaliśmy już prawie 10 mln zł. To ponad 6 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jest to kwota, za którą można doświetlić w naszym mieście aż 150 przejść dla pieszych.
Umowy na utrzymanie zimowe jezdni i chodników na terenie Bydgoszczy obowiązują do 2024 roku.

Przez cały ubiegły rok (od stycznia do grudnia) na Akcję zimowego utrzymania bydgoskich ulic, wydaliśmy ponad 3  mln zł. Tylko w styczniu i lutym 2020 roku, na odśnieżanie wydaliśmy niespełna 1,5 mln zł.
Tegoroczna zima należy jednak nie tylko do wyjątkowo mroźnych ale też do najdroższych w ciągu ostatniej dekady.

Od stycznia tego roku na odśnieżanie ulic, chodników, pracę pługów i zakup soli oraz piasku, już wydaliśmy ponad 9,5 mln zł, a sezon zimowy nadal trwa.

W tym sezonie prawdopodobne koszty zimowego utrzymania przekroczą znacznie 10 mln zł. Za tą kwotę można byłoby: doświetlić 150 przejść dla pieszych, utwardzić ażurami 40 ulic gruntowych, wybudować kilkadziesiąt nowych parkingów na osiedlach, utrzymać rower miejski przez 8 lat, wybudować kilka kilometrów dróg rowerowych albo poprawić bezpieczeństwo na blisko 100 bydgoskich ulicach.

Czytaj więcej...Akcja trwa
Na ulicach Bydgoszczy w ostatnich dniach pracował 17 pługo-solarek oraz 20 ciągników odśnieżnych. 100 pracowników ręcznie odśnieżało i posypywało piaskiem chodniki, przystanki i schody w mieście.

Od początku stycznia wysypaliśmy na bydgoskie ulice już prawie 3000 ton soli, 155 ton chlorku wapnia (stosowany przy bardzo niskich temperaturach) oraz blisko 950 ton piasku.

W I standardzie utrzymania znajduje się blisko 350 kilometrów bydgoskich ulic, które odśnieżane są w pierwszej kolejności. W większości są to drogi krajowej i wojewódzkie. W II standardzie są niektóre drogi gminne oraz trasy powiatowe i gruntowe.
Posypywanie ulic solą, często odbywa się jeszcze przed wystąpieniem opadów śniegu. W przypadku długotrwałych opadów, ulice są odśnieżane i są posypywane aż kilkukrotnie.

Odśnieżamy nie tylko jezdnie
Do utrzymania zimowego chodników (posypywanie piaskiem) zaliczamy ciągi chodników, schody na głównych ciągach pieszych, strefy płatnego parkowania „A" i „B", przystanki tramwajowe i autobusowe. Dodatkowo Miejskie Zakłady Komunikacyjne (MZK) utrzymywać będą torowiska, zwrotnice oraz pętle tramwajowe.
Od kilku lat na wniosek bydgoskich środowisk rowerowych włączyliśmy wybrane trasy rowerowe (ok. 9 km) do systematycznego odśnieżania i posypywania solą.

Czytaj więcej...Przypominamy, że działania służb drogowych mają na celu łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie ich całkowitą likwidację.
Drogi można doprowadzić do pełnej przejezdności w kilka godzin, ale od momentu ustania opadów śniegu.

W związku z powyższym prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Wszelkie uwagi i interwencje związane z prowadzoną akcją Zima można zgłaszać telefonicznie:
tel. 52 582 27 14 lub 15
Mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona 1 z 278