Aktualności

Czytaj więcej...W niedzielę (6 grudnia) tramwaje pojadą torowiskiem wybudowanym wzdłuż ul. Kujawskiej.

Dzięki nowej inwestycji osiedla Kapuściska, Wyżyny, Glinki i Wzgórze Wolności będą jeszcze lepiej skomunikowane z centrum miasta.


- Budowa torowiska to najważniejszy element rozbudowy ul. Kujawskiej – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Wraz z jego otwarciem skróci się między innymi czas podróży pomiędzy osiedlami górnego tarasu oraz centrum miasta. Udało się tę inwestycję połączyć z zakupem 15 nowoczesnych tramwajów. To kolejny element związany ze wzmacnianiem transportu publicznego i zarazem inwestycja pokazująca jak mądrzę korzystamy z unijnych funduszy. Przed nami kolejne duże zadanie związane między innymi z budową nowych mostów i torowiska pomiędzy ulicami Toruńską i Fordońską.

Czytaj więcej...Po nowych torach kursować będą trzy linie tramwajowe:

• Nr 2 (Las Gdański- Gdańska- Kujawska- Wojska Polskiego-Kapuściska)
• Nr 9 (Rycerska – Dworzec kolejowy - Kujawska – Wojska Polskiego- Szpitalna – Glinki
• Nr 11 (Bielawy- Gdańska- Kujawska – Wojska Polskiego – Wyżyny)

Czytaj więcej...Zapewnią one mieszkańcom osiedli Wzgórze Wolności, Wyżyny, Kapuściska i Glinki szybszy dojazd do centrum i możliwość swobodnego podróżowania niemal w każdym kierunku miasta. Docelowo linia nr 11 zostanie wydłużona do Fordonu po wybudowaniu nowego mostu w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. Czas przejazdu pomiędzy pętlą Wyżyny i rondem Jagiellonów szacowany jest na 12 minut.

Dla bydgoszczan korzystających z nowych linii przygotowaliśmy kilka drobnych niespodzianek.
Wszystkim Pasażerom życzymy przyjemnej podróży.

Więcej informacji o wszystkich zmianach w komunikacji miejskiej obowiązujących od 6 grudnia - znajdziecie Państwo TUTAJ

Nowe rozkłady jazdy dostępne są już na przystankach oraz w internetowej zakładce "Rozkłady jazdy" na stronie głównej.

Czytaj więcej...Bezpieczna i wygodna arteria
Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Inwestycja polega na budowie nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego, wraz z modernizacją obu rond oraz dróg dojazdowych. W ramach zadania powstaje też infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.

Czytaj więcej...Na jezdni wschodniej wydzielony zostanie jeszcze buspas. Wszystkie rozwiązania dostosowywane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków, wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe czy wbudowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację. Tramwaje na ul. Kujawskiej kursować będą w wykopie. Konstrukcja była niezbędna by zniwelować nachylenie i uniknąć większych rozbiórek. Mury oporowe na długości ponad 400 metrów zostały ozdobione dynamicznym muralem.

Warto podkreślić, że wraz z otwarciem Kujawskiej, górny taras miasta zyska alternatywne połączenie z centrum. Znacznie ułatwi to organizację ruchu w przyszłości w trakcie kolejnych modernizacji, remontów lub innych zdarzeń losowych.

Czytaj więcej...Wiosną finisz prac
Do połowy przyszłego roku dokończone zostaną prace przy budowie ostatnich jezdni, dróg rowerowych i chodników. Wiosną planowane są też nasadzenia nowych drzew i krzewów. Warto podkreślić, że podczas budowy zastosowano też inne rozwiązania przyjazne dla środowiska. Smarownice są zasilane energią z paneli fotowoltaicznych. Bezpodsypkowe torowisko i specjalne nawierzchnie na jezdniach mają natomiast ograniczyć hałas.
Pisaliśmy o tym TUTAJ

Czytaj więcej...Wartość całego przedsięwzięcia, które wcześniej objęło także rozbudowę węzła Szarych Szeregów i zakup 15 niskopodłogowych tramwajów to ponad 360 mln złotych. Dofinansowanie UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) wyniesie ponad 218 mln zł.

Inwestycja w liczbach:
• Długość nowego i zmodernizowanego torowiska: ok. 1,2 km
• Liczba tramwajów zakupionych do obsługi tras: 15 sztuk
• Różnica poziomów pomiędzy rondem Kujawskim i Zbożowym Rynkiem – 24 m
• Koszt prac budowlanych na Kujawskiej – 174 mln zł

Czytaj więcej...W najbliższy weekend wraz z torowiskiem na ulicy Kujawskiej, otwarty dla ruchu zostanie Plac Kościeleckich. Wrócą na niego również autobusy.
Część placu przylegająca do ul. Bernardyńskiej zyskała nowe chodniki i jezdnie. Docelowo planowana jest rewitalizacja tego ważnego miejsca w centrum miasta
.


Czytaj więcej...Jezdnie placu Kościeleckich na połączeniu z ulicą Bernardyńską zostaną otwarte . W ramach rozbudowy ul. Kujawskiej przebudowana została część chodników oraz powstała nowa droga dojazdowa w kierunku zaplecza budynków stojących wzdłuż ul. Bernardyńskiej. Chodniki wyłożono granitowymi płytami, a wokół budynków i jezdni ułożono opaski z kamiennych kostek.Obecnie na placu trwają prace porządkowe i wykończeniowe.

Czytaj więcej...Obecną formę plac Kościeleckich zyskał na przełomie XIX i XX wieku. Wówczas zniwelowano dawne zamkowe wzgórze i część miejskiej fosy, a następnie wytyczono prostokątny plac z dwiema jezdniami. W pierwszych latach XX wieku wybudowana charakterystyczne obiekty: neogotycką farę ewangelicką (obecny kościół pw. św. Andrzeja Boboli), charakterystyczną halę targową oraz modernistyczny przytułek dla niemowląt, tzw. Augusta-Victoria-Heim (obecna siedziba Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury).

Od 1935 do połowy lat 70. na placu funkcjonował dworzec autobusowy, który przeniesiono następnie na ul. Jagiellońską. Plac Kościeleckich stał się wówczas ważnym węzłem dla miejskich linii autobusowych. Wraz z udrożnieniem jezdni stanie się on ponownie centralnym węzłem przesiadkowym dla wszystkich linii nocnych.

Czytaj więcej...Od 6 grudnia będzie też początkowym przystankiem dla dziennych linii nr 51 (kierunek Czyżkówko), 58 (Smukała), 61 (Osowa Góra) i podmiejskiej 99 (Nowa Wieś Wielka). 

Więcej informacji o wszystkich zmianach w komunikacji znajduje się TUTAJ

 

Czytaj więcej...W grudniu planowane jest przełożenie ruchu na ul. Kolbego na nową część jezdni, która docelowo pełnić będzie funkcję buspasa. Pozwoli to rozpocząć przebudowę istniejącej jezdni, którą obecnie poruszają się samochody. Inwestycja ułatwi autobusom wyjazd z Osowej Góry i szybkie dotarcie do ul. Grunwaldzkiej, gdzie już od roku funkcjonuje buspas.


Czytaj więcej...Obecnie najwięcej prac toczy się przy skrzyżowaniu z ul. Kormoranów, gdzie kończą się roboty przy zbiorniku na deszczówkę. Ta inwestycja rozwiąże problemy związane z zalewaniem ulic w tej części Osowej Góry. Wykonywane została też podbudowa pod nową jezdnię buspasa (w kierunku ul. Grunwaldzkiej).

Przy sprzyjających warunkach pogodowych, zostanie ułożona warstwa wiążąca nawierzchni. Pozwoli to w grudniu przełożyć ruch pojazdów i rozpocząć prace też na starej jezdni (pasie w kierunku ul. Kormoranów). W tym ciągu budowana będzie m.in. nowa kanalizacja deszczowa.

Na początku przyszłego roku wykonawca planuje kontynuować prace przy chodnikach i drogach rowerowych po stronie wschodniej (przy sklepach). Prace zostały podzielone na wiele etapów m.in. z myślą o zapewnieniu dojazdu do punktów usługowo-handlowych i posesji.

Koszt inwestycji to 11 mln zł. Finansowana jest w oparciu o środki ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli funduszy europejskich dedykowanych metropoliom. Planowane zakończenie inwestycji to połowa przyszłego roku.

Czytaj więcej...Autobusem do centrum
W ramach tego zadania gruntownie przebudowywana jest konstrukcja nawierzchni od ul. Kormoranów do Grunwaldzkiej. Na całym odcinku powstaje dodatkowy pas ruchu przeznaczony dla autobusów. Poza tym przebudowywane będą skrzyżowania, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, miejsc parkingowych oraz zatok autobusowych. Buspas na ul. Kolbego ułatwi autobusom wyjazd z Osowej Góry i szybkie dotarcie do ul. Grunwaldzkiej, gdzie już od roku funkcjonuje dodatkowy pas dla autobusów. Realizowana obecnie inwestycja jeszcze lepiej skomunikuje Osową Górę z Centrum miasta.

Czytaj więcej...Buspasy w mieście 
W tym roku zakończyła się budowa buspasa na ul. Gdańskiej od wiaduktu J. Święcickiego (nad torami kolejowymi) do pętli autobusowej w Myślęcinku. Koszt inwestycji to ponad 10 mln zł. Wiosną ubiegłego roku otwarty dla ruchu został pas dla autobusów wzdłuż Wałów Jagiellońskich (koszt 3,5 mln zł). Również rozbudowana ulica Grunwaldzka wyposażona została w kierunku centrum w buspas (od Skośnej do Flisackiej). W przyszłym roku buspas wytyczmy na nowej jezdni ul. Kujawskiej (od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego).

Czytaj więcej...Każdy obiekt inżynierski na terenie miasta podlega obowiązkowym okresowym kontrolom stanu technicznego, co wynika bezpośrednio z obowiązków nałożonych w ustawie Prawo budowlane.

Kontrole takie, zwane przeglądami okresowymi, wykonywane są co roku na każdym obiekcie inżynierskim. W szczególnych przypadkach, kiedy sytuacja lub stan konstrukcji wymaga szczególnego potraktowania, wykonuje się przeglądy szczegółowe lub ekspertyzy czy inne opracowania uzależnione od aktualnej potrzeby.

Dzięki takim działaniom monitorującym, możemy dokonywać odpowiednich zmian w planach remontowych lub podejmować możliwie szybkie działania, zapewniające bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom tych obiektów.

W roku bieżącym również wykonano okresowe przeglądy i na ich podstawie zlecono wykonanie kilku specjalistycznych ekpertyz, np. Wiaduktów Warszawskich, kładki przez Brdę w rejonie ul. Krakowskiej, wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz zlecono opracowanie pomiaru sił w wantach (linach podwieszających przęsło) Mostu Uniwersyteckiego. W przyszłym roku planowane są kolejne przeglądy i wykonanie kolejnych opracowań dotyczących bydgoskich obiektów inżynierskich.

W odniesieniu do Trasy Uniwersyteckiej, wskutek podjęcia rutynowych czynności kontrolnych, stwierdzono uszkodzenie systemu monitorującego stan techniczny want, w związku z czym wiosną 2020 roku zleciliśmy wykonanie dodatkowych badań, których przedmiotem było pozyskanie brakujących informacji dotyczących obecnego stanu technicznego want. Innymi słowy, z uwagi na dość skomplikowany proces naprawy systemu monitorującego, aby nie stracić kontroli nad parametrami want mostu, zdobyliśmy te same informacje inną drogą – poprzez pomiary indywidualne, przeprowadzane przez zespół naukowo-badawczy.

Czytaj więcej...Opracowany materiał wykazał, że stan techniczny want mostu jest dobry, jednak występują anomalia w węzłach mocujących tj. w elementach które nie były i nie są objęte monitoringiem automatycznym. 

Nie znając dokładnych przyczyn wystąpienia wspomnianych anomalii w węzłach mocujących i przygotowując się do ich badań szczegółowych, w sierpniu br. wprowadzone zostały na obiekcie profilaktyczne ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych. W listopadzie br. zleciliśmy natomiast wykonanie szczegółowej ekspertyzy przez doświadczone gremium naukowe w tym zakresie.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Covid-19, proces wyłonienia wykonawcy tej ekspertyzy, jak i negocjacje cenowe znacznie się przedłużyły się, co skutkowało podpisaniem Umowy w listopadzie 2020 roku.
Obecnie czekamy na wyniki tych badań, są one uzależnione od warunków atmosferycznych. Powinniśmy otrzymać je na początku przyszłego roku. Podawanie obecnie jakikolwiek informacji dotyczących obiektu, jego stanu technicznego oraz wniosków końcowych na tym etapie, byłoby przedwczesne.

Jednocześnie nadmieniamy, że wszelkie decyzje dotyczące wprowadzanych ograniczeń na obiektach mostowych są konsultowane ze specjalistami i są one adekwatne do sytuacji, a udostępniane przez ZDMiKP informacje muszą mieć swoje potwierdzenie w wiarygodnej formie popartej analizami i ekspertyzami.

Czytaj więcej...Historia mostu
Most nurtowy przez Brdę jest obiektem dwuprzęsłowym. Pylony mostu o wysokości ok. 70 m. ukształtowano w formie przenikających się podków o kształtach liter greckich alfa i omega, co jest oryginalną konstrukcją na terenie Polski.
Pomost pod obie jezdnie jest podwieszony do pylonów za pomocą 16 lin (po 4 pary z każdej strony) w osłonach. Najdłuższe wanty mają 160 metrów długości. Konstrukcja przęseł jest stalowa, zespolona z betonową płytą współpracującą. Podporami są filary betonowe posadowione na palach.

Czytaj więcej...Podstawowym celem inwestycji było wykonanie w ciągu ul. Ogińskiego połączenia al. Powstańców Wielkopolskich z ul. Wojska Polskiego na Górnym Tarasie, położonym ok. 30 m wyżej niż Taras Dolny.

Most oddano do użytku 12 grudnia 2013 r.
Obiekt mieści dwie jezdnie o czterech pasach ruchu.
W 2019 wydłużono Trasę Uniwersytecką w kierunku alei Jana Pawła II i ul. Glinki
Most jest elementem Trasy Uniwersyteckiej o długości ponad 1,5 km.
Całkowita długość mostu z estakadami wynosi ponad 700 m.
Gwarancja na most zakończyła się w 2018 roku.

Obiekt pomalowano w odcieniach zieleni, beżu, pomarańczy i czerwieni. Pylony oraz kładka widokowa dla pieszych są iluminowane po zmroku przy pomocy reflektorów LED.
W ramach zadania wykonana została nad mostem kładka dla pieszych, która stanowi akcent widokowy całej trasy.

Strona 1 z 265