Aktualności

Czytaj więcej...Trwa budowa ulicy Żnińskiej, która otrzyma ażurową nawierzchnie.
W tygodniu przekazaliśmy też plac budowy Wykonawcy na ul. Chmurnej, gdzie układana będzie betonowa kostka.
W przyszłym rozpoczną się prace na ul. Sztormowej i Hożej. Zadania realizowane w ramach Bydgoskiego Budżetu ObywatelskiegoCzytaj więcej...W budowie znajduje się już odcinek ul. Żnińskiej o długości około 100 metrów pomiędzy Siedlecką i Byszewską, które wcześniej zyskały twardą nawierzchnię dzięki Wieloletniemu Programowi Utwardzania Ulic Gruntowych. Przebudowany zostanie również istniejący chodnik na tym odcinku. Zadanie kosztuje prawie 110 tysięcy złotych.

Przekazany został również plac budowy na ul. Chmurnej. Nawierzchnię z betonowej kostki zyska odcinek pomiędzy Siedlecką i Byszewską. Zaplanowano budowę nowego odwodnienia (w osi pieszojezdni) oraz energooszczędnego oświetlenia. Pieszojezdnia o szerokości 5 metrów, ma stanowić przede wszystkim dojazd do posesji położonych po obu stronach ulicy. Budowa pochłonie ponad 270 tysięcy złotych.

W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace na ul. Sztormowej i Hożej. Te ulice gruntowe również zyskają twardą nawierzchnię.
Wszystkie prace zakończą się jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej...Prace projektowe dotyczące sposobu naprawy rozpoczęły się niezwłocznie po podpisaniu umowy z firmą Kormost. Wykonawca opracował już zasadniczą dokumentację techniczną, uzgodnił ją z ZDMiKP oraz niezależnymi ekspertami biorącymi czynny udział w tym skomplikowanym zadaniu. Po dopełnieniu wszelkich formalności rozpoczynają się działania terenowe związane z rzeczywistą naprawą mostu.
Wykonawca prac ma jeszcze 140 dni na wykonanie zadania.

Prace naprawcze składają się z trzech zasadniczych etapów:
• Prace projektowe – etap ukończony
• Prace naprawcze realizowane w terenie – w trakcie
• Próbne obciążenia po naprawie, prace sprawdzające elementy konstrukcji, uzyskanie odpowiednich dokumentów i pozwoleń – planowane
Po zakończeniu etapu trzeciego nastąpi oddanie obiektu do ponownego użytku.

W ostatnich dniach Wykonawca prowadził prace przygotowawcze i instalował rusztowania.
Teraz ruszają właściwe prace naprawcze.

Czytaj więcej...Sama naprawa, w szczególności operacje na węzłach mocujących wanty będzie bardzo skomplikowana, bowiem będą prowadzone przy częściowo odprężonych linach.
Spawanie, które jest konieczne do zamocowania dodatkowych blach w węzłach mocujących, będzie powodowało dodatkowe oddziaływanie na istniejące elementy stalowe dlatego nasz Wykonawca będzie realizował prace w specjalnym reżimie technologicznym. Z pewnością odprężenie want (ich poluzowanie) wpłynie na bezpieczeństwo prowadzenia prac naprawczych. Po zakończeniu naprawy mocowań wanty ponownie zostaną napięte do wymaganych parametrów.

Podczas zaplanowanych prac naprawczych mostu Wykonawca zoptymalizuje również do obecnych standardów system monitoringu obiektu oraz dokona niezbędnych prac w rejonie podpór skrajnych od strony Dworca PKS-u (w zakresie łożyska mostu)

Czytaj więcej...Most Uniwersytecki – dotychczasowe działania naprawcze
W styczniu bieżącego roku ujawniona została wada konstrukcyjna obiektu wynikająca prawdopodobnie z błędnego projektu, który został wykonany w latach 2008-2010.
Od tego czasu trasa jest nieprzejezdna. Wyłączenie go z użytkowania do czasu naprawy zalecili niezależni eksperci z branży mostowej. Decyzję za zasadną uznał również nadzór budowlany.

ZDMiKP jako zarządca obiektu niezwłocznie zabezpieczył sam obiekt oraz wszystkie dokumenty, które mogą być pomocne w ustaleniu przyczyn awarii. Zawiadomiono w tej sprawie również Prokuraturę wskazując jako prawdopodobna przyczynę awarii – błąd projektowy.

Czytaj więcej...Bezpośrednio po zamknięciu obiektu, zlecono w trybie awaryjnym prace związane z zabezpieczeniem konstrukcji mostowej poprzez podparcie całej konstrukcji specjalnymi podporami oraz rozpoczęto przygotowanie ogłoszenia przetargu na naprawę.

Postępowanie zostało ogłoszone 15 kwietnia br. Najkorzystniejszą ofertę złożyła bydgoska firma „Kormost", która zadeklarowała wykonanie prac naprawczych za kwotę 6,3 mln zł oraz zachowanie terminu prac do 180 dni od dnia podpisania umowy.

Odwołanie konkurencyjnej firmy, które trafiło do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) wstrzymało na miesiąc zawarcie umowy z wybranym wykonawcą. Niezależny organ bo wnikliwej ocenie postępowania w swoim wyroku w całości odrzucił odwołanie co otworzyło drogę do podpisania umowy na naprawę przeprawy mostowej (30 lipca).

Ważne liczby:
• koszt naprawy: 6 267 772, 50 zł
• termin prac: 180 dni od dnia podpisania umowy

Czytaj więcej...W poniedziałek 13 września rusza budowa parkingu przy schronisku dla zwierząt. W ramach zadania przebudowane zostaną też pobliskie ulice dojazdowe. Będą one wygodnym łącznikiem pomiędzy górnym i dolnym tarasem osiedla.

Schronisko odwiedza wielu mieszkańców i wolontariuszy, którzy starają się pomóc w opiece nad zwierzętami.
Dlatego właśnie opracowana został nowa koncepcja obsługi komunikacyjnej schroniska, która ułatwi dojazd do obiektu i uwzględni zakończoną rozbudowę ul. Grunwaldzkiej.

Inwestycja przewiduje budowę parkingu przy ul. Zalew z 17 miejscami parkingowymi, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami.
Dodatkowo zrealizowana zostanie też budowa ulic dojazdowych do parkingu, zarówno od strony skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy Grunwaldzkiej, jak i od strony ulicy Rekinowej.
Ułatwi to również dojazd do wielu posesji zlokalizowanych na górnym tarasie Osowej Góry.

Twardą nawierzchnię zyska nie tylko ul. Zalew ale też fragment ulic Łowiskowej i Jeziornej. W ramach zadania powstaną też chodniki oraz nowe zjazdy do pobliskich posesji. 
Wzdłuż ul. Zalew wybudowana zostanie droga rowerowa.
Po wykonaniu wszystkich robót, nasadzone zostaną też liczne drzewa i krzewy.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych. prace potrwają do marca przyszłego roku.
Koszt zadania to: 3,8 mln zł.

Czytaj więcej...Zmiany w organizacji ruchu:
Od 14 września (wtorek) zamknięta zostanie ulica Zalew od ul. Zimorodkowej do ul. Łowiskowej. Objazd zostanie poprowadzony ul. Kormoranów oraz ul. Kolbego.
W trakcie prowadzonych robót na ul. Łowiskowej i Jeziornej pojawią się lokalne zweżenia oraz ograniczenia prędkości do 30km/h. Miejscami ruchem mogą sterować sygnaliści.
 
Prace mają być tak prowadzone, aby zachować dojazd do działek zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót.

Dodatkowo w celu minimalizowania utrudnień, prace skoordynowano z obecnie realizowaną przebudową ul. Kolbego (Osowa Góra).
W ostatnim czasie zlikwidowane zostały tam uciązliwe dla kierowców wahadła. Na jezdni głównej ułożona została już w całości nawierzchnia. Kontynuowane są jeszcze prace przy drogach serwisowych, parkingach, chodnikach, oświetleniu i drogach rowerowych.
Prace na tym odcinku zakończą już niebawem. 

Czytaj więcej...W ostatnich latach na Osowej Górze zrealizowanych zostało wiele innych inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury drogowej.
Twardą nawierzchnię dzięki miejskim programom zyskało kilkanaście ulic osiedlowych.
Rozbudowana została też ulica Grunwaldzka.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

Inspektor Nadzoru branży drogowej w Wydziale Utrzymania i Ewidencji - szczegóły TUTAJ
Inspektor Nadzoru branży mostowej w Wydziale Realizacji Inwestycji - szczegóły TUTAJ
Inspektor Nadzoru branży drogowej w Wydziale Realizacji Inwestycji - szczegóły TUTAJ
Inspektor Nadzoru branży drogowej w Wydziale Realizacji Inwestycji - szczegóły TUTAJ
od Asystenta do Inspektora Nadzoru w Zespole Torowo-Sieciowym - szczegóły TUTAJ
  
Zapraszamy do składania ofert

Strona 1 z 309