Aktualności drogowe

Czytaj więcej...
Wykonawca robót drogowych realizujący zadanie pn: „Budowa ul. Sanatoryjnej w systemie zaprojektuj i wybuduj" poinformował nas, że od 21.08.2019r. planuje rozpoczęcie robót na kolejnym etapie (etap 10), który obejmuje organizację ruchu przy całkowicie zamkniętym odcinku jezdni ul. Sanatoryjnej od posesji nr 97 do posesji 109. Planowany termin zakończenia to - 15.10.2019r.

Czytaj więcej...
W nocy z 24.08. na 25.08. zostanie przywrócony ruch na rondzie Solidarności (strona wschodnia). Otwarte zostanie skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. Magnuszewskiej oraz wjazd do sklepu Kaufland.

Natomiast od strony zachodniej (rondo Solidarności) nadal będzie obowiązywał ruch po jednym pasie jezdni, umożliwiającym zjazd z ul. Wojska Polskiego - jezdnia północna w stronę ul. Magnuszewskiej. Pozwoli to, budowlańcom drogowym wykonać kolejny odcinek zasilania trakcyjnego w konstrukcji jezdni.
W przypadku ul. Szpitalnej termin włączenia do ruchu został zaplanowany z 31 sierpnia na 01 września.
Warto dodać, że w przypadku ulic: Wojska Polskiego oraz Szpitalnej przekazujemy dzisiaj tj. 14.08. do remontu odcinki jezdni znajdujące się poza zakresem opisywanych robót związanych z przebudową linii tramwajowej na ulicy Wojska Polskiego.

Czytaj więcej...
Kontynuujemy remonty przepraw. Poprawiamy funkcjonalność obiektów dla pieszych i rowerzystów.

Czytaj więcej...
Firma budowlano-drogowa, realizująca budowę peronu wiedeńskiego w jezdni ulicy Marszałka Focha, za naszym pośrednictwem informuje, że 07.08. wykonała nawierzchnię z kostki kamiennej na rampach przystanku wiedeńskiego. Z uwagi na wiązanie betonu, konieczne jest zastosowanie 14-dniowej przerwy technologicznej. Kolejnym etapem prac będzie zmiana tymczasowej organizacji ruchu, przywracającej poruszanie się pojazdów na prawym pasie ulicy w kierunku do centrum. Wykonawca informuje, że opisany etap organizacji ruchu wprowadzi 21.08.

Strona 1 z 186