Aktualności

W wakacje zrealizowanych zostanie wiele zadań drogowych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Jeszcze tylko do 15 lipca można zgłaszać swoje propozycje do kolejnej edycji programu, który cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Czytaj więcej...W najbliższym czasie, w ramach BBO, planowana jest przebudowa skrzyżowania ulic Lawinowej i Zbójnickiej. Wyniesiona powierzchnia ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Realizowana będzie też budowa kolejnego odcinka chodnika wzdłuż ul. Smoleńskiej w kierunku ul. Równej. Wyremontowane zostaną też chodniki na Osiedlu Błonie.

Dodatkowo doświetlone zostały dwa przejścia dla pieszych na Jachcicach. Dobiegają też końca prace projektowe dla budowy sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Kruszyńska/Puszczykowa na Osowe Górze. W ramach BBO realizowane są też budowy kolejnych miejsc parkingowych na osiedlach, dróg rowerowych czy placów zabaw.

Przypominamy, że jeszcze od 15 lipca mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje inwestycji osiedlowych do kolejnej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Do wydania jest 16 milionów złotych. Czekamy na pomysły, które wpłyną na zmianę otoczenia bydgoskich osiedli, sposób spędzania czasu wolnego i aktywizację lokalnych społeczności.
Pomysły można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej www.bydgoszcz.pl/bbo

Do wyboru są trzy rodzaje projektów, wszystkie znane z poprzedniej edycji: duże zadania ponadosiedlowe, projekty na wybranych osiedlach oraz małe projekty społeczne.

Zasada działania Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty, na realizację konkretnych zadań zgłaszanych przez mieszkańców Bydgoszczy. Do realizacji są kierowane projekty, które uzyskują największą liczbę głosów. Na zainteresowanie Bydgoskim Budżetem Obywatelskim wpłynęły między innymi aktywne promowanie projektów przez osoby zgłaszające oraz duża liczba warsztatów i spotkań z mieszkańcami.

Więcej informacji:
https://www.bdgbo.pl/2020/05/rusza-bydgoski-budzet-obywatelski-w.html

W najbliższych tygodniach przebudowane zostaną kolejne chodniki na terenie Śródmieścia. W trakcie remontów na reprezentacyjnych ulicach, odtwarzane będą historyczne sposoby układania chodnikowych płyt oraz kamienne elementy do ich wykończenia.

Czytaj więcej...Obecnie na terenie Śródmieścia remontowany jest m.in. chodnik wzdłuż ulicy Pomorskiej. Łączy się on ze zrewitalizowaną ulica Cieszkowskiego. Na nawierzchni stosowane będą płyty betonowe układane podobnie jak na sąsiedniej ulicy w karo. Zastosowane zostaną też kamienne opaski. W poprzednich latach przy ulicy wymienione zostało oświetlenie.


W podobnym standardzie kontynuowana będzie wymiana nawierzchni na ul. Warmińskiego od Dworcowej do ul. Zduny. Prace riuszą w najbliższych dniach. Zjazdy wykonane zostaną z kamiennej kostki.
Czytaj więcej...Duży remont przygotowywany jest również wzdłuż ulicy Śniadeckich. Historyczny wzór i betonowe płyty ułożone zostaną po północnej stronie ulicy od Pomorskiej do Gdańskiej (I etap). Po zakończeniu prac wodociągowych, remont cohdnika będzie przeprowadzony również po stronie południowej (II etap).  Warto podkreślić, że wszystko to będzie uzupełniać, działania zainicjowane przez właścicieli kamienic oraz wspólnoty mieszkaniowe, które odnowiły elewacje swoich kamienic.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Historyczne ulice Śródmiescia
Ulica Śniadeckich ma długość około 850 metrów. Wytyczono ja w połowie XIX wieku. Stała się główna osią powstającej wówczas nowej dzielnicy ulokowanej pomiędzy ul. Gdańską i dworcem kolejowym.

Do ulicy przylega wytyczony wówczas pl. Piastowski, pełniący do dziś targową funkcję. W połowie XIX wieku wytyczono też ulicę dr. E. Warmińskiego łącząca m.in. Focha z Dworcową . W 1896 uruchomiano przy niej pierwszą elektrownię. Węgiel dowoziły wówczas do niej towarowe wagony tramwajowe (od strony Focha). Znacznie starszy rodowód sięgający prawdopodobnie lokacji miasta ma ulica Pomorska. Jeszcze na początku XIX wieku stanowiła główny trakt wiodący w kierunku Gdańską. Następnie tę funkcję przejęła wytyczona ulica Gdańska. Ulica Pomorska została zabudowana kamienicami, z których większość wzniesiono w latach 1865-1910.

Czytaj więcej...Panele fotowoltaiczne na słupach trakcyjnych, dużo zieleni i szereg rozwiązań tłumiących hałas – rozbudowana ulica Kujawska ma być nowoczesną arterią przyjazną dla środowiska. Zaawansowanie prac przekracza już 65 procent. Wzdłuż ulicy stanęły już słupy trakcyjne, na których montowane są między innymi panele fotowoltaiczne. 

 

Czytaj więcej...Są one przeznaczone do zasilania 14 smarownic torowych. Będą wytwarzały prąd o napięciu 24V. Smarownice są urządzeniami, które mają wpływać na obniżenie poziomu hałasu na łukach o małym promieniu. Zastosowano panele fotowoltaiczne ponieważ zasilanie smarownic nie wymaga dużej ilości energii. System dodatkowo posiada niewielkie akumulatory (o pojemności 10mAh).

Czytaj więcej...Tramwaje pojadą ciszej
Ważnym elementem, nad którym pracowali projektanci są rozwiązania ograniczające hałas na nowej arterii. Stąd między innymi układane są tak zwane ciche, porowate nawierzchnie drogowe ograniczające poziom hałasu o kilka decybeli. 


Podobne właściwości ma nowe bezpodsypkowe torowisko wewnątrz wykopu. Dodatkowo, przestrzeń pomiędzy szynami a betonem jest wypełniana specjalnymi otulinami.

W podobnym celu, w rejonie przystanków oraz węzłów (w miejscach hamowania), w nawierzchnię pod torami wbudowywane są maty antywibracyjne. Wszystkie wody opadowe i roztopowe trafiać będą do urządzeń oczyszczających.

Czytaj więcej...Dużo nasadzeń
Warto podkreślić, że przy przebudowanych jezdniach i chodnikach prowadzone będą nasadzenia nowych roślin. Posadzimy ponad 630 nowych drzew oraz ponad 6000 krzewów i bylin. W ramach kompensacji przyrodniczej przewiduje się posadzenie platanów klonolistnych na szerokich pasach zieleni.

Posadzone zostaną również klony polne, jesiony wyniosłe oraz kasztanowce zwyczajne. W sąsiedztwie chodników i dróg rowerowych planowane jest sadzenie lip srebrzystych. 

W okolicy rond i na pasach rozdziału dróg oraz przy ulicach bocznych zobaczymy takie gatunki drzew jak głóg pośredni, czeremcha pospolita, śliwa wiśniowa, czeremcha wirginijska, wiśnia piłkowana oraz wiązowce zachodnie. Na powstałych rondach pojawią się krzewy i byliny. Przewiduje się, że zostanie posadzonych ponad 6 tysięcy krzewów liściastych i iglastych odpornych na skrajnie trudne warunki drogowe.

Nowe gatunki to między innymi: tawuły japońskie, berberysy Thunberga, jałowce płożące, kosodrzewina, róże okrywowe i inne. Na wszystkich pozostałych terenach zieleni w obrębie pasa drogowego zostaną założone trawniki. Ponadto tereny zieleni nieobjęte inwestycją, które zostały naruszone będą odnowione. Podczas inwestycji zapewniony został dozór przyrodniczy.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w swojej działalności podejmuje wiele działań mających na celu usprawnienie ruchu dla osób z niepełnosprawnościami oraz likwidację barier architektonicznych. Przedmiotowe działania realizowane są nie tylko w ramach dużych inwestycji drogowych ( rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Grunwaldzkiej) ale również przy okazji drobnych remontów ulic czy w ramach zadań Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Czytaj więcej...Sygnalizacja świetlna z dźwiękiem
Nowe sygnalizacje świetlne dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wiele z nich jest już wyposażonych w sygnały dźwiękowe dla niewidomych oraz przyciski służące do wzbudzania sygnału zielonego przez pieszych.

 Czytaj więcej...Dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych.
Niektóre przejścia dla pieszych w mieście oraz przystanki autobusowe wyposażone są w nawierzchnie ryflowane (z wgłębieniami i wypustkami) w żółtym kolorze, ułatwiające orientację osobom niewidomym lub niedowidzącym.. Ponadto wiele przejść wyposażanych jest już w urządzenia sign flash ( tj. aktywne znaki drogowe). Przy wielu bydgoskich ulicach montowane są też znaki drogowe na podkładzie z folii fluorescencyjnej.
Tego rodzaju elementy stosowane są w obrębie szkół oraz w miejscach którymi często poruszają się osoby z niepełnosprawnościami.

Odpowiedzialne projektowanie i decyzje komunikacyjne.
Podczas wydawania decyzji komunikacyjnych ZDMiKP zwraca szczególną uwagę aby, w miarę możliwości ruchowych i lokalizacyjnych, obiekty były wyposażane w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Zwraca się uwagę też na to, aby wszelkie urządzenia typu: schody, poręcze, podjazdy znajdowały się w obrysie budynków.
Dodatkowo w ramach możliwości projektujemy ulice osiedlowe  w formie pieszojezdni, co ogranicza zastosowanie barier architektonicznych np. krawężniki

Czytaj więcej...Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
W ramach prowadzonych inwestycji drogowych na budowanych parkingach każdorazowo wyznaczane są miejsca przeznaczone dla niepełnosprawnych. Tym samym sukcesywnie zwiększa się ilość miejsc parkingowych przeznaczonych dla tej  grupy osób w całym mieście. ZDMiKP w Bydgoszczy utrzymuje wiele, specjalnie oznakowanych, miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami w ścisłym centrum Bydgoszczy, Dodatkowo dostosowaliśmy oznakowanie „kopert" do obowiązujących przepisów (malowanie tła koperty na niebiesko) a w miarę możliwości terenowych poszerzamy „koperty" równoległe do 3,6m. W Strefie Płatnego Parkowania mamy już ponad 200 niebieskich kopert.


Czytaj więcej...Przemyślane inwestycje.
W przypadku wszystkich inwestycji (budowa lub modernizacja ulic) zrealizowanych na terenie Bydgoszczy wykonywane są obniżone krawężniki w obrębie przejść dla pieszych. Takie działania są już w Bydgoszczy standardem. Podobnie jak stosowanie płytek ostrzegawczych i kierunkowych przy przejściach dla pieszych i na przystankach.

Urządzenia na chodniku.
Wszystkie urządzenia na chodniku, takie jak: barierki, słupki, znaki drogowe, kwietniki, ławki, reklamy itp. ustawiane są w taki sposób aby nie utrudniały użytkowania przez pieszych, szczególnie przez osoby słabo lub niedowidzące. Dodatkowo w tym roku na ulicach gdzie jest to możliwe, wyznaczamy nowe miejsca parkingowe dla aut tylko na jezdni. Dzięki temu łatwiej przejechać po chodniku osobie np. na wózku inwalidzkim

Czytaj więcej...Likwidacja barier transportowych w komunikacji miejskiej:
- wyznaczając dodatkowe przystanki komunikacji oraz wprowadzając ich nową lokalizację bierzemy pod uwagę głos Pasażerów i stosujemy rozwiązania ułatwiające korzystanie z infrastruktury osobom z niepełnosprawnościami
- sukcesywnie na bydgoskich ulicach dostawiamy nowe wiaty przystankowych. Wiele z nich posiada udogodnienia na osób z różnymi ograniczeniami.

- zwiększamy liczby przystanków wyposażonych w płytki kierunkowe ułatwiające orientację osobom z dysfunkcją narządu wzroku, Na koniec 2019 roku było w ten sposób dostosowanych 295 przystanków, co stanowiło ponad 30 % ich ogólnej liczby,
- wykonywanie usług przewozowych w tabor częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnościami - 100 % bydgoskich autobusów i 24% wozów tramwajowych przystosowanych spełnia już te standardy. Dodatkowo wszystkie autobusy i tramwaje wyposażone są w zapowiedzi głosowe.
- trwają prace nad koncepcją przebudowy przystanków wzdłuż ul. Gdańskiej. Docelowo cała ulica zostanie wyposażona w perony wiedeńskie poprawiające bezpieczeństwo pasażerów. Pierwszy przystanek wiedeński oddaliśmy do użytku w ubiegłym roku przy Placu Teatralnym.

 

Strona 1 z 244