Aktualności drogowe

Czytaj więcej...

W tym roku oddaliśmy do użytku drogi rowerowe o długości blisko 5 km. Prowadzimy też inne inwestycje w ramach których powstaje prawie 7 km rowerowych tras. Przygotowujemy się do powtórzenia postępowań na budowę dróg rowerowych wzdłuż ulicy Focha oraz Kruszwickiej.

Najdłuższą nową trasą rowerową udostępnioną w tym roku jest droga rowerowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na Okolu oraz wokół ronda Grunwaldzkiego. Ciąg dla rowerzystów powstał po obu stronach jezdni. Nawierzchnie wykonaliśmy z betonu asfaltowego. Nowa trasa połączyła istniejącą  ścieżki zbudowane wcześniej wokół węzła Zachodniego oraz węzła Garbary.

W wakacje zakończyliśmy budowę II etapu trasy Uniwersyteckiej pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i  Magnuszewską.  Tam również powstała droga rowerowa. Dzięki niej mieszkańcy Wzgórza Wolności, Wyżyn i Glinek zyskali bezpieczną trasę prowadzącą m.in. w kierunku centrum.

W tym roku rowerzyści zyskali też nową drogę rowerową wzdłuż ul. Łochowskiej oraz na rekreacyjna trasę w Parku na Wzgórzu Wolności .

Czytaj więcej...

Do finiszu zbliża się przebudowa węzła Szarych Szeregów. To zadanie również zostało połączone z budową dróg rowerowych. W ten sposób wzdłuż ul. Wojska Polskiego będzie można na przejechać rowerem w sposób bezpieczny od Trasy Uniwersyteckiej aż do Szpitalnej.

Trwają też zaawansowane prace przy modernizacji wiaduktu wschodniego w ciągu ul. Armii Krajowej. Uwzględniliśmy na nim budowę drogi rowerowej wraz z dojazdami. Będzie to kolejny bezpieczny dojazd do Lasu Gdańskiego. Więcej informacji o tym zadaniu w tekście „Nowy wiadukt przyjazny dla rowerzystów”.

Czytaj więcej...

W przyszłym roku odbierać będziemy drogi rowerowe wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta. To jedna z największych inwestycji związanych budowa dróg rowerowych w mieście pod względem długości. Liczyć będzie ona 4,5 kilometra.

Nową inwestycją jest też  budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Kujawskiej  Bernardyńskiej oraz wokół ronda Kujawskiego. To element rozbudowy ulicy Kujawskiej. Dzięki tej inwestycji spięta  w całość  zostanie sieć dróg rowerowych znajdująca się po wschodniej i zachodniej stronie górnego tarasu i dodatkowo powstanie komfortowe  połączenie tych dróg rowerowych z centrum miasta. Finisz prac planowany jest na 2021 rok.

Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Focha i Kruszwickiej to również zadanie pewne Przygotowaliśmy dokumentację, uzgodniliśmy je ze środowiskiem rowerowym i  posiadamy zabezpieczone środki finansowe. W pierwszym przetargu na pakiet tych zadań po szczegółowej analizie ofert wykonawców, trendów cen usług i materiałów budowlanych oraz rozstrzygnięć podobnych przetargów w innych miastach zdecydowaliśmy się powtórzyć postępowanie. Analizujemy jeszcze możliwość podziału zamówienia na dwa postępowania, które umożliwią złożenie ofert większej liczbie wykonawców.  Zależy nam, by w oparciu o posiadane środki finansowe realizować możliwie dużo zadań inwestycyjnych. Oddaliśmy w tym roku 4,5 kilometra nowych dróg rowerowych, kolejne 6,6 kilometra jest w budowie. Przygotowujemy do realizacji kolejne zadania.

W tym roku oddano  do użytku:

  • drogę rowerową wzdłuż ul Grunwaldzkiej na Okolu i wokół ronda Grunwaldzkiego 1,6 km
  • drogę rowerową wzdłuż Trasy Uniwersyteckiej i ul. Glinki 1,7
  • drogę rowerową wzdłuż ul. Łochowskiej – 1,1 km
  • ścieżkę rowerową w Parku na Wzgórzu wolności – 0,6km

W budowie są trasy:

  • wzdłuż ul. Grunwaldzkiej od węzła zachodniego do granicy miasta 4,5 km
  • wzdłuż ul. Kujawskiej od ronda Kujawskiego do mostu Bernardyńskiego – 1,0 km
  • wokół węzła Szarych Szeregów-  0,8 km,
  • wzdłuż wiaduktu na Armii Krajowej – 0,4 km

Inne zadania realizowane przez miejskie spółki:

  • przebudowa ul. Matuszewskiego prowadzona przez BPPT (powstaje droga rowerowa o dł. ok. 0,6 km)
  • budowa kładki pomiędzy ulicami Jednostronną a Świekatowską z infrastruktura rowerową prowadzona przez KPEC  

Czytaj więcej...

Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na modernizację torowiska wzdłuż ulicy Toruńskiej. Linia zostanie wyposażona m.in. w nowe perony i  przejazdy. Tramwaje szybciej pokonają dystans z centrum do Łęgnowa.  

Wykonawca zrealizuje zadanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wcześniej przygotowaliśmy  koncepcję, program funkcjonalno - użytkowy i uzyskaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.  

Co się zmieni?

Zakładamy przede wszystkim kompleksową modernizację infrastruktury torowo-sieciowej wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej oraz od zajezdni tramwajowej do ul. Spadzistej łącznie z pętlą tramwajową. Modernizacji poddane zostaną wszystkie przejazdy wzdłuż torowiska. Wymienione zostanie torowisko wraz z podbudową, słupy podtrzymujące sieć trakcyjną, oświetlenie. W zakres zadania wchodzi też przebudowa pętli „Stomil” (dodatkowy tor odstawczy) oraz wprowadzenie systemu ITS, nadającego priorytet pojazdom szynowym. Inwestycja ma wzmocnić konkurencyjność komunikacji publicznej  w tej części miasta. Tramwaje szybciej przejadą przez odcinki, gdzie dziś obowiązują  ograniczenia prędkości. Na nowo budowane będą perony, które będą wyższe i ułatwią wygodniejsze wsiadanie do tramwajów.

Czytaj więcej...

Budowa w etapach

Przetarg na prace projektowo-budowlane zamierzamy ogłosić jeszcze w tym roku. W ramach zamówienia w pierwszej kolejności opracowane zostaną projekty niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie również do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) . Prace budowlane będą podzielone na etapy. Będziemy je koordynować z planowaną budową mostu tramwajowego wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego oraz węzła tramwajowego na ulicy Perłowej. Wstępnie zakładamy, że główne roboty zrealizujemy w latach 2021-22. Zamierzamy je sfinansować w oparciu o środki unijne zabezpieczone w kontrakcie terytorialnym. Koszt inwestycji szacujemy na około 40 mln zł.

Po realizacji zadania związanego z modernizacją torowiska planujemy wzdłuż ulicy Toruńskiej kolejne inwestycje związane między innymi z budową ciągu pieszo-rowerowego i przebudową skrzyżowania ulic Toruńskiej – Spornej - Kieleckiej. Uwzględnia to przygotowana wcześniej koncepcja.

Czytaj więcej...

Trochę historii

Linia tramwajowa wzdłuż ul. Toruńskiej została oddana do użytku w 1953 roku. Budowano ja z myślą o rozwijających się wówczas zakładach przemysłowych wzdłuż Toruńskiej (między innymi „Stomil”), budowie  osiedle Kapuściska oraz szpitala miejskiego. Do jej obsługi skierowano używane wagony z miast, gdzie szybciej wprowadzono nowsze składy. W ramach tej inwestycji ułożono ponad 52 kilometry szyn, 34 tysiące podkładów i ustawiono ponad 600 słupów trakcyjnych. 

Czytaj więcej...Plac budowy przy ul. Kujawskiej to  wyjątkowe wyzwanie zarówno dla nas – inwestora,  jak i wykonawcy. Nigdy wcześniej na taką skalę nie zleciliśmy przebudowy uzbrojenia podziemnego w ścisłym centrum miasta. To kluczowy etap zadania, który gwarantować ma sprawne funkcjonowanie rozbudowanej arterii przez wiele lat.

- Kujawska jeszcze w latach 80.XX wieku była wąska ulica z obustronną zabudową – przypomina dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Jacek Witkowski. – Pod ziemią znajdują się kilometry przewodów i rur. Wykonawcy rozbierają też fundamenty wyburzonych wcześniej budynków, wcześniej archeolodzy prowadzili badania pozostałości dawnego kościoła. Zgodnie z projektem wymieniamy praktycznie całą podziemną infrastrukturę. To niezbędny zakres prac ponieważ zmieniamy poziom posadowienia zarówno ronda Kujawskiego jak i Bernardyńskiego. Korzystamy też  z najlepszych materiałów, by instalacje znajdujące się pod ziemią posiadały jak najdłuższą żywotność. W wielu miejscach wbudowujemy kanały technologiczne co  ułatwia późniejsze wymiany przewodów lub dodawanie nowych instalacji. Z myślą o kompleksowej wymianie całego podziemnego uzbrojenia przy tym zadaniu ściśle współpracujemy z MWIK, które również pełnią funkcję inwestora oraz innymi podmiotami – dodaje dyrektor.

Czytaj więcej...

Dużo ludzi i sprzętu

Plac budowy został przekazany wykonawcy w lutym bieżącego roku. Do września  zrealizowano około  20 procent zakresu rzeczowego zadania. W miejscu inwestycji zaangażowanych jest już około 100-130 pracowników. Park maszyn, z którego korzystają wykonawcy to blisko 40 pojazdów. Największą część maszyn stanowią koparki kołowe i gąsienicowe. Jest to związane z bardzo dużym zakresem robót ziemnych. Uzupełnia je 14 wywrotek. Na plac budowy sprowadzane są również pierwsze walce, które pozwalają przygotowywać podłoże pod nowe jezdnie i torowiska.

Czytaj więcej...

Co, gdzie budujemy?

Na rondzie Kujawskim kończy się rozbiórka ostatnich elementów przejścia podziemnego. Na sąsiednich ulicach Wojska Polskiego oraz Solskiego trwają prace przy profilowaniu podłoża gruntowego. Powstają pierwsze elementy podbudowy pod rozjazdy, które umieszczone zostaną na wyspie centralnej . Wszystkie tego typu elementy infrastruktury torowej będą kotwione do betonowej płyty. Rozjazdy na rondzie umożliwią wyprowadzenie linii w kierunku ul. Solskiego. Fragment torowiska  na tej ulicy ma pełnić funkcję torów odstawczych, a w przyszłości planowane jest budowa trasy przez Szwederowo w kierunku ronda Grunwaldzkiego.

Na tramwajowym węźle na rondzie Bernardyńskim zamontowano już rozjazdy. W tym miejscu wykonawca wyposażył je w osprzęt do sterowania,  ogrzewania i smarowania zwrotnic.

Duży zakres prac wykonywany jest również na ul Kujawskiej wzdłuż której powstaje mur oporowy. Jest on niezbędny by zapewnić torowisku odpowiednie pochylenie. Mur oddzieli torowisko od jezdni, która w dolnej części ulicy będzie znajdować się wyżej. Prace przy tej konstrukcji polegają między innymi na wykonaniu zbrojonej palisady zwieńczonej oczepem. Rozbierane są też pozostałości fundamentów dawnych budynków, które ulokowane były po wschodniej stronie ulicy.

Trwają też prace związane z przygotowaniem podłoża pod nową jezdnię i torowisko na południowym odcinku Bernardyńskiej.

Na półmetku są roboty związane z układaniem i przebudową sieci wodociągowych. Postępują również prace przy sieci gazowniczej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Zakres tych prac ze względu na bardzo duże zagęszczenie przewodów jest wyjątkowo rozległy. Układana jest również  zupełnie nowa kanalizacja deszczowa o przekrojach dostosowanych do dużych opadów.

Czytaj więcej...

Z myślą o wszystkich

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zaawansowaną  już przebudową węzła Szarych Szeregów przekroczy 350 mln zł. PESA dostarczyła już wszystkie Swingi i wożą one pasażerów. Sam koszt prac budowlanych na Kujawskiej to 168 mln zł. Inwestycja zakłada budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna jest także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Ulica Bernardyńska przebudowana zostanie od ronda Bernardyńskiego do mostu. Wraz z nią wytyczony zostanie układ ścieżek i chodników połączony z traktami spacerowo-rowerowymi na nabrzeżu Brdy. Ciąg - Wały Jagiellońskie –Toruńska będzie rozbudowany do dwóch jezdni, od ul Długiej do ul. Babia Wieś. Rondo Kujawskie, ze względu na konieczność zmniejszenia pochylenia linii tramwajowej, musi zostać obniżone. Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie również buspas. Wszystkie rozwiązania dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków, wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe czy budowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację osobom niepełnosprawnym.

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...Na Błoniu zbudujemy nowy parking w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 7. To kolejna inwestycja realizowana w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski związana z budową dodatkowych miejsc postojowych na tym osiedlu. Wcześniej przy okazji dużych inwestycji drogowych również oddaliśmy do użytku parkingi.

Nowe miejsca powstaną na końcu ul. Waryńskiego. W pierwszym etapie powstanie droga dojazdowa o długości około 55 metrów i 8 stanowisk.Od strony Zespołu Szkół nr 7  wzdłuż ogrodzenia zaprojektowano chodnik. Pomiędzy nim oraz nową jezdnią znajdzie się wąski pas zieleni zabezpieczony przed zniszczeniem przez pojazdy za pomocą ekokraty. Natomiast po przeciwległej stronie zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x5,0 m z kostki brukowej. Budowa nowych miejsc wiąże się też z koniecznością rozbudowy kanalizacji deszczowej, przebudową kolidujących sieci energetycznych. Obecnie trwa przetarg, w którym wybierzemy wykonawcę zadania. Wstępnie zakładamy, że po podpisaniu umowy prace budowalne zajmą około 2 miesięcy.

Warto podkreślić, że w ostatnich latach na Błoniu dobudowanych zostało ponad 200 miejsc parkingowych. Zrealizowaliśmy już szereg innych zadań, które mieszkańcy wybrali w trakcie głosowań na BBO, między innymi zatoki postojowe w zachodniej części ul. Waryńskiego, przy ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. Oraz Koszarowej. Najwięcej miejsc zbudowaliśmy jednak przy okazji przebudowy ul. Wł. Broniewskiego (ok. 100). Wraz z budową węzła kolejowo-autobusowego Dworzec Błonie powstało blisko 20 stanowisk do parkowania. Przy każdej tego typu inwestycji rezerwujemy część stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

Strona 1 z 198