Ustawa o samorządzie terytorialnym organizację i zarządzanie komunikacją publiczną definiuje jako zadania własne gmin, dlatego Rada Miasta Bydgoszczy powołała w dniu 1 marca 1994 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, będący jednostką organizacyjną gminy.

ZDMiKP w Bydgoszczy wykonuje między innymi następujące zadania w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców miasta:

 • regulacja rynku komunikacji miejskiej poprzez zawieranie umów przewozowych i wydawanie zezwoleń na przewozy regularne,
 • projektowanie i planowanie oferty przewozowej,
 • badanie i prowadzenie analiz rynku komunikacji miejskiej,
 • prowadzenie sprzedaży biletów i kontroli biletowej,
 • utrzymanie infrastruktury komunikacyjnej,
 • promocja transportu zbiorowego,
 • nadzór nad jakością realizowanych usług,
 • zabezpieczenie informacji pasażerskiej,
 • projektowanie i zabezpieczanie obsługi komunikacyjnej imprez masowych jak również zmian czasowych związanych z przebudową infrastruktury drogowo - komunikacyjnej.

Transport miejski

Układ linii komunikacji miejskiej oparty jest na układzie przesiadkowym mającym na celu podniesienie efektywności transportu zbiorowego. Układ przesiadkowy zwiększa przejrzystość układu komunikacyjnego oraz umożliwia funkcjonowanie komunikacji miejskiej z wyższą, korzystniejszą dla pasażera oraz pod względem eksploatacyjnym, częstotliwością kursowania.

Komunikacja tramwajowa

Pierwszy bydgoski tramwaj wyruszył na trasę w 1888 roku. Początkowo był to tramwaj konny, ale już w 1896 r. wykonano elektryfikację sieci tramwajowej systemem prądu stałego o napięciu 660V. Sieć tramwajowa ulegała na przestrzeni ponad 129 lat licznym przeobrażeniom. Rozstawem całej sieci pozostał pierwotny przeświat 1.000 mm (wąskotorowy), mimo planów pochodzących z lat 70-tych XX wieku przekucia torowisk na prześwit normalny (1.435 mm).

Komunikacja tramwajowa obsługiwana przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. i Tramwaj Fordon Spółka z o.o. bazuje na 10 regularnych liniach komunikacyjnych funkcjonujących w układzie linii opartym na modułowym cyklu kursowania. Oznacza to, że linie tramwajowe kursują według rozkładów jazdy opartych na zasadzie ruchu cyklicznego w stałych interwałach czasowych. Podział linii tramwajowych ze względu na ich znaczenie kształtuje się następująco:

 • 3 linie o znaczeniu magistralnym (linie nr 4, 5, 8) kursująca w godzinach szczytu przewozowego co 10 minut,
 • 4 linie o znaczeniu podstawowym (linie nr 1, 2, 3, 6) kursujące w godzinach szczytu przewozowego co 20 minut,
 • 3 linia o znaczeniu uzupełniającym (linia nr 7, 9, 10) kursująca w godzinach szczytu przewozowego co 20 minut.

Do obsługi zadań komunikacyjnych przewidzianych w ramach wyżej przedstawionego układu linii w godzinach szczytu przewozowego dysponowanych jest 51 pociągów tramwajowych, w tym:

 • 11 pociągów jednowagonowych,
 • 38 pociągów dwuwagonowych,
 • 12 pociągów wieloczłonowych niskopodłogowych.

W miarę możliwości technicznych w dni wolne i w godzinach wieczornych konfiguracja obsady taborowej ulega zmianie celem dostosowania oferty przewozowej do istniejących potoków pasażerskich. Park taborowy Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. i Tramwaju Fordon Spółka z o.o. składa się z 76 pociągów tramwajowych w tym 14 pociągów wieloczłonowych niskopodłogowych.

Tramwaje poruszają się po 41,32 km czynnych tras. Prowadzona polityka transportowa dąży do rozwoju komunikacji tramwajowej. ZDMiKP systematycznie w ramach dysponowanych środków finansowych modernizuje układ torowo – sieciowy. W 2010 r. wybudowano nowe połączenie tramwajowe z centrum miasta do Dworca Głównego w ciągu ulic Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta do pętli przy ul. Rycerskiej. W 2016 r. wybudowano kolejne połączenie tramwajowe trasowane z centrum miasta do dzielnicy Fordon (pętla Łoskoń) w ciągu ulic Lewińskiego, Akademicka, Generała Władysława Andersa. W trakcie realizacji są również inwestycje budowlane mające na celu zwiększenie zasięgu trakcji tramwajowej. W perspektywie przewiduje się dalszą rozbudowę układu torowego o m.in. torowisko w ul. Kujawskiej, Solskiego, Pięknej, Szubińskiej i Kruszwickiej.

W 2016 r. trakcją tramwajową wykonana została praca przewozowa o wielkości 4,63 mln pociągokilometrów, przewieziono 26,04 mln pasażerów. Średnia prędkość komunikacyjna tramwajów wyniosła 20,81 km/h. Prowadzone inwestycje w trakcji tramwajowej umożliwią zwiększenie liczby przewożonych pasażerów oraz zwiększenie udziału tego ekologicznego środka transportu w usługach komunikacji miejskiej.

Komunikacja autobusowa

Komunikacja autobusowa w Bydgoszczy aktualnie jest obsługiwana przez 2 operatorów działających w ramach zawartych umów na świadczenie usług przewozowych: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Irex - Trans Sp. z o.o.. ZDMiKP od czasu wprowadzenia reformy układu komunikacyjnego pod nazwą system „A+T" aktywnie modernizuje i optymalizuje ofertę przewozową. Układ linii autobusowych jest skonstruowany tak, aby w miarę możliwości nie powielał relacji i tras obsługiwanych przez trakcję tramwajową.

ZDMiKP podejmuje również działania w zakresie koordynacji rozkładów jazdy linii autobusowych systematycznie poszerzając grono linii funkcjonując według modułowej częstotliwości kursów. Umożliwia to wprowadzenie przemiennego kursowania autobusów na wspólnych odcinkach tras, tak aby kursy autobusów w tych samych kierunkach nie pokrywały się. Koordynacja rozkładów jazdy funkcjonuje m.in. na następujących odcinkach:

 • linie nr 51 i 58 pomiędzy placem Kościeleckich a ul. Nad Torem,
 • linie nr 52, 59 i 60 pomiędzy Błoniem a rondem Jagiellonów,
 • linie nr 53 i 79 pomiędzy ul. Piękną a ul. Wojska Polskiego,
 • linie nr 56, 61 i 79 pomiędzy rondem Grunwaldzkim a ul. Wojska Polskiego,
 • linie nr 56 i 68 pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Glinkami BFM,
 • linie nr 59, 60 i 64 pomiędzy rondem Jagiellonów a ul. Skłodowskiej – Curie,
 • linie nr 57 i 80 pomiędzy Dworcem Autobusowym a Dworcem Głównym,
 • linie nr 65 i 68 pomiędzy rondem Fordońskim a Leśnym,
 • linie nr 69 i 89 na całej trasie od Błonia do Tatrzańskiego,
 • linie nr 71 i 77 pomiędzy pętlą Morska, a rondem Maczka,
 • linie nr 74, 81 i 82 pomiędzy ul. Brzechwy a ul. Skarżyńskiego.

W związku z funkcjonowaniem systemu przesiadkowego „A+T" synchronizacja kursów obejmuje również poniższe linie autobusowe nr 61, 69, 71, 73, 74, 76, 81, 82 i 89 celem dostosowania ich do rozkładu jazdy linii tramwajowych nr 3, 5 i 6 na trasach:

 • 81A+3/5T - linię autobusową Nr 81 na całej długości trasy oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 82A+3/5T - linię autobusową Nr 82 na całej długości trasy oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 73A+3/5T - linię autobusową Nr 73 od pętli pn. Eskulapa do przystanku pn. Przylesie oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 74A+3/5T - linię autobusową Nr 74 na całej długości trasy oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 69A+3/5T - linię autobusową Nr 69 od pętli pn. Tatrzańskie do przystanku pn. Most Kazimierza Wielkiego oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 89A+3/5T - linię autobusową Nr 89 od pętli pn. Tatrzańskie do przystanku pn. Most Kazimierza Wielkiego oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 65A+3/5T - linię autobusową Nr 65 od pętli pn. Nad Wisłą do Ronda Fordońskiego oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 83A+3/5T - linię autobusową Nr 83 od pętli pn. Tatrzańskie do przystanku pn. Dworzec Wschód oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 71A+3/5T - linię autobusową Nr 71 od pętli pn. Rekinowa do przystanku Garbary oraz linię tramwajową Nr 3 lub Nr 5 od przystanku Garbary do przystanku Dworzec Wschód,
 • 61A+3/5T - linię autobusową Nr 61 od pętli pn. Rekinowa do przystanku Garbary oraz linię tramwajową Nr 3 lub Nr 5 od przystanku Garbary do przystanku Dworzec Wschód,
 • 77A+3/5T - linię autobusową Nr 77 od pętli pn. Niklowa do przystanku Garbary oraz linię tramwajową Nr 3 lub Nr 5 od przystanku Garbary do przystanku Dworzec Wschód,
 • 73A+6T - linię autobusową Nr 73 od pętli pn. Stomil do pętli pn. Łęgnowo oraz linię tramwajową Nr 6 od pętli pn. Łęgnowo do pętli pn. Bielawy,
 • 76A+6T - linię autobusową Nr 76 od pętli pn. Łęgnowo do Ronda Toruńskiego oraz linię tramwajową Nr 6 od Ronda Toruńskiego do pętli pn. Bielawy.

Do obsługi zadań komunikacyjnych w godzinach szczytu dysponowane są 175 autobusy, w tym 95 autobusów przegubowych. Trakcją autobusową w 2016 r. przewieziono ok. 69,97 mln pasażerów. Łącznie autobusy wykonały 15,2 mln wozokilometrów. Średnia prędkość komunikacyjna trakcji autobusowej wyniosła 22,6 km/h, a średnia odległość międzyprzystankowa 579 metry, co jest zgodne z obowiązującymi zasadami projektowania układów komunikacyjnych.

Autobusy niskopodłogowe stanowią ponad 90% całego taboru autobusowego, którego średnia wieku wynosi ok. 4,83 lat i jest jedną z najniższych wielkości w kraju. Tabor niskopodłogowy znacznie ułatwia korzystanie z miejskiej komunikacji osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z wózkami dziecięcymi. Autobusy niskopodłogowe są wyposażone w system monitoringu, pochylnie ułatwiające wjazd i wyjazd wózka inwalidzkiego z pojazdu, system głosowego zapowiadania przystanków oraz wyświetlacze prezentujące przebieg trasy. Dodatkowo, nowoczesne autobusy są przyjazne środowisku naturalnemu.

Komunikację nocną zabezpiecza 6 linii autobusowych funkcjonujących z częstotliwością co ok. 60 min. objętych koordynacją na placu Kościeleckich. Trasowanie linii nocnych obejmujących możliwie największy zasięg miasta oraz możliwość przesiadki pozwalają mieszkańcom przemieszczać się po Bydgoszczy również w godzinach nocnych.

Linie sezonowe i turystyczne

W ramach komunikacji publicznej w Bydgoszczy w okresie wakacji letnich funkcjonują również linie sezonowe oraz linie turystyczne obsługiwane wyłącznie taborem zabytkowym.

 • linia nr 75 Przylesie – Ostromecko,
 • linia nr 99 Plac Kościeleckich – Nowa Wieś Wielka przez Brzozę i Chmielniki,
 • linia nr 0 Bałtycka – Las Gdański,
 • linia nr 100 Stary Rynek – Myślęcinek,
 • Linia nr 102 Stary Rynek – Exploseum.

Linie międzygminne

Obecnie w ramach zawartych porozumień z gminami ościennymi funkcjonuje 6 całorocznych linii międzygminnych. 3 linie do gminy Białe Błota, 3 linie do gminy Osielsko w tym 1 linia do gminy Osielsko i Dobrcz oraz 1 linia sezonowa do gminy Nowa Wieś Wielka.

 • linia nr 91 Błonie – Przyłęki przez Kruszyn Krajeński,
 • linia nr 92 Błonie – Murowaniec (z wydłużonymi kursami do Łochowa),
 • linia nr 93 Dworzec Leśne – Niwy,
 • linia nr 94 Dworzec Leśne – Żołędowo przez Maksymilianowo,
 • linia nr 95 Tatrzańskie – Tatrzańskie przez Jarużyn, Strzelce Dolne i Strzelce Górne,
 • linia nr 96 Błonie – Przyłęki przez Trzciniec i Kruszyn Krajeński,
 • linia nr 99 Plac Kościeleckich – Nowa Wieś Wielka przez Brzozę i Chmielniki.

Informacja pasażerska                        

ZDMiKP stara się na możliwie jak najwyższym poziomie zapewnić bezpośredni dostęp do informacji pasażerskiej zarówno metodą tradycyjną (wywieszając informacje na przystankach) jak i przy pomocy nowoczesnych środków przekazu poprzez stronę internetową oraz portale społecznościowe. Ponadto rozkłady jazdy, schematy komunikacyjne oraz podstawowe informacje o funkcjonowaniu transportu zbiorowego są przygotowane dodatkowo w języku angielskim i niemieckim, co umożliwia dostęp do informacji pasażerom pochodzącym z zagranicy.

W ramach prowadzonej działalności w 2016 r. przygotowano oraz wywieszono na przystankach komunikacji miejskiej ok. 9 tys. nowych rozkładów jazdy. Ponadto dokonano wymiany 0,8 tys. zniszczonych rozkładów jazdy oraz rozmieszczono ok. 2 tys. dodatkowych informacji pasażerskich informujących m.in. o czasowych zmianach w komunikacji oraz zmianie oferty przewozowej związanej z obsługą imprez masowych.
Z myślą o mieszkańcach korzystających z komunikacji miejskiej ZDMiKP wdrożył System Inteligentnego Transportu Miejskiego dla komunikacji publicznej. Na chwilę obecną na głównych węzłach przesiadkowych oraz na pętlach zostały zamontowane elektroniczne wyświetlacze LCD i wyświetlacze LED pokazujące odjazdy linii autobusowych i tramwajowych w czasie rzeczywistym. Tablice LCD informują również o utrudnieniach w ruchu oraz wyświetlają komunikaty o zmianach w komunikacji. Dodatkowo w różnych częściach miasta rozlokowane są elektroniczne kioski informacyjne oraz biletomaty.

Nadzór nad realizacją usług przewozowych

Komunikacja miejska znajduje się pod stałym nadzorem ZDMiKP pod względem punktualności kursowania i jakości świadczonych usług (oznakowanie, informacje w środkach komunikacji miejskiej, dostępność zakupu biletów, sprawność kasowników, czystość pojazdów, itp.). Rocznie przeprowadza się ponad 23 tys. jednostkowych kontroli taboru wszystkich trzech operatorów. Odsetek stwierdzonych nieprawidłowości stanowi ok. 0,3% , co oznacza wysoką jakość usług świadczonych przez operatorów w ramach komunikacji miejskiej.