Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Podstrefie A Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy:
 

LP.

 

Rodzaj biletu

 

Cena biletu PLN
1. Za parkowanie do pół godziny. 1,50 zł
2. Za parkowanie za pierwszą godzinę  3,00 zł
3. Za parkowanie za drugą godzinę 3,60 zł
4. Za parkowanie za trzecią godzinę  4,30 zł
5 Za parkowanie za czwartą, piątą i szóstą godzinę 3,00 zł
6. Za parkowanie za siódmą, ósmą i dziewiątą godzinę 0,50 zł
7. Za parkowanie za dziesiątą i każdą następną godzinę 3,00 zł
8. Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważny w podstrefie A na ulicy zameldowania 30,00 zł
9. Abonament 3 - miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważny w podstrefie A na ulicy zameldowania 90,00 zł
10. Abonament  6 - miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważny w podstrefie A na ulicy zameldowania 180,00 zł
11. Abonament 12 - miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważny w podstrefie A na ulicy zameldowania 360,00 zł
12. Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważny w podstrefie A 75,00 zł
13.

Za parkowanie pojazdu przewożącego lub kierowanego przez osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, na wyznaczonym miejscu,
tzw. kopercie – na podstawie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej

zerowa stawka opłaty
14. Opłata ryczałtowa za zastrzeżenie na okres jednego miesiąca jednego stanowiska postojowego (koperty) do korzystania na prawach wyłączności. 700,00 zł
15. Za parkowanie motocykli zerowa stawka opłaty
16.

Za postój:

  • oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej.
  •  oznakowanych pojazdów służb komunalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodnokanalizacyjne).
  • taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 "postój taksówek" i D-20 "koniec postoju taksówek"

zerowa stawka opłaty
17. Abonament miesięczny na określony pojazd o napędzie hybrydowym ważny w danym miesiącu 150,00 zł
 
Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Podstrefie B Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy:  
 
LP.

 

Rodzaj biletu

 

Cena biletu PLN

1.        Za parkowanie do pół godziny 1,00 zł
2. Za parkowanie za pierwszą godzinę 1,50 zł
3. Za parkowanie za drugą godzinę 1,80 zł
4. Za parkowanie za trzecią godzinę 2,10 zł
5. Za parkowanie za czwartą, piątą i szóstą godzinę 1,00 zł
6. Za parkowanie za siódmą, ósmą i dziewiątą godzinę 0,50 zł
7. Za parkowanie za dziesiątą i każdą następną godzinę 1,00 zł
8. Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważny w Podstrefie B na ulicy zameldowania 20,00 zł
9. Abonament 3 - miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważny w Podstrefie B na ulicy zameldowania 60,00 zł
10. Abonament 6 - miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważny w Podstrefie B na ulicy zameldowania 120,00 zł
11. Abonament 12 - miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważny w Podstrefie B na ulicy zameldowania 240,00 zł
12. Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważny w Podstrefie B 50,00 zł
13. Za parkowanie pojazdu przewożącego lub kierowanego przez osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, na wyznaczonym miejscu,
tzw. kopercie – na podstawie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej
zerowa stawka opłaty
14. Opłata ryczałtowa za zastrzeżenie na okres jednego miesiąca jednego stanowiska postojowego (koperty) do korzystania na prawach wyłączności 700,00 zł
15. Za parkowanie motocykli zerowa stawka opłaty
16.
za postój:
a) oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej
b) oznakowanych pojazdów służb komunalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodnokanalizacyjne),
c) taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 "postój taksówek" i D-20 "koniec postoju taksówek"

Za postój:

  • oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej
  • oznakowanych pojazdów służb komunalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodnokanalizacyjne),
  • taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 "postój taksówek" i D-20 "koniec postoju taksówek"
zerowa stawka opłaty
 17.  Abonament miesięczny na określony pojazd o napędzie hybrydowym ważny w danym miesiącu 75,00 zł