Powrót

005/2018 - Przebudowa torowiska tramwajowego i budowa dróg rowerowych w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.:

 

Przebudowa torowiska tramwajowego i budowa dróg rowerowych w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy

Numer sprawy: 005/2018

W dniu 07.03.2018 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, w poniższych plikach:
1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE w dniu 07.03.2018 r., Numer ogłoszenia 2018/S 046-100149
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (005_2018 SIWZ), przy czym załącznik 1 do SIWZ - PFU stanowi odzielny plik.

Zamawiający informuje, że instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2018 r., godz. 10:30.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

Osobami i uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Marlena Krzyżaniak - tel.: +48 52-582-27-69,
2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Michał Kasperek - tel.: +48 52-582-27-96 oraz Mateusz Sznajdrowski - tel. +48 52-582-27-75.

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W pliku poniżej Zamawiający zamieścił wyjaśnienie treści SIWZ (z dnia 14.03.2018 r.)

Numer faks: +48 52-582-27-77.