Powrót

035/2017 Budowa ulicy w ramach „Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj- Część 1- Budowa ulicy Byszewskiej

W dniu 14.08.2017 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa ulicy w ramach „Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj- Część 1- Budowa ulicy Byszewskiej”

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 571976-N-2017 z dn. 14.08.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (035_2017 SIWZ+załączniki.7z)

Termin składania ofert upływa w dniu 30.08.2017 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Katarzyna Robotnikowska - tel.: 52-582-27-66,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Marek Janiszewski – opracowanie dokumentacji projektowej     - tel.: +48 52-582-27-20,

Sebastian Kłobuchowski – realizacja robót budowlanych               - tel. +48 52-582-27-50.

W dniu 30.08.2017 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP

W dniu 17.10.2017 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia. (035_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 17.10.2017)