Powrót

039/2017 Ogłoszenie o zamówieniu pn: Przebudowa nawierzchni ul. Ślusarskiej wraz z rozbudową monitoringu miejskiego na oś. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miastao (Program BBO)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 04.09.2017 r.

Termin składania ofert upływa w dniu: 19.09.2017 r. o godz: 10:30.

Termin otwarcia ofert: 19.09.2017 r. o godz. 11:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. 
ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): 
Marlena Krzyżaniak     - tel.: 48 52-582-27-69,

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Wiesław Siekierkowski, Jacek Bartkowiak - tel.: +48 52-582-27-16.

 

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

 

W pliku poniżej Zamawiający zamieszcza informację z sesji otwarcia ofert.

 

Poniżej zamieszczamy infromację o unieważnieniu postępowania.