Powrót

Numer sprawy 001/2018 - Przebudowa infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.:

Przebudowa infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy.

Numer sprawy: 001/2018

 

W dniu 13.03.2018 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, w poniższych plikach:
1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE w dniu 13.03.2018 r., Numer ogłoszenia 2018/S 050-109799,
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (001_2018 SIWZ z załacznikami 2-8), przy czym załącznik 1 do SIWZ - DP+SST, stanowi odzielny plik.

Zamawiający informuje, że instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2018 r., godz. 12:45.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

Osobami i uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: +48 52-582-27-97,
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Michał Kasperek - tel.: +48 52-582-27-96.

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer faks: +48 52-582-27-77.

Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza zminę ogłoszenia o zamówieniu opublikowaną w Dz.U.U.E. Nr 2018/S 054-118920 w dniu 17.03.2018 r. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w treści odpowiadającej treści SIWZ dokonane z zachowaniem terminu określonego w art. 12a ust. 2 pkt 1 UPZP.