Powrót

017_2018 Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy

Zamawiający zamieścił w dniu 10.04.2018 r. w BZP ogłoszenie o ww. zamówieniu.

Termin składania ofert do dnia 26.04.2018 r do godz. 10:30.

Termin otwarcia w dniu składania o godz. 11:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

 1.  ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

     Marlena Krzyżaniak     - tel.: +48 52-582-27-69,

 2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

   Milena Dorosz - tel.: +48 52-582-27-48.

  Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej .

Termin składania ofert do dnia 30.04.2018 r do godz. 10:30.

Termin otwarcia w dniu składania o godz. 11:00.

Zamawiający zamieścił w dniu 23.04.2018r. informację o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.