Inwestycje torowe 2018
Bydgoszcz najprawdopodobniej znajduje się w ścisłej czołówce polskich miast, które z powodzeniem pozyskują środki europejskie i na potęgę inwestują je w niskoemisyjny transport szynowy.

Nie tylko kupujemy nowoczesne tramwaje i budujemy nowe linie, jak za chwilę tę w ulicy Kujawskiej – tutaj cały czas czekamy na zakończenie w Warszawie tzw. kontroli uprzedniej, żeby rozpocząć prace, ale prowadzimy także zakrojone na szeroką skalę modernizacje istniejącej infrastruktury tramwajowej.
Pracujący dla nas wykonawca, wyłoniony w przetargu właśnie zakończył układanie nowego torowiska na ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Łukasiewicza do ulicy Chemicznej. Dzisiaj tj. o5.10. kontynuuje roboty przy układaniu nawierzchni bitumicznych i prace ma już na ukończeniu.
Jednocześnie rozpoczął rozwieszanie sieci trakcyjnej na wcześniej ustawionych, nowych słupach. Równolegle z wymienionymi robotami, porządkuje po sobie teren, na którym realizuje zadanie. Prowadzi także prace odtworzeniowe zieleni. W dalszym ciągu układa nowe chodniki.
Wszystkie działania stanowią konsekwentną realizację polityki transportowej. Wpisują się w budowę nowoczesnego i zgodnego z oczekiwaniami Pasażerów układu komunikacji tramwajowej. Wypowiadają walkę z niską emisją i smogiem. Stąd od dłuższego już czasu komunikację w naszym mieście planujemy w oparciu o przyjazny środowisku transport szynowy, który uzupełniamy komunikacją autobusową. Przy tej okazji warto dodać, że opartą o autobusy, które spełniają, wyśrubowane, najwyższe normy emisji.
Dzięki dobiegającej do końca inwestycji, powstało nowe torowisko, sieć trakcyjna, perony dostosowane do potrzeb osób niedowidzących z żółtymi płytami ryflowanymi, sygnalizującymi niebezpieczeństwo zbliżania się do krawędzi peronu.

Nowy peron

Ponadto, ułożyliśmy nowe nawierzchnie jezdni, chodników. Odtwarzana jest zieleń. Co najważniejsze rozbudowana została pętla tramwajowa przy ulicy Chemicznej. Zwiększyliśmy możliwości manewrowe dla tramwajów, zwiększając liczbę torów z dwóch do trzech. Dzięki pracom przy torowisku zyskali także kierowcy i piesi. Poza wcześniej już wspominanymi chodnikami, zmieniona została geometria ulic Wojak Polskiego i Chemicznej – powstało bezpieczne rondo. Na modernizację przeznaczyliśmy z budżetu blisko 20 mln. złotych.
Trwają także prace w innym miejscu górnego tarasu w ciągu ulicy Wojska Polskiego. Obejmują torowisko tramwajowe od ulicy Szpitalnej do ulicy Magnuszewskiej. Stara infrastruktura została zdemontowana. Nie ma już torów, sieci, słupów trakcyjnych. Trwają roboty przy korytowaniu, czyli nowym wykopie, w którym zostanie wykonane podbudowa pod nowe tory.

Korytowanie

Przy okazji prowadzone są prace przy przełożeniu sieci podziemnych. Budowane są też kolejne, jak np. kanalizacja deszczowa, która odprowadzi wodę po opadach z nowych torów. W rowach, układane są kable do zasilenia oświetlenia. Podobnie, jak w przypadku wcześniej opisanej modernizacji tutaj również wraz z nowym torowiskiem układane są nowe nawierzchnie na jezdniach. Od jakiegoś czasu trwają roboty na jezdni południowej Wojska Polskiego (w kierunku do centrum osiedla). Zdemontowane zostały stare warstwy jezdni. W tej chwili odbudowywana jest warstwa konstrukcyjna.
Inwestycję realizujemy z myślą o przywołanej na początku linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej. Dzięki niej nie tylko skomunikujemy Kujawską z południowym górnym trasem. Wybudujemy pętlę tramwajową przy ulicy Magnuszewskiej, która będzie jednocześnie stanowiła nowoczesny węzeł przesiadkowy z możliwością wjazdu i wyjazdu od wspomnianej Kujawskiej, a ta połączy rondo Bernardyńskie z rondem Kujawskim. Wydatnie skróci czas podróży, eliminując przejazd tramwaju ul. Toruńską, później wzdłuż bloków przy ulicy Spokojnej, a następnie ulicą Wojska Polskiego, ale o linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej , to już w kolejnym artykule.