ikea-logo

Czasowa organizacja ruchu w związku z rozbudową i przebudową układu drogowego dla potrzeb Inwestora firmy IKEA w rejonie ulic: Fordońska, Łowicka, Wiślana.

 

Z informacji przekazanych przez Wykonawcę przebudowy układu drogowego firmy: Betpol S.A. działającego na rzecz Inwestora firmy IKEA na dzień 11.07.2014 planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych w pasie drogowym ul. Fordońskiej, Jasinieckiej oraz układzie wewnętrznym przygotowywanym dla obiektu IKEA.
W związku z zaplanowanym harmonogramem prac w dniu: 11.07.2014 roku od godziny: 20:00 rozpoczną się prace przygotowawcze związane z przebudową układu drogowego dla potrzeb centrum  handlowego IKEA w Bydgoszczy.

W pierwszym etapie prac firma Betpol S.A. przystąpi do wykonywania tymczasowych przejazdów w pasie dzielącym ulicy Fordońskiej, które umożliwiają późniejszy przejazd pomiędzy jezdniami przez tymczasowe wiadukty drogowe, które zostaną wybudowane pomiędzy obecną ul. Fordońską i istniejącym wiaduktem kolejowym po stronie północnej. Równocze-śnie rozpoczną się prace związane z wykonaniem tymczasowego pasa dla lewoskrętu na ul. Fordońskiej przy skrzyżowaniu ul. Fordońskiej z ul. Jasiniecką (na potrzeby tymczasowej sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu) oraz budowa tymczasowej zatoki autobusowej po wschodniej stronie ul. Jasinieckiej (w bezpośredniej bliskości ul. Fordońskiej). Wszystkie prace przygotowawcze oraz infrastruktura tymczasowa są związane z planowanym na koniec sierpnia przełożeniem ruchu z ul. Fordońskiej na tymczasowe wiadukty (równoległe do Fordońskiej) oraz ruchu kołowego z obecnej ul. Rejewskiego na ul. Jasiniecką, która na czas przebudowy przejmie wszystkie funkcje ul. Rejewskiego , gdzie ruch będzie znacznie ograniczony.
Harmonogram realizacji przebudowy IKEA jest dostosowany do utrudnień w ruchu związanych z realizacją Tramwaju do Fordonu, dlatego też o terminarzu kolejnych utrudnień będziemy informowali na bieżąco podczas trwania przebudowy.

Planowane zakończenie prac przygotowawczych na ul. Fordońskiej zostało określone na dzień: 31.07.2014.