parking

Zgodnie z § 12 konkursu ofert na dzierżawę gruntu zlokalizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 158/8 (część), 4/2 (część) i 4/1 (część) obręb 193 przy ul. Jurasza w Bydgoszczy z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu, uprzejmie informujemy, że najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie kryteria oceny złożyła firma: WEIP Sp. z o.o. z siedzibą ul. Długa 21 w Gdyni.


Wgląd do dokumentacji konkursu ofert, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, możliwy jest w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz, pok. 211.

Załączniki:
Pobierz plik (Pismo UP-5020-20-18.pdf)Pismo UP-5020-20-18.pdf[ ]282 kB