K121

Rondo Kujawskie jest w trakcie dużej rozbudowy. Prace są niezbędne, by przystosować rozległe skrzyżowanie z ruchem okrężnym do przebiegu nowej linii tramwajowej łączącej centrum z osiedlami górnego tarasu. Będzie to najkrótsze połączenie. Poza tym dzięki tej inwestycji osiedla Wzgórze Wolności, Wyżyny, Kapuściska i Glinki będą obsługiwany przez dwa niezależne torowiska.

Od soboty użytkowana jest już część nowych jezdni od strony Zielonych Arkad. Znajdują się one na docelowym poziomie ronda. Konieczne było jego obniżenie ze względu na normy dotyczące maksymalnego pochylenia torowiska. Różnica wynosi około dwóch metrów. Nowa wyspa centralna na rondzie będzie miała mniejszą średnicę niż stare skrzyżowanie z ruchem okrężnym.

Na rondzie ułożone zostaną nie tylko tory pomiędzy dwiema jezdniami ulic Kujawskiej i Wojska Polskiego. Od razu montowane są też rozjazdy i torowisko pozwalające w kolejnych latach wyprowadzić linie tramwajową przez Szwederowo w kierunku ronda Grunwaldzkiego. Wstępna koncepcja takiego połączenia powstanie w przyszłym roku. Opracowanie odpowie też na pytanie: w jakiej kolejności budować nowe torowiska w Bydgoszczy.

Rondo Kujawskie

W ramach inwestycji powstają nowe chodniki i drogi rowerowe. Drogi rowerowe będą zlokalizowane po obu stronach wszystkich ulic. Od jezdni oddzieli je pas zieleni. Przystanki autobusowe i tramwajowe będą na każdym kierunku lokalizowane za skrzyżowaniem. Pomiędzy jezdniami ulicy Kujawskiej od strony południowej zlokalizowany zostanie parking P+R na około 140 pojazdów. Będzie to doskonałe miejsce do pozostawienia pojazdu i kontynuowania podróży do centrum z wykorzystaniem komunikacji miejskiej. Na rondzie ruchem nadal kierować będzie sygnalizacja świetlna. Droga rowerowa doprowadzona zostanie również wzdłuż drogi dojazdowej do głównego wejścia Zielonych Arkad.

Nowa trasa tramwajowa będzie najkrótszym połączeniem osiedli górnego tarasu z centrum. Dzięki jej budowie nawet w przypadku zdarzeń losowych lub przyszłych remontów ta część miast będzie cały czas obsługiwana komunikacją tramwajową.

Ważna inwestycja

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zakończoną już przebudową węzła Szarych Szeregów pochłonie około 370 mln zł. Więcej informacji o zaawansowaniu prac znajduje się w tekście „Dzieje się na ul. Kujawskiej”.