przystanek-1W Bydgoszczy mamy prawie 550 wiat przystankowych a kolejne sukcesywnie dostawiamy w różnych częściach miasta. 
W I kwartale bieżącego roku nowe wiaty przystankowe pojawią się na: ul. Glinki / Dąbrowa w kierunku do Centrum, most Kazimierza Wielkiego w stronę Kapuścisk oraz na ul. Witebskiej (oś. Brdyujście) oraz ul. Pińczowskiej . 
 
 
W ostatnim czasie wiaty zamontowaliśmy na: Placu Weyssenhoffa; ul. Śniadeckich/Gdańska; ul. Wysoka / Koszarowa; ul. ks. Schulza / Szubińska oraz na Armii Krajowej przy Jeździeckiej. Dodatkowo powstały też wiaty w ciągu budowanej ul. Grunwaldzkiej. 
 
Obecnie na terenie miasta już ponad 92,5 % pasażerów korzysta z wiat przystankowych. 
Stawiane są one zgodnie z kryteriami dotyczącymi ilości pasażerów korzystających z danego przystanku. Dodatkowo  warunkiem postawienia nowej wiaty, są możliwości infrastrukturalne czyli szerokość chodnika, który  w danym miejscu musi wynosić od minimum ok. 2,70 do 3,20 metra szerokości ( w zależności od typu wiaty). Warunkiem jest też odległość od okolicznej zabudowy. 
 
Na utrzymanie wiat składają się: mycie (poza okresem zimowym), naprawy, wymiana uszkodzeń i malowanie. Wszystkie wymagane prace utrzymaniowe w tym zakresie Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy realizuje na bieżąco.