123W Bydgoszcz realizowane są liczne programy zmierzające do utwardzania ulic gruntowych. Zadania konsultujemy z mieszkańcami i radami osiedli. W ciągu ostatnich pięciu lat powstało 35 kilometrów ulic osiedlowych z twardą nawierzchnią. Wydaliśmy na ten cel ponad 94 mln. zł.

W ostatnich latach twardą nawierzchnię zyskało ponad 120 odcinków miejskich dróg. Najwięcej zrealizowanych zostało w oparciu o wieloletni program utwardzania ulic gruntowych – ponad 10 kilometrów. Korzystając z wielu innych programów i działań zrealizowanych została znacznie więcej inwestycji ułatwiających dojazd i dojście do wielu posesji.

Ulice dla których powstaje dokumentacja projektowa, typowane są między innymi na podstawie takich parametrów jak: gęstość zaludnienia, ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi), wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu. 
W ramach zadań mogą być brane pod uwagę również: przepuszczalność gruntu czy częstotliwość przejazdu pojazdów ciężarowych (utwardzanie ulic gruntowych płytami ażurowymi). Dodatkowo sami mieszkańcy również mogą uczestniczyć w realizacji konkretnych zadań drogowych (Program 25/75) lub zgłaszać je do realizacji w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dzięki tego rodzaju działaniom na terenie naszego miasta, utwardzonych zostało w ostatnich latach ponad 30 kilometrów dróg gruntowych. W najbliższym czasie nowa nawierzchnia pojawi się też na kolejnych kilometrach bydgoskich ulic.

gruntoweee1.Wieloletni Program Utwardzenia Ulic Gruntowych
Program jest realizowany w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy a pakiet zadań do realizacji zostaje wybrany na podstawie określonych parametrów (m.in.: gęstość zaludnienia, ważność ulicy w układzie transportowym miasta, długości dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu).
Na realizację programu w latach 2016-22 zabezpieczono ponad 130 mln zł.
Co roku na budowę ulic osiedlowych gwarantowanych jest nie mniej niż 17 mln zł. Środki, których nie można wykorzystać w danym roku przechodzą na rok następny.

szczytowa-12.Program Inicjatyw Lokalnych 25/75
W przedmiotowym programie większość kosztów (75%) ponosi miasto, a mniejszą część (25%) wnioskujący mieszkańcy. Warto dodać, że istnieje możliwość podniesienia dofinansowania przez miasto aż do 85%, jeśli wnioskodawcy wcześniej finansowali budowę wodociągu i kanalizacji.  Dzięki temu można skorzystać z dodatkowej bonifikaty na wkład własny.


homarowa-83.Bydgoski Budżet Obywatelski
Zasada działania programu polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty, na realizację konkretnych zadań zgłaszanych przez mieszkańców Bydgoszczy. Do realizacji są kierowane projekty, które uzyskują największą liczbę głosów. Do wyboru są trzy rodzaje projektów, wszystkie znane z poprzedniej edycji: duże zadania ponadosiedlowe, projekty na wybranych osiedlach oraz małe projekty społeczne.

111-jordanowska-14.Pilotażowy program utwardzania dróg płytami ażurowymi. Tego typu zadania realizujemy głównie na terenach o dużej przepuszczalności gruntu, w miejscach nie narażonych na częste przejazdy ciężarówek. Zależy nam też na utrzymaniu ciągłości utwardzanych ulic z innymi istniejącymi drogami twardymi oraz poprawie tą technologią dojazdu do osiedlowych obiektów użyteczności publicznej.

5. Wiele ulic udało się przebudować też przy realizacji dużych inwestycji drogowych. W ten sposób utwardzona nawierzchnia pojawiła się na kolejnych 29 ulicach gruntowych.

sklep6. Ulice zbudowane przez zewnętrznych inwestorów. Część ulic budują inwestorzy, którym zależy na wygodnym i bezpiecznym dojeździe do wznoszonych hal i budynków. W ten sposób powstało kilka nowych odcinków ulic lub były one gruntownie wyremontowane.
Z racji pełnionej funkcji najczęściej otrzymują one nawierzchnie asfaltowe.

Od 2015 roku w Bydgoszcz sukcesywnie przybywało programów, dzięki którym utwardzonych zostało 35 km ulic osiedlowych. Kolejnych kilka kilometrów jest w planach lub realizacji.

ZESTAWIENIE - BUDOWA ULIC GRUNTOWYCH w latach 2015-2020