mama-rondoRada Miasta nadała nowemu rondu u zbiegu ulicy Gdańskiej i Rekreacyjnej imię bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego – patrona harcerzy.

Skrzyżowanie z ruchem okrężnym zostało zbudowane w ubiegłym roku wraz z buspasem do Myślęcinka.

Stefan Frelichowski
urodził się w 1913 roku.
W 1927 roku wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego.
Od 1928 do 1931 prowadził swoja drużynę. Po maturze w 1931 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. Nadal angażował się w ruch harcerski.
Przed wybuchem wojny pełnił m.in. funkcję kapelana Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHP. Działał w kierownictwie Wydziału Starszoharcerskiego Chorągwi, był redaktorem biuletynu „Zew Starszoharcerski".
W czasie okupacji za swoją patriotyczną działalność został uwięziony już 11 września 1939 roku. W 1940 roku trafił do obozu koncentracyjnego Dachau. Niósł współwięźniom duchowe wsparcie i pomoc.
W 1945 roku zaraził się tyfusem, który w połączeniu z zapaleniem płuc doprowadził do jego śmierci.
W 1948 roku został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi położone w walce o demokrację i niepodległość.
W 1964 rozpoczął się proces beatyfikacyjny. W 1999 roku ogłoszono go błogosławionym.
W 2003 roku S. Frelichowski uznany został za patrona polskich harcerzy.

Rondo na styku ulicy Gdańskiej i Rekreacyjnej zostało oddane do użytku w ubiegłym roku. Inwestycja powstała wraz z buspasem wzdłuż ul. Gdańskiej. Została zrealizowana z wykorzystaniem środków unijnych. Kosztowała 10 mln zł.
Zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo osób wyjeżdżający z ul. Rekreacyjnej oraz pieszych i rowerzystów.