Szczegółowe informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku poniżej.