W dniu 08.07.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegozamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr  559412N-2020 zamieszczone w BZP w dn. 08.07.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami 

Termin składania ofert upływa w dniu: 24.07.2020 r., godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

 Marlena Krzyżaniak - tel.: 52/582-27-69,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres (e-mail): marlena.krzyzaniakTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W dniu 24.07.2020r. Zamawiający zamieszcza w pliku poniżej informację z sesji otwarcia ofert

W dniu 07.08.2020 r. w pliku poniżej Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.