Pełna nazwa zamówienia brzmi: Przebudowa obiektów Inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy I pakiet (Modernizacja elementów konstrukcyjnych na Moście Bernardyńskim – poprzecznic w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz modernizacja elementów konstrukcyjnych Mostu Pomorskiego – poprzecznic wraz z urządzeniem dylatacyjnym w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

 

 

W dniu 17.07.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegozamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu

 

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr  563087- N-2020 zamieszczone w BZP w dn. 17.07.2020 r.,

 

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami 

Termin składania ofert upływa w dniu: 03.08.2020 r., godz. 09:30

 

W dniu 29.07.2020 r. Zamawiajacy zamieszcza brakujacy załącznik nr 3 do SIWZ oraz informację o zmianach i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 04.08.2020 r., godz. 09:30 

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

 

 Marlena Krzyżaniak - tel.: 52/582-27-69,

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres (e-mail): marlena.krzyzaniakTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W załączniku poniżej Zamawiający zamieścił informację z sesji otwarcia ofert z dnia 04.08.2020 r.

W dniu 12.08.2020 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej