warminskiego1

W listopadzie zakończymy remonty bydgoskich chodników. W tegorocznym pakiecie obejmującym kilkadziesiąt zadań udało się nam m.in. przebudować ważne odcinki chodników w Śródmieściu, na Wilczaku i Okolu. Kończymy też pieczołowite prace na ul. Warmińskiego, której nadajemy bardziej śródmiejskiego wyglądu.

Wstępnie na remonty chodników zarezerwowaliśmy kwotę 1 mln zł. Pozwoliło to wczesną wiosna rozpocząć prace w kilkudziesięciu punktach miasta. Najwięcej prac remontowych zrealizowanych zostało już w centrum miasta. Remontowaliśmy m.in. ul. Zamoyskiego i 20 Stycznia. Duży zakres prac wykonaliśmy na osiedlach Okole i Wilczak. W tej części miasta zakończyliśmy już remonty odcinków chodników na Jasnej, Lubelskiej, Nakielskiej i Śląskiej. Na skrzyżowaniach, przed przejściami dla pieszych obniżaliśmy krawężniki oraz wbudowywaliśmy elementy z wypustkami. Ułatwia to poruszanie się szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym. W wakacje rozszerzyliśmy liczbę remontów o kolejne lokalizacje.

Najwięcej pieczołowitych prac zleciliśmy przy ul. E. Warmińskiego. Zależało nam na przywróceniu tej ulicy bardziej śródmiejskiego wyglądu. Wiosną zleciliśmy wymianę oświetlenia. Stare lampy na tzw. przewieszkach zastąpiliśmy eleganckim latarniami w formie pastorałów. Wyposażyliśmy je w energooszczędne oprawy. Następnie po przebudowie sieci teleinformatycznych przez zewnętrznych gestorów rozpoczęliśmy wymianę nawierzchni chodnika. Najważniejsze prace związane z zajęciem jezdni  ze względu na duże natężenia ruchu realizowane były poza godzinami szczytu. Umożliwiliśmy również właścicielom nieruchomości realizację prac przy izolacjach fundamentów. Nowy chodnik budujemy z betonowych płyt otoczonych kamienną kostką. Kończymy też przebudowę miejsc postojowych. Zastosowaliśmy przy nich również bruk (kostkę rzędową) ułożony na betonowej podbudowie. Spoiny wypełniamy żywicami. To najlepsze standardy dla nawierzchni tego typu.

Ostatecznie na wszystkie remonty wydamy kwotę około 2 mln zł. Realizację całego, tegorocznego pakietu zadań zakończymy w listopadzie. Jednocześnie rozpoczniemy przygotowania do wytypowania miejsc, które będą remontowane w przyszłym sezonie.