Rewita1Ruszył przetarg na kompleksową rewitalizację uliczek i terenów zielonych pomiędzy ulica Bydgoską i brzegiem Wisły. Nabiorą one estetycznego wyglądu i zachęcą do rekreacji. Zbudujemy też skatepark, pumptruck, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe i boisko do siatkówki plażowej.


Trwa też wiele innych inwestycji, które przywracają blask tej części Bydgoszczy.

- To jeden z najważniejszych elementów rewitalizacji tej części miasta – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Powstanie przestrzeń, która będzie służyć nie tylko mieszkańcom. Tworzymy miejsce, które z pewnością przyciągnie również turystów. Uruchomiliśmy już wcześniej wiele innych inwestycji. Trwają prace przy remontach kamienic, wykonawcy przygotowują się do budowy nabrzeża i przebudowy Rynku. Część zadań jak na przykład remont ulicy Bydgoskiej jest już zakończony. Co ważne, wszystkie inwestycje są wynikiem dialogu z mieszkańcami. Przy każdym zadaniu możemy też liczyć na ich wsparcie, za które bardzo dziękuję.

FORDON2Estetyczne nawierzchnie na jezdniach i deptakach. Wkrótce estetycznego i kameralnego charakteru nabierze szereg uliczek położonych pomiędzy brzegiem Wisły i ulicą Bydgoską.

Przygotowana wcześniej dokumentacja projektowa zakłada budowę i przebudowę następujących ulic:


• Promenada (przebudowa istniejącego odcinka od ul. Nad Wisłą do Filomatów wraz z jej przedłużeniem w kierunku wschodnim aż do wału przeciwpowodziowego w rejonie ulicy Rybaki),
• Filomatów (wraz z zejściem na ul. Promenada)
• Zakładowa,
• Nad Wisłą,
• Frycza Modrzewskiego (do budowanego umocnionego nabrzeża)
• odcinek ul. Kapeluszników (od ulicy Sikorskiego w kierunku Wisły),
• Rybaki (część północna),
• Kapeluszników (w kierunku terenów rekreacyjnych nad Wisłą)
Na nawierzchniach tych ulic będą stosowane kamienne kostki oraz chodnikowe płyty. Warto podkreślić, że wykorzystamy między innymi granitową kostkę, która pozostała po remontach ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku. Projekt zakłada również budowę i przebudowę wszelkiej infrastruktury technicznej występującej w pasach drogowych oraz na terenach rekreacyjnych. 

FORDON3Zieleń i rekreacja.
W pasie zieleni nad Wisła lokowana będzie infrastruktura rekreacyjna. Powstaną tam m.in.: skatepark, tor dla rowerzystów, plac zabaw, ścianka do wspinaczki, boisko do siatkówki plażowej, plac ćwiczeń. Na cele rekreacyjne przebudowane będzie też podwórko przy ul. Sikorskiego 2. Projekt zakłada też dużą liczbę nasadzeń drzew i krzewów oraz budowę ścieżek dydaktycznych na terenach o dużej wartości przyrodniczej.

Wszystkie rozwiązania zostały skonsultowane z przedstawicielami mieszkańców. Uwzględniają też maksymalny stopień ochrony środowiska naturalnego.

FORDON1Wybieramy wykonawcę.
Obecnie trwa przetarg, w którym wybierzemy wykonawcę prac budowlanych. Zajmą one po podpisaniu umowy około 2,5 roku. Roboty będą dzielone na etapy.

Po odbiorach wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji. Wcześniej została opracowana niezbędna dokumentacja oraz uzyskano niezbędne pozwolenia.

Szereg prac w toku
W Starym Fordonie uruchomionych zostało wcześniej szereg innych inwestycji związanych z rewitalizacją. Wśród nich są:

• Przebudowa Rynku (zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj)
• Budowa Nabrzeża (wykonawca rozpoczął pierwsze prace)
• Remonty kamienic (trwają zaawansowane prace)
• Modernizacja ul. Bydgoskiej (zakończona) wraz z ulicami bocznymi: Przy Bożnicy, Góralska, Piekary
• Budowa ul. Celnej (zakończona)
• Remont ul. Kasztelańskiej
• Utwardzanie ulic gruntowych płytami ażurowymi m.in: ul. Siemaszkowej

Wiele zadań jest co roku realizowanych również w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Warto podkreślić, że rewitalizację uzupełnia szereg działań inicjowanych przez mieszkańców oraz ich stowarzyszenia. Wśród nich są między innymi spacery, koncerty, warsztaty oraz Święto Starego Fordonu.