BKM
Letnia przerwa od nauki szkolnej powoli dobiega do końca. Widać to w punktach obsługi klienta. Kolejki bo Bydgoską Kartę Miejską i zakodowanie biletu są coraz dłuższe. Zapraszamy zatem do naszych punktów jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Od o1. września kolejki z pewnością będą jeszcze dłuższe. Warto pamiętać, że BKM można wyrobić drogą elektroniczną. Podobnie, jak można kupić - zakodować bilet.

Przypominamy, że uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów od marca minionego roku korzystają z tańszych biletów okresowych komunikacji miejskiej. 10 złotych kosztuje bilet 30-dniowy, a 100 złotych roczny. Z oferty od nowego roku szkolnego, czyli już od 01. września będą mogli także korzystać uczniowie szkół ponadpodstawowych, aż do ukończenia szkoły, a maksymalnie do 20 roku życia.
Bilety okresowe są kodowane na Bydgoskiej Karcie Miejskiej, a dokumentem uprawniającym do korzystania z nich jest ważna legitymacja szkolna z wpisanym bydgoskim adresem zamieszkania.

Wydanie Bydgoskiej Karty Miejskiej – po raz pierwszy:

 • przede wszystkim należy złożyć wypełniony wniosek,
 • do wniosku dołączyć, zdjęcie o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm, (zdjęcie można wykonać nieodpłatnie u nas przy składaniu wniosku przy ulicy Toruńskiej 174 A),
 • do wglądu przy składaniu wniosku należy okazać: dowód osobisty, paszport, a w przypadku młodzieży szkolnej ważną legitymację szkolną,
 • należy znać numer PESEL – dotyczy to dzieci i młodzieży nie posiadającej dowodu osobistego.

Miejsce i sposób składania wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami składa się osobiście w:

 • Centrum Obsługi Klienta (COK) – ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP) w dni robocze w godzinach od: 07:00 do: 17:00kartę wydajemy na miejscu,
 • w kasie biletowej przy ulicy Zygmunta Augusta 10 (przy Dworcu Głównym PKP) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 08:00 do 18:30, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM – czas oczekiwania na kartę, to około 5 dni roboczych),
 • w kasie biletowej - ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), w dni robocze w godzinach: 08:30 – 15:30, tel. 52 582-24-99, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM- czas oczekiwania na kartę wynosi około 5 dni roboczych),
 • można także wysłać wniosek o wydanie nowej karty on-line dołączając zdjęcie w formacie JPEG o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm i rozdzielczości 300dpi. Po zatwierdzeniu wniosku w systemie BKM Pasażer zostanie poproszony drogą elektroniczną o stawienie się w Centrum Obsługi Klienta w celu okazania dokumentu tożsamości i zweryfikowania danych zawartych we wniosku, z jednoczesnym odbiorem karty,
 • za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia, składa i potwierdza, a także odbiera kartę rodzic lub inny opiekun prawny. Powyżej 13 roku życia, dopuszcza się możliwość realizacji tych czynność przez młodzież po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości – należy znać swój PESEL,
 • przy składaniu wniosku Pasażer jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem BKM składając odpowiednie oświadczenie na wniosku,
 • kartę BKM odbiera osobiście Wnioskodawca na podstawie dokumentu tożsamości,
 • dopuszcza się możliwość odbioru karty przez osobę trzecią na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez wnioskodawcę i po okazaniu dowodu tożsamości osoby upoważnionej,
 • wydanie pierwszej karty BKM jest bezpłatne.