Aktualności komunikacyjne

Przypominamy, że w nocy z soboty na niedzielę (24/25 października 2020 r.) przesuwamy wskazówki zegarków do tyłu, w związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy.
Nieco inaczej będzie więc funkcjonowała miejska komunikacja nocna.
Kursy linii nocnych wykonane w godz. 02:00 - 02:59, zostaną powtórzone po zmianie czasu.

Linie nocnych po zmianie czasu na swoich przystankach pojawią się ponownie, zgodnie z zaplanowanym rozkładem jazdy i wariantem realizowanej trasy,
Autobusy wyjadą więc na trasę dwa razy tj. według czasu letniego oraz zimowego.

Czytaj więcej...W związku z wprowadzeniem w Bydgoszczy obszaru "strefy czerwonej" trwającej pandemii od 17 października 2020 roku ponownie zostają wprowadzone limity pasażerów w transporcie publicznym na terenie miasta. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia maksymalna liczba pasażerów w pojazdach komunikacji zbiorowej może wynosić tylko połowę miejsc siedzących lub 30% całej pojemności pojazdu.

W najbliższych dniach, we współpracy z operatorami, będziemy oczywiście obserwować „napełnienie" poszczególnych kursów na liniach komunikacyjnych. Działanie to będzie realizowane w oparciu o monitoring wizyjny w pojazdach, obserwacje własne oraz sygnały od Pasażerów. W uzasadnionych przypadkach wprowadzimy odpowiednie wzmocnienia danych kursów, polegające bądź na zadysponowaniu do ruchu taboru o większej pojemności lub dublowaniu kursów w zakresie posiadanej liczby pojazdów.

Aktualizacja:
Od 19 października
wzmocnione zostały dodatkowym pojazdem autobusy linii 77 i 68.
Od 20 października
wprowadzone zostaną w godzinach szczytu wzmocnienia dla linii autobusowej nr 76.  

Dublowane kursy będą realizowane autobusami przegubowymi.
Od 22 października wzocniona została linia autobusowa nr 61
Od 28 października
dublowana będzie linia autobusowa nr 68

Warto jednak zauważyć, że nikt w Polsce nie był przygotowany na taki scenariusz wydarzeń i nie dysponuje odpowiednią ilością taboru, aby przy stałej liczbie pasażerów spełniać tak wyśrubowane ograniczenia epidemiologiczne i świadczyć zarazem usługi przewozowe na dotychczasowym poziomie.

Dbamy o bezpieczeństwo Pasażerów
W Bydgoszczy od początku pandemii zachowane były zasady bezpieczeństwa i ograniczenia epidemiologiczne.
Na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych w naszym mieście, cały czas obowiązują rozkłady pierwotnie zaplanowane dla danego typu dnia (powszedni, sobota, niedziela) co oznacza, że w Bydgoszczy nie ma ograniczenia oferty przewozowej.

Po wprowadzeniu limitów pasażerów w transporcie publicznym, prowadzone były na bieżąco, obserwacje „napełnienia" poszczególnych kursów na liniach komunikacyjnych.
W uzasadnionych przypadkach wprowadzaliśmy odpowiednie wzmocnienia danych kursów, polegające bądź na zadysponowaniu do ruchu taboru o większej pojemności lub dublowaniu kursów.
Wprowadzone zostały też strefy buforowe w pojazdach, dodatkowe dezynfekcje oraz wyłączone zostały tzw. „ciepłych przycisków".

Czytaj więcej...Informacje przypominające o obowiązku zasłaniania ust i nosa są wyświetlane na wszystkich elektronicznych tablicach przystankowych oraz w pojazdach. Dodatkowo Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wprowadził działania prewencyjne, mające ograniczyć załatwianie spraw administracyjnych bezpośrednio w Urzędzie. Wszystkie te działania miały zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z komunikacji zbiorowej w Bydgoszczy.

Pandemia a finanse Miasta
Przypominamy, że już pierwsze ograniczenia epidemiologiczne mocno wpłynęły na spadek sprzedaży biletów komunikacji miejskiej i tym samym mocno ograniczyły wpływy do budżetu miasta. Straty z tego tytułu wynoszą w tym roku już kilka milionów złotych.
- w pierwszym okresie obostrzeń (kwarantanna narodowa) poziom sprzedaży spadł do ok. 20% wartości bazowe występującej w warunkach „normalnych",
- w drugiej połowie kwietnia poziom sprzedaży wyniósł ok. 30% wartości bazowej,
- na początku maja poziom sprzedaży wynosił tylko ok. 40% wartości bazowej.

Na bieżąco będziemy prowadzić dalsze obserwacje „napełnienia" kursów na poszczególnych liniach.
Apelujemy również o zachowanie w środkach komunikacji miejskiej dystansu pomiędzy pasażerami oraz przypominamy o obowiązku noszenie maseczek.

Czytaj więcej...Zwrot biletu okresowego
W związku z wejściem Miasta Bydgoszczy do "strefy czerwonej" a tym samym wprowadzeniem nauki zdalnej przypominamy, że istnieje możliwość zwrotu biletu okresowego.
Z uwagi na wyjątkową sytuację dopuszczamy możliwość korespondencyjnego załatwienia sprawy.

 

Poniżej zasady:

Wniosek wraz z Bydgoską Kartą Miejską i paragonem można przesłać na adres ZDMiKP. Bilet będzie anulowany od następnego dnia po nadaniu listu. WYMAGANE DO PRZESŁANIA DOKUMENTY:

• wypełniony wniosek o zwrot pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu okresowego,
• oryginał paragonu potwierdzającego zakup biletu lub wystawiona na jego podstawie faktura. Przy zakupie przez Internet (bez pobrania faktury) transakcja jest potwierdzana raportem generowanym z systemu BKM podczas rozliczania biletu,
• Bydgoska Karta Miejska– w celu usunięcia transakcji.

Karta po usunięciu biletu będzie odsyłana do Wnioskodawcy.
Pozostaje również możliwość tradycyjnego załatwienia sprawy tj. osobiste stawiennictwo osoby pełnoletniej bądź opiekuna prawnego osoby małoletniej w Centrum Obsługi Klienta, od pon.-do piątku w godz. 7.00-17.00.

 

Pierwsze przejazdy odbyły się 14 października z ulicy Wojska Polskiego do ronda Bernardyńskie przez wykop na ulicy Kujawskiej.
Tramwaje nowy odcinek torowiska pokonały pomyślnie.
W trakcie przejazdów sprawdzane były: torowisko, sieć trakcyjna i perony przystankowe.


Czytaj więcej...Od czwartku 1 października, przy sprzyjajcych warunkach pogodowych, wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu na budowie ul. Kujawskiej: 
Otwarta zostanie jezdnia ul. Bernardyńskiej (przy stacji paliw i hotelu). Tym samym nowa organizacja ruchu u zbiegu ul. Bernardyńska - Wały Jagiellońskie - Kujawska wprowadzi docelowe rondo.

Nadal jednak nie będzie możliwy wjazd z ul. Bernardyńskiej w Pl. Kościeleckich.

Dodatkowo w związku z prowadzoną budową chodnika na Zbożowym Rynku, ruch pieszy będzie przeniesiony na wykonaną część jezdni ul. Długiej (przy sklepach).

Czytaj więcej...Minimalizujemy utrudnienia – łączymy prace
Warto wspomnieć, że w ramach przebudowy ul. Bernardyńskiej wymieniliśmy też urządzenia dylatacyjnego na moście Bernardyńskim.
Urządzenie miało już ponad 20 lat i dalsza eksploatacja zagrażała trwałości obiektu. Dzięki takiej koordynacji dwóch niezależnych zadań, nie trzeba będzie wprowadzać w przyszłości dodatkowych utrudnień w tym miejscu.

Jednocześnie trwają prace malarskie dotyczące elementów stalowych na moście i dojazdach - balustrad i słupów trakcyjnych.  
W uzgodnieniu z Plastykiem Miasta zyskują one kolor ciemnozielony.

Czytaj więcej...Październik - przełomowy miesiąc na budowie ulicy Kujawskiej
W najbliższych tygodniach sukcesywnie będą uruchamiane kolejne ulice i dojazdy do nowej trasy.
Teraz otwarta zostaje ul. Bernardyńska.
W dalszych etapach udostępniona do ruchu zostaną: ul. Długa, Pl. Kościeleckich, ul. Chołoniewskiego do ul. Solskiego a ruch na ul. Kujawskiej od storny ul. Tucholskiej będzie przełożony na nowe jezdnie. Pozwoli to rozpocząć prace na  ul. Kujawską w kierunku Inowrocławia.
Planujemy też prowadzić pierwsze testowe przejazdy tramwajów nowym torowiskiem na ul. Kujawskiej.

O dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Strona 10 z 158