Aktualności komunikacyjne

Od dnia 14 listopada 2020 r. (sobota) linie nr 77 i 35N (wariant przez Niklową) od pierwszych kursów porannych, skierowane zostaną objazdem ulicami Stalową i Spiżową bez wjazu na ulicę Niklową.

Czytaj więcej...

Informujemy, że w związku z zamknięciem dla ruchu kołowego odcinka ulicy Orlej, od dnia 02 listopada (poniedziałek) do odwołania, nastąpi tymczasowa zmiana trasy linii nr 61.

Linia ta w obu kierunkach będzie skierowana ulicami:
Solskiego, Bielicką i Żuławy.

Z obsługi pasażerskiej
zostaną wyłączone przystanki:

* Ugory / Solskiego,
* Ugory / Nowodworska,
* Skorupki / Orla,
* Skorupki / Jordanowska.

Przypominamy, że w nocy z soboty na niedzielę (24/25 października 2020 r.) przesuwamy wskazówki zegarków do tyłu, w związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy.
Nieco inaczej będzie więc funkcjonowała miejska komunikacja nocna.
Kursy linii nocnych wykonane w godz. 02:00 - 02:59, zostaną powtórzone po zmianie czasu.

Linie nocnych po zmianie czasu na swoich przystankach pojawią się ponownie, zgodnie z zaplanowanym rozkładem jazdy i wariantem realizowanej trasy,
Autobusy wyjadą więc na trasę dwa razy tj. według czasu letniego oraz zimowego.

Czytaj więcej...W związku z wprowadzeniem w Bydgoszczy obszaru "strefy czerwonej" trwającej pandemii od 17 października 2020 roku ponownie zostają wprowadzone limity pasażerów w transporcie publicznym na terenie miasta. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia maksymalna liczba pasażerów w pojazdach komunikacji zbiorowej może wynosić tylko połowę miejsc siedzących lub 30% całej pojemności pojazdu.

W najbliższych dniach, we współpracy z operatorami, będziemy oczywiście obserwować „napełnienie" poszczególnych kursów na liniach komunikacyjnych. Działanie to będzie realizowane w oparciu o monitoring wizyjny w pojazdach, obserwacje własne oraz sygnały od Pasażerów. W uzasadnionych przypadkach wprowadzimy odpowiednie wzmocnienia danych kursów, polegające bądź na zadysponowaniu do ruchu taboru o większej pojemności lub dublowaniu kursów w zakresie posiadanej liczby pojazdów.

Aktualizacja:
Od 19 października
wzmocnione zostały dodatkowym pojazdem autobusy linii 77 i 68.
Od 20 października
wprowadzone zostaną w godzinach szczytu wzmocnienia dla linii autobusowej nr 76.  

Dublowane kursy będą realizowane autobusami przegubowymi.
Od 22 października wzocniona została linia autobusowa nr 61
Od 28 października
dublowana będzie linia autobusowa nr 68

Warto jednak zauważyć, że nikt w Polsce nie był przygotowany na taki scenariusz wydarzeń i nie dysponuje odpowiednią ilością taboru, aby przy stałej liczbie pasażerów spełniać tak wyśrubowane ograniczenia epidemiologiczne i świadczyć zarazem usługi przewozowe na dotychczasowym poziomie.

Dbamy o bezpieczeństwo Pasażerów
W Bydgoszczy od początku pandemii zachowane były zasady bezpieczeństwa i ograniczenia epidemiologiczne.
Na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych w naszym mieście, cały czas obowiązują rozkłady pierwotnie zaplanowane dla danego typu dnia (powszedni, sobota, niedziela) co oznacza, że w Bydgoszczy nie ma ograniczenia oferty przewozowej.

Po wprowadzeniu limitów pasażerów w transporcie publicznym, prowadzone były na bieżąco, obserwacje „napełnienia" poszczególnych kursów na liniach komunikacyjnych.
W uzasadnionych przypadkach wprowadzaliśmy odpowiednie wzmocnienia danych kursów, polegające bądź na zadysponowaniu do ruchu taboru o większej pojemności lub dublowaniu kursów.
Wprowadzone zostały też strefy buforowe w pojazdach, dodatkowe dezynfekcje oraz wyłączone zostały tzw. „ciepłych przycisków".

Czytaj więcej...Informacje przypominające o obowiązku zasłaniania ust i nosa są wyświetlane na wszystkich elektronicznych tablicach przystankowych oraz w pojazdach. Dodatkowo Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wprowadził działania prewencyjne, mające ograniczyć załatwianie spraw administracyjnych bezpośrednio w Urzędzie. Wszystkie te działania miały zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z komunikacji zbiorowej w Bydgoszczy.

Pandemia a finanse Miasta
Przypominamy, że już pierwsze ograniczenia epidemiologiczne mocno wpłynęły na spadek sprzedaży biletów komunikacji miejskiej i tym samym mocno ograniczyły wpływy do budżetu miasta. Straty z tego tytułu wynoszą w tym roku już kilka milionów złotych.
- w pierwszym okresie obostrzeń (kwarantanna narodowa) poziom sprzedaży spadł do ok. 20% wartości bazowe występującej w warunkach „normalnych",
- w drugiej połowie kwietnia poziom sprzedaży wyniósł ok. 30% wartości bazowej,
- na początku maja poziom sprzedaży wynosił tylko ok. 40% wartości bazowej.

Na bieżąco będziemy prowadzić dalsze obserwacje „napełnienia" kursów na poszczególnych liniach.
Apelujemy również o zachowanie w środkach komunikacji miejskiej dystansu pomiędzy pasażerami oraz przypominamy o obowiązku noszenie maseczek.

Czytaj więcej...Zwrot biletu okresowego
W związku z wejściem Miasta Bydgoszczy do "strefy czerwonej" a tym samym wprowadzeniem nauki zdalnej przypominamy, że istnieje możliwość zwrotu biletu okresowego.
Z uwagi na wyjątkową sytuację dopuszczamy możliwość korespondencyjnego załatwienia sprawy.

 

Poniżej zasady:

Wniosek wraz z Bydgoską Kartą Miejską i paragonem można przesłać na adres ZDMiKP. Bilet będzie anulowany od następnego dnia po nadaniu listu. WYMAGANE DO PRZESŁANIA DOKUMENTY:

• wypełniony wniosek o zwrot pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu okresowego,
• oryginał paragonu potwierdzającego zakup biletu lub wystawiona na jego podstawie faktura. Przy zakupie przez Internet (bez pobrania faktury) transakcja jest potwierdzana raportem generowanym z systemu BKM podczas rozliczania biletu,
• Bydgoska Karta Miejska– w celu usunięcia transakcji.

Karta po usunięciu biletu będzie odsyłana do Wnioskodawcy.
Pozostaje również możliwość tradycyjnego załatwienia sprawy tj. osobiste stawiennictwo osoby pełnoletniej bądź opiekuna prawnego osoby małoletniej w Centrum Obsługi Klienta, od pon.-do piątku w godz. 7.00-17.00.

 

Strona 7 z 155